Felaktiga påståenden på Genesis.nu

av Emil Karlsson

”It is often said that a Darwinian universe is one whose randomness cannot be reconciled with meaning. I disagree. A world truly without meaning would be one in which a deity pulled the string of every human puppet, indeed of every material particle. In such a world, physical and biological events would be carefully controlled, evil and suffering could be minimized, and the outcome of historical processes strictly regulated. All things would move toward the Creator’s clear, distinct, established goals. Such control and predictability, however, comes at the price of independence. Always in control, such a Creator would deny his creatures any real opportunity to know and worship him – authentic love requires freedom, not manipulation. Such freedom is best supplied by the open contingency of evolution.” – Ken Miller, katolsk cellbiolog (Finding Darwin’s God)

”Thus, from the war of nature, from famine and death, the most exalted object of which we are capable of conceiving, namely the production of higher animals directly follows. There is a grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.” – Charles Darwin (On The Origin of Species 2:nd ed.)

Denna artikel är en komplett vedeläggning av ett inlägg skriven av den fundamentalistiska kreationistföreningen Genesis som återfinns på deras hemsida med titeln Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin? skriven av Anders Gärdeborn. I deras artikel återfinns ett stort antal grova missförstånd och felaktigheter vilket denna artikel syftar att reda ut med ordentliga argument, uförliga referenser, bevismaterial och källor. I inlägget av Genesis lyser detta med sin frånvaro och kan knappast anses vara särskilt professionellt. Genesis påstår att deras argument är vetenskapligt hållbara, men då vi undersöker deras argument, en för en, verkar även detta vara långt från sanningen.

0. Evolution kontra Skapelsetro – Ett Falskt Dilemma

"Många ateister hävdar att skapelsetroende avfärdar utvecklingsläran eftersom den inte stämmer med dessas religion."

Det är väldigt viktigt att inse att föreningen Genesis genomgående presenterar situationen kring evolution och skapelsetro i form av ett falskt dilemma. Alternativen är inte på något sätt uteslutande gentemot varandra. Skapelsetro är inte samma sak som kreationism. Skapelsetro innebär att man tror på att Gud är den Ursprungliga Källan till allt som vi ser omkring oss och att det skedde med de metoder som Gud (inte människan) valde enligt Hans förutbestämda gudomliga plan. Kreationismen, å andra sidan, är inte identisk med skapelsetro, då kreationismen håller fast vid att komplexa och fullt utvecklade livsformer bara plötsligt uppenbarade sig utan att härstamma från enklare organismer som funnits tidigare och att detta skedde på en jord som är ungefär 6000 år gammal (enligt den typ av kreationism som föreningen Genesis prenumerar på). Kreationismen försöker med andra ord effektivt tvinga in Gud i en liten låda som utgörs av rörelsens egna begränsade och förutfattade meningar om hur Gud borde bete sig, men Gud står inte under människans kontroll. Människan kan inte bestämma hur Gud bör bete sig, det kan bara Han själv göra.

Så är evolutionsbiologi förenlig med kristen skapelsetro och bibeln? Svaret från djupt kristna evolutionsbiologer och teologer som sysslar med evolutionsteologi är ett starkt JA! De argumenterar till och med att Bibeln bekräftar evolution och att evolution förklarar och bekräftar många nyckeldelar i den kristna religionen. Men mer om detta senare i artikeln.

1. Uppbyggnad eller Nedbrytning?

"All mänsklig erfarenhet säger att strukturer bryts ner med tiden. Bilar rostar, döda djur förmultnar, berg eroderar och stjärnor slocknar. Alla vetenskaper tar hänsyn till denna naturens strävan mot nedbrytning, alla utom en – evolutionsläran. I denna startar universum i en strukturlös singularitet och slutar med den mänskliga hjärnan. Evolutionister söker "uppbyggnad". Naturen uppenbarar "nedbrytning". Genetisk forskning visar att även våra gener bryts ner med tiden. Mutationer leder till devolution, dvs omvänd evolution. Artbildning minskar den genetiska potentialen, tvärtemot evolutionslärans behov av ökning. Mot all mänsklig erfarenhet väljer dock evolutionisten att tro på utveckling."

Redan i första paragrafen av Gärdeborns påstådda vetenskapliga argument mot evolution görs ett antal fatala misstag. Evolutionsbiologi handlar om livets utveckling, inte om kosmologi, astrofysik eller abiogenesis (livets ursprung), vilket är andra forskningsfält inom vetenskapen. Evolution defineras som förändringar i frekvensen av alleler (olika genvarianter) i en population från generation till generation. Vidare så leder mutationer inte alls till ”devolution”, i och med att ingen sådan fackterm ens existerar 1. Det finns heller inget som heter ”omvänd evolution”, då alla förändringar i allelefrekvenser klassas som evolution per ovan definition. Förutom mutationer, så finns det grovt sett ett femtiotal andra mekanismer som genererar variation, så som genduplikationer, överkorsningar, delvis eller komplett endosymbios, genfusion och så vidare.

Det finns en uppsjö av observerade exempel på mutationer och naturligt urval som lett till nya innovativa saker, däribland nylonbakterien2,3, antibiotikaresistenta bakterier4,5,6, sickle-cellresistens mot malaria7, HIV immunitet8, förmåga hos bakterier att överleva klor- och ammoniakbaserade rengöringsmedel, extremt salta och sura lösningar samt höga temperaturer9,10, förmåga hos jäst att frodas i glukosbegränsad miljö genom genduplikationer och naturligt urval11. Till och med evolution av helt nya metaboliska processser har observerats12. Även blygsamma mutationer kan få stora konsekvenser, såsom hur insekter kan ha uppstått ur leddjur som liknade tusenfotingar genom att flera kroppssegment förlorade förmågan att utveckla ben på grund av punktmutationer13,14,15, och hur ryggradsdjur med käkar kan ha uppstått ur djur som liknade nejonögon genom att en liten mutation förändrade ett proteins utbredning i embryostadiet16. Dock har aldrig plötslig skapelse av färdiga och komplexa organismer observerats, vilket kreationismen kräver.

Här verkar Gärdeborn även anspela på något som kallas för ”The Great Chain of Being”, vilket är en utdaterad och förkastad uppfattning inom biologin som går ut på att se alla livsformer som en sorts stege, där de ”minst utvecklade” är längst ner och de ”mest utvecklade” är längst upp. I dag vet vi att denna bild är felaktig. Det finns inga arter som är ”mer utvecklade” än andra, då alla nu levande livsformer har genomgått evolutionsprocesser under exakt lika lång tid. Sedan så består evolutionsbiologi inte alltid av ökad uppbyggnad eller komplexitet, utan även minskad. Allt beror på vilka miljöfaktorer som finns vid tillfället. Det finns till exempel väldigt få varelser som är lika stora som de största dinosaurier längre. Utveckling betyder här förändring, som både kan yttra sig i mer och mindre komplexitet.

Argumentet att gener bryts ner är lite underligt med tanke på att det är genernas förmåga att kopiera sig som leder till att könsceller kan bildas som sedan smälter samman med en annan könscell från motsatta könet för att slutligen bilda en helt ny individ. Lika underligt är påståendet om att artbildningar skulle minska den genetiska potentialen. Inte bara för att termen i sig inte existerar inom modern biologi, utan även för att artdelning snarare ökar biodiversiteten i naturen17. Innan en art divergerar från varandra, så är den en. Delar sig arten är den inte längre endast en, utan fler. Artdelning är alltså ekvivalent med en nettoökning i biodiversiteten, inte en minskning.

Det må så vara att mycket av en lekmans personliga erfarenhet säger att strukturer bryts ner över tiden, men samma personliga erfarenhet säger oss att jorden är platt och att solen snurrar runt jorden. Det är först när vi undersöker fenomen vetenskapligt som vi inser att detta inte stämmer, precis som vi i dag vet att jorden inte är platt utan klotformad och att det är jorden som roterar runt solen, inte tvärtom. Sedan kan vi faktiskt dra oss till minnes att berg byggs upp genom att kontinentalplattor kolliderar och stjärnor föds genom att stora gasmoln komprimeras och undergår kärnfusion.

Detta är en variant av ett vanligt argument som kreationister använder i deras desperata kamp mot evolutionbiologin. Det går ut på att misstolka termodynamikens andra huvudsats, som säger att entropin (som grovt kan sägas vara mängden oordning) alltid ökar ju längre tid som går och menar då att detta utesluter evolution. Men detta är fel i och med att termodynamikens andra huvudsats specifikt endast gäller för slutna system. Men jorden är inte ett slutet system. Vår sol spyr bokstavligen ut en enorm mängd energi över jorden och har gjort så konstant under de senaste 4,5 miljarder åren. Inte ens biologiska system är slutna, då växter tar in energi från solen och växtätare tillängnar sig energin i växter och köttätarna får energi från att äta kött och så vidare.

Slutligen så är evolutionsbiologi ingen tro. Tro är övertygelse utan bevismaterial, evolutionsbiologi är övertygelse på grund av en massiv mängd bevismaterial som alla pekar klart och tydligt på evolution, inte kreationism.

2. Information


"Våra gener innehåller mängder av information. Information uppstår inte av sig självt utan har alltid ett intelligent ursprung. Hittar jag mönstret "Jag älskar Helene" i sanden på en badstrand är den enda vettiga slutsatsen att formerna innehåller information, med en avsändare, ett budskap och en tänkt mottagare. På motsvarande sätt söker NASA efter utomjordisk intelligens genom att söka efter information i det radiobrus som når oss från alla delar av universum. Finner vi information över en viss komplexitetsnivå drar vi alltid slutsatsen att den har en intelligent sändare. Den rikaste information vi känner finns i den genetiska koden. Att denna skulle ha uppkommit utan intelligens bryter därför emot all erfarenhet. Den enda vettiga slutsatsen är att det finns en skapande intelligens bakom."

Information har inte alltid ett intelligent ursprung. Det finns massvis med exempel på information som genererats naturligt eller slumpmässigt. Ett tiotal exempel återfinns under punkt 1 i denna artikel. För att betona detta ges ytterligare ett exempel, denna gång från fysiken.

I figur 1 står två magneter på varandra. För att beskriva den situationen räcker det med en bit information (1). Sedan kommer en slumpmässig vind och blåser ner en magnet. Om vi antar att de endast kan ligga på högkant (fler alternativ gör argumentet starkare) så krävs det nu plötsligt en till bit information för att beskriva situationen (11 eller 01). Detta betyder att information kan genereras naturligt utan problem.

 

Magneter Figur 1. En bit information krävs för att beskriva situationen då den ena magneten står på den andra, men två bitar information för att beskriva konfigurationen då de står brevid varandra.

 

Då flera motexempel har givits, så kan information inte vara en bevarad kvantitet. Sedan går det matematiskt att visa att en ökning i information, som William Dembski (känd kreationist) definerade det, faktiskt är ekvivalent med en minskning i entropi (med en konstant)18 och detta blir då en variant av den feltolkning som debunkades tidigare gällande termodynamikens andra huvudsats. Då entropi inte är en bevarad kvantitet, kan inte heller information vara det.

Anledningen att vi vet att mönstret ”Jag älskar Helene” är designat är för att det ser artificiellt ut och vi har sett det göras tidigare, inte på grund av att det ser komplext ut eller innehåller information. Faktum är att mönstret ”Jag älskar Helene” är mindre komplext än ett godtyckligt mönster, då det skulle kräva fler bitar för att beskriva ett godtyckligt mönster, inte mindre. Anledningen att analogin är felaktig är att mönster i sanden inte kan reproducera sig som biologiska organismer kan. Det är reproduktion som är nyckeln till evolution. Föreställ dig att du hittar ett gem på marken. Man skulle direkt veta att denna var designad för ett syfte. Varför? Inte för att den är komplex, för ett gem är inte särskilt komplext. Anledningen att vi vet att gemet är designat är för att den är artificiell och vi känner igen den som en produkt av det moderna samhället. Detta är inte samma för biologiska organismer och strukturer. Vi vet ju faktiskt naturliga sätt de kan produceras (reproduktion), ändras (biologisk variation) och utvecklas (evolution).

När Gärdeborn påstår att NASA söker efter utomjordisk intelligens menar han nog SETI-projektet (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)19. Det drivs inte av NASA, utan av SETI-institutet20 (även om NASA bidrog med finansiering i början av 80-talet). SETI söker inte efter information i radiobrus, då allt radiobrus är information. Vad SETI letar efter är signaler som verkar artificiella, inte komplexa. Faktum är att de artificiella signaler man letar efter är mindre komplexa än bara brus, så inte heller här stöder modern vetenskap kreationismen.

Slutligen är simplicitet och artificialitet ett tecken på en intelligent designer, inte komplexitet. Snöflingor är ytterligare ett av många exempel på komplexitet som genereras naturligt. Allt du behöver göra är att sänka temperaturen.

3. Komplexa organ

"Evolutionsläran bygger på slumpmässiga mutationer i generna som – om de är fördelaktiga för organismen – väljs ut av det naturliga urvalet."

Detta är en missrepresentation av evolutionsbiologi. Det är inte bara mutationer som är källa till biologisk variation, utan de finns grovt sagt omkring 50 andra mekanismer som genererar variation. Exempel som gavs i första stycket var genduplikation, överkorsning, delvis eller komplett endosymbios och gensammanslagning. Andra mekanismer inkluderar hybridisering, addition eller förlust av genetiska produkter i biokemiska processer och kombination eller sönderdelningar av biokemiska processer. Notera att de flesta av de här inte är slumpmässiga. Evolutionsbiologi har inget problem med att förklara existensen av komplexa organ. Även om syftet med denna artikel inte är att gå in på det specifika gällande evolution av alla organsystem, så finns det gott om facklitteratur om ämnet21.

"Rörelsen Intelligent Design har fört in evolutionslärans problem med komplexa organ på molekylärbiologins område, och kallar då begreppet icke-reducerbar komplexitet. Roterande bakterie-flageller och blodets koaguleringsförmåga är exempel. Fattas en procent av delarna hos dessa, kvarstår inte 99 procent av funktionen, utan noll procent. Alla delar måste alltså vara städse samtidigt för att någon som helst funktion skall finnas. Småstegsmutationer kan omöjligt förklara detta."

Intelligent Design-kreationismen (IDK) är en rörelse som utgår ifrån en "think-tank" i Seattle, USA. Forskarsamhället har visat att denna rörelse har utvecklats från tidigare kreationiströrelser i USA och att allt det som hittas i Intelligent Design-kreationismens ideologi återfinns även i de äldre kreationisternas ideologi 22,23.

Begreppet irreducerbar komplexitet påstår att vissa komplexa biologiska strukturer saknar funktion om man tar bort någon del, så därför måste de ha kommit till i ett svep genom en intelligent designer (kreationisternas gud). ”Irreducerbar komplexitet” (IC) är i grund och botten ett ignoransargument. Bara för att man inte hittat en väg just nu, betyder inte att det på något fundamentalt sätt saknas en utvecklingsväg. Bara för att skeptiker på medeltiden inte kunde förklara varför folk blir sjuka betyder inte att det är sant att en övernaturlig förklaring till varför människor bli sjuka existerar. Man upptäckte sedan existensen av bakterier, virus och parasiter några hundra år senare.

De komplexa biologiska strukturer som finns i naturen är ett resultat av olika komponenter som själva har annorlunda funktioner, men som sedan duplikeras, modifieras, anpassas och byggs om av mutationer och det naturliga urvalet. Det enda som är relevant är att de föregående strukturerna har någon funktion över huvud taget24.

Låt oss testa om bakterieflagellen är irreducerbart komplex. Låt oss inte ta bort en del, eller två eller fem eller tio. Låt oss ta bort 40 delar (av 50). Om bakterieflagellen är irreducerbart komplex borde det inte finnas någon som helst funktion nu. Men om dubbelnegationen ursäktas, så är det som är kvar inte icke-funktionellt. Det som är kvar är Type-III Secretory System (TTSS), vilket är en kanyl som bakterier använder för att injicera gifter i andra celler och den är helt funktionell (figur 2).

 

Figur 2. Bakterieflagellen är inte irreducerbart komplex. Tar man bort 80 % av delarna får man TTSS, som är helt fungerande.

 

Type-III Secretory System är direkt homolog till proteinerna i bakteriflagellens bas, så påståendet att bakterieflagellen är irreducerbart komplex är helt enkelt fel. Men påståendet är till och med mer fel än så. Efter noggrann forskning visar det sig att nästan alla proteiner i bakterieflagellen är starkt homologa till proteiner som har andra funktioner i cellen. Detta betyder att en av Intelligent Design-kreationismens stora ikoner nu fullständigt kollapsat. Inte bara det, bakterieflagellen stämmer perfekt överens med evolutionsbiologins förutsägelse, så den kan faktiskt betraktas som bevismaterial för evolution, inte kreationism 25,26,27.

Låt oss nu ta oss an det andra påstådda exemplet som gavs på irreducerbar komplexitet, nämligen blodkoagulationssystemet. Samma princip gäller här – om det är ett IC-system, så måste alla proteiner vara där för någon funktion och man ska inte kunna ta bort delar utan att systemet slutar fungera. Detta är ett empiriskt påstående. Föga överraskande så är inte blodkoagulationssystemet heller irreducerbart komplext. Den första delen vi kan ta bort är faktor XII, då naturen har gjort experimentet åt oss. Blodet koagulerar även utan faktor XII. Valar och delfiner saknar faktor XII (resultat av en adaption för djupdykning) och deras blod koagulerar. Så propositionen att alla proteiner måste vara där för att det ska ha någon funktion är då demonstrerbart felaktigt. Men vi kan gå längre än så. Låt oss ta bort lite fler än en och se vad som händer. Vi kan ta bort tre faktorer och då får vi hur det ser ut hos pufferfisken, vars genom sekvenserades för ett par år sedan. De saknar hela "3-part contact system", och deras blod koagulerar fullständigt ordentligt28, 29, 30.

4. Genetik

”Tron att våra gener innehåller stora delar ”skräp-DNA” håller därför på att överges. Tidigare argumenterade evolutionister nitiskt för att likheter i icke-funktionellt DNA mellan människor och chimpanser bevisar vårt gemensamma ursprung. Detta eftersom en potentiell skapare inte skulle skapa likhet hos något som saknar funktion. Detta argument blir passé i samma snabba takt som man finner funktion hos DNA som tidigare antogs vara obehövliga rudiment från tidigare utvecklingsstadier. Likhet hos människans och chimpansens DNA beror på att vi har samma behov, inte på att vi har samma ursprung.”

Icke-fungerande gener, även kallade pseudogener, utgör en stor andel av arvsmassan i många organismer tillsammans med andra typer av icke-kodande DNA. Existensen av pseudogener utgör evidens för evolutionen genom att man kan observera att dessa pseudogener har inaktiverats på exakt samma sätt i flera närbesläktade organismer, trots att det finns miljontals sätt att inaktivera eller förstöra en viss gen. Sannolikheten att detta skulle ha skett slumpmässigt i flera närbesläktade organismer utan gemensamt ursprung är astronomiskt liten. Människan och schimpansen har exakt samma mutation som inaktiverade eta-globin, NPY-receptor y6, karboxylester-lipas, något som tyder på gemensamt ursprung31. Ytterligare exempel är gener ansvariga för syntes av C-vitamin32 eller nedbrytning av urinsyra33. Detta kan endast förklaras med gemensamt biologiskt ursprung mellan människa och schimpans. Vad exakt är det för behov som människa och schimpans har som kräver att de har exakt samma inaktivering på den gen som var ansvarig för syntes av C-vitamin? Förutom detta kan det i förbigående nämnas att det finns flera evidenslinjer för gemensamt ursprung än bara samma pseudogener, såsom kromosomsammanslagningar, endogena retrovirus och fossila bevismaterial.

Experiment har utförts där en lång sträcka utan kända gener eliminerades ur musgenomet utan synbara konsekvenser. Detta tyder på att mycket av genomet bestå av icke-kodande DNA34.

5. Fossil

"Enligt evolutionsläran är livet utvecklat i små steg från bakterien till människan. Därför borde livets historia, dokumenterad i fossil, innehålla dessa kontinuerliga sekvenser från det enklaste livet till det mer komplexa."

Precis som tidigare är detta grovt missledande. Evolutionen medför inte att organismer utvecklas mot högre komplexitet, utan endast att de blir bättre anpassade till den förändrade miljön. Dinosaurier är mer komplexa än människor, men de förekommer tidigare i de geologiska lagerföljderna. Bakterier i detta sammanhang skulle vara de första primitiva bakterierna, inte moderna sofistikerade bakterier.

"Tvärtemot denna evolutionistiska förutsägelse uppvisar dock det fossila materialet grupper av organismer. En bläckfisk har alltid varit en bläckfisk, oavsett hur djupt vi gräver i berget. De av evolutionsläran förväntade sekvenserna mellan huvudgrupper av organismer fullständigt skriker med sin frånvaro."

Detta är det gamla vanliga påståendet om att det inte existerar några övergångsfossil. Det är livsviktigt för kreationister att desperat förneka existensen av dessa, annars faller hela deras korthus. Här kommer ett kort urval av de arter och grupper av arter vetenskapen har hittat övergångsfossil från35,36.

Övergångsfossil från tidigare primater till människor inkluderar bl.a.: Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus ramidus, Australopithecus garhi, Australopithecus anamensis, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei, Australopithecus aethiopicus, Homo habilis, Homo erectus, Homo georgicus, Homo floresiensis, Homo rudolfensis, Homo heidelbergensis, Homo ergaster, Homo neandertalensis och Homo sapiens.

Övergångsfossil från primitiva käklösa fiskar till hajar, rockor, amfibier och liknande inkluderar bl.a.: Cladoselache, Tristychius, Ctenacanthus, Paleospinax, Spathobatis, Protospinax, Acanthodians, Canobius, Aeduella, Parasemionotus, Oreochima, Leptolepis, Cheirolepis, Osteolepis, Eusthenopteron, Sterropterygion, Panderichthys, Elpistostege, Obruchevichthys, Hynerpeton, Acanthostega, Ichthyostega, Pholidogaster, Pteroplax, Dendrerpeton acadianum, Archegosaurus decheni, Eryops megacephalus, Trematops, Amphibamus lyelli, Doleserpeton annectens, Triadobatrachus, Vieraella och Karaurus.

Övergångsfossil från amfibier till första reptiler inkluderar bl.a.: Proterogyrinus, Limnoscelis, Tseajaia, Solenodonsaurus, Hylonomus, Paleothyris, Captorhinus, Scutosaurus, Deltavjatia vjatkensis, Proganochelys, Hylonomus, Paleothyris, Petrolacosaurus, Araeoscelis, Apsisaurus, Claudiosaurus, Planocephalosaurus, Protorosaurus, Prolacerta, Proterosuchus, Hyperodapedon, Trilophosaurus, Captorhinus, Protocaptorhinus, Eocaptorhinus och Romeria.

Övergångsfossil från synapsreptiler till primitiva däggdjur inkluderar bl.a.: Paleothyris, Protoclepsydrops haplous, Clepsydrops, Archaeothyris, Varanops, Haptodus, Dimetrodon, Sphenacodon, Biarmosuchia, Procynosuchus, Dvinia, Thrinaxodon, Cynognathus, Diademodon, Probelesodon, Probainognathus, Exaeretodon, Oligokyphus, Kayentatherium, Pachygenelus, Diarthrognathus, Adelobasileus cromptoni, Sinoconodon, Kuehneotherium, Eozostrodon, Morganucodon, Haldanodon, Peramus, Endotherium, Kielantherium, Aegialodon, Steropodon galmani, Vincelestes neuquenianus, Pariadens kirklandi, Kennalestes, Asioryctes, Cimolestes, Procerberus och Gypsonictops.

Det finns många fler.

6. Kambriska Explosionen

"Huvudgrupperna av djur och växter dyker upp plötsligt och samtidigt i ett bergslager som heter kambrium. Under kambrium – i prekambrium – finns mycket få fossil och de som finns är encelliga och relativt enkla, typ bakterier och alger. Det komplexa livet uppenbarar sig alltså helt utan evolutionära föregångare. Det bara finns där, fullt ”utvecklat” från början. Trenden är så tydlig att kambriska explosionen också brukar kallas för biologins big bang. Och de organismer som uppträder plötsligt i kambrium är ingalunda enkla och okomplicerade. […] Alla dessa komplexa organ dyker upp fullt färdiga i det fossila materialet och utan föregående halvfabrikat. Ingen evolution så långt ögat når."

Den kambriska explosionen (figur 3) skedde för över 500 miljoner år sedan, så detta argument är inkompatibelt med en ung jord och kan bara sägas vara en explosion mätt i geologiska tidsåldrar. Det fanns många komplexa multicellulära organismer innan den kambriska explosionen, t.ex. Ediacarafaunan, som inkluderade organismer som var meterlånga37. Det finns även en hel del övergångsfossiler i Kambrium, såsom olika typer av Anomalocaris, Opabinia och Spriggina38.

 

 Figur 3. Kambriska explosionen tog totalt omkring 80 miljoner år. Knappast särskilt explosivt, annat än mätt i geologiska tidsåldrar.

 

Den ledande paleontologen Donald R. Prothero förklarar: "80 miljoner år är inte explosivt, inte ens i ens vildaste fantasi. Inte bara har explosionen en långsam stubin, men den följer en serie av logiska steg från enkla och små till större och komplexa och mineraliserade. Först, naturligtvis, har vi mikrofossil av cyanobakterier och andra eukaryoter som går tillbaka så långt som 3.5 miljarder år och sträcker sig igenom hela det fossila vittnesbördet. Sedan, omring 600 miljoner år sedan, så får vi det första bra bevismaterialen för multicellulära djur, Ediacarafaunan. De är större och multicellulära, men de hade inte några hårda skal. De tidigaste delarna av Kambrium, Nemakit-Daldynian och Tommotian, är dominerad av inte bara små skaldjur, som just håller på att börja utveckla små mineraliserade skelett. Det är endast efter flertalet steg som vi ser den fulla faunan i Kambrium. Sammanfattningsvis, det fossila vittnesbördet visar en gradvis uppbyggnad från encelliga prokaryoter, sedan eukaryoter till multicellulära djur med mjuka kroppar, till djur med små skal, och slutligen, i mitten av Kambrium, den fulla räckvidden av stora skalförsedda ryggradslösa organismer. Denna gradvisa omvandling genom framsteg i kroppsstorlek och benbyggnad liknar inte alls en plötslig Kambrisk explosion.”39

Forskare har upptäckt ett antal faktorer till den kambriska explosionen, däribland en kraftig ökning i syrenivån i atmosfären, vilket kan ses i nivåerna av oxiderat järn i geologiska bildningar från den tiden.

7. Multipla utvecklingsvägar

"Då biologerna var begränsade till att studera utseendemässig (morfologisk) likhet, ansåg man att chimpanser var närmare släkt med orangutanger än med människor. Idag kan man studera genetisk likhet och då anses chimpanser vara närmare släkt med människor än med orangutanger."

Genetik och framväxande teknologi gör det möjligt att göra mer noggranna och korrekta analyser av släktskap. Genetik avslöjar mycket mer än vad endast primitiva versioner på morfologiska studier kan visa. Detta är inte särskilt överraskande.

"Man kan också få olika släktskap genom att studera olika delar av generna. Människan kan vara närmast släkt med babianen, råttan, rockan, ormen och bönan beroende på vilken del av molekylärbiologin man studerar."

Det är givetvis så att om du jämför en enda godtycklig bas med ett annan organism, så är det en på fyra att den är exakt samma. Men poängen här är att använda stora sekvenser av genomet, som inkluderar mutationer och liknande som skett. Ju närmare släktingar två organismer är, desto mer lik är jämförelsen mellan olika sekvenser av genomet. Påståendet i (7) säger även emot påståendet i (4), då Anders Gärdeborn inte verkar kunna bestämma sig om schimpansen och människan har mycket gemensamt DNA eller inte.

Faktum är att vi får exakt samma fylogenetiska träd oavsett om vi studerar embryologi, paleontologi, genetik, biokemi, biogeografi eller andra områden inom biologi. Detta kallas summation, och är ett starkt bevis för evolutionen.

8. Jordens ålder

Notera att punkt (8) säger emot argumentet i punkt (6). Punkt (8) hävdar att jorden är ung, medan punkt (6) hävdar att kambriska explosionen, som skedde för omkring 550 miljoner år sedan, var explosionsartad. Det är ganska vanligt att någon använder självmotsägande argument när de vet att deras position är ohållbar.

"Evolutionsläran kräver att jorden är mycket gammal. Därför är dess geologiska paradigm ’uniformism’, dvs att jordens geologiska formationer är bildade av långsamma processer under långa tider."

Modern geologisk uniformism (aktualism) är inte densamma som den var för 200 år sedan, utan involverar lokala översvämningar, jordskred, jordbävningar och liknande.

"Till dessa tecken hör hela den sedimentära kolumnen (som indikerar att den är bildad under en översvämningskatastrof) samt största delen av det fossila materialet (som tyder på plötslig, överraskande död och begravning)."

Den geologiska lagerföljden visar säsongsbundna sedimentlager över många, många år. I flertalet av fallen, som i Green River, så är dessa lager för fina för att ha lagts ner under mindre än en vecka per lager. Det finns även många ytegenskaper bevarade i mitten av den geologiska lagerföljden, inklusive fotspår, kratrar efter nedslag av meteorer och liknande40. Detta demonstrerar att den geologiska lagerföljden inte skulle ha kunnat producerats i endast en händelse. Vidare så representerar det faktum att många organismer dött i lokala översvämningar, jordskred eller liknande inget problem för evolutionsbiologi vilket visats ovan. Den bibliska floden är fysikaliskt omöjlig, i och med att det skulle kräva att all den stelnad magma som existerar i den geologiska lagerföljden skulle ha kylts av inom en kort period med 1100 grader, vilket skulle generera tillräckligt mycket värmeenergi för att få alla världshaven att koka bort. Detta skulle sedan leda till att jordens atmosfär föll sönder av värmen och, p.g.a. växthuseffekten, att planeten skulle bli så varm att inga levande organismer skulle kunna existera41.

"Dessutom finns gott om trovärdiga dateringsmetoder som pekar mot en ung jord."

Tvärtemot vad Anders Gärdeborn hävdar så finns det faktiskt gott om olika typer av dateringsmetoder, vars trovärdighet har demonstrerats bortom all tvivel, som pekar mot en gammal jord (figur 4)42, 43.

 

Figur 4. Multipla tester med radioaktiva isotoper på meteoriter och stenar.

 

Man antar inte att sönderfallshastigheterna är konstanta, utan detta är ett demonstrerat faktum, då man kan förutsäga dem från kvantmekanikens första principer. Man vet även att supernovor producerar stora mängder radioaktivt material. Dessa isotoper producerar gammastrålning med frekvenser och ändringshastigheter som förutsägs av de sönderfallshastigheter vi tagit fram i modern tid. Dessa förutsägelser håller för supernovan SN1987A, som är 169.000 ljusår från oss (Knödlseder 2000). Därför var sönderfallshastigheterna inte signifikant annorlunda för 169.000 år sedan. Samma resonemang gäller för supernovan SN1991T, som är sextio miljoner år från oss (Prantzos 1999) och även med andra supernovor som är miljarder ljusår ifrån oss (Perlmutter et. al 1998). Hastigheten hos radioaktivt sönderfall som skulle kunna tillåta en ung jord skulle ha producerat tillräckligt mycket hetta för att smälta jorden (Meert 2002)!

9. Klassiska ”bevis” för evolution

Här försöker Anders Gärdeborn grovt förvanska modern evolutionsbiologi genom att dra en så kallad "bait-and-switch" taktik: biologi var ibland en bristfällig disciplin för omkring 150 år sedan, därför är evolutionsbiologi bristfällig i dag, 150 år senare. Låt oss reda ut de påståenden som görs, för att sedan sammanfatta några av de faktiska bevismaterial som existerar för evolution.

"Haeckels teckningar på embryon, som sades visa likheter mellan arter i tidiga fosterutvecklingsstadier, var förfalskade."

Ernest Haeckels teori om ”ontogeny recapitulates phylogeny”, eller ”embryologisk utveckling rekapitulerar historisk utveckling”, var en teori som han själv postulerade för omkring 130 år sedan. Denna blev snabbt motbevisad, både empiriskt och logiskt (om den var sann skulle alla embryon behöva gå igenom så många olika stadier att det blir helt absurt) och det är ingen som har hävdat att den är bevismaterial för evolution, varken nu eller då. En liten enkelt historielektion sprider en del ljus på det här. Darwins bok Om Arternas Uppkomst publicerades 1859. Haeckels teori publicerades först 1866. De överdrivna teckningar han gjorde för att stödja teorin att ”embryologisk utveckling rekaptiulerar historisk utveckling” (inte evolution) publicerades först 1874. Så det scenario som Gärdeborn stället upp verkar endast vara möjligt om Darwin hade en tidsmaskin. Haeckels teckningar blev avslöjade av samtida forskare, och de fick till och med honom att erkänna det själv. Men de överdrivna teckningar som en enskild forskare gjorde för nästan 130 år sedan har ingen relevans för de noggranna studier i modern embryologi som helt och klart stödjer evolution. De läroböcker som används i dag på högre nivå har färgfotografier där man klart och tydligt kan se bevismaterial för evolutionen. Figur 5 visar ett exempel med bilder tagna av den svenska fotografen Lennart Nilsson.

 

Figur 5. Bevismaterial för evolution inom embryologi44.

 

Den katolska cellbiologen Kenneth Miller förklarar "As you read this, you may wonder why evolution should be limited to changes tacked on at the end of the process of development. So did evolutionary biologists, and Haeckel's idea was quickly discarded. In fact, evolution can affect all phases of development, removing developmental steps as well as adding them, and therefore embryology is not a strict replay of ancestry. Nonetheless, many of the stages that embryos pass through can indeed be understood as remnants of their evolutionary past. One example is the fact that the embryos of all placental mammals (including humans) form a yolk sac during their development. Why is this important? Because the eggs of these organisms do not have large amounts of stored yolk, and therefore their yolk sacs are empty! Nonetheless, the persistence of a yolk sac stage makes perfect sense when one considers that these animals are descended from egg-laying reptiles in which the sac encloses a massive amount of yolk to support embryonic development"45.

"Björkmätarfjärilarna, som sades illustrera det naturliga urvalet genom deras färgers samvariation med björkstammar, visade sig inte alls hålla till på stammarna utan var nålade dit i ett försök att visa evolution ”in action”."

Det stämmer mycket bra att dessa fjärilar inte spenderar hela sina dagar med att sitta på träd, då det behöver till exempel äta och hitta partners. De bilder som visas i läroböcker är gjorda för att ge en illustration över kontrasten mellan de olika fjärilarna och bakomliggande träd, inte att föreslå att fjärilar endast sitter på träd i hela deras liv. Det kan lätt inses när man läser de artiklar där dessa upptäckter publicerades, där det faktiskt står att så är fallet. Men detta är fullständigt irrelevant, då detta inte har någon inverkan på det faktum att svarta fjärilar som lever bland träd som är svarta är bättre kamouflerade än de som är vita, vilket leder till att fåglarna har svårare att se de svarta fjärilarna när de flyger runt i skogen men lättare att hitta de vita fjärilarna, då dessa är i större kontrast till skogen runt omkring. Detta gör att de vita äts upp av fåglar oftare och de svarta fjärilarna kommer att sprida sig lättare, vilket är själva definitionen på evolution (figur 6).

 

Figur 6. Notera kontrasten mellan de olika fjärilarna och bakgrunden.

 

"Urfågeln (Archaeopteryx), som ansågs vara en mellanform mellan ödla och fågel, har visat sig vara en hundraprocentig fågel."

En mellanform är ett fossil som har intermediära egenskaper, d.v.s. egenskaper som finns från tidigare typer av organismer och även senare existerande organismer. Archaeopteryx (figur 7) hävdas av vetenskapssamhället att vara ett övergångsfossil mellan tetrapoder (en underordning till dinosaurier) och fåglar. Om detta är korrekt bör vi hitta dels fågelegenskaper, och dels tetrapodegenskaper. Detta är precis det vi gör. I och med att Gärdeborn uppenbarligen accepterar att Archaeopteryx har fågelegenskaper (såsom vingar), så demonstreras här endast Archaeopteryx tetrapodegenskaper (egenskaper hos dinosaurier). Archaeopteryx har en kotpelare som fäster underifrån till kraniet som samtida dinosaurier. Moderna fåglar har en kotpelare som fäster bakifrån hos kraniet. Den hade en över- och underkäke som var täckt av hud likt samtida dinosaurier, medan moderna fåglar har näbb. Dess vadben och skenben har samma längd, precis som samtida dinosaurier, men moderna fåglar har ett kraftigt förkortat vadben. Archaeopteryx har precis som samtida dinosaurier inte en pelvisk gördel, vilket moderna fåglar har. Liheterna mellan Archaeopteryx och dinosaurier tar dock inte slut där (se 46, 47, 48).  Archaeopteryx är knappast en hundraprocentig fågel, utan ett övergångsfossil mellan dinosaurier och fåglar.

 

Figur 7. Archaeopteryx, ett övergångsfossil mellan dinosaurier och fåglar.

 

"Piltdownmänniskan, som skulle visa människans härstamning, var ett regelrätt bedrägeri."

Pildownmannen är kanske den mest berömda bluffen inom arkeologi genom tiderna och lades fram av en liten grupp brittiska biologer år 1912 som hävdade att de hade hittat det i södra England49. Detta "fossil" var dock relativt oviktigt och kom snabbt i konflikt med de fossil av Australopithecus africanus som hittades i Afrika, och den ökande kunskapen kring biogeografi och spridningen av tidigare hominider gjorde att Piltdownmannen föll i glömska. Hade den varit en faktiskt fossil så hade evolutionsteorin fått stora problem och kanske rent av förkastats. Hur i allsin dagar skulle ett fossil kunna hittas i England av hominider som är typiska för Afrika eller Asien? I början av femtiotalet fick man för sig att explicit demonstrera att det var en förfalskning med kemiska tester. Detta är ett exempel på vetenskapens självkorrigerande process och har givetvis ingen relevans för de massiva fossila bevismaterial vi har för människans evolution. Övergångsfossil från tidigare primater till människor inkluderar bland annat Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Australopithecus ramidus, Australopithecus garhi, Australopithecus anamensis, Australopithecus robustus, Australopithecus boisei, Australopithecus aethiopicus, Homo habilis, Homo erectus, Homo georgicus, Homo floresiensis, Homo rudolfensis, Homo heidelbergensis, Homo ergaster, Homo neandertalensis och Homo sapiens. Sedan finns det massvis med genetiskt bevismaterial från endogena retrovirus, pseudogener, icke-kodande DNA och atavism.

"Likheter mellan extremiteterna hos olika ryggradsdjur har visat sig ha olika ritning (gener) vilket utesluter förklaringen gemensamt ursprung."

Detta är baserat på spekulativa påståenden som gjordes innan DNA-tekniken utvecklades. I dag vet vi att många liknande gener har funnits delta i utvecklingen av homologa strukturer50. Liknande kroppsdelar produceras av liknande proteiner som nödvändigtvis måste vara producerade av liknande DNA. Det är ett biologiskt faktum.

"Man har funnit funktion hos alla människans antaget rudimentära organ."

Detta är ett klart och tydligt sätt att se att kreationisten Gärdeborn inte har någon som helst aning om vad han pratar om. Ett rudimentärt organ är inte ett organ som totalt saknar funktion, utan ett organ som tidigare haft en funktion, men som inte längre har denna. Det spelar alltså ingen roll om rudimentära organ har funktioner nu, det som spelar roll är att den saknar funktioner som den tidigare haft. Ett exempel på detta är människans blindtarm. Hos alla djur som har en välutvecklad blindtarm fungerar den som nedbrytare för bl.a. cellulosa. Människans blindtarm kan inte bryta ner cellulosa, och därför är blindtarmen ett rudimentärt organ hos människan.

"Allt det som evolutionsteorin är uppbyggd på har idag fallit. Rester finns fortfarande kvar, inte minst i våra läroböcker. Men hela basen för den evolutionistiska argumentationen är undanryckt."

Detta påstående är minst sagt skrattretande i dess absurdhet. Inte bara har de ”argument” som lagts fram mot evolutionsbiologi i Gärdeborns artikel fullständigt misslyckats, den har inte ens diskuterat en liten del av all den massiva mängd bevismaterial som finns för evolutionen.

Evidence For Evolution skriver:

"Nothing in the real world can be proved with absolute certainty. However, high degrees of certainty can be reached. In the case of evolution, we have huge amounts of data from diverse fields. Extensive evidence exists in all of the following different forms (Theobald 2004). Each new piece of evidence tests the rest.

 • All life shows a fundamental unity in the mechanisms of replication, heritability, catalysis, and metabolism.
 • Common descent predicts a nested hierarchy pattern, or groups within groups. We see just such an arrangement in a unique, consistent, well-defined hierarchy, the so-called tree of life.
 • Different lines of evidence give the same arrangement of the tree of life. We get essentially the same results whether we look at morphological, biochemical, or genetic traits.
 • Fossil animals fit in the same tree of life. We find several cases of transitional forms in the fossil record.
 • The fossils appear in a chronological order, showing change consistent with common descent over hundreds of millions of years and inconsistent with sudden creation.
 • Many organisms show rudimentary, vestigial characters, such as sightless eyes or wings useless for flight.
 • Atavisms sometimes occur. An atavism is the reappearance of a character present in a distant ancestor but lost in the organism’s immediate ancestors. We only see atavisms consistent with organisms’ evolutionary histories.
 • Ontogeny (embryology and developmental biology) gives information about the historical pathway of an organism’s evolution. For example, as embryos whales and many snakes develop hind limbs that are reabsorbed before birth.
 • The distribution of species is consistent with their evolutionary history. For example, marsupials are mostly limited to Australia, and the exceptions are explained by continental drift. Remote islands often have species groups that are highly diverse in habits and general appearance but closely related genetically. Squirrel diversity coincides with tectonic and sea level changes (Mercer and Roth 2003). Such consistency still holds when the distribution of fossil species is included.
 • Evolution predicts that new structures are adapted from other structures that already exist, and thus similarity in structures should reflect evolutionary history rather than function. We see this frequently. For example, human hands, bat wings, horse legs, whale flippers, and mole forelimbs all have similar bone structure despite their different functions.
 • The same principle applies on a molecular level. Humans share a large percentage of their genes, probably more than 70 percent, with a fruit fly or a nematode worm.
 • When two organisms evolve the same function independently, different structures are often recruited. For example, wings of birds, bats, pterosaurs, and insects all have different structures. Gliding has been implemented in many additional ways. Again, this applies on a molecular level, too.
 • The constraints of evolutionary history sometimes lead to suboptimal structures and functions. For example, the human throat and respiratory system make it impossible to breathe and swallow at the same time and make us susceptible to choking.
 • Suboptimality appears also on the molecular level. For example, much DNA is nonfunctional.
 • Some nonfunctional DNA, such as certain transposons, pseudogenes, and endogenous viruses, show a pattern of inheritance indicating common ancestry.
 • Speciation has been observed.
 • The day-to-day aspects of evolution — heritable genetic change, morphological variation and change, functional change, and natural selection — are seen to occur at rates consistent with common descent.
 • Furthermore, the different lines of evidence are consistent; they all point to the same big picture. For example, evidence from gene duplications in the yeast genome shows that its ability to ferment glucose evolved about eighty million years ago. Fossil evidence shows that fermentable fruits became prominent about the same time. Genetic evidence for major change around that time also is found in fruiting plants and fruit flies (Benner et al. 2002). The evidence is extensive and consistent, and it points unambiguously to evolution, including common descent, change over time, and adaptation influenced by natural selection. It would be preposterous to refer to these as anything other than facts."

  För en lång diskussion om dessa och mer, se 29+ Evidences for Macroevolution: The Scientific Case for Common Descent av Douglas L. Theobald, Ph.D. Det är evolution som har bevismaterial. Kreationismen saknar det, och är inget annat än en religiös doktrin.

  10. Finkalibrerade naturkonstanter

  Detta argument har ingen som helst relevans för evolutionsbiologins giltighet, i och med att den handlar om kosmologi. Evolutionsbiologi handlar om att förklara livets mångfald, alltså inte livets uppkomst eller universums uppkomst eller utveckling. Men låt oss titta på argumentet ändå så att ingen ska tro att sakfrågan undvikes.

  "Universum styrs av ett femtontal grundläggande naturkonstanter som t.ex. ljushastigheten, gravitationskonstanten, Planks konstant, elektronmassan och elektronladdningen. Det har visat sig att dessa konstanter måste ha mycket speciella värden i förhållande till varandra för att ett universum med förutsättningar för liv skall kunna existera."

  Detta är felaktigt. Fysikern Victor Stenger (2007) skriver: ”Många av de exempel på finkalibrering som hittas i teologisk litteratur lider av ett enkelt missförstånd inom fysik. Till exempel, alla referenser till finkalibreringen av konstanter som ljushastigheten, c, Plancks konstant, h, eller Newton’s gravitationskonstant, G, är alla irrelevanta i och med att dessa är godtyckliga konstanter vars värde helt enkelt definierar enhetssystemet som används”. Ingen finkalibrering här inte. Stenger har också simulerat hur vårt universum skulle se ut om man lät de fyra konstanterna variera över 10 potenser över och under deras nuvarande värde. Sedan beräknade han olika kvantiteter i dessa universa såsom storleken på atomer och livslängden på stjärnor. Han fann att nästan alla kombinationer av fysikaliska konstanter ledde till universa som skulle kunna existera tillräckligt länge för att någon sorts komplexitet skulle formas (figur 8) [51].

   

  Figur 8: Fördelningen av den stellära livslängden för 100 godtyckliga universa där 4 grundläggande konstanter varierades över 10 potenser kring deras nuvarande värde. Notera att stjärnorna lever åtminstone en miljard år i långt över hälften av de möjliga universa. Så mycket för finkalibrering.

   

  Fysikern Stephen Hawking instämmer i sin book A Brief History of Time (1998): ”the present state of the universe could have arisen from quite a large number of different initial configurations […] so the initial state of the part of the universe that we inhabit did not have to be chosen with great care”.

  "Varför har de fått dessa finkalibrerade värden om naturen har tillkommit av en slump? Det verkar som om någon har designat universum med liv i åtanke."

  Som tidigare demonstrerats är värdena på konstanterna inte särskilt finkalibrerade. Vidare så är det ingen som hävdar att naturen eller universum tillkommit av en slump, utan som ett resultat av ointelligenta fysikaliska principer, som i sin tur är ett resultat av det enkla faktum att verkligheten är objektiv52. Att hävda att universum blivit designat med liv i åtanke är absurt. 99.9999 % av vårt universum är dödligt, strålningsfyllt vakuum som är fullständigt ogästvänligt för liv. Faktum är att den allra största delen av materia i universum går åt att producera svarta hål.

  11. Ingen ursprungssyn

  "Evolutionismen i vid betydelse, dvs från big bang till människa, är ingen ursprungssyn. Den startar med all universums massa och energi koncentrerad till en liten punkt, en singularitet."

  Här verkar det som om Gärdeborn blandar ihop evolution, som förklarar livets mångfald, med Big Bang-modellen. Evolutionsbiologi handlar inte om kosmologi eller astrofysik. Det faktum att evolutionsbiologi handlar om livets mångfald, och inte kosmologi är inget argument för att det är felaktigt. Newtoniansk mekanik handlar endast om rörelser hos stela kroppar, men inte om, säg, biokemi. Detta faktum gör inte Newtoniansk mekanik felaktig på något sätt. Big Bang hävdar inte att universum ”startar med all (…) massa och energi koncentrerat till en liten punkt, en singularitet”. Big Bang hävdar att universum var mindre, tätare och hetare vid en tidpunkt i det förflutna. Detta stöds av många olika sorters bevismaterial, från rödförskjutning, den kosmologiska bakgrundstrålningen och andelen väte och helium i universum. Man kan läsa mer om Big Bang på sidan Universe 101: The Big Bang Theory. Då Heisenbergs osäkerhetsrelation förbjuder existensen av singulariteter kan inte de existera i verkligheten. De är endast artefakter från våra modeller.

  Fysikern Stephen Hawking förklarar varifrån universum material och energi kommer ifrån: "There are something like ten million million million million million million million million million million million million million million (1 with eighty five zeros after it) particles in the region of the universe that we can observe. Where did they all come from? The answer is that, in quantum theory, particles can be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. But that just raises the question of where the energy came from. The answer is that the total energy of the universe is exactly zero. The matter in the universe is made out of positive energy. However, the matter is all attracting itself by gravity. Two pieces of matter that are close to each other have less energy than the same two pieces a long way apart, because you have to expend energy to separate them against the gravitational force that is pulling them together. Thus, in a sense, the gravitational field has negative energy. In the case of a universe that is approximately uniform in space, one can show that this negative gravitational energy exactly cancels the positive energy represented by the matter. So the total energy of the universe is zero. Now, twice zero is also zero. Thus, the universe can double the amount of positive matter energy and also double the negative gravitational energy without violation of the conservation of energy." (Hawking, A Brief History of Time, 1998, pp. 133-134).

  "Var singulariteten kom uttalar sig inte evolutionismen om."

  Då ingen tid logiskt kan defineras tidigare än Plancktiden så är det lika meningslöst att fråga vad som hände innan Big Bang som det är att fråga vad som är norr om nordpolen.

  12. Existentiella frågor

  "Evolutionslärans (försök till) svar begränsar sig till den materiella delen av verkligheten. Den utelämnar existentiella frågor som människans värde, kärlekens ursprung och livets mening. En teori med ambitionen att förklara var vi kommer från, har en allvarlig begränsning om den utelämnar för mänskligheten så viktiga frågor som dessa."

  Evolutionsbiologi försöker över huvud taget inte svara på existentiella frågor, för det är inte dess område. Evolution är den del av vetenskapen som förklarar livets mångfald. Inget mer, inget mindre. Denna invändning är därför ganska irrelevant för giltigheten hos en vetenskaplig förklaringsmodell av livets utveckling. Inte skulle väl någon hävda att Newtons gravitationsteori eller Daltons atomteori är fel för att de inte förklarar människans värde, kärlekens ursprung eller meningen med livet? Detta är ett exceptionellt bristfälligt argument.

  13. Evolutionisters debatteknik

  "I debatter med meningsmotståndare går evolutionister ofta på spelare istället för puck. Deras argument går ut på att evolutionsmotståndarna antingen är lögnare, illvilliga, okunniga eller korkade. Sakfrågan bemöts sällan. Detta är ett tydligt indicium för att deras sakargument saknar innehåll."

  Återigen ett argument som inte på något sätt är relevant för evolutionsbiologi. Denna artikel är väl ett väldigt bra motexempel till detta påstående. Till det kan läggas den uppsjö av litteratur och föreläsningar som seriösa vetenskapare och teologer har ägnat tusentals och åter tusentals timmar för att förklara varför kreationismen är inkorrekt, vetenskapligt och teologiskt. Några exempel är:

  etc.

  Notera även att argument 13 är i sig ett personangrepp då det försöker att svartmåla och demonisera meningsmotståndare.

  14. Bibeln

  "Bibelns Gud är kärleksfull medan evolutionslärans gud är blodtörstig."

  Den kristna cellbiologen Kenneth Miller förklarar att evolution implicerar en allgod gud i sin bok Finding Darwin’s God:

  ”It is often said that a Darwinian universe is one whose randomness cannot be reconciled with meaning. I disagree. A world truly without meaning would be one in which a deity pulled the string of every human puppet, indeed of every material particle. In such a world, physical and biological events would be carefully controlled, evil and suffering could be minimized, and the outcome of historical processes strictly regulated. All things would move toward the Creator’s clear, distinct, established goals. Such control and predictability, however, comes at the price of independence. Always in control, such a Creator would deny his creatures any real opportunity to know and worship him – authentic love requires freedom, not manipulation. Such freedom is best supplied by the open contingency of evolution.”

  "Bibelns Gud förmanar oss att ta hand om den föräldralöse och änkan, medan evolutionens gud slår ihjäl den svage."

  Tvärtom. Evolution har lett till utvecklingen av extensiva moraliska instinkter. Detta kan läsas om i bland annat Marc Hausers bok Moral Minds: How Nature Designed a Universal Sense of Right and Wrong, Robert Wrights bok The Moral Animal: Why We Are the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology eller Michael Shermers bok The Science of Good and Evil. I datorsimuleringar har exempelvis den "gyllene regeln" varit en av de mest framgångsrika algoritmerna.

  "I Bibeln är döden en katastrof som kommit in i världen pga människans synd. I evolutionsläran är döden både naturlig och nödvändig för att människan skall finnas här som art."

  Nej, i Bibeln är den andliga döden en katastrof som kommit in i världen på grund av människans synd, inte den fysiska döden. Evolution har inget med den andliga döden att göra, bara den fysiska döden.

  "Bibeln har en lösning på syndens problem, dvs döden, och han heter Jesus Kristus. I evolutionsläran behövs ingen lösning eftersom det inte finns något problem. Om döden inte kommit in i världen genom synd så är synden fiktiv. Och om synden är fiktiv så blir också syndens lösning, Jesus, fiktiv. Inom evolutionsläran blir Jesus en religiös töckenfigur vars verk saknar förankring i den världsbild utövarna ansluter sig till."

  Det är den andliga döden som kommit in i världen genom synden. Det faktum att fysisk död existerat i miljontals år förändrar inte detta. Jesus Kristus är i kristendomen lösningen på det problem som den andliga döden utgör, inte den fysiska. Jesus är fullständigt förenbar med modern evolutionsbiologi.

  För tillgängliga böcker kring evolution rekommenderas Finding Darwin’s God av Kenneth Miller och Evolution: The Triumph of an Idea av Carl Zimmer.


  [1] Dougherty, Michael J. Is the Human Race Evolving or Devolving?, Scientific American, 1998 [2] Okada, H., S. Negoro, H. Kimura, & S. Nakamura, (1983) Evolutionary adaptation of plasmid-encoded enzymes for degrading nylon oligomers. Nature 306: 203-206. [3] Ohno, Susumu. (1984). Birth of a unique enzyme from an alternative reading frame of the pre-existed, internally repetitious coding sequence Proceedings National Academy of Sciences, USA 81: 2421-2425 [4] Why Are Bacteria Becoming Resistent to Antibiotics? Center for Disease Control and Prevention, 2005 [5] The Evolution of Antibiotic Resistent Bacteria, PBS, 2001 [6] Garrett, Laurie ”The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World out of Balance”, Penguin Books, 1995, pp. 411-457 [7] A Mutation Story, PBS, 2001 [8] HIV Immunity, PBS, 2001 [9] A. D. Russell, ”Microbial Cell Walls and Resistance of Bacteria and Fungi to Antibiotics and Biocides” Journal of Infectious Diseases 168 (1993): 1339-40. [10] Colombia-Presbytarian Medical Center, ”Infection Control: A Training Paradigm for Healthcare Professionals (New York, 1994) [11] Hansche, P.E. (1975) Gene duplication as a mechanism of genetic adaptation in Saccharaomyces cervisiae. Genetics, 79: 661-674. [12] Miller, Ken ”Finding Darwin’s God: A Scientists Search for Common Ground Between God and Evolution, Harper Perennial, 2000, pp. 145-147 (m.fl.) [13] Levine, M. How insects lose their limbs. Nature 415, 848-849, 2002. [14] Ronshaugen, M., McGinnis, N. och McGinnis, W. Hox protein mutation and macroevolution of the insect body plan. Nature 415, 914-917, 2002. [15] Galant, R. & Carroll, S. B. Evolution of a transcriptional repression domain in an insect Hox protein. Nature 415, 910-913, 2002. [16] Cohn, M. J. Lamprey Hox genes and the origin of jaws. Nature 416, 386-387, 2002. [17] Wilson, E. O, ”The Diversity of Life” W. W. Norton, 1999 [18] Stenger, Victor, ”Has Science Found God?”, Prometheus Books, 2005, pp. 99-114 [19] SETI-projektets hemsida http://www.seti.org/ [20] SETI-projektets hemsida: ”About” http://www.seti.org/about-us/index.php ”The SETI Institute is a private, nonprofit organization dedicated to scientific research, education and public outreach.” (NASA är statligt ägd). [21] En plats att börja kan vara Schmidt-Rhaesa, Andreas ”The Evolution of Organ Systems”, Oxford University Press, 2007. Mer tips för läsnining hittas i bokens bibliografi. En populärvetenskaplig artikel on ämnet vid namn Evolution from Fins to Wings återfinns på National Geographics hemsida. [22] Forrest, Barbara och Gross, Paul ”Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design” Oxford University Press, 2005 [23] National Academies of Science, ”Science, Evolution, and Creationism”, 2008 [24] Miller, Ken ”Answering the Biochemical Argument from Design[25] Miller, Ken ”The Flagellum Unspun[26] En video med en del av en föreläsning med Ken Miller rörande bakteriegflagellen har läckt ut på internet. [27] Wong, Tom; Amidiet, Arezou et. al. ”The Evolution of the Bacterial Flagellum” Am. Soc. Micro. 2007 [28] Miller, Ken ” The Evolution of Vertebrate Blood Clotting[29] En video med en del av föreläsning med Ken Miller rörande blodkoagulationssystemet har läckt ut på internet. [30] Doolittle, R. F., ”The evolution of vertebrate blood coagulation: A case of yin and yang,” Thrombosis and Haemostasis 70, 24-28, 1993. [31] Larhammar, Dan, Biologen 1/2003, sid 32-36 [32] Nishikimi, MNM., Fukuyama, R., Minoshima, S., Shimizu, N., and Yagi, K. Cloning and chromosomal mapping of the human nonfunctional gene for L-gulono-gamma-lactone oxidase, the enzyme for L-ascorbic acid biosynthesis missing in man. J. Biol. Chem. 269, 13685-13688, 1994. [33] Wu, X., Muzny, D. M., Lee, C. C., and Caskey, C. T. Two independent mutational events in the loss of urate oxidase during hominoid evolution. J. Mol. Evol. 34, 78-84, 1992. [34] Zhy, Y., et. al, Megabase deletions of gene deserts result in viable mice. Nature. 2004 Oct 21;431(7011):988-93. [35] Hunt, Kathleen ”Transitional Vertebrate Fossils FAQ[36] Prothero, Donald R., ”Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters”, Columbia University Press, 2007, s. 143-343 [37] Miller, Keith B., ”The Precambrian to Cambrian Fossil Record and Transitional Forms”, PSCF 49 (December 1997): 264-268. [38] Conway Morris, Simon, ”The Crucible of Creation”, Oxford University Press, 1998. [39] Prothero, Donald R., ”Evolution: What the Fossils Say and Why It Mattters”, Columbia University Press, 2007, pp. 168-169 (Kambriska explosionen behandlas på pp. 160-171) [40] Claim CH550: The Flood deposited the geologic column [41] Isaak, Mark Problems with a Global Flood 2nd Edition [42] Stassen, Chris The Age of the Earth [43] World Books at NASA: Earth [44] Nova Odyssey [45] Haeckel and his Embryos [46] Allotetraploid: Jag köper vingar för generna och flyger ut över Jura [47] Nedin, Chris All About Archaeopteryx: Archaeopteryx’s reptile features [48] Mayr, G., Pohl, B., Peters, S. (2005). A Well-Perserved Archaeopteryx specimen with Theropod Features. Science. nr 310 p. 1435 [49] Harter, Richard Piltdown Man: The Bogus Bones Caper [50] Carrol, Sean B., ”Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo/Devo”, W. W. Norton, 2005 [51] Stenger, Victor Intelligent Design: Humans, Cockroaches, and the Laws of Physics [52] Stenger, Victor, ”The Comprehensible Cosmos: Where Dop The Laws of Physics Come From?”, Prometheus Books, 2006.

  Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Emil Karlsson.

  Kommentarer inaktiverade.