Don Patton om vetenskap och evolution

imlen TV7 visar en tv-serie som lär oss att vi är skapade. (Kanalen ska inte förväxlas med TV4-Gruppens kanal Sjuan som lär oss att vi hemsöker gamla hus efter vår död.) Serien släpper lös Don Patton, alltså han som säljer förstenade fotspår från människa och dinosaurie sida vid sida till den är beredd att betala för något som bekräftar skapelsehypotesen.

Inledningsvis hävdar Patton att vi kan se skillnad på naturliga och artificiella strukturer, och exemplifierar med en sten kontra en pilspets gjord av sten, samt spår av havsvågor kontra en text skriven i sand. Stenar har ett naturligt ursprung, men pilspetsar och text är artificiella, och kräver sin designer. Pilspetsar och text är skapade människan, medan stenar antas vara naturliga strukturer.

Därefter presenteras bakterieflagellen, den lilla motorn som vissa bakterier använder för att ta sig fram. Den är komplicerad, den har flera delar, den fungerar inte om man plockar bort någon del. En fantastisk liten mekanism, helt enkelt! Utan att styrka det, görs antagandet att evolution inte kan vara förklaringen bakom dess tillkomst – bakterieflagellen placeras i samma kategori som pilspetsen och texten, men inte i samma kategori som en sten. Stenen antas vara naturligt, bakterier antas inte vara det, allt ackompanjerat med hånfulla vinkningar till vetenskapen.

Don Patton går vidare med be oss bortse från enkel kvantifiering. Han påstår att eftersom arterna antingen uppstod i sin nuvarande form, eller inte, så finns bara två möjliga alternativ: Antingen är vi skapade av Gud eller så har vi utvecklats från enklare former. Om man betraktar detta bisarra påstående som korrekt, finns det gott om utrymme att håna vetenskapen som avhandlat olika versioner av evolution och avfärdat olika versioner av skapelse, och allt där emellan. Är har räv och varg avlägsna släktingar, men inte räv och kråka? Är lejon och tiger avlägsna släktingar, men inte lejon och abborre? Innan Patton fortsätter så kommenterar han att detta brukar kritiseras, men går direkt vidare med att kritisera evolution, som om den vägen skulle göra hans religion sann.

If there is only A and B, and you show that it’s not A, you have given positive arguments for the other, haven’t you?

Så mycket för erkännandet av den kritiken!

58192912

Vidare påstås att både skapelse och evolution kan undersökas vetenskapligt, men han frestas sedan att säga att han demonstrerat detta med hänvisning till pilspetsen av sten och texten på stranden. Don Patton anser alltså att anmärkningsvärt korkade påståenden som lämnas ostyrkta, är att jämställa med vetenskap! Och med den synen på vetenskap, är det klart att det är lockande att hävda att kritik mot vetenskap är bevis för skapelse.

Så med gott mod levereras missrepresenterade citat tagna ur sitt sammanhang, t.ex. Steven Pinkers uttalande om att inget kan fälla evolutionsteorin. Inom alla rimliga gränser är det trots allt sant! Varken planetteorin eller evolutionsteorin kommer att falla, endast revideras. Det finns alldeles för mycket bevis för dessa teorier, och alldeles för lite bevis mot. Men Pattons syfte här är att utmåla vetenskap som dogm, vilket han lägger ganska mycket tid på. Bl.a. hänvisas till listan ”Dissent from Darwinism”.

Avslutningsvis tar Patton upp att vetenskapsmän inte debatterar kreationister. Den enkla förklaringen är att vetenskapsmän hellre debatterar med andra vetenskapsmän, men Patton tycks tro att det krut han påvisat i sin föreläsning skulle vara orsaken. Biologer debatterar inte kreationister av samma skäl som kemister inte debatterar alkemister eller fysiker inte debatterar anhängare av elementteorin, vilket förklaras här. Men Patton har åtminstone rätt i att stenen inte är skapad.

Det här inlägget postades i Kreationistlögner. Bokmärk permalänken.

22 kommentarer till Don Patton om vetenskap och evolution

 1. Urban skriver:

  Problemet med den här debatten är polariseringen mellan de olika ståndpunkterna skapelse – evolution. Oftast ligger sanningen mitt emellan!
  Evolution HAR ägt rum! Det tycks finnas ett släktskap mellan alla arter, eftersom grundläggande kemiska funktioner är lika mellan olika arter.

  Det är sedan tron kommer in i bilden. Ingen kan förklara HUR denna utveckling gått till. Varken en troende människa eller en inbiten ateist.
  För egen del tror jag inte enbart naturlagar och solens energi kan driva en sådan komplex process som evolution. Vi vet vad livets kemi består av. Ändå kan vi inte skapa biologiskt liv med mänskliga ingenjörer. Än mindre utveckla detta liv. Hur skulle då ”slumpen” fixa detta? Är den mer intelligent än alla mänskliga kemi ingenjörer tillsammans?😄

 2. Anders Åberg skriver:

  ”Än mindre utveckla detta liv”
  Avel urban, avel och snälla, kom inte dragandes med det imbecilla påståendet att det naturliga urvalet skulle vara slumpmässigt.

