Charles Darwin


Charles Darwin

"Lady Hope was not present during his last illness, or any illness. I believe he never even saw her, but in any case she had no influence over him in any department of thought or belief. He never recanted any of his scientific views, either then or earlier. We think the story of his conversion was fabricated in the U.S.A. (…) The whole story has no foundation whatever." [1]
/Henrietta Darwin, dotter till Charles Darwin

Tog Darwin tillbaka sin evolutionsteori innan han dog?
"Historian om hans [Darwins] omvändelse på dödsbädden och tillbakatagandet av
evolutionsteorin hittades kanske på av några välmenande kristna."
[G1]

Svar
Så här beskrivs Darwins död av Arthur S. Gregor i boken "Charles Darwin":

"Tidigt på morgonen den 19 april 1882 kallade han [Darwin] till sig Emma.
Han tackade henne och barnen för all deras godhet mot honom och bad dem förlåta de bekymmer han vållat dem. ’Jag är inte det minsta rädd för att dö’, sade han. Han dog samma kväll, sjuttiotre år gammal, efter att ha levt sina sista stunder så som han levt hela sitt liv: lugnt, tappert, anspråkslöst."
[Ö1]

Referenser
[1] S. Yates, The Lady Hope Story: A Widespread Falsehood (1994), Talk.Origins (2006-09-26)

Genesis FAQ
[G1] V. Annala, Tog Darwin tillbaka sin evolutionsteori innan han dog?, Genesis FAQ (2006-09-26)

Övrigt
[Ö1] Arthur S. Gregor, Charles Darwin, Svensk Läraretidnings Förlag (1966)

Bild
Charles Darwin (age 51), Wikimedia Commons (2007-06-10)

This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.