Datering och kreationism

av Antimonite

Kreationism – vilar på tolkningen att bibeln är sann. D.v.s. att jordens ålder och dyl. måste passa in med bibeln. Det har gett upphov till två skolor, "ung jord" och "gammal jord". Ung jord är väldigt bokstavsberäknande och får jordens ålder till omkring 6000 år. Gammal jord är lite mer flexibla och deras datering pendlar därför från 10.000 år upp mot flera miljoner år – jag har även hört om de inom gammal jord-skolan som inte har problem med dateringar alls. Dessa är därför inte så spännande att debattera heller. Kreationism à la "ung jord" avfärdar i princip ALLA former av datering som finns. Låt oss titta på vilka former som finns, denna artikel kommer ta upp ämnet stratigrafi, men jag kommer återkomma till radioaktiva isotoper och dendrokronologi:

Stratigrafi (lager i jord/berg) som mätmetod klassas som osäkert av vetenskapen, d.v.s. det är ingen 100% säker metod att ensamt datera något i av den enkla anledningen att saker i ett lager faktiskt kan förflyttas. Men riktigt så enkelt är det inte – för dels syns förflyttningar rätt tydligt, dels mäter man alltid med mer än en mätmetod. Den första "ute i fält" för t.ex. en arkeolog eller geolog är däremot alltid stratigrafin. Ett lager under ett annat är äldre som grundpunkt. Sen börjar man försöka se om lagren är förflyttade, helt omkastade eller om det finns nån anledning alls att tro att ett föremål ligger i fel lager. Därefter daterar man objektet om det är av värde att få fram objektets ålder. Inom arkeologin kör man ofta parallellt både dendrokronologi och C14

Så när man som kreationist avfärdar stratigrafi som HELT osäker, är man faktiskt okunnig om syftet med stratigrafisk datering eller hur noggrann man faktiskt är med att kontrollera hur lagren och objekt i lagren har förflyttats och påverkats. Arkeologin är extremt medveten i denna process när vi tittar på artefakter och ben, och så är även geologin när de tittar på fossil eller bara lager i berget.

Att något KAN var fel trots alla tvärmätningar och noggrannhet är inte detsamma som att det ÄR fel. Dock nyttjar kreationister begreppet "möjligt" på ett sånt sätt att det blir "troligt" och många kreationistapologeter köper resonemanget med hull och hår för de VILL köpa det. Återigen – kristen retorik och okunskap besegrar vetenskapen. Inte fakta som besegrar vetenskapen. Stratigrafi är ett fullt fungerande sätt att datera saker OM man nyttjar det på det sätt som vetenskapen faktiskt gör, och inte som kreationister okunnigt påstår att vetenskapen gör.

Nedan: Perfekta förhållanden.

Nedan: Mer typiska förhållanden när man gräver på en plats som återanvändts många ggr. Lager som skär igenom varandra t.ex. Men fortfarande fullt möjligt att använda stratigrafin i bedömningar.

 

Men så ibland som nedan blir det mycket mer komplext. Och då behövs garanterat fler dateringsmetoder som tillsammans ger en bedömning. Dendrokronologi på träobjekt, kol 14 på allt organiskt, keramik genom "capillary gas chromatography" (analys av fettavlagring i keramiken) och luminiscence och såklart något så enkelt som stil på keramiken, man gör olika keramik i olika tider i historien + en stratigrafisk bedömning = en helt trovärdig datering.

 

När vi kommer till ren geologisk stratigrafi är det mer fokus på att jämföra stratigrafi med div. radioaktiva isotopmätningar. Geologin har också lite mer fokus på olika bergartstyper och hur lera lägger sig i lager o.s.v, men principen är liknande den för arkeologin. Stay tuned för en studie av C14, andra isotopmätningar och dendrokronologi och varför kreationister ljuger om bristerna i dessa.

Som fortsättning på artikeln om stratigrafi behöver man nog även förtydliga varför dateringsmetoden C14 faktiskt funkar.

Ett vanligt påstående bland just kreationister (och vissa ID-förespråkare) är att radioaktiva isotopmätningar kring C14 är opålitlig eftersom man inte kan känna till vare sig ursprungsnivåer eller kontaminationsnivåer eller avvikelser. Efter att man upptäckte metoden på 1950-talet noterade forskare också att den verkade innehålla avvikelser. Dessa avvikelser beror på  skiftande nivåer av strålning som leder till skiftande nivåer av C14, då denna isotop bildas av kväve som just bombarderas med strålning och som sen upptas i organismer. Det som skapar avvikelser är just att strålningens styrka också påverkar hur mycket C14 som bildas i atmosfären.

Men här tar alla rätt från kreationisterna slut – för avvikelsen är inte bara fullt ut känd av vetenskapen sen herrans många år – den är också kalibrerad efter den.

Kalibrering: 

Kalibrering av C14 sker mot organismer (t.ex. vissa koraller) som även innehåller inkapslade mängder av andra isotoper – som t.ex. uran och järn, vars nivåer INTE påverkas av strålning eller yttre omständigheter – d.v.s. man mäter förhållandet. Observera nu att dessa isotopers trovärdighet som kalibrering helt enkelt avfärdas med "men tänk om de påverkats av något". Ett helt 100% grundlöst "men tänk om" utan vare sig teoretisk eller praktisk faktagrund. Ordbajseri från en vettlös dyngkäft – som trots detta funkar utmärkt för att kreationister ska tro på det. Det räcker med att man säger "men tänk om" kring något – så är det inte sorgligt nog bara sannolikt för kreationisten, det ÄR så t.o.m.

Då återstår dendrokronologi – en metod där man helt enkelt daterar trä som återfinns med hjälp av trädringar. Dessa ringar kan självklart överlappas – vilket leder till att man i dagsläget kan datera med hjälp av dendrokronologi upp till 40.000 år. Det är i.a.f. rekordet – överallt i världen har man inte dessa gigantiska årtal – men man har tillräckligt för att nyttja dendrokronologin för historisk tid i.a.f.

Plus att poängen är: Man har kalibrerat C14 mot just 40.000års dendrotabellerna. 

C14 är kalibrerad mot dendrokronologi. Den är kalibrerad mot historiska textkällor kring föremål (träbalkar i hus). Den är kalibrerad mot kontextfynd (d.v.s. mot myntfynd i samma fyndplats t.ex.). Den är kalibrerad mot andra radioaktiva isoptoper. Kurvan är känd – avvikelserna är kartlagda – avvikelserna är inte ett källkritiskt problem. Just den här tvärkontrollen mellan olika mätmetoder är det som gör mätmetoden så trovärdig och kritiken på den här punkten grundlös. Var för sig skulle nog varje metod vara källkritiskt svaga – men inte tillsammans. Inte när allt stämmer – inte bara på en plats och vid en mätning – utan vid tusentals mätningar jorden runt. Då återstår för kreationisten att åberopa en enda sak och det är att det råder en konspiration. Och det… det är så löjligt och så psykiskt sjukt att det behöver man inte ens besvara.

Kontamination då? 

Kan ett C14-prov kontamineras? Javisst KAN det kontamineras. Javisst KAN provet ha tagits slarvligt. Men poängen är att man tar alltid flera prover på saker vars ålder är av tvekan. Att något KAN hända är inte detsamma som att det gör det och att metoden därför är opålitlig – som sagt – kalibreringar visar att det faktiskt funkar som referens. Om jag tar prover på en bit kol så är C14-halten inte påverkad av att den brann. Jag har ofta kvar möjligheten att göra en dendroanalys + jag kan också jämföra med den kontext den återfinns i. Gräver jag på en fyndplats med vikingatida fynd – och fyndet visar 800 e.Kr. Då är det inga problem. Problemen uppstår när vi inte har 100% kontextuella saker, andra mätmetoder OCH C14-halterna är avvikande. Ta t.ex. Ale stenar – här mätte man C14-halten på döda lavar på stenarna om jag inte misstar mig. Man mätte på 20 olika platser och 19 olika prov visade samma ålder – den ålder som stämmer in på vad vi vet om byggandet av sådana här skeppssättningar. Trots det, finns det nissar där ute som t.ex. Bob Lindh som anser att vi ska basera dateringen på det enskilda avvikande resultatet – eftersom det stämmer in med hans pseudovetenskapliga teser. Notera att arkeologin kring Ale stenar säger: Vi vet inte till 100% åldern på Ale stenar – men vi vet vad som är mest sannolikt.

