Att debattera jordens ålder

av Anders Hesselbom

Kreationister brukar vara försiktiga när de väljer sina debatter. Oavsett om man tror på en ung jord och att skapelsen gick till så som det beskrivs i Första Mosebok, finns en kompromissvilja på allt utom att Gud har en roll i vår existens. Kreationister som Michael Behe accepterar till och med ett gemensamt ursprung, alltså vetenskapens påstådda släktskap mellan bananer och människor (till skillnad från andra tongivande kreationister som t.ex. Kent Hovind). Behe skohornar in Gud i vetenskapen genom att peka ut specifika detaljer som naturliga processer inte kan hantera, som därför måste vara handgripligen skapade av Gud. Detta är Behes argument om irreducerbar komplexitet, ett argument som du hittar i kategorin av komplexitetsargument. Komplexitetargument kan ofta härledas tillbaka till den kristna filosofen William Paley, upphovsmannen bakom urmakaranalogin. Paley menade att förekomsten av en klocka indikerar förekomsten av en urmakare, och att detta går att överföra på människan, så att människans förekomst indikerar förekomsten av en människoskapare – och den som läst bibeln känner till en lämplig kandidat. Jahve.

Utåt sett är man försiktig, men internt predikar man ohämmat, t.ex. för sina barn. Och det är här frågan om t.ex. jordens ålder aktualiseras. När den nya generationen konfronteras med en omvärld som inte alls accepterar att människan är ett hantverk, och att detta hantverk inte alls skulle vara utfört för 6000 år sedan, får man en ny kontakt med en konflikt som tidigare skötts av föräldrarna. Den äldre generationen av kreationister har haft gott om tid på sig att vänja sig med att de lever i en gudlös värld som felaktigt påstår att jorden är 4,5 miljarder år gammal, men den nya generationen har levt i en värld där det hangripliga skapandet och den unga jorden är en självklarhet. De ser inte gärna mellan fingrarna på att något annat påstås, och det kommer att kräva några debatter innan de slår sig till ro med insikten att alla inte delar sin världsbild. Extra provokativt blir det om någon som säger sig vara kristen, inte ger medhåll om en ung jord.

Argumenten som levereras av de unga kreationisterna går inte av för hackor. Förmodligen presenterar unga kreationister de argument som de själva utsätts för. Låt oss titta på några exempel på argument. Jag kan inte svara på vilket sätt som är det bästa att bemöta dessa, men för att kunna hitta dit måste man veta varför argumenten är felaktiga.

Skeppsbrottsanalogin går ut på att illustrera att där fler datum finns att välja på, måste det yngsta datumet vara det man väljer. Tänk dig att du hittar ett skeppsvrak, och i vraket finns massor av pengar. Om du vill veta när skeppet sjönk, kan du titta på dateringen på mynten, och konstatera att det yngsta myntet måste redan ha varit präglat när skeppet sjönk, därför inträffade skeppsbrottet åtminstone strax efter datumet för det yngsta myntet. Analogin används för att förklara att om man har olika mätmetoder på en ålder, är det den yngsta som måste väljas. Analogin haltar av två anledningar. För det första är mynten inte olika mätmetoder, utan en mätmetod. För det andra blir analogin mer korrekt om man ställer frågan hur länge mynt har funnits. Då måste det äldsta väljas. Det rimmar bättre med frågan om hur länge jorden har funnits.

Månen avlägsnar sig från jorden i en sådan hastighet att det utesluter en ålder högre än 1,5 miljarder år. Detta är ett lustigt argument, för det spelar inte kreationisten i händerna. Det finns ingen logisk slutsats som går från detta till slutsatsen att Gud skapade människan. Eller att jorden skulle vara 6000 år gammal. Detta skapar snarare ett nytt problem, eftersom det visar på hur kreationister betraktar den vedertagna vetenskapen som en konspiration mot Gud. Föreställningen att vetenskapsmän är mindre vetande personer med en agenda att få sina föreställningar bekräftade, brukar också lysa igenom. Sakfrågan då? Månen går i en spiralbana runt jorden, med större och större radie för varje år. Om du följer månens omloppsbana bakåt i tiden, skulle jorden och månen kolliderat för 2 miljarder år sedan. Problemet med detta argument, är om månens hastighet bort från jorden beräknas öka, skulle avståndet vara fullt acceptabelt även för 4,5 miljarder år sedan, vilket K. S. Hansen föreslår i tidsskriften Reviews of Geophysics and Space Physics nr 3, 1982.

