Kreationistdocenter på Newsmill

av Pekka S.

Läser kreationister någonsin annat än kreationistisk litteratur? Man undrar eftersom de alltid kommer med samma utnötta argument, som om de på något sätt vore nya och oemotsagda.

Tvärtom brukar de kreationistiska argumenten sedan länge och upprepade gånger vara blottade och sänkta. Detta gäller även de argument som framförs av tre docenter på Newsmill emot evolutionsteorin.

Göran Kurlberg, Jan-Henrik Stjerndahl och Sture Blomberg utgår från Jonathan Wells bok Icons of Evolution men verkar inte ens ha sneglat på kritiken av den. Det kan de inte ha gjort för då hade de inte valt att upprepa Wells smörja.

Docenterna har valt att lyfta fram tre av Wells exempel.

  1. Haeckels embryon. Haeckel var en framstående tysk biolog vars vetenskapliga gärning överlag var av stor betydelse. Dock är han även (ö)känd för jämförande illustrationer av djurembryon som han framställde på ett överdrivet förenklat och likartat sätt. I dessa såg embryon från olika djur att vara mer lika varandra än de är i verkligheten. Men kritiken mot illustrationerna kom redan 1874 och biologer har inte använt dessa som bevis för evolutionsteorin på snart hundra år. Det verkar dock docenterna ha missat. Hur man nu missar en sådan "nyhet"? För att upprepa – Haeckels embryon har inget bäring på evolutionsteorins giltighet.
  2. Darwins finkar. Wells (och docenterna som okritiskt repeterar argumenten) påstår att Darwin inte inspirerades till formandet av evolutionsteorin av finkarna han fann på Galapagos. Detta verkar vara felaktigt då Darwin redan ombord på HMS Beagle började spekulera kring finkarnas ursprung. Men egentligen är detta irrelevant. Vad spelar det för roll när Darwin formade sina idéer? Wells menar vidare att finkarna är dåliga exempel på naturlig selektion eftersom liknande morfologiska (utseendemässiga) förändringar även kan skådas bland finkarna i dag. Detta sker eftersom klimatet växlar mellan regn och torka, vilket leder till att typen av föda växlar. Enligt Wells resulterar inte den naturliga selektionen i en nettoutveckling av betydelse. Varför en nettoutveckling i detta fall är nödvändig för evolutionsteorins giltighet framgår inte. Det är trots allt den naturliga selektionen som genererar variationerna av näbbstorlek. Dessutom kvarstår faktum att Darwins finkar tillhör distinkt separat arter.
  3. Genetiska studier av bananflugan. Wells tar upp bananflugorna som exempel eftersom man enligt honom inte lyckats se några gynnsamma mutationer hos arten. Tydligen har bananflugor med fyra i stället för två vingar observerats men det extra vingparet har inte varit till någon nytta. Denna typ av ogynnsamma mutationer finns det givetvis massor av. Men är det inte påstått gynnsamma mutationer Wells borde fokusera på?

Detta är alltså tre av Wells exempel (av 10 totalt). Jag får en känsla av att Wells och Newsmilldocenterna med sådan här argumentation endast försöker flytta fokus från de verkligen övertygande bevisen för evolutionsteorin.

Varför ge sig på Haeckels embryon som redan kritiserades för 130 år sedan? Varför tar de sig t.ex. inte an de molekylärbiologiska argumenten för evolutionsteorin? Varför tittar de inte på de fossila bevisen för arternas ursprung, jämförande anatomi, geografiska fördelningen av arter eller andra typer av bevisning?

Kanske för att det är lättare att attackera halmgubbar och irrelevanta antikviteter?

Artikelförfattarna menar att…

"Med dagens krav på evidensbasering, förefaller det osannolikt att Darwins teori om arternas uppkomst skulle ha accepterats om denna teori uppstått i vår egen tid."

Snarare är det tvärtom. Om ingen, mot förmodan, redan dragit evolutionära slutsatser från våra nuvarande fakta och kunskaper om fossiler, genetik, anatomi, geografi, o.s.v. så skulle en lansering av evolutionsteorin snabbt sopa mattan med eventuella konkurrenter. Aldrig har bevisgrunden för teorin varit så stark som den är i dag.

Läs följande repliker på Newsmill:

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Pekka S.

Kommentarer inaktiverade.