Kreationistens motiv 

C14 är oftast inget problem för kreationister – de har t.o.m. mage att åberopa det själva ibland när de vill datera något – helst då i Bob Lindh-stil när en enskild avvikande mätning ger samma resultat som passar deras 6000-års-agenda. Problemet med C14 uppstår först för kreationisten när vi passerar 6000 år. Då duger det inte alls längre. Då "känner inte vetenskapen till bristerna".

Håll med om det absurda i en världsbild där ALLA mätmetoder för jordens ålder och mätmetoder för allt på jorden slutar vara pålitliga vid ett visst årtal. Trots att mätmetoderna är oberoende av varandra och trots att de visar på samma resultat. Jorden är inte 6000 år gammal. Jorden är 4,5 miljarder år gammal – vare sig kreationister vill det eller inte. C14 kan mäta organiskt material upp till 60.000 år (100.000) tillbaka i tiden.

Man behöver inte ens påpeka att världens ALLA fysiker och arkeologer och geologer vet att det är så här – utan bara lista rent objektiva fakta för vem som helst, oberoende av examen, att titta på.

Problemet är att kreationister slutar lyssna på fakta när deras cirklar rubbas. Problemet är att en evolverad människa och en 4,5 miljarder år gammal jord är för många kristna oacceptabelt som alternativ – då är allt annat som stämmer mer in med mytologin – hur lite fakta det än är baserat på – mer trovärdigt per definition. Studera kreationistiska hemsidor – och du ser hyllmetrar med fina kurvor och massor av pladder om vetenskapliga tabbar (lösta av vetenskapsmän) som emotionella argument. Det är tomma argument – för det är saker tagna ur sin kontext – saker som inte besvarar det jag tagit upp eller saker som bara bygger på 100% grundlös ovetenskaplig och irrationell spekulation om "men tänk om". "Men tänk om" kan vara 1900-talets mest missbrukade term av pseudovetenskapliga förespråkare likt kreationister.

Mer läsning:

C14:  http://www.c14dating.com/

Jordens ålder: http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html 

Kalibrering: http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating#Calibration 

Dendrokronologi: http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology

Exempel på amerikanskt kreationistiskt dravel: http://www.hopecommunitybible.com/newsletter/v01n03.html 

Anders Gärdeborns dumheter: http://www.genesis.nu/faq/jordald.htm 

Här är tydligen evolution och datering av berg samma vetenskapliga tes *fniss*: http://www.genesis.nu/faq/bergalder.htm 

Kolla gärna runt på hela Genesis.nu. Sidan är fylld med felaktigheter och agitatorisk retorik i bästa Goebbels-stil. Det värsta är inte att det sitter en självutnämnd experttomte som Anders Gärdeborn med polare och tror på det här tramset – det värsta är att allt fler ungdomar tar sina kunskaper och slutsatser enkom från internet eller kristna kyrkors pamfletter och informationsböcker. Och när det gäller övertygande retorik och tomt men lockande prat – då är vetenskapen tyvärr en förlorare – för här dominerar pseudovetenskapen. Kreationism är vetenskapligt felaktigt – alltså kan det bara övertyga med retorik – och lets face it – retorik vinner betydligt fler orddueller än fakta. Paradoxen är såklart – att så fort vetenskapen börjar syssla med retorik – då kommer den knappast vinna fler anhängare på rätt grunder.

I USA tror ca. 45% på en kreationistisk världsbild. I Sverige är siffran kanske 5-10%. Men problemet är att siffran ökar även här i takt med att kreationisternas snygga hemsidor blir fler och allt mer retoriskt skickliga. 

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Antimonite.

Kommentarer inaktiverade.