Vetenskapliga fakta och vetenskapliga teorier: Evolutionsteorin och ”Intelligent Design”

av Erik Svensson

En av de mest deprimerande resultaten av postmodernismens härjningar under 1980- och 1990-talen bland intellektuella var befrämjandet av en skepsis mot naturvetenskaplig kunskap och naturvetenskaplig forskning. Naturvetenskapliga utsagor om världen var enligt vissa postmodernistiska vetenskapskritiker, bara en av många olika sanningar om världen, och inte nödvändigtvis mer riktiga eller relevanta än andra sanningar.

Postmodernismen fick många anhängare, inte minst bland vänsterintellektuella och feminister, i kritiken av det negativa, överdrivna och auktoritetsbundna arvet från Upplysningstiden. Men postmodernismen slängde ut barnet med badvattnet och ledde delar av vänstern fel, eftersom naturvetenskap ofta sågs som en fiende och en representant för etablissemanget. När vänstern tog avstånd från rationellt tänkande, naturvetenskap och förnuftstro kunde högern flytta fram positionerna i debatten.

Nu ser det dock ut att vända, bl.a. i klimatdebatten där det nu i stället huvudsakligen är från marknadsliberalt och nyliberalt högerhåll som naturvetenskaplig forskning ifrågasätts på ideologiska grunder för att resultaten anses opassande. Tidigare har konservativa och kristna högerdebattörer ifrågasatt evolutionsteorin, eftersom den anses hota religionens maktställning i USA. USA:s tidigare president Ronald Reagan, förklarade exempelvis att evolutionen ”is just a theory”, och visade då att han hade en postmodernistisk vetenskapssyn enligt devisen den ena ”teorin” (skapelseberättelsen) är lika god som den andra (evolutionsteorin). En liknande postmodernistisk vetenskapssyn har USA:s nuvarande president George W. Bush som står nära de högerkristna grupperingar i USA som ifrågasätter evolutionsteorin.

Avfärdandet av evolutionsteorin som ”bara en teori” är givetvis struntprat. Den kristna skapelseberättelsen är inget seriöst alternativ till evolutionsteorin, och definitivt inte en vetenskaplig teori. Även om skapelseberättelsen mot förmodan skulle komma att betraktas som en vetenskaplig teori så är det empiriska stödet för denna teori betydligt svagare än för evolutionsteorin. Och att evolutionsteorin är en teori betyder inte att den är någon slags lös spekulation som kan jämföras med andra lösa spekulationer om livets uppkomst och utveckling. Evolutionen är ett faktum, och evolutionsteorin sammanfattar detta och andra fakta och observationer med syftet att förstå och förklara de väldokumenterade evolutionsprocesserna.

Trots detta har kristna fundamentalister och kreationister fortsatt sitt korståg mot evolutionsteorin i USA, och krävt ändrade läroplaner i grundskolan. Detta under den försåtliga argumentet att ”båda sidor” måste komma till tals, alltså både de seriösa evolutionsbiologerna och kreationister/ID-anhängare. Det är ungefär samma logik som att släppa in representanter för ”The Flat Earth”-society i skolans geografilektioner, enligt min uppfattning. Sedan kreationism lidit nederlag i USA:s domstolar och förklarats inte vara en vetenskaplig teori har kreationisterna grupperat om under paraplyet ”Intelligent Design” (ID). ID-förespråkarna har dock nyligen lidit flera nederlag i domstolar i USA, där utfallet har blivit att ID heller inte uppfyller kriterierna för vetenskap, och således inte bör läras ut som ”alternativ” till evolutionsteorin i skolorna. Det amerikanska vetenskapssamfundet går nu till motattack mot kreationisterna och ID-förespråkarna och har bl.a. gett ut en bok som riktar sig till allmänheten där man reder ut begreppen och förklarar var den moderna evolutionsforskningen befinner sig.

Här kan man också läsa mer om förhandlingarna och vittnesmålen i en av de senaste rättegångarna där ID-anhängarna led ett förödmjukande nederlag. Det förtjänar att återigen understrykas: evolutionen är ett faktum. Vi skulle behöva fler sådana här böcker och fler forskare som aktivt går ut i debatten och bemöter de missförstånd och den propaganda som sprids av vetenskapsfientliga krafter, vare sig de befinner sig på höger- eller vänstersidan. Som kreationister och klimatförnekare.

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Erik Svensson.

Kommentarer inaktiverade.