Fem missuppfattningar om evolutionsteori

Sploid nämner fem missuppfattningar om evolutionsteorin, som kan vara bra att ha koll på. I korthet så bör man veta att:

1. Evolutionsteorin är inte ”bara en teori”.

2. Anpassningsförmåga är viktigt i en konkurrensutsatt miljö. Det betyder inte att det alltid är starkast som vinner.

3. Människan har inte utvecklats från apor, men är kusiner med andra apor. Vi har ett gemensamt ursprung.

4. Evolution kan bevisas.

5. Det är inte relevant idag huruvida Darwin hade fel eller ej, han formulerade en teori med ett förklaringsvärde som har vidareutvecklats sedan dess.

Läs hela artikeln här!

Det här inlägget postades i Vetenskap. Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Fem missuppfattningar om evolutionsteori

 1. Tony Cornelius skriver:

  Evolutionsteorin kan inte bevisas men motbevisas!
  Vetenskapen har genom sina rön av bl.a. fossiler bevisat att evolution inte ägt rum!

  Om evolution hade varit fallet så borde man ju någon enda gång ha framlagt bevis i fom av fossiler i övergångsstadier mellan arterna vilket inte är fallet.

  Det finns inga mellanformer mellan arterna att uppvisa och det är de flesta vetenskapsmän pinsamt medvetna om!

  Något ynka fossil skulle man väl kunna visa fram om man så benhårt tror på evolutionsteorin men nada!

  • Admin skriver:

   Om gravitation vore fallet, skulle någon kunna visa att ett tappat objekt faller mot jorden, men detta har inte visats fler gånger än s.k. övergångsfossil. Eller hur?

  • Tommy skriver:

   Tony Cornelius,
   Alla fossiler och alla nu levande arter är mellanformer ifall de inte är de sista i sina ätter. Evolutionen har varit pågående sedan livet uppkom och är det fortfarande.
   Nya fossil hittas hela tiden och dessa fyller ofta luckor mellan tidigare funna former. Ditt påstående om att ”Vetenskapen har genom sina rön av bl.a. fossiler bevisat att evolution inte ägt rum” är helt enkelt inte sant.
   Du borde kolla upp ”God of the Gaps argument” dvs ”luckornas Gud” som är ett argumantationsfel som du inte vill använda igen.
   Evolution definieras ofta som som procentuell förändring av gentyper hos en population eller art och därför är evolutionen är en oundviklig konsekvens av föränderliga ekologiska förutsättningar för organismer och genetikens egenheter. Man kan alltså tvinga fram evolutionära förändringar hos exempelvis en kultur av bananflugor genom att förändra deras livsvilkor. Väldigt enkelt gjort och testat många gånger med framgång.

  • Christian skriver:

   Tony,

   Vilken form av fynd, resultat eller observationer skulle kunna få dig att acceptera att evolutionen faktiskt ägt rum?

 2. Tony Cornelius skriver:

  Det har ju hittats material som ”tappats” från bl.a. Mars på Jorden och upphittats vid mer än ett tillfälle så där rök ert argument!

  Måste säga att Ert svar påminner mig om August Strindbergs roman, En dåres försvarstal!

  Förstår dock Ert dilemma!

  • Admin skriver:

   Även övergångsfossil har hittats, så där rök ditt. Du är förresten själv ett mellanting mellan dina förfäder och dina framtida ättlingar. Men beviset för släktskap kommer främst från DNA, inte från fossil, så din invändning är betydelselös om den så vore korrekt.

 3. Tony Cornelius skriver:

  Då gör vi det lätt för oss alla!

  Vilka källor kan Ni hänvisa till när det gäller övergångsfossil ?

  Vill i sammanhanget påpeka att det finns en uppsjö utav olika djur och jag skulle bli mäkta förvånad om ni kan klämma fram en enda fossil, vilket paleontologier har gått bet på, som utan klander kan betecknas som en övergångsart!?

  • Admin skriver:

   Kolla vad Berkeley skriver eller besök Naturhistoriska i Stockholm. Där kan du se hur människan förändrats över tid.

  • Emil V. Nilsson skriver:

   1856 fann läraren Johann Carl Fuhlrott en människoliknande skalle i ett kalkbrott utanför Neandertal i Tyskland. Skallen var ganska stor och hade kraftigare hjässben och tjockare valkar över ögonen jämfört med en modern människoskalle. Under år framöver kom fyndet att diskuteras, var det en modern människa med någon form av sjukdom som hade deformerat skallen eller var det en nära släkting till dagens moderna människor? Två år efteråt presenterade Charles Darwin och Alfred Russel Wallace det som skulle komma att lägga grunden till evolutionsteorin. Naturligvis väckte det här en stor vetenskaplig nyfikenhet och ett därmed också ett sökande efter människans ursprung.

   Många av de paleontologer, amatörer och professionella, som började söka efter människans ursprung hade inte helt och hållet förstått vad evolutionsteorin i den form som Darwin och Wallace presenterat den innebar. De sökte efter övergångsarter, mellanformer, och tänkte sig att det skulle finnas ett fåtal steg mellan människoapor som schimpanser och gorillor fram till människor. De hade inte tillfullo förstått vad evolutionsteorin innebar utan byggde sin förståelse av livets utveckling på tidigare idéer om att organismerna ständigt strävade mot något högre mål. En art strävade mot att bli en annan, en schimpans kunde sträva mot att bli en människa. Idag vet vi att det här inte stämmer, människor har aldrig varit schimpanser och arter är bara grupper av individer som kan få fertil avkomma med varandra.

   Trots deras fel och brister så hittades ändå nya fossil. Fler fossil av neandertalmänniskan hittades på flera platser i Europa (Belgien, Frankrike, Spanien, nuvarande Tyskland och Tjeckien). Den belgiske läkaren Eugene Dubois åkte till nuvarande Indonesien och hittade 1891-1892, trots att det även idag är som att söka efter en nål i en höstack, fossil av en utdöd människoform – idag kallar vi formen för Homo erectus. 1907 hittade Otto Schoetensack en underkäke av det vi idag kallar Homo heidelbergensis. 1924 fick Raymond Dart en sten med fossil visad för sig från ett stenbrott i Sydafrika som fick honom att hoppa över ett bröllop för att i stället sitta och frigöra fossilet som visade sig vara en skalle av ett ungt barn – idag kallar vi formen för Australopithecus africanus. 1923 hittade Otto Zdansky en tand av en människoform men fyndet hölls dolt under några år. Det skulle senare presenteras som Pekingmänniskan och tillsammans med en mängd andra fynd från samma plats beskrivs den idag som Homo erectus.

   Idag vet vi så mycket mer om både dessa fynd och den stora mängd fynd av utdöda människoformer som gjort efter dem. Till att börja med vet vi att människans släktträd är som en nästan helt död buske, full av döda grenar men med en enda liten levande gren kvar. Det är vi. Busken är i sin tur, via roten, kopplad till en lika risig halvdöd buske med två kvarvarnade levande grenar; schimanser och bonobos. Vi vet att alla dessa fossilfynd som har gjorts är av människoformer som levt på sitt eget sätt och som verkar ha varit väl anpassade till sin miljö. Det som gör det möjligt är den enorma tid som förflutit sedan den tid då varken människa, schimpanser eller bonobos fanns, utan bara vår gemensamma släkting.

   Fossilerna har lärt oss väldigt mycket om våra idag utdöda släktingar. En sådan sak är att Homo erectus levde i Afrika för två miljoner år sedan, men att dessa människor sedan vandrade ut från den Afrikanska kontinenten och spred sig över Asien. De första Homo erectus-fossilen är 1,75 miljoner år gamla, medan de yngsta bara är runt 50 000 år. Mig veterligen har ingen annan människoart levt så länge på jorden som Homo erectus. Det här betyder också att fossilen i Asien inte kan vara våra direkta släktingar.

   Också neandertalmänniskan har levt längre än vi. Under en tidsrymd av 300 – 400 000 år har de funnits i Europa och västra Asien, en så lång tid att det går att se evolutionära förändringar i deras skelett. De fanns här i Europa när vi moderna människor vandrade hit. Våra avlägsna släktingar hade till och med sex med dem för 55 000 år sedan.

   Vi hade inte haft några konkreta bevis för att moderna människor och neandertalare hade haft sex med varandra om det inte var för dna-tekniken. Tack vare möjligheten att få fram dna ur fossiler, i neandertalarnas fall handlar det om runt 50 000 år gamla ben från grottor i Kroatien och Ryssland, har vi också lärt oss andra saker. Svante Pääbo och hans forskningsgrupp har hittat en tidigare oupptäckt människoform som de kallar Denisovamänniskan. Det har visat sig att också dessa fick barn med moderna människor och det genetiska ekot från dessa barn lever kvar i sydöstra Asiens övärld.

   Neandertalare, denisova och Homo erectus visar tillsammans med oss hur komplicerad evolutionshistorien kan vara. Den blir komplicerad eftersom en massa tillfälligheter lämnar spår i vårt dna. Det finns inga individer som är på väg från en art till en annan. Allt flyter, som Hierakleitos sa. Det blir som det blir. Evolutionen har inget mål på det sättet. Och när det kommer till att säga vilka individer som tillhör en art och vilka som tillhör en annan är det bara människan som kan sätta gränsen. Själv tycker jag att en del raser av gulärla är väldigt lika citronärlor och att gränsen mellan liten blåklocka och fjällblåklocka är närmast godtycklig. Det tyckte också Alfred Russel Wallace när han skrev om hur grupper av individer hela tiden verkade förändras bort från den ursprungliga, idag utdöda formen.

   Vi är inte direkt släkt med de asiatiska fynden av Homo erectus. Däremot skulle vi kunna vara det med de Afrikanska fynden, vem vet? Idag kan vi pussla ihop en förvånansvärt fullkomlig bild över vår egen släkthistoria. Det är en spretig buske, men med tanke på hur osannlikt det är att en djur som en människa lyckas dö på en plats där den kan bevaras som fossil så borde vi vara tacksamma över det enorma arbete som så många människor har lagt ner.

   Vad vet vi då? Vi vet att det funnits andra människoapor som inte längre lever, som de jättelika orangutangsläktingarna i Asien, men om vi fokuserar på oss själva är Ardipitecus, en 4,4 miljoner år gammal form en bra utgångspunkt. Kanske skulle vi tyckt att de såg ut som schimpanser men de hade en kropp som delvis var byggd för upprätt gång samtidigt som fötterna hade kvar sin förmåga att gripa tag i grenar.

   En miljon år senare kommer Australopitecus, ett släkte dit barnskallen som Raymond Dart hittade tillhör. Vi vet att de gick upprätt eftersom det finns förstenade fotspår bevarade från dem. De kunde gå upprätt, men de hade en betydligt mindre hjärna än vad vi har.

   Ännu en miljon år senare dyker de första fossilen av släktet Homo upp (för 2,5 miljoner år sedan). Det märkliga med oss människoapor inom släktet Homo är att vi har en så stor hjärna i förhållande till vår kroppsvolym. Homo erectus hade nästan lika stor hjärna som oss redan för två miljoner år sedan. Det är inte så mycket som skiljer oss moderna människor från Homo erectus, men förutom att vi har lite större hjärna så har vi också en mindre och plattare bröstkorg och smäckrare ben.

   Homo erectus tog sig ut från Afrika först, sedan kom förfäderna till neandertalarna. Den moderna människan tog sig ut från Afrika för runt 55 000 år sedan. Idag finns det betydligt mycket mer genetisk variation hos människor i Afrika än någon annan stans på jorden.

