Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar

Detta inlägg publicerades ursprungligen på Vetenskap och Folkbildnings blogg.

Naturläraren Johannes Axelsson skriver sin blogg att staten sanktionerat undervisning i skapelsetro som komplement till evolutionsteori, och att frånvaron av utbildning i skapelsetro är uttryck för intolerans.

”Om en lärare anar att det bland eleverna förekommer bristande förståelse för skapelsetronde, skulle man kunna ordinera en kombinerad kur med kunskap om vad skapelsetro egentligen innebär – t ex genom att ta upp några positiva belägg för skapelsetro, och på så vis bemöta fördomen att ett sådant ställningstagande beror på bristande kunskap eller intelligens.”

Men Axelsson har fel. Det är inte tillåtet att undervisa i skapelsetro i den svenska skolan. Undervisningen i naturämnen ska vila på vetenskap och dit hör inte skapelsetro. Det är rektors ansvar att se till att så inte sker och ytterst är det skolinspektionen som kan ingripa.

Samtidigt ger Axelsson själv, i flera inlägg, prov på att inte förstå vad evolutionsteori är. Den retoriska frågan hur slumpen kan skapa liv, ger uttryck för att han tror att evolutionsteorin förklarar något annat än livets mångfald, och att teorin förenklar den verkliga förklaringen.

Inte bara evolution ifrågasätts på Axelssons blogg. Eftersom Axelsson är en ungjordskreationist accepteras inte heller grundläggande fysik, kosmologi, geologi eller paleontologi. Då en naturlärare ska lägga mer vikt på att förmedla var vetenskapen står idag än sina personliga övernaturliga förklaringar, om de står i konflikt, är det snarare Johannes intolerans mot evolutionsteorin som är det stora problemet här.

Sin vilja att skapa ökad förståelse för skapelsetro motiverar han bl.a. med ett citat ur läroplanen från 2011, ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” Detta är en grav feltolkning. Läroplanen menar inte att man skall låtsas att personliga vidskepliga föreställningar är vetenskap, för att det behagar en själv som lärare. Rätten att tro på vad man vill ersätter inte lärarens roll att enligt läroplanen, så korrekt som möjligt, representera vetenskapen. Därför är texterna där Johannes Axelsson demonstrerar sin okunskap om just naturämnen, precis lika oroväckande som hans argument för att föra in religiös skapelsetro i sin undervisning.

Enligt Skollagen (2010:800) ska ”utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och vara icke-konfessionell. Lagen poängterar kravet på likvärdig utbildning för samtliga elever inom skolväsendet. Föreskrifter i form av läroplaner utarbetas av skolverket. I läroplanen står, under rubriken ”Skolans uppdrag”:

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Evolutionsteorin är en betydande del av den ”gemensamma referensramen” inom biologins kunskapsområde och är nödvändig för att förstå sambandet mellan människor och andra levande organismer eller uppkomsten av antibiotikaresistens hos bakterier, för att nämna några exempel. För betyget E i Biologi, vilket är det lägsta godkända betyget, för årskurs 9 krävs att eleven har ”grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.”

När en NO-lärare endera inte kan orientera sig i informationsdjungeln eller väljer att tro på bibelns skapelseberättelse mot bättre vetande, är det mycket svårt för denna person att utbilda sina elever i att ”kritiskt granska fakta och förhållanden”. I detta begrepp bör rimligtvis också ingå att kunna värdera de fakta man granskar och inse samt acceptera de fakta som står upp emot granskning. Evolutionsteorin är ett sådant faktum!

Den är en av våra mest bekräftade teorier idag och inbegriper en mängd delvetenskaper som både tillsammans och var för sig bekräftar evolutionen. Inom vetenskapen finns det inga andra alternativ. Evolutionsteorin är inte statisk utan förändras och förfinas kontinuerligt, vilket är den sanna styrkan i det naturvetenskapliga arbetssättet.

Skapelseberättelsen däremot, är inget annat än just en berättelse. En statisk och religiös berättelse. Religion hör inte hemma på biologilektionen eller någon annan NO-lektion. Det framgår klart och tydligt av läroplanen. Den kristna skapelsetron är långtifrån den enda skapelsemyt som florerar i världen. Genom Johannes Axelssons argumentation skulle alla övriga också behöva balanseras mot och jämföras med vetenskapen. Häri ligger kanske Axelssons största problem!

Peter Lundin

Emil V. Nilsson

Linda Strand Lundberg

Simon Klein

Olle Svensk Strand

Anders Hesselbom

Det här inlägget postades i Kreationistlögner. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Svenska elever i händerna på lärarens vanföreställningar

 1. Skriver också under på det här!

 2. Johnny Lilja skriver:

  Väl formulerat. Man undrar varför de är så rädda för evolutionsteorin? Den säger för övrigt inget om skapelse eller inte, så mycket bör väl i alla fall en lärare veta även om han har problem att förstå evolutionen för övrigt. Hur i herrans namn kan en man som inte ens har kunskaper på wikipedianivå om vad evolutionen är få undervisa? Och hur i herrans namn kan ha hybris nog att tro att han förstår detta bättre än människor som sysslat med detta i hela sitt liv?

 3. Mattias skriver:

  Evolutionsteorin är inte fakta, vilken många tror. Sanningen om hur det egentligen ligger till kommer förr eller senare fram, (scary scary), och jag tror den framtiden är ganska snart här. Om evolutionsteorin är sann tror jag också på den. Undra hur många som känner till hur komplicerat ett öga är. Naturligt urval? yeah!

  • Tillräckligt okomplicerat för att kommit till genom mutationer och naturligt urval iaf…

   • Anders Hesselbom skriver:

    Varför nu det skulle vara ett argument. Det få kreationister känner till, är att hjärnan är långt mer avancerad än ögat, men ögat är tydligen konstigt nog i en enkel värld.

  • Niklas Cedergren skriver:

   Den svenske forskaren i zoologi, Dan-Erik Nilsson, påvisade att en cell kan bli ett öga på några tiotusentals generationer. Inget konstigt.
   Däremot skulle det vara märkligt om en gudom låg bakom med tanke på hur relativt usla våra ögon är.

 4. Vesa Annala skriver:

  ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

  Tänk om citat ovan från skoldokumentet skulle också gälla utvecklingsläran? Men som bekant är det inte tillåtet att kritisera eller ifrågasätta evolutionens s.k. ”sanning”. Evolutionsteorin är vår tids skapelsemyt vars ”dominans” i samhället upprätthåll av den livsåskådningsmässig korrekta eliten. Den lärs ut utan kritik och de som vågar och kan kritisera teorin stämplas ofta som okunniga. Till försvar av utvecklingsläran används ofta (nästen uteslutande) känslo- auktoritets- och majoritetsargument.

  Vår tid liknar mycket den medeltida epoken då kyrkan hade monopol över människors tänkande och liv. Det var viktigt att folk tänkte ”rätt” och att utbildningen svarade mot den styrande elitens föreställningar.

  ”Eftersom Axelsson är en ungjordskreationist accepteras inte heller grundläggande fysik, kosmologi, geologi eller paleontologi.”

  Har någon frågat Axelson det som hävdas i citatet ovan? Jag har svårt att tro att han inte skulle acceptera fysik, kosmologi, geologi eller paleontologi. Det är förresten få som känner till att modern geologi och paleontologi uppstod i den kreationistiska kretsen på 1600-talet. De bibliska skapelse- och syndaflodsberättelserna hjälpte naturalister att tolka fossil och avlagringar rätt!

  Det är den judekristna skapelsetron som har legat som grund för den moderna empiriska vetenskapen. Om den svenska skolan skulle vara objektiv i sin undervisning skulle man lyfta fram den idémässiga grunden för den moderna vetenskapen och varför.

  Det är bra att det finns folk som Axelsson. Han tillhör den goda kategorin av människor som kan och vågar ifrågasätta våra egna myter. Så gjorde Kopernikus, Kepler, Newton etc. Sverige behöver flera modiga män och kvinnor som kan och vågar stå emot evolutionsdogmer.

 5. Vemvadhurvarför skriver:

  Vesa: Läs mina tre inlägg som svarar på Johannes inlägg ”Tio saker jag anser talar för skapelse” (http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/03/11/tio-saker-som-jag-anser-talar-for-skapelse/) så får du se exempel på hur han motsätter sig grundläggande fysik, biologi, kemi och till och med glömmer bort gravitationskraften (i ett annat inlägg: http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/03/13/ordning-och-reda-bland-osannolikt-resistenta-motsagelser-med-komplex/)! Börja läs mina svar här: http://vemvadhurvarfor.wordpress.com/2012/03/12/hur-star-sig-evidensen-for-skapelseberattelsen-del-1/ och klicka dig sedan vidare till del 2 och 3 högst upp på sidan så får du se en hel del konstigheter från någon som ska vara barnens första kontakt med naturvetenskapen…

 6. Vesa Annala skriver:

  Hej igen!

  Min fråga var: ”Har någon frågat Axelson det som hävdas i citatet ovan?” men jag fick inget svar.

 7. Johnny Lilja skriver:

  ”Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”
  Självklart. Just därför måste skolundervisningen vara fri från pseudovetenskap. En vetenskapligt objektiv presentation av evolutionsteorin är snarare en förutsättning än ett hinder därvidlag.
  Jorden kretsar kring solen, förvirrade påståenden som tyder på annat ska inte tas upp i undervisningen helt enkelt. Det lärs ut utan kritik (tack och lov) På samma sätt förhåller det sig med evolutionsteorin. Olika alternativ är inte aktuella här för det finns inget vetenskapligt alternativ. Inget konstigt med det. INOM evolutionsteorin finns naturligtvis olika alternativ men det är ju en smula överkurs för grundskolan. Vesa Annala och andra svenska kreationister är välkomna att publicera egna uppsatser som ger stöd åt deras teser. För det lär väl inte finnas en enda vetenskapligt publicerad uppsats som gör det?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *