Granskning av Intelligentdesign.se, del 1

av Pekka S.

[1] [2]

Sebastian Ibstedt har nyligen startat en hemsida gällande intelligent design, där han i sin första artikel framför kritik mot boken Big Bang eller varde ljus?.

Boken, skriven av Maria Gunther Axelsson, är en granskning av kreationismen och dess anhängare. Axelsson var själv kreationist i unga dagar vilket givit henne vissa insikter som många andra skapelsekritiker saknar.

Jag har läst igenom Ibstedts kritik och den innehåller mängder av faktafel, missuppfattningar och logiska slutledningsfel. Artikeln är ganska lång (28 sidor) och därför kommer jag i detta inlägg inte att ge mig på den i sin helhet. Möjligtvis kommer jag att ta upp fler punkter framöver.

Boken kritiseras i huvudsak gällande sju påståenden:

Påstående 1: Intelligent design har utvecklats ur kreationismen.
Påstående 2: Skapelsetroende är ohederliga.
Påstående 3: Skapelsetroende ifrågasätter vetenskapen.
Påstående 4: Skapelsetroende har en felaktig bild av vetenskapen.
Påstående 5: Vetenskap måste vara materialistisk och därför är övernaturlig design pseudovetenskap.
Påstående 6: Bokstavstro = acceptera utan bevis.
Påstående 7: Skapelsetroende är farliga och harmfulla.


Jag fokuserar i detta inlägg på punkt 1.

I boken hävdas att intelligent design är en slags kreationism light som utvecklades efter att en domstol 1987 slog fast att kreationism inte fick läras ut som vetenskap i skolorna. För att komma runt detta beslut utvecklades intelligent design som påstods vara något helt annat än gammal hederlig skapelsetro.

Ibstedt tar dock avstånd från ett sådant påstående och hävdar att intelligent design minsann inte har något släktskap med kreationism. Ibstedt går t.o.m. så långt som att hävda att klassisk skapelsetro inte ens handlar om vetenskap och att detta skiljer denna åt från ID:

"Skapelserörelsen däremot har historiskt, med mycket få undantag, aldrig haft som mål att göra skapelsetron ”vetenskaplig” eller etablera den som en legitim vetenskaplig teori (Ratzsch 2005). Istället vill man visa att en bokstavlig tolkning av skapelseberättelsen stämmer väl överens med vetenskapliga data."

Om den bokstavliga skapelseberättelsen stämmer med vetenskapliga data så är den väl vetenskapligt korrekt? Och om man strävar efter att visa detta så är det väl just vetenskapligheten man strävar efter? Eller? Jag vet inte hur Ibstedts källa (Ratzsch) tolkar skapelsetrons historia men nog låter det allt märkligt att dess anhängare, historiskt sett, inte skulle haft som motiv att befästa skapelsetrons faktuella giltighet? I alla fall om vi talar om upplysningstiden och framåt. Ibstedts kompisar från föreningen Genesis (Gärdeborn, Annala, Molén & Co.) tillhör i varje fall inte de som Ratzsch tycks syfta till. De tror sig vara högst vetenskapliga.

Hur som helst…

Enligt Barbara Forrest, vetenskapsfilosof och mycket insatt i denna debatt, fick konceptet ID sin början 1984, alltså innan domslutet 1987. Själva begreppet uppkom dock inte förrän 1998. Men det faktum att ID har rötter som föregår 1987 betyder givetvis inte att den inte kan vara en form av kreationism.

Det finns många bevis för att intelligent design avsiktligt formats till kreationism i ny, pseudoakademisk skepnad. T.ex. har man kunnat visa att intelligent design rakt av ersatte kreationismen i boken Of pandas and people. I boken, som marknadsfördes som vetenskaplig lärobok till skolorna, ersattes termen ”creation” med ”intelligent design”, ”intelligent creator” med ”intelligent designer” och ”creationists” med ”design proponents”. Bland författarna av boken finner vi William Dembski, en av frontfigurerna i ID-rörelsen.

Ibstedt poängterar att många anhängare av intelligent design inte har en historik som skapelsetroende och detta stämmer troligtvis. Såvitt jag vet var t.ex. inte Behe eller Denton kreationister innan de blev ID-anhängare. De skulle alltså inte kalla sig själva för kreationister, men detta medför enligt mig inte att ID inte är kreationism light. Det finns nämligen inte en enda sann form av kreationism utan snarare flera olika grenar. T.ex. finns det s.k. young earth och old earth-kreationism vars respektive anhängare inte delar övertygelser i många frågor. Att det finns skillnader medför alltså inte att man i viss mån talar om liknande tankesystem.

Vad är då vidare argumenten för att ID är en form av kreationism light?

ID är till att börja med en pseudovetenskap som argumenterar för en designer (skapare) utifrån klassiska god-of-the-gaps-argument. Och precis som i klassisk kreationism argumenterar man för den falska dikotomin mellan evolutionsteori och design. Evolutionskritik framförs alltså i tron om att designhypotesen per automatik är korrekt ifall evolutionsteorin falsifieras. Detta är givetvis ett slutledningsfel. Varje teori måste stå på egna ben och bevisas inte genom andras fall.

I en rättegång 2005 (Kitzmiller vs. Dover) prövades ID:s vetenskaplighet då vissa anhängare försökte införa ämnet i vetenskapsundervisningen. Från bevisningen framkom det just att ID är en form av kreationism och religiös till naturen:

”The overwhelming evidence at trial established that ID is a religious view, a mere re-labeling of creationism, and not a scientific theory.”
– Domare Jones

Domarens slutsats speglar uppfattningen hos den stora majoriteten av forskare, filosofer och skeptiker insatta i denna debatt.

I rättegången framkom det att anhängarnas motiv är högst ideologiska (religiösa). Ett av huvudbevisen var den s.k. Wedgestrategin som utformades av bl.a. Phillip Johnsson på Discovery Institute, en av huvudmännen bakom intelligent design. Wedgestrategin (se dokumentet):

”is a political and social action plan authored by the Discovery Institute, the hub of the intelligent design movement. The strategy was put forth in a Discovery Institute manifesto known as the Wedge Document, which describes a broad social, political, and academic agenda whose ultimate goal is to ”defeat [scientific] materialism” represented by evolution, ”reverse the stifling materialist world view and replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions” and to ”affirm the reality of God.””
– Wikipedia

Genom att attackera evolutionsteorin vill de alltså jobba mot den materialistiska vetenskapssynen och världsbilden för att vinna väg åt kristendomen. Intelligent design är ett av deras ”vapen” i denna strävan.

Och Phillip Johnsson har vid flertalet tillfällen avslöjat (kanske omedvetet) att det trots allt är kreationism det handlar om, t.ex.:

”I have built an intellectual movement in the universities and churches that we call The Wedge, which is devoted to scholarship and writing that furthers this program of questioning the materialistic basis of science. (…) Now the way that I see the logic of our movement going is like this. The first thing you understand is that the Darwinian theory isn’t true. It’s falsified by all of the evidence and the logic is terrible. When you realize that, the next question that occurs to you is, well, where might you get the truth? (…) I start with John 1:1. In the beginning was the word. In the beginning was intelligence, purpose, and wisdom. The Bible had that right. And the materialist scientists are deluding themselves.
– Phillip Johnsson

Det går inte att gömma intelligent designs ursprung, syfte och pseudovetenskaplighet hur man än vänder och vrider på det. Maria Gunther Axelssons slutsatser bör alltså ses som giltiga.

Förresten – Sebastian Ibstedt och Mats Molén ska till sommaren 2008 hålla i en Skapelsekurs som man gör reklam för på föreningen Genesis hemsida. Är det klassisk young earth-kreationism à la Molén eller intelligent design à la Ibstedt som kursen ska bygga på? För dessa har ju inte med varandra att göra? Jag undrar hur ”fossilbestämningsövningar” skulle göras enligt intelligent design-hypotesen?

Nästa

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Pekka S.

Kommentarer inaktiverade.