Bibeln och sedimentära bergarter

av Antimonite

Det är lite ironiskt att två så fundamentalisttäta religioner som kristendom och islam trots allt kommer från ett område som geologiskt hyser så mycket sediment i både fast och lös form. Stora delar av den här världen inte bara är geologiska produkter av sedimentär berggrund utan de är producenter av framtida klastiska sedimentära bergarter (alltså icke-organiska sediment) eftersom här finns så mycket öknar. Sanden blåser runt rätt bra bland beduiner, oljetorn och heliga platser. De aoliska bergarterna väntar på att bildas – om x antal miljoner år såklart eftersom de först måste genomgå en "liten" resa och förändring.

Sediment har ju den för fundamentalister så besvärliga egenskapen av att vara konkreta bevis för en jord som inte bara genomgår radikala förändringar geologiskt – de kan liksom inte uppstå hur som helst och man kan ganska snabbt komma fram till att det uppenbarligen tar tid för diagenes (omvandlingen för ett löst sediment till bergart). Prova själv att ta lite sand från sandlådan och pressa samman det i handflatan (gör det gärna under flera veckor om du har lite att göra) – inte blir det sandsten för det. Nej, det krävs enormt tryck och hög värme för att det ska ske – och det krävs också, som i all god bakning, en god tid för att denna "bakning" skall hända. Det vill säga ett plötsligt högt tryck och hög värme skulle inte heller orsaka detta. Fenomen som du inte hittar på jordytan, utan som sker först flertalet kilometer/mil under markytan. Ingenstans på jordens yta sker omvandling av sand till saker som kvartsit. Vissa enklare och väldigt mycket mer porösare former av sedimentära bergarter kan dock bildas vid markytan. Bergarter så mjuka att du i princip kan pulverisera dem i handen. Bergarter som är ytterst förgängliga. Men inte saker som kvartsit.

De skapelsetroende brukar förklara fossilerna på jorden som just spår från Syndafloden. En helt enkelt turbulent jätteflod som kastade om allt huller om buller och som med tidens tand packats till hårdare lager. Ungefär så resonerar fundamentalisten. Problemet med detta påstående är två saker. Dels visar oss stratigrafiska analyser att fossilen inte alls ligger i det då förväntade kaos som skulle ha skett, utan de ligger i tydliga lager. Vissa fossil som vetenskapen daterat till äldre lager, ligger inte helt oväntat under de lager som innehåller yngre material.

Och dels är det så att så här kan inga hårdare bergarter bildas på. Det är helt enkelt helt omöjligt. Undersökningar och laborationer visar tydligt vilka processer som krävs för att den lätt metamorferade sandstenen kvartsit ska formas. Och eftersom kvartsit kan hysa fossil får man en besvärlig sak att förklara då. Då måste man förklara hur en sandstrand för då max 10 000 år sen vandrade ner i jordskorpan genom påbyggnad av nya lager och tektonisk aktivitet och omvandlades till den hårda kvartsiten och sen eroderades fram igen lagom till i dag. En process som innebär att berget förflyttas inte bara snabbt, utan så snabbt att du borde kunna se det med blotta ögat hur det eroderar fram och upp ur marken. Vi borde också med samma resonemang kunna se hur det eroderar sönder bit för bit framför oss.

En såklart absurd sak som vi enkelt kan påvisa inte sker utifrån hur många som helst uppmätta fakta. Påstår man att det skedde med accelererad fart får man ju fortfarande bevisa detta påstående eftersom inga observationer tyder på det. Man får ju också förklara hur diagenesen rent kemiskt kunde skyndas på. Att hänvisa till en gud som arbetar med mysteriska metoder håller liksom inte. Inte om man vill att kreationism och intelligent design ska jämställas med vetenskapen. Då kan man aldrig hänvisa till en allförklarande okänd variabel (gud) så fort skon klämmer och man inte har svar. I vetenskapen måste alla variabler vara redovisade för att teorierna skall hålla.

En annan aspekt av det hela som man måste fråga sig som fundamentalist är att även om man tror att guds jord skulle ha kunnat fixa sandsten under loppet av 10 000 år är varför gud över huvud taget skulle skapa en värld som innehöll det. Vari finns logiken i att skapa en värld som hyser fullt med långsamma kontinuerliga geologiska processer som är mitt i sin existens? Är det speciellt logiskt att anta att gud skapade något som dels då inte går att förklara tidsmässigt, dels måste ha inletts så att säga "mitt i"? För om det fanns en sandstrand med djur som för 10 000 år sen begravdes under syndafloden och blev kvartsit – varifrån kom då sanden till sandstranden? Varför skapade en gud en värld fylld av redan nereroderat mineral och kalkskelett? Det vill säga även om vi struntar i att bry oss om hur sand och kalksten bildas – måste ju fundamentalisten förklara vad materialet som utgör dessa bergarter kom ifrån. För mig är det helt absurt att man inte inser hur krystat och svårt allt blir att förklara så här. Att det är betydligt mer logiskt med en värld där allt har en tydlig orsaksverkan är för mig rätt uppenbart. Sandsten kommer av sand. Sanden kommer av kvartskristaller i det arkaiska magmatiska urberget som eroderat sönder.  Och anledningen till att jordskorpan har de mineral den har beror på en rad faktorer, inte minst densitet – lättare mineral stiger – tyngre sjunker – det är därför som våra stränder inte består av järngrus t.ex. O.s.v. En process där allting logiskt kan förklaras – och jämföras med de processer vi ser i dag där vi faktiskt kan observera alla stadier av detta. Från bildandet av kvartskristaller till erosionen av dem till sand till omvandlandet till sandsten.

Man behöver inte gå i polemik med fundamentalisterna om evolutionen eller dateringsmetoder – det räcker med väldigt mycket mer konkreta och lättförståeliga processer där teorin inte är så stor eller svår – det räcker med att redogöra för en ytterst elementär kunskap om sedimentära bergarter så faller snabbt korthuset om en biblisk ung jord. Sandstenen det heliga landet är inte fundamentalisten eller den skapelsetroendes bäste vän direkt. Det heliga landets geologi är inte kompatibel med dess mytologi. Det är så enkelt.

Bilden nedan är den västra muren i Jerusalem, den s.k. klagomuren som består av kalksten från krita/jura. En period som inte fanns enligt de som tror på hela mytologin kring murens religion. Alltså enligt mig då, så finns inte muren enligt deras eget ovetenskapliga och ologiska resonemang eftersom tidsperioden då stenen endast kan ha bildats i inte finns. Är det inte rätt märkligt så säg…

 

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Antimonite.

Kommentarer inaktiverade.