  • Urban Fhager Andersson skriver:

   Det naturliga urvalet, enligt teorin, favoriserar ju de individer med de bästa genetiska förutsättningarna för den livsmiljö de konkurerar om.
   Sedan skulle slumpvisa mutationer kunna driva evolutionen framåt.

   Det är inga problem med teorin. Problemet är att det naturliga urvalet redan måste ha komplexa livsformer att favorisera.
   Varför inte anta att en intelligent designer drivit denna utveckling stegvis, precis som bilen utvecklats stegvis med hjälp av ingenjörer.

   • Anders Åberg skriver:

    Det naturliga urvalet startar när det finns livsformer. Även encelligt liv utsätts för det och största delen av livets historia upptas av just encelligt liv.
    Man tror att det första livet uppstod för 3,7 miljarder år sedan och i mer än 3 miljarder år fanns det bara alger och encelliga organismer. För kanske 600 miljoner år sedan uppstod den sk. ediacarafaunan, som bestod av flercelligt liv, men som man sedan tror dog ut fullständigt. Efter det kom den kambriska explosionen för runt 500 miljoner år sedan, som gav upphov till det liv vi ser idag.
    Tyder detta på en skapare eller designer?
    Skulle en designer ha gjort i princip hela universum fientligt till liv, låtit det ta över 3 miljarder år innan flercelligt liv kom till och låtit livet utvecklas med naturligt urval, dvs. död och lidande av makalösa proportioner?
    Varför göra ett sådant antagande när det inte finns någonting alls som tyder på att det är riktigt?
    Är det verkligen så farligt att erkänna att vi faktiskt inte vet?

    • Thomas skriver:

     Exakt! Varför kan vi helt enkelt inte erkänna att vi inte vet istället för att hela tiden gissa. För hur i all världen kan vi nyktert påstå att liv uppstod för 1 350 000 000 000 dagar sedan? Eller något annat mystiskt datum. Nej, det är meningslösa vilda gissningar utan någon som helst substans. Men, det är alltid någon tomte någonstans som påstår att han hittat något nytt och sedan har han givetvis alltid ett datum påklistrat på objektet, precis som han just handlat det på Ica.

     • Anders Åberg skriver:

      Ingen har angett ett datum livets uppkomst.
      Annars har du rätt i att vi inte skall hänge oss åt vilda gissningar på övernaturligt strunt och annat när det saknas substans. Där det finns substans kan vi dock göra rimliga gissningar.
      Vetenskapen till skillnad från religionen är alltid noga med att ange vilken substans man har att utgå ifrån och dom du kallar tomtar är oftast mycket försiktiga i sina hypoteser och teorier.
      Att sänka sig så lågt som att generellt kalla vetenskapsmän för tomtar är verkligen otroligt korkat och övermodigt, speciellt när det görs av folk som helt saknar varje antydan till substans i sina egna vilda gissningar.

     • Thomas skriver:

      Hej Anders!
      Fast, du skrev ju själv ovan att man TROR att livet uppkom för 3,7 miljarder år sedan, dvs med två decimalers noggrannhet. Ganska exakt i mina ögon.
      Låt säga att det nu var då som livet uppstod, då kommer nästa tanke; Hur i all världen har Evolutionen hunnit med all design på så pass kort tid och varför blev det tvärstopp lagom till att människorna började dokumentera sin omgivning?

      Har du också tänkt på att när något ”nytt” presenteras i MSM har man ALLTID ett datum taggat till objektet.

     • Anders Åberg skriver:

      3,7 miljarder……exakt och t.om. ett datum!!!!
      Skärp dig Thomas.
      Tvärstopp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Du får sluta smyga med nattvardsvinet nu innan vi skrattar ihjäl oss, för det vill du väl ändå inte?

    • Urban Fhager Andersson skriver:

     Jag tycker det är märkligt att bokstavstroende avfärdar evolutionen för att det tycks motsäga Bibeln.
     Evolutionister avfärdar en Skapare av samma skäl. De anser att mot evolutionsteorin står en bokstavlig tro på Bibeln. Varför inte anta att sanningen, som så ofta, ligger mitt emellan dessa två ytterligheter?

     • Anders Åberg skriver:

      Varför inte anta det som alla bevis tyder på istället, nämligen att evolutionen är ett faktum och att då allting tyder på att skaparen är skapad av människor så finns hen bara i människors hjärnor.

     • Thomas skriver:

      Vilka bevis då, Anders?!
      Hittills har du inte kunnat presenterat ett enda bevis som håller, trots två års argumentering.
      Under samma tid har många blivit helade, några fått glädjebud och en och annan kommit till tro!

      Nu undrar jag bara när det blir din tur, Anders? Vi blir ju inte yngre med åren precis.
      Gud välsigne dig!

     • Anders Åberg skriver:

      Ha ha aldrig att jag drar det här ett varv till med dig, du vet precis vad jag menar och har du inte fattat så kan du börja läsa om alla inläggen från början.

 3. Thomas skriver:

  Jag har sett videon tidigare, men det blev ändå en andra gång. Jag tycker att Pattons argumentering är balanserad och logisk även om jag håller med att det teoretiskt finns fler än de två möjligheter för vårt ursprung. Den mest troliga, utifrån de observationer som vi kan göra, är ändå att Gud är vår Skapare. Dessutom är det ett säkert kort, så varför chansa för ingenting?

 4. Urban Fhager Andersson skriver:

  Varför inte anta det som alla bevis tyder på istället, nämligen att evolutionen är ett faktum och att då allting tyder på att skaparen är skapad av människor så finns hen bara i människors hjärnor.

  Därför att evolutionen inte ensamt kan förklara livets utveckling. Evolutionen kan bara använda det genetiska material som redan existerar. Den kan inte förklara hur det genetiska materialet uppstått. Visst finns det teorier, men ingenting som kan bevisas empiriskt. Inte ens det enklaste biologiska liv kan skapas av mänskliga ingenjörer, trots att vi vet den kemins beståndsdelar. Hur ska då slumpen som saknar minne kunna fixa det…

  • Anders Åberg skriver:

   Livet består ändå av kända beståndsdelar, men vi vet inte var eller hur det har uppstått. Om det t.ex. har uppstått ute i rymden, på en annan planet och kommit via kometer eller meteoriter, så vet vi mycket lite om vilka förutsättningar som krävs för att liv skall uppstå, så att forskningen hittills inte har lyckats förklara det kanske inte är så konstigt. Att det skulle vara ren slump vet vi inte heller, det är bara ett antagande som du gör. Det verkar mycket troligare att liv helt enkelt uppstår under vissa givna kemiska, elektriska och andra omständigheter, men att dom omständigheterna är relativt ovanliga.
   Det som utan tvekan verkar minst sannolikt är att en skapare utanför tid och rum skulle gjort det. Den förklaringen är ingen förklaring alls då den inte förklarar skaparens egen uppkomst. Om man bara hävdar att skaparen alltid har funnits så har man bara sagt ”jag vet inte” på ett annat sätt.

   • Thomas skriver:

    Ja, om det nu var på det sättet, Anders, då skulle det ju analogt vara väldigt enkelt att återskapa ”rätt” förhållanden för liv, lite el och lite grundämnen så är det fixat och klart…

    Argumenteringen att livet uppstod i rymden löser ingenting. Om det är svårt att få liv uppstå på jorden, hur svårt skulle det då inte vara att få det uppstå i sådan extremt farlig miljö?

    Allt utmynnar enbart i att de som förnekar Gud inte vill ta det ansvar det innebär. De vill vara fria, men är kättade vid lögnen.

 5. Anders skriver:

  Jag tror på att Gud skapade allting.

 6. Anders skriver:

  Utdrag från evolutionsteori.se: ”Statiska fossilfynd: Skulle fossila fynd visa att arter inte utvecklats genom årtusenden, skulle inte evolutionsteorin stämma.”
  Man har hittat och fortsätter att hittalevande kvastfeningar i vår tid.
  Har inte fossil från kvastfeningen hittats?
  Om fossil från kvastfeningen har hittats så motsäger det evolutionsteorin enligt vad som står här i evolutionsteori.se
  Märkligt att ingen utveckling av kvastfeningen har skett på 50 miljoner år.
  Eller menar ni att det inte är samma fiskart som hittats nu trots att den ser identisk ut?
  Mikroevolution kan ju ske men kvastfeningen har inte blivit en gris eller en häst.

 7. Anders Åberg skriver:

  Fossil från liknande fiskar har hittats, men tydligen inget från just den här arten.
  Även om man hade hittat fossil från den här arten så hade det enbart bevisat att det i djuphaven hade funnits tillräckligt stabila miljöer för att den skulle överleva utan större förändring. Det naturliga urvalet ändrar inte på arter för skojs skull Anders. Liknade miljöer skapar ofta liknande egenskaper, även hos annars väldigt olika arter.

  Hur vet du att fiskar liknande kvastfeningar inte blivit till grisar Anders?

  • Thomas skriver:

   Alla vet det, Anders Åberg, dvs att fiskar inte blir grisar!
   -Hur kan vi veta det?
   -Jo, därför att vi dammsugit alla haven på allt som är ätbart och inga grisar (levande iaf) hittades.

   Som vanligt bygger du dina teorier på lösa antaganden som aldrig går att bevisa. Vår kristna tro däremot bevisas av vad vi kan observera, här och nu!

   • Anders Åberg skriver:

    Psst Thomas….grisar är landdjur!

   • Thomas skriver:

    Det är en mycket intressant frågeställning du tog upp, Åberg, för om haven verkligen vore födelseplatsen för liv, då skulle vi idag kunna observera en formidabel verkstad av nya och blandade arter och sorter.

    Men, vad vi faktiskt KAN observera är intakta sorter av organismer utan sammanblandning alls. Däremot ser vi, tvärtemot vad som skulle kunna förvänta sig, ett stort antal livsnödvändiga symbioser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *