Geologi & kreationism: Syndafloden

av Antimonite

Den andra temaposten om geologi och kreationism ska handla om syndafloden, fossil och sedimentära bergarter. Syndafloden är en viktig händelse i den kristna mytologin och som tillskrivs massor av symbolvärde och fundamentalister kan inte gärna förneka att den måste ha hänt. Det är en händelse som syns i många (ofta äldre) religioners mytologier, fast då skildrat på olika sätt. Att den kristna religionen stulit idén rakt av från äldre religioner i området är i sig en intressant diskussion kring just hur viktigt det var för de jordbrukande bronsålderskulturerna med årstidernas regelbundhet och hur förödande minsta lilla problem med naturen blev och hur en liten översvämning då alltid omvandlades till en katastrof för hela världen. För livet kring floden var ju trots allt hela världen då. Jag tänkte dock snarare fokusera på hur syndafloden missbrukas som ett argument kring vetenskapliga diskussioner och lämnar diskussionen om syndaflodens symbolvärde därhän.

I korthet är då syndafloden en massiv översvämning som skulle städa upp jorden från alla synder. Det inte så lilla problemet i kråksången är att trots att detta då skulle vara en global katastrof, så finns inga som helst geologiska bevis för att det skett. Inga riktiga bevis i alla fall, för kreationister tillskriver en rad saker som bevis för en global översvämning på ett helt absurt sätt.

Ett av de mer vanliga bevisen som man tar upp är att man vänder på en fråga som vetenskapen ställt tidigare: Hur kan det finnas fossil av marint liv uppe i berg? Kreationister vänder lite fyndigt på det hela och ser det som ett utmärkt bevis för en syndaflod. Sen är de i princip nöjda med den uppfattningen och tänker inte längre på saken.

Men riktigt så enkelt funkar det såklart inte. Det finns en rad aspekter som gör att man med rätta kan ifrågasätta kreationismens tankesätt i det här. För det första är ju fossil inte precis det samma som döda djur och växter likt de man hittar ute i skog och mark, sk subfossil likt den här "fossilerade" cowboyfoten (om den nu ens är äkta), utan fossil är bevarade och mineraliserade växter och djur som med få undantag av rent kemiska skäl aldrig kan vara yngre än 10 000 år.

Mineralisering går inte till hur som helst utan kräver väldigt skyddade specifika miljöer där organismen i fråga är inkappslad i sediment som under tryck och värme omvandlar organismen kemiskt/fysiskt. Då kanske kreationisten hävdar, ja men ok, då spolades det upp en massa sediment på bergen och satte sig där, fullt med liv i som fossilerades. Det stora problemet med det resonemanget är att det inte handlar om små fickor av sediment uppe i bergen, utan väldigt ofta består hela bergen i sig av sedimentära bergarter. Kreationisten kan dock fortsätta med sitt tankespår eftersom han gladeligen kan hävda att ett berg där det finns fossil i såfall är en stor hög med ditspolat sediment. Om vi för en stund bortser kring hur absurt det är med ett sådant påstående rent hydrologiskt, att en våldsam händelse skulle lägga sediment i enorma berg så finns det inget som helst som stöder det påståendet i hur sedimenten ligger nu.

De ligger nämligen ordnat i litofacier, dvs lagerföljder och kronologiskt ordnat därtill precis som jordmånen ute på din gräsmatta är kronologiskt ordnad med de äldsta sedimenten underst. De ligger väldigt sällan huller om buller utan det vi hittar uppe på berget, inne i berget är snyggt ordnade lageföljder med fossil. Ett annat "ganska" stort problem i kråksången är att sedimentära bergarter inte kan bildas uppe ovan mark. Lägger du ut lite sand för att torka ute på gräsmatten bildas inte sandsten liksom.

Kalk och sandstenar kräver oerhörda mängder tryck under lång tid för att formas. Om vi talar om en sandsten likt kvartsit så kräver den flertalet kilometer av material ovanpå sig och många miljoner år innan kristallstrukturen ändras så pass att den genom diagenes omvandlas till kvartsit. Det kan man enkelt bevisa i labb med hårdheten hos sandkornen och vad som krävs för att påverka dem. Uppe högt ibland bergen finns inget sådant tryck eller temperatur. Och tidsspannet finns absolut inte heller enligt kreationisten som antingen kräver omkring 6000 år eller några hundra tusen år. Inget av det räcker och miljön är omöjlig för diagenes.

Jag har även hört från amerikanska kreationister hur Grand Caynon i sig skulle vara en rest av syndafloden. Om vi för en stund bortser i att kreationister idag tydligen tänker precis lika lokalcentrerat som bronsålderns bönder så är det ett rätt absurt påstående eftersom Grand Canyons geologi består av en snygg lagerföljd av sedimentära bergarter med fossil i. Om syndafloden inte deponerade dessa fossil (i en snygg kronologisk ordning, *fniss*) eftersom den skar sig igenom det, så kan man ju fråga sig vad som deponerade alla dessa miljarder ton med sediment som återfinns där. Vi som vill tänka efter kan åtminstone försöka det. Alla andra slipper såklart. Nu är jag fullt medveten om att kreationister har femtielva till förklaringar kring lagerföljderna i Grand Canyon, men vi kan inte gärna ta upp allt absurt kring "The great unconformity" osv som man yrat fram. Jag kommer dock ta upp det här med dateringsteknik i en senare post för där påstås mycket av kreationister som inte alls är sant.

En invändning mot ett av mina påståenden brukar dock dyka upp ibland och det är att man anser att lagerföljderna inte alls är speciellt tydliga och att det visst finns saker som ligger i lager där det enligt geologin inte borde finnas. Det finns såklart en portion sanning i detta, men inte alls på det sättet som kreationisterna tror. Vad tror egentligen kreationisterna att vi har oss geologer till? Jo just att analysera inte bara det vanliga, utan självklart alla ovanligheter. Det vore inte mycket till vetenskap om det inte just behandlade alla undantag från reglerna.

Bild. Porvattenförflyttning som omkastat lagerföljden i sanden. Vatten har alltså migrerat uppåt genom lagren. Något så vida känt bland sedimentologer att t om en grundutbildningsstudent likt mig känner till det efter bara en liten kurs i sedimentologi. Tänka sig att geologerna alltså känner till problem med lagerföljderna? Tänka sig att geologerna faktiskt känner till geologi alltså.

I en sedimentationsmiljö kan självklart ovanligare saker ibland hända. En vanlig sådan är omstrukturering. Det sker bland annat genom att inkapslat vatten migrerar uppåt pga tryckökningen och drar med sig sediment och fossil upp genom lagren. Ett annat är att sedimenten förflyttas i hela paket, det sker tex om landmassor ger vika och då kan ett yngre lager ibland hamna under ett äldre. Det kan även kastas om och hamna upp och ner pga tektonisk aktivitet. Men i regel är allt mycket mer tydligt och det är rent källkritiskt väldigt enkelt att se skillnad på ett normalt lager och ett som utsats för något. Det vore rent ut sagt fullständigt ologiskt ifall något aldrig påverkade ett sedimentlager. Det är därför man ibland kan finna fossil i helt fel lager.

Alla vetenskaper som jobbar med dateringar är fullt medvetna om detta fenomen kring föremål som ligger utanför sin naturliga miljö, inte minst arkeologin som också jobbar med stratigrafi-relaterade associationer av objekt och skulle man därför hitta en stenåldersyxa i en vikingagrav så får man analysera varför den ligger där, inte bara anta att det då inte längre är en vikingagrav som det första man gör, eller anta att man aldrig kan koppla samman objekt med sin miljö så som kreationister i princip absurt nog hävdar när de avfärdar stratigrafiers värde.

I arkeologins fall får man anta att den har blivit placerad där under vikingatid eller senare som det mest troliga, vilket såklart inte är lika lätt att bevisa men väldigt få skulle se det som något annat än en rimlig förklaring. I det geologiska exemplet får man istället försöka bevisa att tektonik har kastat om ett lager upp och ner eller vilket fenomen det nu handlar om i fråga som syns på platsen. Det kan man nämligen se genom att analysera hela omgivningens geologi. Därför är det rätt sällan ett större problem. Framförallt omkullkastar inte ett förflyttat fossil det faktum att alla andra ligger där de ska. Den aspekten är allra viktigast rent vetenskapligt i kråksången kring omorganiserade lagerföljder.

Och då så slutligen har jag inte ens berört det absurda i varifrån allt vatten skulle ha kommit ifrån och sedemera sedan försvunnit till. Vatten kan tydligen uppstå från tomma intet och sen bara försvinna, bara man tror tillräckligt mycket på bibeln så funkar allt sånt. Gud har kanske små hemliga kammare inne i vår planet där allt vatten kan komprimeras samman tills det behövs för att städa jorden på syndiga primater och begonior. Visst, det får man väl tro om man vill, men lägg då ner alla försök i att kalla det vetenskapligt hållbart, för det är det absolut inte.

Eller jo, vänta här har vi en "vetenskaplig förklaring" nedan som ni bara måste se, där jordens landmassor alltså kan plattas ut och bucklas samman som förklaring på det hela. Det stora problemet med förklaringen är att det i bibeln står att vattnet täckte bergen med 15 alnar (Genesis, 7-9 kapitlet), inte att bergen försvann eller plattades ut. Det står också att bergstopparna "blev synliga" när vattnet sjönk undan. Inget om att bergen steg, utan det står klart och tydligt att vattnet sjönk. Så fundamentalisterna glömde helt läsa bibeln i det här fallet när man kom på utplattningsteorin. Eller ja, kreationister är egentligen alltid lika kassa på att läsa bibeln som på att känna till grundläggande geologi.

Det är ju kul att de försöker förklara det hela, men det skulle ju inte skada om de åtminstone fick rätt på kopplingen till sin egen bibels texter först. Ännu bättre skulle ju vara om de försökte lära sig geologi istället eftersom ämnet uppenbarligen intresserar dem.

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Antimonite.

Kommentarer inaktiverade.