Geologi & kreationism: Synen på vår planet

av Antimonite

Den första av mina utlovade temabloggposter kring geologi & kreationism kommer beröra den föränderliga planeten och synen på detta. Jag vill inleda med att nämna detta inte är en bloggpost mot att tro på en skapare eller ens nödvändigtvis en argumentation mot en skapad planet, utan det är specifikt kring kreationismens tidsbegränsade påståenden om ett färdigt paket framtrollat av en gudom som jag fokuserar på. Detta har alltså inget med ateism vs teism att göra. Just denna första bloggpost kretsar lite allmänt kring det ologiska resonemang som framförallt ungjords-kreationister för kring jordens geomorfologi som något som först började för några tusen år sen när deras tidspann kring jorden inleds, trots att det geologiska tidsarkivet inte alls visar på en början av geomorfologiska processer för just 6000 år sen, utan betydligt längre än så.

När man ser ett hjulspår i snön är det inte många som tänker mer annorlunda än att hjulspåret finns där eftersom ett fordon har passerat någon gång tidigare, så länge snön har funnits där. Dvs hjulspåret är en indikator på en tidigare händelse som vi tack vare att vi sett bilar passerat i snö i realtid kan identifiera utan någon som helst tvekan i saken. När det kommer till geologin så resonerar inte kreationister på samma sätt. Ett berg är för en kreationist inte alls nödvändigtvis en indikator på en tidigare eller än mindre fortgående händelse kring tektoniska rörelser. Bibeln nämner många berg och de flesta av dem finns kvar där ännu alltså gäller inte samma resonemang här för kreationisten. Eftersom kreationisten lägger bibelns berättelser, inklusive nämnadet av berg, i början av det korta tidsperspektiv som man tror allt har funnits i så smittar det troligen av sig rejält på den felaktiga synen på just hur tidsmässigt kontinuerliga geologiska formationer faktiskt inte är. Om berget Sinai fanns i bibeln, har det alltid funnits på jorden så att säga och man får således svårt att förstå att det också kommer försvinna helt en dag.

För en geolog är det dock så att ett berg inte alls är en tidslös skapelse som alltid står där eller alltid har stått där. Utan problem kan man studera erosionen av berget. Dvs bergets förstörelse. Det material som förs ut i bäckar och sedemera floder som kommer från bergskedjor deponeras längs med låglända marker eller vid vattendragets slut, som oftast är havet. Den sakta erosionen av regn kan stundtals späs på av mer dramatisk erosion så som frostsprängning eller glaciärers stora friktion. Vi kan se allt detta ske utan några som helst problem. Som exempel kan det nämnas att det försvinner miljontals ton bergsmaterial från Himalaya-massivet varje år så att alla förstår skalan på det hela. Det går att göra en beräkning på det hela och om uppskattningsvis 100 miljoner år så är hela himalaya faktiskt helt borteroderat. Då återstår bara på sin höjd lite åsar och kullar och det trots att Himalaya fortfarande faktiskt växer lite på höjden.

Materialet från all erosion tenderar som sagt att så småningom hamna i havet där det så sakteliga faller ner mot botten. Vi kan här observera detta med hjälp av borrkärnor från havsbotten där lager efter lager av leriga sediment läggs på varandra. Vi kan också se hur mycket, eller rättare sagt, hur lite det är som hamnar på botten varje år och därmed göra en enkel beräkning på hur länge det måste deponera material innan vi har si och så många cm nya lager på havsbotten. I det här kommer in ett problem där kreationisterna inte kan förklara varför denna process inte började från början, utan måste ha startats med massor av redan färdigdeponerat erosionsmaterial när jorden skapades av deras gud. Detta för att det under 6000 år av fina strukturerade sedimentlager faktiskt bara fortsätter. Enklaste sättet att mäta åldern på sånt här utan att ens behöva några krångliga dateringstekniker är att räkna lagren i fortfarande lösa lager. På en del ställen, tex i lugnare miljöer finns något som kallas varvig lera som ännu inte förstenats. Där syns varje års sedimentavsättning som lagerföljder med finkornigare lager under platsen klimatmässigt lugnare period (vinter i norr, sommar längre söder ut). Som ringar på ett träd helt enkelt.

Men trots detta, trots att lerlagren kan övergå 6000 år med lätthet så tror inte ungjord-kreationisten på en äldre planet. Dvs erosionen av berg, som kreationister knappast kan förneka sker, och det spår som det lämnar oss i form av sediment på havsbotten är enligt kreationisten inte något som vi kan spåra ända till måls ände vid 6000 år, utan det fortsätter uppenbart mycket längre tillbaka. Kreationisten, som princip hävdar att jorden dök upp färdig och klar från tomma intet för ca 6000 år sen måste också hävda att de då kom med en massa redan färdiggjord erosion och färdiga sedimentlager. Många cm och metrar med havsbottens sediments djup kan annars inte förklaras. Och då har jag inte ens berört det som finns under det lösa sedimentet, dvs det förstenade sedimentet och de tidsvariabler som krävs för att detta ska uppstå. 6000 år är inget som skapar en lerskiffer på havsbotten. Alltså måste jorden ha kommit med färdiga lerskiffrar, sådana som vi kan se bildas än idag. Alltså är inte ett hjulspår alltid ett bevis för att ett fordon kört förbi, utan hjulspåret fanns där redan från första början, färdigt. Exakt så resonerar kreationismen i princip kring jordens geologi. Allt har alltid funnits och även om vi kan se hur det förändras framför våra ögon idag så bevisar det inte för kreationisten att det alltid har varit så. Utan vissa hjulspår har alltid funnits och har aldrig skapats av ett fordon.

Det hjälper också föga att förespråka en jord på några hundra tusen år så som en del andra kreationister gör. Sedimentationslagren är mycket äldre än så. Det är först när man kommer över åtskilliga miljontals år som man inte längre kan se kontinuerliga sedimentationsprocesser på havsbotten, från nutid till maximalåldern innan erosion eller tektonik förstör processen.

Jorden kom alltså enligt kreationisterna till med en rad redan påbörjade saker. Massor av varvig lera och lagerföljder av sediment. Sediment hade redan deponerats och packats så att alla kalkyler om diagenes (processen som skapar sedimentära bergarter) ger oss då falska indikatorer eftersom vi istället enligt kreationisten måste sluta räkna mitt i allt samman vid en helt subjektiv gräns. Trots att vi vet och kan observera hur sediment omvandlas på havsbotten till berg så ska vi alltså bara anta att det inte har varit så alltid istället för att rationiellt och logiskt anta att inget dramatiskt har ändrats kring det hela. Vid en viss magisk ålder som för de flesta kreationister ligger kring 6000 år så bara finns allt redan färdigt. Miljontals kubikkilometrar med färdiga sediment, också fyllda med fossil oftast, som alltså inte kommer från några berg utan skapades av gud. Vi ska alltså bara acceptera att vissa bilspår inte kommer från bilar. Vi ska bara acceptera att vissa saker kom redan påbörjade och att detta är rationellt.

Häri detta resonemang bygger sedan kreationisterna upp sin övriga världsbild med godtyckligt påhittade förklaringar och ursäkter på massor av problem man skapar sig genom att påstå att jorden bara kom från tomma intet som en redan geomorfologiskt förändrad planet för 6000 år sen. Tex det här med Noahs syndaflod som bevis för allt man vill kring det jag redan nämnt. Mer om den och varför den inte alls fungerar som argument i nästa bloggpost.

Självklart finns det fler bevis för den föränderliga planeten än bara lagerföljder som fortsätter mycket längre tillbaka än 6000 år. Detta var mer en översiktlig bloggpost om sediment och erosion bara för att visa hur svårt det är för kreationismen att förklara de mest simpla principer rationellt. Dvs principen om synen på vår planet rent geologiskt. Jag tror faktiskt inte ens att kreationister kan ha tänkt efter just hur absurt det är att påstå att vissa bilspår, men inte andra, uppstår av bilar. Det finns alltså ett gravt grundtankeproblem i kreationismens syn på vår planet.

 

Mer läsning om tektonik, geomorfologi och sedimentationsprocesser:

Morfologi & Tektonik:

Huggett, R., 2007: Fundamentals of Geomorphology. 2nd
Edition. Routledge. 488 sid.

Marshak, Stephen 2007: Earth: Portrait of a Planet.
3:e uppl. W.W. Norton & Company, Inc. 896 sid.

Sedimentologi:

Collinson, J., Mountney, N. & Thompson, D. 2006:
Sedimentary Structures. Terra Publishing. 292 sidor.

Tucker, M.E. 2001: Sedimentary Petrology. Blackwell Science Ltd. 272 sidor.

Kreationism och ID:

http://www.genesis.nu/

http://gluefox.com/

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Antimonite.

Kommentarer inaktiverade.