Debatten i VLT, hösten 2007

I VLT, hösten 2007, debatterade Dan Larhammar (professor i molekylär cellbiologi) med Anders Gärdeborn (talesman för Föreningen Genesis) kring arternas uppkomst och Guds inblandning i detta. Här nedan återges Dan Larhammars bidrag i debatten samt länkar till Anders Gärdeborns inlägg.

Anders Gärdeborn: Tolerans och förbud går inte ihop

Dan Larhammar: Kreationister far med osanning

Anders Gärdeborn, talesman för den fundamentalistiska skapelsetroende föreningen Genesis, har framfört sina missuppfattningar av evolutionen i VLT den 20 oktober. Under de 15 år som jag deltagit i debatten om evolution kontra kreationism och ”intelligent design”, och därvid personligen samtalat med många kreationister, har jag aldrig träffat en som kunnat ge en korrekt beskrivning av vad biologisk evolution innebär och vad den grundas på.

Påtagliga bevis för evolutionen förtigs av Gärdeborn, trots att han är i högsta grad medveten om dem. Dagligen presenterar forskare från hela världen ny information som klarlägger detaljerna i evolutionens mekanismer, inte minst tack vare de senaste årens kartläggning av den kompletta arvsmassan hos ett stort antal organismer inklusive människan.

Det är anmärkningsvärt att både Gärdeborn och Föreningen Genesis bryter mot det åttonde budet genom att sprida uppenbart osann information. I åratal har föreningen haft falska påståenden om evolutionen på sina webbsidor och har det fortfarande, bland annat om de evolutionära släktskapen mellan människa, schimpans och gorilla. Hur någon kan ljuga så grovt för att framhäva sin religiösa tro är för mig en gåta.

Alla vetenskapsgrenar försöker finna förklaringar och orsakssamband utan att hitta på övernaturliga väsen såsom tomtar, älvor eller gudar. Detta har visat sig vara en oerhört framgångsrik metod att öka våra kunskap och har lett till att vi idag har mycket goda kunskaper om företeelser som tidigare haft religiösa förklaringar. Exempel på detta är att infektionssjukdomar orsakas av virus, bakterier och andra mikroorganismer och inte av gudars bestraffningar, att många psykiska sjukdomar som schizofreni och epilepsi orsakas av kombinationer av genetiska och miljöbetingade faktorer och inte av onda andar, och att för människan ogynsamma väderfenomen har naturliga orsaker i stället för att framkallas av gudars vredesutbrott.

Jag vill icke desto mindre gärna argumentera för att kreationism och intelligent design och andra skapelsemyter tas upp i skolundervisningen, lämpligen i ämnen som religionskunskap, historia och filosofi. Även inom ämnet psykologi bör kunna diskuteras de mentala låsningar som förekommer hos fundamentalister. Dessutom erbjuder kreationisters bedrägliga argumentationsteknik utmärkta exempel att öva kritisk granskning.

Dan Larhammar: Evolutionen har upptäckts många gånger

I VLT den 31 oktober berättade jag att Föreningen Genesis har falska påståenden om evolutionen på sina webbsidor.

I sin replik den 9 november gör föreningens talesman Anders Gärdeborn inga som helst korrigeringar av dessa felaktiga påståenden. I stället ikläder han sig rollen som martyr genom att påstå att min kritik är riktad mot honom som person. Detta är en vanlig strategi bland förespråkare för pseudovetenskap som saknar sakliga argument för sina extrema trosuppfattningar.

Dessutom försöker Gärdeborn dölja sitt förnekande av människans evolutionära släktskap med schimpansen genom att kräva bevis för vårt släktskap med bakterier. Vårt gemensamma ursprung framgår med all önskvärd tydlighet av den stora likheten mellan våra gener. Från det uppenbara släktskapet mellan människa och schimpans är steget inte långt till känguru, sjöborre och så småningom bakterier. Evolutionen har upptäckts många gånger, bland annat inom genetik och paleontologi.

Gärdeborn skriver att han accepterar evolution i betydelsen variation. Men om den genetiska variation som finns hos många arter idag skulle ha uppstått på mindre än 10000 år så måste Gärdeborn postulera orimligt höga mutationshastigheter.

Det finns en stor mängd populärvetenskapliga böcker som beskriver evolutionen. Varför inte börja med Jonatan Lindströms "Allt från början", en underhållande barnbok om evolutionen som även vuxna kan läsa med behållning.

Inläggen publicerades tidigare i VLT, och är publicerad här med vänligt tillstånd från Dan Larhammar.

Kommentarer inaktiverade.