Det finns liknande argument som hanterar förhållandet mellan solen och jorden (används av bl.a. Kent Hovind) som skulle begränsa jordens ålder till en halv miljard år, men det faller på samma grund.

Mitt påstående om månen är peer reviewat, och alltså korrekt. Om en slutsats förekommer i en artikel som klarat en peer review, är inte det en garanti för att det är den slutgiltiga lösningen på problemet. Notera att det skulle innebära att Hansens motargument då absolut skulle gälla. Dessutom, om något verkligen är peer reviewat, finns det ett namn på en journal, t.ex. Reviews of Geophysics and Space Physics. På nätet har dessa magasin databaser över artiklar, så om inte artikeln alltid kan läsas, kan man kontrollera att artikeln som hänvisas till faktiskt är peer reviewad, och om sammanfattningen av artikeln är relevant.

Men Journal of Creation har peer reviewing, och de säger att jorden är ung, alltså är jorden ung. Ett påstående blir inte sant för att det förekommer i en artikel som har klarat en peer review. Det finns två anledningar till att jorden fortfarande är 4,54 miljarder år gammal, tidskriften Journal of Creation till trots. För det första har vi statistikargumentet. Tittar man på andra artiklar som handlar om jordens ålder, säger de något annat än att jorden är ung. Tittar man på artiklar som berör andra naturvetenskapliga discipliner, t.ex. hur länge liv har funnits på jorden, så har även dessa artiklar åldrar som sträcker sig mycket längre tillbaka än 6000 år. Miljarder år där med, faktiskt. Titta på mängden artiklar och mängden studier som finns i de olika lägren, och konstatera att fler artiklar anser att jorden är gammal, och fler vetenskapliga discipliner innefattar höga åldrar. Om alla dessa fel och jorden är ung, vet vi just inget om kosmologi, biologi, geologi, fysik, och så vidare. Om jorden är gammal och Journal of Creation har fel, har inget hänt, annat än att de har fel. Utöver statistikargumentet har vi trovärdighetsargumentet. Finns någon dold agenda? Har t.ex. Journal of Creation eller Creation Research Society någon förutfattad mening? Kan det samma sägas om den etablerade vetenskapen som menar att jorden är gammal? Organisationen bakom tidningen Journal of Creation, Answers in Genesis, är det vetenskapsmän, eller har de någon agenda? Vi måste alltså fråga oss vad en peer review verkligen är värd, om metoderna som presenteras i artikeln är rimliga, och om processen för reviewing är sund.

C14-metoden är inte tillförlitlig, alltså är jorden ung. Kol-14 (C14) är en metod som inte gör anspråk på att kunna mäta åldern på något annat än det som har varit levande för mindre än 60.000 år. Det är alltså inte C14-metodens fel att vi anser att jorden är flera miljarder år gammal. C14 används inte på mineral, för att t.ex. tidsbestämma en berggrund. Metoden fungerar endast på sådant som består av kol, vilket är levande ting som t.ex. trä eller skelett.

För mer läsning, se främst Johan Karlssons text om jordens ålder här på Evolutionsteori.se. University of Arizona publicerar en lång text om jordens ålder, som speciellt hanterar kreationistargument. För mer information om peer reviewing, lyssna gärna till denna sammanfattning av Dr. Kevin Padian, och för mer information om vetenskapliga texter, lyssna gärna på denna intervju med Stacie Bigelow.

Kommentarer inaktiverade.