   Det är inte så att evolutionen avstannat hos människan. För bara 7000 år sedan uppstod en mutation i östra mellersta Europa som gjorde att vuxna människor kunde dricka mjölk utan att bli dåliga i magen. Det hade inte behövts tidigare, och på andra platser på jorden behövs det fortfarande inte, men just då verkar det ha varit avgörande för människans överlevnad för förmågas spreds och är idag mycket vanlig hos människor som bor i nordvästra Europa. De som saknar förmågan, de som vi kallar laktos-intoleranta, är dem som bär på den ursprungliga genvarianten. Också i Afrika har samma förmåga att dricka mjölk i vuxen ålder spridits, men den har orsakats av en annan typ av mutation. Ändå är vi samma art. Ändå delar vi nästan all vår evolutionshistoria med dessa människor. Och vi skulle inte ha vetat om detta om det inte var för möjligheten att läsa av dna.

   Lättlästa källor:
   Nils Uddenberg Idéer om livet (och referenser däri)
   Tore Frängsmyr Pekingmänniskan. En historia utan slut (och referenser däri)

 4. Tony Cornelius skriver:

  Nu var det ju inte människans historia jag var ute efter, utan evolutionsteorin som sådan, vilket jag klart deklarerat i mitt första inlägg!

  Väldigt praktiskt Emil V. Nilsson att hoppa över den biten som handlar om hur liv kom till ur icke organiskt material och hoppa till människan och felande länkar som lappas ihop med chimpanskäkar. Allt för att dogmatiska anhängare av evolutionsteorin skall få rätt!

  Till Tommy: Dina hävdanden om bananflugan håller inte! Det har gjorts många experiment på bananflugan och den har trots mutationer (vilket inte har gynnat den) förblivit en bananfluga och om de muterade bananflugorna fick vara i fred efter experimenten så återgick de i bästa fall till att bli vanliga bananflugor!

  Något som är tankvärt är att det finns inga som helst bevis för evolutionsteorin, vilka många vetenskapsmän kommit fram till och det med risk för att de får sina anslag indragna!

  Skall fortsätta att studera i ämnet men just nu leder bibeln med en förkrossande knockout med tanke på att skribenterna i bibeln skrev om Jordens rund för flera tusen år och att arterna är åtskilda genom sitt kött när det gäller fåglar, fiskar människor och nötkreatur något som stämmer väl och inte kan motbevisas och syndafloden som stämmer väl överens med sakernas tillstånd och frågan är, reser ni er på tio!?

  Och återigen, det finns inga hittade övergångsformer mellan de 3 miljoner arter som finns på jorden och jag upprepar tre miljoner arter, nada, blankt i jordlagren!
  De bara uppstod och fanns där plötsligt!

  Bevisen för att evolutionsteorin inte håller blir större och större och fler och fler vetenskapsmän sällar sig till den åsikten! Slumpen….my ass…
  Acceptera fakta i stället för att hänge er åt slumpen!

  Om ni vill så kan jag relatera till siffror när det gäller slumpen men det tar vi en annan gång men skall inte undanhålla er att det är en långt större chans för att det genom en explosion i ett boktryckeri skulle komma fra ett exemplar av nationalencyklopedin än att liv kan uppstå av en slump!

  Faktum är däremot att chansen till att liv kan uppstå medges enligt evolutionister en på 10 upphöjt till 113 men ändå tror anhängarna!!!???

  Vill ändå ge er evolutionsanhängare en eloge! Ni kämpar med näbbar och klor fast ni inte har några bevis och ligger i skyttegravarna itäckta lera och bara näsvingarnas fladdrande syns! Bra kämpat

  Ha det bra /Tony

  Ps: Admin., länken till Berkley gav mig inte ett skvatt!
  Det verkade ju finnas en uppsjö av olika ödlor och vattenlevande djur för i tiden
  och om några har näsa, ögon, hjärna så är ju chansen för att skallarna liknar varandra ganska goda.
  En fladdermus (djuret alltså ☺ ) liknar ju en människa. Skall jag då hävda utan minsta bevis att det är vår anfäder?

  • Johan Karlsson skriver:

   ”Väldigt praktiskt Emil V. Nilsson att hoppa över den biten som handlar om hur liv kom till ur icke organiskt material och hoppa till människan och felande länkar som lappas ihop med chimpanskäkar.”

   Evolutionsteorin behandlar livets UTVECKLING, inte UPPKOMST.

   ”Det har gjorts många experiment på bananflugan och den har trots mutationer (vilket inte har gynnat den) förblivit en bananfluga och om de muterade bananflugorna fick vara i fred efter experimenten så återgick de i bästa fall till att bli vanliga bananflugor!”

   Diane Dodds Drosophila-experiment (1989) ugav upphov till två ARTER av bananflugor pga. en skillnad i föda.

   ”Något som är tankvärt är att det finns inga som helst bevis för evolutionsteorin, vilka många vetenskapsmän kommit fram till och det med risk för att de får sina anslag indragna!”

   Svammel.
   Det finns inga som har hotats med att få några anslag indragna.

   ”Och återigen, det finns inga hittade övergångsformer mellan de 3 miljoner arter som finns på jorden och jag upprepar tre miljoner arter, nada, blankt i jordlagren! De bara uppstod och fanns där plötsligt!”

   Det finns en stor mängd av övergångsformer, på alla taxonomiska nivåer. Ett exempel är övergången från kräldjur till däggdjur där det är möjligt att följa den gradvisa utvecklingen från kräldjurskäke till däggdjurskäke, inklusive övergångsformer med båda typerna av käkled fungerande i tandem.

   ”Faktum är däremot att chansen till att liv kan uppstå medges enligt evolutionister en på 10 upphöjt till 113 men ändå tror anhängarna!!!???”

   Halmgubbe – livets uppkomst behandlas inom abiotisk kemi, inte inom evolutionsteorin. Dina beräkningar är också felaktiga då de behandlar hur t.ex. ett protein blir fixt och färdigt i ett enda steg. Det är dock endast okunniga kreationister som tror på sådant svammel.

 5. Tony Cornelius skriver:

  Apropå svammel Johan Karlsson!
  ”Evolutionsteorin behandlar livets UTVECKLING, inte UPPKOMST.”

  Läser man om evolutionsteorin kan det låta så här t.ex : Enligt evolutionsteorin bildades jorden för 4,6 miljarder år sedan. Atmosfären innehöll förmodligen väldigt lite syre, men det fanns troligtvis en hel del vattenånga och andra gaser, såsom kväve och koldioxid och jordens temperatur sägs ha varit extremt varm. Dock så kyls jorden ner och fick vattenångan att kondensera vilket ledde till miljontals år av regn som bildade jordens hav och oceaner.

  Enligt foliehatten så skall vi hoppa över den biten om hur livet uppstod även om det omnämns av flera evolutionsskribenter!

  ”Diane Dodds Drosophila-experiment (1989) ugav upphov till två ARTER av bananflugor pga. en skillnad i föda.”

  Foliehatt – Det är fortfarande bananflugor vilket var det jag hävdade. Lär dig att läsa innantill!

  ”Svammel.
  Det finns inga som har hotats med att få några anslag indragna”

  Ursäkta men vem är du som har en sådan insyn i den vetenskapliga världen om anslag? Googlade men kom bara fram till nobody! Hittade en stackars krake på bloggportalen men det var också en nobody.

  ”Det finns en stor mängd av övergångsformer, på alla taxonomiska nivåer. Ett exempel är övergången från kräldjur till däggdjur där det är möjligt att följa den gradvisa utvecklingen från kräldjurskäke till däggdjurskäke, inklusive övergångsformer med båda typerna av käkled fungerande i tandem.”

  En ständigt pågående lögn. Det finns inga sådana bevis om man inte accepterar scimpanskäkar och annat som ohederliga vetenskapsmän totat ihop.

  Det finns inte en enda vetenskapsman som vet hur livet uppstod eller kan visa upp någon övergångsform mellan arterna.
  Det finns bara en desperat evolutionsanhängare som dragit ner foliehatten till nästippen.

 6. Johan Karlsson skriver:

  ”Läser man om evolutionsteorin kan det låta så här t.ex : Enligt evolutionsteorin bildades jorden för 4,6 miljarder år sedan.”

  Först och främst så tvivlar jag på att du kan läsa…

  Evolutionsteorin har inget med jordens uppkomst att göra. Detta behandlas inom astronomin.
  Ergo, halmgubbe.

  ”Det är fortfarande bananflugor vilket var det jag hävdade. Lär dig att läsa innantill!”

  Halmgubbe.
  Enligt Mayr är en art ”en grupp av naturliga populationer som reproducerar sig mellan populationerna eller åtminstone skulle kunna göra det, och som är reproduktionsmässigt isolerade från andra sådana grupper.” (Wikipedia)
  Det krävs alltså inga stora fysiologiska förändringar.

  ”Ursäkta men vem är du som har en sådan insyn i den vetenskapliga världen om anslag?”

  Ditt påstående = din bevisbörda.

  ”En ständigt pågående lögn. Det finns inga sådana bevis om man inte accepterar scimpanskäkar och annat som ohederliga vetenskapsmän totat ihop.”

  Du är tydligen både stor i käften och dum – ganska typisk religiös alltså.
  Läs på: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transitional_fossils

 7. Tony Cornelius skriver:

  ”Evolutionsteorin har inget med jordens uppkomst att göra. Detta behandlas inom astronomin.
  Ergo, halmgubbe.”

  Evolutionsteorin har inget att göra med Jordens uppkomst och evolutionsteorin kunde uppstå även om Jorden inte fanns till….Jaja, tänkte alltså inte på det foliehatten!

  ”Halmgubbe.
  Enligt Mayr är en art ”en grupp av naturliga populationer som reproducerar sig mellan populationerna eller åtminstone skulle kunna göra det, och som är reproduktionsmässigt isolerade från andra sådana grupper.” (Wikipedia)
  Det krävs alltså inga stora fysiologiska förändringar.”

  Wikipedia??? Är det din källhänvisning!? Du verkar vara dummare än vad jag trodde!

  ”Ditt påstående = din bevisbörda.”

  Här verkar ditt svar vara lite (i underkant) besvärande. Skall inte dröja mig vid det konstaterandet. Vill du utge dig för att vara en annan och göra dig till åtlöje, ännu mer, så har du mina fulla sympatier!

  Du är tydligen både stor i käften och dum – ganska typisk religiös alltså.
  Läs på: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transitional_fossils!

  Din analys av mig är inte helt korrekt! Själv definierar jag mig som en sökare som tar intryck av framlagda bevis och stor i käften är helt rätt. Resten är way out men din kommentar var förväntad. Med en foliehatt på så finns det bara vi eller dom och inget annat. Det kallas visst för trångsynthet!

  Ha ett bra liv även om du inte har tillbringat något av värde till mitt!

  • Johan Karlsson skriver:

   ”Evolutionsteorin har inget att göra med Jordens uppkomst och evolutionsteorin kunde uppstå även om Jorden inte fanns till….Jaja, tänkte alltså inte på det foliehatten!”

   ”Evolution is the change in the inherited characteristics of biological populations over successive generations.” / Wikiepedia

   Fortfarande halmgubbe alltså.

   ”Wikipedia??? Är det din källhänvisning!? Du verkar vara dummare än vad jag trodde!”

   Genetisk argumentation

   ”Här verkar ditt svar vara lite (i underkant) besvärande.”

   Fortfarande din bevisbörda.

   ”Din analys av mig är inte helt korrekt!”

   Det är den nu.

   ”Ha ett bra liv även om du inte har tillbringat något av värde till mitt!”

   Eftersom ditt ”svar” var så dumt att det gav mig ett gott skratt antar jag att det inte går att hälsa tillbaka på samma sätt…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *