Nya fossilfynd och ”felande länkar” mellan fiskar och landlevande ryggradsdjur

av Erik Svensson

I den alltmer aggressiva kreationistiska propagandan mot den darwinistiska evolutionsteorin så påstås det ofta att det saknas de ”felande länkar” mellan olika organismer som man man skulle förvänta sig att hitta i fossillagren. Kreationister och förespråkare för den nyare rörelsen ”Intelligent Design” – som är en slags mer ”modern” variant av skapelsetro men som är lika ovetenskaplig till sin natur – påstår ofta triumferande att ”det finns inga mellanformer i fossillagren”, vilket tas som intäkt för att en allsmäktig Skapare skulle vara en sannolik förklaring till livet på jorden.

Även om detta är en grov och propagandistisk förenkling från kreationisternas sida så ligger det tyvärr en liten kärna av sanning i påståendet: fossillagrena är tyvärr ganska fattiga på kontinuerliga övergångsformer, vilket dock knappast går att ta som intäkt för att evolutionsteorin inte är sann. Snarare avspeglar det fossillagrens ofullständighet och paleontologer påpekar ofta att sannolikheten att ett dött djur ska bli till ett välbevarat fossil är oerhört låg, eftersom en rad förutsättningar måste uppfyllas, bl.a. att djuret inte ska ätas upp av asätare och delarna inte ska spridas över ett större område. Därför kommer fossilserierna alltid att vara en ofullständig avspegling av gångna tiders växt- och djurliv och evolutionsbiologer kan därför inte enbart förlita sig till fossil för att studera evolutionsprocesserna. Det är bl.a. därför som evolutionsbiologi i dag studeras av molekylärgenetiker, ekologer, systematiker och företrädare för många andra discipliner förutom paleontologi. Och så kommer det att fortsätta att vara, eftersom evolutionen lämnat många andra och mer fullständiga avtryck i organismernas genuppsättningar, morfologi, fysiologi och beteenden. Evolutionsprocesserna och evolutionens resultat kan även studeras genom jämförande studier av nu levande organismer, och inte bara genom fossilstudier. Om nu någon tvivlade på detta.

Dock ska man inte heller underskatta värdet av välbevarade och intressanta fossil, och ibland hittar forskare även de så åtråvärda och ovanliga ”mellanformerna” som kreationister och ID-förespråkare påstår inte finns. En sådan mellanform som nyligen hittats är Tiktaalik roseae, en meterlång predator som hittats i Kanada för några år sedan (se bild ovan). Detta intressanta ryggradsdjur uppvisar flera anatomiska och morfologiska särdrag som starkt talar för att det var en mellanform mellan fiskar och landlevande ryggradsdjur som groddjur. Bl.a. kunde djuret röra huvudet i vertikalled, vilket tyder på att det kunde ”snappa luft” genom att sticka upp huvudet ovanför vattenytan.

Detaljerade studier av huvudbenens anatomi tyder på att gälandningen inte var lika viktig för Tiktaalik, och djuret hade också en mer eller mindre välutvecklad ”nacke”. Dessa och flera andra egenskaper stöder teorin att detta märkliga djur var just en mellanform mellan vattenlevande fiskar och landlevande ryggradsdjur. Jag gissar att vi kommer att få höra mer om Tiktaalik i framtiden, som nog kommer att bli ett lika klassiskt fossil som den klassiska fossila mellanformen mellan dinosaurier och fåglar – Archaeopteryx. Därmed blir Tiktaalik också ett bra argument att ta till nästa gång kreationister och ID-förespråkare trosvisst kommer dragande med det (felaktiga) argumentet att det inte finns några mellanformer i fossillagren.

Nyligen har också Uppsalabiologen Per Ahlberg deltagit i en rekonstruktion av en annan sådan mellanform mellan fiskar och landlevande ryggradsdjur: Ventastega. Till skillnad från Tiktaalik hittades Ventastega i fossillager i Baltikum, alltså på betydligt närmare håll än Kanada. Personligen tycker jag att det är oerhört spännande att fossillagren fortfarande inte är uttömda. I dessa dagar då evolutionsbiologin domineras så kraftigt av molekylärbiologin så kan uppenbarligen gammal hederlig paleontologi – i kombination med nya och moderna analysmetoder – fortfarande bidra till att öka våra kunskaper om de grundläggande evolutionsprocesserna och livets historia.

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Erik Svensson.

Kommentarer inaktiverade.