Evidens

Skapelsetro kommer inte från evidens, men när skapelsetroende vill att kreationism ska ha samma status i utbildningsväsendet som evolutionsteori – fundamentet inom biologi – brukar förekomsten av vetenskapliga evidens hävdas. Och listor över påstådda evidens för skapelse finns, men de innehåller sällan evidens. Snarare resonemang i stil med ”musik finns, alltså finns gud, alltså är vi handgripligen skapade – inte evolverade”, vilket givetvis inte är evidens i någon vetenskaplig bemärkelse. Låt oss titta på evidensläget.

Evidens för att arterna har utvecklats från gemensamt ursprung

 1. Redundant DNA-kodning och genetisk homologi
 2. Rudimentära organ och morfologik homologi
  • Förändring förväntas ske i små steg, och ett organ som inte längre behövs, kommer inte längre premieras av evolutionen, och kommer därför att successivt försvinna. Dessa organ fyller inte längre den funktion som ledde till att de premierades av evolutionen (t.ex. människans visdomständer), och ibland ingen funktion alls (mullvadens ögon).
  • Potential falsifiering: Avsaknad av känd funktion för organet hos en tidigare släkting.
  • Källa: Rudiment (Wikipedia), Rudimentary Organs (New York University)
  • Bevisvärdet är svagt.
  • Mer läsning: Rudimentära organ (Johan Karlsson)
 3. Rörlig fossil databas
  • Fossil av olika arter dateras till olika tidsåldrar. Detta påvisar att arter förändras över tid. Datering och zootomi kan placera ett fossil mellan två existerande, vilket visar att livet på jorden har förändrats över tid.
  • Potential falsifiering: Fossil som daterats till olika åldrar ser lika dana ut, som t.ex. ett modernt däggdjur från devon.
  • Källa: Taxonomy, Transitional Forms, and the Fossil Record (Keith B. Miller)
  • Beviset är starkt.
  • Mer läsning: Fossil (Johan Karlsson)

Kommentarer om påstådda bevis för att arterna har utvecklats från gemensamt ursprung

Ungjordskreationister betraktar inte evolutionsteori som basen inom biologi, utan som en tvärvetenskaplig teori som innefattar kosmologi, geologi, och mycket annat. Därför kan man ibland höra påståendet att ”evolutionister” anser att jorden är 4,5 miljarder år gammal, när det i själva verket handlar om geovetenskap.

Evidens för att arterna är skapade i sin nuvarande form

Inga speciella positiva evidens finns publicerade.

Kommentarer om påstådda bevis för att arterna är skapade i sin nuvarande form

 1. Saknade övergånsfossil
  • Om evolutionsteorin är korrekt finns övergångsfossil, men övergångsfossil saknas.
  • Felaktigt, eftersom detta är ett argument mot evolution, inte för skapelse. Felaktigt, eftersom övergångsfossil finns. Eftersom arterna är i rörelse (små steg från generation till generation) är alla fossil övergångsfossil. Det man brukar lyfta fram som övergångsfossil är fossil som placeras mellan fossil av välkända arter.

Slutsats om evidensläget

Evolutionsteorin är vetenskaplig konsensus, och argumentet att skapelsetro hör hemma inom utbildningsväsendet eftersom skapelsetro har evidensläget på sin sida, är alltså ett felaktigt argument. När vi summerar bevisen ser vi att den som följer bevisen, inte är skapelsetroende. Skapelsetro har andra orsaker.

/Anders Hesselbom

Kommentarer inaktiverade.