Vad är bevisen för evolution?

I denna 11 minuter långa film får vi lära oss varför vi vet att allt liv är besläktat:

Det här inlägget postades i Vetenskap. Bokmärk permalänken.

402 kommentarer till Vad är bevisen för evolution?

 1. FailertoMailer skriver:

  De skulle verkligen ha jämfört med arter som inte passar in, typ lite emryon som visar på arter som har äldre gemensamma förfäder.

 2. Thomas skriver:

  Videon bevisar att Gud är Skaparen!
  Vad som beskrivs är likheten mellan olika arter, vilket bevisar Guds Ord och INTE evolution. För evolution måste ett oändligt antal varianter presenteras MELLAN arterna och dessutom ett oändligt antal arter!

  Prisa Skaparen istället för det skapade.
  /Thomas

  • Admin skriver:

   Ja, med det kravet är givetvis inte evolution sant. Det kommer dock inte bli helt lätt att få gehör för det.

  • Gerre skriver:

   Dumheter. Evolutionsteorin är baserad på vetenskapliga fakta. Kreationism är det inte. Vilken gud talar du om egentligen? Finns lika mycket bevis för din guds existens som det finns för Zeus, Oden eller Apollo. D.v.s. inga bevis alls.

   • Thomas skriver:

    Allas Gud är den som har skapat oss och universum.
    Avgudar som ”vetenskapliga fakta” kan aldrig att leda någon till sanningen, oavsett hur länge man tillber dem.

    Bevisen för vår Gud ser vi runt omkring oss och i oss själva hela tiden, men bara om vi vågar tro det vi ser.

    • Anders Åberg skriver:

     Vilka bevis då, jag ser inga?

     • Thomas skriver:

      Anledningen att du inte ser något finner du också i Bibeln:
      ”Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan, så att de inte kan se med ögonen och förstå med hjärtat och bli omvända, så att jag får hela dem.” Joh. 12:40.
      Be att Gud öppnar även dina ögon så att du inte går evigt förlorad.

      Några synliga och osynliga bevis:
      Universella naturlagar.
      Universums sammansättning och komplexitet.
      Jordens bubbla av liv i universum.
      Livets komplexitet.
      Distinkta arter.
      Endast begränsade variationer inom arterna.
      Distinktionen mellan människan och djuren.
      Distinktionen mellan djur och växter.
      Observerbara bevis av bibliska katastrofer.
      Jesus Kristus död och återuppståndelse.
      Guds bevarade ord i Bibeln.
      Guds kraft genom de troende människorna.
      Ondskans kraft i världen.

     • Anders Åberg skriver:

      Om du öppnar dina egna ögon ser du att allt det där, utom dom uppenbara fablerna har mycket bättre vetenskapliga förklaringar.
      Naturlagar, Varför skulle en allsmäktig gud begränsa sig själv med sådant trams?
      Universums sammansättning går idag att till stora delar förklara ända ner till elementarpartikelnivå.
      Att vad vi vet liv endast finns på jorden, gör liv till en i princip icke mätbar företeelse i universum. Det är säger oss att universum är mycket starkt fientligt inställt till liv och det i sin tur talar starkt emot en skapare.
      Distinktionerna mellan arter är inte större än att vi människor delar gener med växter och allt liv är uppbyggt med samma byggnadsblock.
      Dom bibliska katastroferna är inte alls bibliska dom är med största sannolikhet muntligt berättade historier om verkliga katastrofer som senare nertecknats och förvanskats i Bibeln.
      Jesus är ren myt, samma saga om jungfrufödsel, 12 kompisar och vaknande efter döden finns i en flera religioner, b.la. sagan om den egyptiska guden Horus.

     • Thomas skriver:

      – Gud befinner sig utanför universum eftersom han har skapat den inkl. alla naturlagar så han är alltså inte begränsad av dessa.
      – Så hur bildades alla grundämnen från H/He?
      – Om det bara finns liv på jorden, så tyder det väl på en Skapare, eller hur?
      – Om alla har samma byggblock, så tyder det väl verkligen på en Skapare och inte av chans.
      – De bibliska katastroferna är beskrivna av alla folkslag som har överlevt dom.
      – Herren Jesus Kristus är både Guds Son och Gud som dog på korset för våra synders skull för att vi ska få ett evigt liv. Gud ger alla människor valfrihet att välja, evigt liv eller dödsriket. Personligen föredrar jag evigt liv.

     • Anders Åberg skriver:

      Om något befinner sig utanför tid och rum så är det enligt mänskliga definitioner samma sak som att det inte finns alls.
      Om något skulle finnas så kan det lika gärna vara Stålmannen eller Kalle Anka som Gud. Alla, även dom mest osannolika påhitt har exakt samma sannolikhet som Gud, då ingen av dom varken kan bevisas eller motbevisas. Det är en av anledningarna varför jag frågar dig varför du inte tror på andra folks gudar, som ju är precis på pricken lika trovärdiga som din egen.
      Att alla jordens arter lyder under naturens lagar innebär en mycket tydlig begränsning för skaparens skapande. Är man allsmäktig så blir det ju rent löjligt att också skapa något sådant.
      Atomer bildades vid Big Bang och blev till Väte, som fusionerade till Helium, resten bildas på olika sätt, via strålning och inne i döende stjärnor.
      Att det vad vi vet bara finns liv på jorden blir helt knäpp om universum är skapat av Gud. Varför skapade han då ett sanslöst stort universum där inget liv kan leva?
      Om allt levande har samma byggblock så tyder det med mycket mycket stor sannolikhet på ett gemensamt ursprung, vilket också bekräftas av fossilregistret.
      Öppna dina ögon Thomas!

     • Thomas skriver:

      Givetvis så kan vi inte förstå vår Skapare Den Allsmäktige Gud Fadern, och det ligger även en stor fara att spekulera i det vi aldrig kan uppfatta, begränsade av tid/rum/materia.
      Genom Bibeln får vi lära oss att änglarna har betydligt större frihet när det gäller tid/rum/materia, men även deras makt är begränsad.
      Även du har en gud ”Big Bang”, som skapade naturlagarna, alla grundämnena och alla stellära objekt samt byggstenarna för liv.

     • Anders Åberg skriver:

      ”det ligger även en stor fara att spekulera i det vi aldrig kan uppfatta” Du är modig du som ägnar dig åt detta så intensivt, fast nu kändes det allt som om du gav upp lite här.
      Min ”Gud” Big Bang är ett fysikaliskt fenomen som vi visserligen inte vet särskilt mycket om, mer än att vi kan gissa att det har hänt. Det finns fler teorier bland forskarna om detta. Dock finns det inget övernaturligt i dessa teorier.
      Din Gud vet vi överhuvud taget ingenting om.
      Han som det skrivs om i Bibeln är ett påhitt av människor som dessutom redigerats och anpassats genom århundradena för att passa olika härskares behov av kontroll.
      Det är inte så svårt att härleda dom organiserade religionerna ur den gamla vidskepelsen som sannolikt rådde innan den neolitiska revolutionen. När jord och därmed även arbetskraft blev intressant att äga och kontrollera så formades vidskepligheten om till olika religiösa riktningar av diverse kungar och kejsare för att dom skulle kunna få folk att jobba, lyda och bli soldater i deras erövringståg.
      Dom första tecknen på organiserat dyrkande av gudar är från tiden precis innan jordbruket, då grupper av människor sannolikt blivit bofasta.
      http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe

     • Thomas skriver:

      Du tror på din gud och jag på min, fair enough, skillnaden är att min Gud är en levande Gud.
      Jag tror knappast att man kan räkna med vägledning och bönesvar från ”Big Bang”, eller?

      Tråkigt nog noterar jag att du är fullständigt okunnig om Bibelns ursprung och historia. Tråkigt är det för din del, av den anledningen att den ÄR en guldgruva av historiska fakta och insiktsfull kunskap, oavsett om man är troende eller ej.

      Jag vet inte om du känner till att inom de områden vi diskuterat, är nästan all officiell ”kunskap” som vi kan läsa om i textböcker och media, enbart är andra klassens vetenskap. Ofta rena amssagor, men det finns en första klassens vetenskap som vi aldrig får ta del av.

     • Anders Åberg skriver:

      Thomas.
      Bibeln är intressant som inslag i vår historia, så nu blev jag nyfiken. Låt oss då få ta del av denna ” första klassens vetenskap” om Bibeln och naturligtvis är det vetenskap och och inga lovsånger jag förväntar mig.

     • Thomas skriver:

      Det var inte Bibeln som jag avsåg, utan all den kunskap som finns tillgänglig för eliten inom NO emedan vi får en massa skräp utan något som helst värde.
      Ett exempel:
      Vi får lära oss att universum expanderar baserad på bl.a. rödförskjutningen hos stellära objekt som kvasarer. Sanningen är dock att rödförskjutning hos dessa beror på energinivån i det elektriska fält objektet befinner sig i, vilket även kan återskapas i ett relativt enkelt experiment. Även solen och kometer har rödförskjutningar, men det talar ”vetenskapsmännen” aldrig om.

     • Thomas skriver:

      Ett annat exempel:
      ”Vetenskapsmännen” har alltid talat om för oss att kometer är ”smutsiga snöbollar”, men när man slutligen landar på en komet, 67P, så visar det sig att den består av ytterst hårt material, ingen snö, ingen is, inget vatten!
      Vad eliten hela tiden vetat är att kometerna urladdar ”solkondensatorn” och DRAR in bl.a H+, O+ joner som en jättelik dammsugare, eftersom den blir negativt laddad i det elektriska fält som uppkommer genom det positiva protonutflödet från solen, dvs ”solkondensatorn”.
      2H+ + O+ + e- = H2O. Och där har vi vattnet i kometsvansen! Intressanta komplikationer följer om jorden passerar genom en sådan svans från en stor komet!

     • Thomas skriver:

      Ett tredje (praktiskt) exempel:
      Det var NASA som gav oss den trebladiga vindkraftstekniken. Men den kan bara fungerar på mycket små vindkraftverk pga något som kallas ”skolbarnet”. Av rent fysikaliska skäl går det inte att skala upp de trebladiga systemen, därför då skulle bladen behöva snurra med upp till 1000 km/h för att nå samma effektivitet som de små. Detta kan vilken idiot som helst räkna ut med en räknesticka. Så varför bygger man dessa monster och vilken ska bekosta destruktionen, när det nu har visat sig att de inte fungerar?

      Man kan bygga effektiva vindkraftsverk som med råge kan fylla hela världens energibehov, men all sådan teknik stoppas effektivt. Gissa av vilka!

     • Thomas skriver:

      ”skolbarnet” ska vara ”skalbarhet”, irriterande autostavning.

     • Anders Åberg skriver:

      Thomas.
      Rödförskjutningen är jag ganska okunnig om, men jag har aldrig sett att vetenskapen hävdar att alla kometer är snöbollar, tvärtom säger man ju att variationen mellan dom är mycket stor.
      Hoppas du inser hur märkligt det låter när du avfärdar en hel världs vetenskapsmän på det viset. Nästan så man blir orolig. Frågan blir naturligtvis, är detta ”din” egen påhittade vetenskap eller finns det fakta som stöder den?
      OCH i såfall varför ljuger all världens vetenskapsmän om det?

     • Thomas skriver:

      Ett annat märkligt exempel:
      När kometen Hale-Bopp passerade genom solsystemet i mitten av 1990-talet så finansierade Vatikanstaten hastigt och lustigt observatorium på södra halvklotet, speciellt byggt för att observera kometer och anställde professionella astronomer för att undersöka om Hale-Bopp är ”Wormwood” från Bibeln.

     • Thomas skriver:

      Därför att ”vetenskapsmännen” också har familjer att försörja, amortering att betala och gärna åker på lyxiga betalda seminarier.
      99,99% av all forskning finansieras med statliga eller institutionella medel.

     • Anders Åberg skriver:

      Hur kan det då komma sig att dessa snikna lögnare har åstadkommit sådana otroliga framsteg i vår värld?
      Den mobil eller dator du just nu använder är ett resultat en lång rad av vetenskapliga genombrott.
      Vetenskapliga teorier underkastar sig sk. peer review, dvs. obarmhärtig granskning och kritik av andra vetenskapsmän som inget hellre vill än slå hål på deras teorier, men du påstår att simpelt plånbokstänkande ändå styr all världens vetenskapsmän.
      Dina påståenden är oerhörda och kräver oerhörd bevisning för att tas på allvar.
      Dags för dig att visa upp den nu Thomas!
      Hittills har vi bara sett påståenden.

     • Thomas skriver:

      Så klart att tekniken drivs framåt, speciellt om det gagnar makteliten, men gör det inte det så är det locket på, precis som ovanstående vindkraftsexempel.

      ”Peer review” är en annan sorgesaga, det är samma ”experter” som gör utvärderingen som besitter de rådande ”teorierna”. Det här kan jag skriva en uppsatts om, men nöjer mig med detta.

      Min avsikt är inte vara arrogant, men det är klart att okunnigheten är stor hur världen egentligen är gestaltad, så många smärtsamma uppvaknanden ligger framför er.

     • Anders Åberg skriver:

      Nya påståenden. Du har staplat dom i en stor hög nu, alla utan referenser, källor eller stöd.
      Var är dom oerhörda bevisen för dina oerhörda anklagelser Thomas?

     • Anders Åberg skriver:

      Thomas.
      Värst vad tyst du blev när man frågade efter bevis.
      Att kasta ur sig anklagelser mot en hel världs vetenskapsmän utan att presentera något som helst stöd är ju direkt ohyfsat.
      Du vill inte vara arrogant skriver du, men mer arrogant uppträdande än det här måste vara svårt att hitta.

     • Thomas skriver:

      Gud har låtit mig verka på annat håll.

      Många gånger har jag försökt förklara att så länge som Gud inte öppnar ögonen och löser förhärdade hjärtan så är det omöjligt att ”se”.
      Men jag kan ge glädjebeskedet att känslan av fiendskap mot Gud är ett första tecken på att Herren börjat verka i själen.

      Guds frid!

     • Anders Åberg skriver:

      Men Thomas, du anklagar ju all världens vetenskapsmän för att ljuga av ekonomiska skäl.
      Det kan du inte vifta bort med sådant här närmast fanatiskt trams. Du måste visa vetenskapligt hållbara bevis för en sådan oerhörd anklagelse.

     • Thomas skriver:

      Svar till Anders Åberg:
      Det behövs den typen av generalisering som du uppvisar för att kunna tro på ”vetenskapssagor”.

     • Anders Åberg skriver:

      Vad menar du? Förnekar du det du själv skrev i inlägget 2015-04-14 kl 9:36?

     • Thomas skriver:

      ”The general theory of relativity is as yet incomplete insofar as it has been able to apply the general principle of relativity satisfactorily only to gravitational fields, but not to the total field.” skrev Einstein i ”Out of My Later Years”.

      Albert sökte en förklaring på alla naturkrafterna och när han dog så låg den bok som jag refererade till ovan av Immanuel Velikovsky på hans skrivbord. Albert var dessutom en god vän till Immanuel och han visste att Immanuels arbete var en viktig pusselbit på vägen. Tyvärr så hann Einstein avlida innan hans arbete var slutfört.

      Vad bevisar detta? Jo att sagor som ett expanderade universum baserat på rödförskjutning, BigBang och svarta hål, enbart är nonsens som trycks på oss för att vi inte ska leta sanningar på andra ställen.

      Många arbetande forskare är väl medvetna om detta, men ingen vill väl bli utblottad och förnedrad av sina kollegor och kanske även av sin egen familj, eller…?

      Samma sak gäller evolutionsforskarna. Tänk dig någon enskild forskare som vågar ställa sig upp på en internationell konferens och inför tusentals kollegor säga ”Gud har skapat oss så evolutionsteorin är nu dödförklarad!”

     • Anders Åberg skriver:

      Men snälla Thomas, att Einsteins teorier inte förklarar allt innebär ju bara just det.
      Senare forskning har kommit längre och vi har ett antal olika teorier om universums uppkomst och sätt att fungera, men fortfarande finns det stora kunskapsluckor.
      Du gör samma, snudd på häpnadsväckande misstag som många andra troende och tar kunskapsluckorna som bevis på att teorierna är helt felaktiga eller ännu värre som bevis på att din egen totalt obevisade teori stämmer.
      Det du i hederlighetens namn borde gjort var att presentera bättre teorier och hållbara bevis för dom.

      Både astronomin och forskningen om livets ursprung började i religiösa kretsar och väldigt länge var alla överens om att det dom forskade på var Guds tillvägagångssätt. Sakta men säkert och under hårt motstånd från kyrkorna har dessa från början skapelsetroende forskare kommit fram till att jorden inte är universums centrum och att det finns naturliga förklaringar till nästan allt som tidigare uppfattades som Guds verk. Enskilda forskare har, med risk för både liv och lem och inte minst sin privata ekonomi, gång efter gång vågat ställa sig upp och ifrågasätta tidigare uppfattningar.
      Idag har vi fler forskare än någonsin tidigare, men enligt dig så är dom numera allihop fega snikna uslingar som bara flyter med strömmen. För att du skall få ihop dina egna teorier så måste dom ju vara det, men bara därför och eftersom du så konsekvent vägrar visa upp några belägg för dina anklagelser så är den enda rimliga ståndpunkten här att du helt enkelt medvetet ljuger, bara för att det passar dina religiösa ideer.

     • Anders Åberg skriver:

      Ett tillägg.
      Du pekar ju dessutom ut eventuella skapelsetroende forskare som dom fegaste och uslaste av alla. Helt utan moral och med dollartecken i ögonen lurar dom i oss stackars otrogna att vetenskapen är sann.
      Kan bli lång näsa i pärleporten för dom.

     • Thomas skriver:

      Det fantastiska är att Jesus säger att ALLA är välkomna att vandra genom Pärleporten, men den enda vägen är genom Jesus Kristus.

      Det betyder att t.o.m. giriga lögnaktiga våldsamma missbrukande barnamördare är välkomna om de bara bekänner och ångrar sina synder och erkänner med sitt hjärta att Jesus, Guds Son, är deras Herre och räddare genom sin död på korset för våra synder skull och återuppstånden från de döda, nu verksam vid Guds sida.

      En otrolig nåd som inte har några gränser och den är helt gratis!

     • Anders Åberg skriver:

      Suck!

 3. Anders Åberg skriver:

  Thomas.
  ”oändligt antal arter”!!!! Mycket korkat har jag sett från religiösa människor, men det här var bland det värsta.
  Varje art har lika många varianter som det finns individer och bland dom väljer verkligheten själv, dvs. naturen ut dom som är bäst anpassade.
  Grundläggande likheter finns inom alla djurgrupper vilket om man backar bandet ända till kambrium leder fram till gemensamma förfäder. Tidigare än så blir fossillagren mer diffusa, men vi kan ändå klart se en utveckling från encelliga organismer till mer sammansatta. Det enda utrymmet som finns för en gud i detta är då den första levande cellen. En kunskapslucka alltså och sådana luckor är allt som återstår för er religiösa efter vetenskapens framsteg inom alla livets områden.
  Således måste all religion, pinsamt nog, baseras på sådant som vi INTE vet.

  • Thomas skriver:

   Med varianter mellan arter menas att det måste finnas ”arter mellan arterna”. Mera komplexa arter kräver rent matematiskt fler varianter för att ”täcka in” den specifika art som man tittar på. Annars blir det samma effekt som att fylla i en Lotto-rad med rätt rad EFTER att dragningen har skett.

   • Anders Åberg skriver:

    Alla arter är antingen på väg att bli en ny art eller på väg mot utdöende, allt beror på vilka förutsättningar miljön erbjuder.
    Fossilregistret ger oss ett ständigt ökande antal arter som uppenbarligen är varandras föregångare. Människans eget utvecklingsträd t.ex. klarnar allt mer hela tiden, gamla grenar kapas och ersätts av nya. Kopplingen mellan dinosaurier och fåglar har stärkts oerhört på senare år osv osv.
    Likheten mellan arterna är dessutom ett tydligt tecken på deras släktskap och världen är full av varandra närstående arter som alldeles uppenbart har gemensamma förfäder. Mellan dessa närstående arter finns individer som är mer eller mindre lika varandra och som ofta kan få icke fertil avkomma.
    Matematiskt kan man naturligtvis inte få fler varianter än antalet individer och därför är till antalet färre arter mer i riskzonen för utrotning än mer talrika, men inget tyder på att komplexa arter rent generellt inte skulle ha tillräcklig variation för att kunna utvecklas vidare.

 4. Thomas skriver:

  Skulle någon/något som besöker jorden anta att en Volvo XC90 har utvecklats från en V40 bara därför att de har samma komponenter?
  På samma sätt så bevisar just likheterna mellan arterna att det är samma Skapare (designer). Arterna ÄR distinkta och klart urskiljbara, emedan individer är just individer, dvs. EJ exakta kopior.

  • Admin skriver:

   Förhoppningsvis skulle de upptäcka att Volvon är skapad, och att den helt saknar sexualsystem. Men du själv är inte skapad, utan har föräldrar. Så jag skickar tillbaka frågan om du är mer lik dina föräldrar än paret Obama för att du utvecklats från dina föräldrar, inte från paret Obama (som faktiskt är dina avlägsna kusiner)?

   • Thomas skriver:

    Obamas och mitt familjeträd är inom samma art med individuella (ärvda) skillnader. Vidare, hundar är hundar och katter är katter, även om skillnaderna i utseende kan upplevas som stora inför våra ögon. Det finns dock inga ”katthundar”, ”lejonmänniskor” eller varelser med helt annan anatomisk uppbyggnad, vilket det borde om en ”fri evolution” hade ägt rum.

    Vad vi ser nu är ju ”facit”, men tänk med lite fantasi alla artvarianter som kunde existera om vi blandade fritt, plus alla varianter utanför nuvarande artflora.

  • Anders Åberg skriver:

   Om man med avel kan få en Varg att bli en Tax, vilket betyder att nästan allt i vargens kropp har förändrats, så ser vi där med egna ögon förändringskraften i generna. Visserligen tillhör dom samma art fortfarande, men den som hävdar att denna oerhörda kraft upphör vi det som vi människor kallar artgränsen, måste leda det i bevis. Ingen har lyckats med detta och tills någon kan visa oss den eventuella artspärren så är det helt orimligt att tro något annat än att vi här ser evolutionens mekanik i arbete.

   • Thomas skriver:

    Bevisbördan ligger förstås på den som PÅSTÅR att nya arter bildas genom evolution.

    • Admin skriver:

     Ja, vi har axlat den. Den som säger att vi är skapade, har också bevisbörda. Det är ju därför biologer accepterar evolutionsteori, medan kreationister inte är biologer.

    • Anders Åberg skriver:

     Fossilregistret är fullt till bredden av bevis för evolutionen. Eftersom förändringsprocessen dessutom är tydligt iakttagbar och inga vetenskapliga fakta överhuvud taget pekar på motsatsen så ligger bördan på den som hävdar motsatsen. Dom allra flesta religiösa människor verkar ju också tro på evolutionen. T.om. kreationisterna säger att nya arter kan bildas inom ramen för sina ”slag”.

 5. Admin skriver:

  Thomas, med tanke på din fråga så förmodar jag att du inte läst några böcker om biologi. Men här är en snabb summering.

  Jag kommenterar gärna det evidens för skapelse som du faller tillbaka på, om du så önskar. Skicka en länk eller en läslista!

  • Thomas skriver:

   Att Gud skapade oss och hela universum finns som sagt ”svart på vitt” och det mitt framför näsan på oss alla. Vad som hindras oss att förstå detta är att många av oss har förblindats.
   -Varför?
   -Svaret går att finna lite längre fram i samma Bok:
   ”Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan, så att de inte kan se med ögonen och förstå med hjärtat…”
   -Vad heter Boken?
   -Bibeln.
   Börjar läsa från början och be för att din Skapare skall öppna dina ögon.
   Vad har du att förlora, för tänk om jag har rätt och du har fel?

   För övrigt så kan jag min biologi och har själv gått på denna lögn i hela mitt liv tills mina ögon öppnades av nåd.

   Bästa hälsningar och med hopp om ert uppvaknande.
   Thomas

   • Admin skriver:

    Evidens är material som är tillgänglig för alla att betrakta.

   • Anders Åberg skriver:

    Att det står i Bibeln att vi är blinda har samma relevans som det andra som står där. Boken är skriven av människor, anpassad och reviderad till att passa vissa människors behov, t.ex. konstantin den stores. Allt som står i den behöver evidens för att kunna tas på allvar, finns inte det, vilket är fallet med det mesta som står där, så måste det avfärdas. Så gör vi med alla böcker som påstår saker och så gör nog även du antar jag.
    Så var är evidensen för dina påståenden?

    • Thomas skriver:

     Jag skriver inte här för att jag tycker det är roligt att argumentera, utan jag försöker verkligen hjälpa er in på rätt väg.
     Jag var själv en som sökte sanningen som ni gör, men det är precis som jag skriver ovan: Om Skaparen inte öppnar era ögon kommer ni aldrig finna någon sanning alls, även om ni så letar tills ni dör, och då är det försent.

     Lycka till :)
     Thomas

     • Björn-Olof skriver:

      Thomas, du ber oss att fullständigt förneka det som vi faktiskt ser framför oss, bara för att det står i en gammal sagobok, skriven av ett gäng gubbar för tusentals år sedan, samma bok som förespråkar mord och förtryck. Historier som den när din gud skickade två björnar för att massakrera några barn som hade hånat en profet; även om de är metaforer, eller speciellt pga att de är metaforer, så kan man inte (om man har något vett) ta boken på allvar. Det är sagor med föråldrade moralkakor, som begränsar människan och sprider ignorans. Sådana sagor finns i alla kulturer; vad är det som gör att just din är den rätta? Blind tro och ignorans. Människan går mer framåt ju mer sekulariserad hon blir, Gud behövs inte för moral eller vägledning, kanske för svagsinnade människor som inte klarar av att skapa egen mening i sitt liv.

     • Christoffer skriver:

      Religion har tre användningar:
      1) Ett sätt för de som styr över vad som är ”rätt” att tro på att behålla makten.
      2) Ett sätt att få folk som annars inte har en naturlig disposition för moral att uppträda moraliskt. Inte för att det är rätt utan för att någon (en eller flera gudar, exempelvis) tvingar en med hot och belöningar.
      3) Ett sätt för de som inte kan finna tröst och glädje i verkligheten att istället få det i en sluten gemenskap där man slipper (eller det som är vanligast, aktivt avråds från att) tänka själv.

      Minst två av dessa anledningar har helt spelat ut sin roll i samhället. Vi behöver inte religion längre. Det är dags att växa upp istället.

     • Christoffer skriver:

      Låt mig säga detta Thomas: Det du skriver är väldigt nedlåtande. Du förutsätter att vi behöver din hjälp, något som jag är säker på att ingen här har bett om. Jag behöver verkligen inte din hjälp. Speciellt om den hjälpen resulterar i att jag tror på en varelse som har total makt men som ändå aktivt har skapat vidriga hemskheter, sjukdomar, parasiter som innebär ett oändligt lidande bland oss människor. En varelse som har makten att ta bort alla dessa kval men som bara gör det för de personer som tror blint på honom (om du uppträder moraliskt spelar mindre roll) och inte förrän efter döden. Nej… även om jag trodde på en sådan varelse så skulle jag välja att varken respektera honom eller följa honom. Och om jag när jag dör upptäcker att jag har fel och han verkligen existerar så får det helt enkelt vara så. Jag försöker leva på ett så bra sätt som möjligt, genom att hjälpa andra när jag kan, uppträda med respekt mot mina medmänniskor som förtjänar det och inte skada andra. Och jag väljer att göra det inte för att jag måste utan för att jag vill. Om jag hamnar i helvetet för det så får det vara så. Det är ett medvetet val.
      Jag behöver ingen förälder som säger till mig hur jag skall uppföra mig och hotar med straff om jag inte lyder. Jag är vuxen och jag kan tänka själv.

      Varför gör du inte mig sällskap istället och växer upp?

 6. Thomas skriver:

  Björn-Olof,
  Det är en björn varje gång en björn föds, en flodhäst varje gång en flodhäst föds, och en val varje gång en val föds. Även det minsta barnet kan lista ut det av sig själv. Det behövs därför inga teorier om ”flodhästvalar” eller ”människoapor”, utan vi kan istället koncentrera oss på vad vår Skapare vill med våra liv.
  Thomas

  • Admin skriver:

   Thomas, kanske att du inte vet vad du opponerar dig emot? Här avhandlas ditt konkreta påstående, därefter se gärna:

   Natural selection made easy
   The theory of evolution made easy
   Human evolution made easy
   Human ancestry made east

   Du oroar dig alltså i onödan.

   • Thomas skriver:

    Videon visar vad jag beskriver ovan, olika fåglar. Man gör sedan antagandet att de utvecklats från samma fågel. Videon visar även ”evolutionisternas dilemma”, dvs. svårigheterna att bevisa sina teorier och därför desperat griper varje halmstrå. Som jag inledde mina inlägg, så måste det finnas ett oändligt antal varianter mellan varje ”observerad art” för att evolutionsteorierna inte bara ska vara teorier.
    Thomas

    • Anders Åberg skriver:

     Thomas.
     Ännu en gång, det kan inte finnas ett oändligt antal varianter bland ett ändligt antal individer!!!
     Alla individer däremot är olika. Varför skapade Gud alla individer olika tror du? Verkar vara ett synnerligen onödigt tillkrånglat tillvägagångssätt tycker jag.
     Evolutionisternas dilemma är inte alls något dilemma, det är bara ett simpelt påhitt av skapelsetrogna i brist på egna bevis. Fossilregistret må ha stora luckor, men det visar ändå med all önskvärd tydlighet att livet gått från encelligt liv till avancerat liv, plus att mekaniken i processen kan studeras med egna ögon i djuraveln. Bevisen för detta är fullständigt överväldigande och om man trots det hävdar något annat så kan det bara bero på en stark personlig vilja att göra det. Den viljan brukar vara lätt spårbar till religiös påverkan i barnaåren, även om naturligtvis även andra orsaker kan finnas i undantagsfall.

     • Thomas skriver:

      Glädjande att höra att du kommit till insikt att det är Gud som har skapat oss och att det är statistiskt omöjligt att påvisa evolutionen då enbart ett begränsat genetiskt material finns tillgängligt i en population.

      Det enda säkra slutsatsen man kan dra från en fossil, är att den är död. Efter 150 års grävande har man visserligen samlat på sig en massa ”ben”, men man står och stampar på samma fläck som på Darwins tid, dvs. de kontinuerliga övergångsformerna saknas.

      Problemet med djuraveln känner vi alla till. Den leder aldrig till mera livskraftiga organismer, tvärtom så utarmas det genetiska materialet tills det inte länge är användbart.

      Ingenting blir bättre av sig själv, tvärtom, 2:a termodynamiska lagen.

     • Johan Karlsson skriver:

      ”Ingenting blir bättre av sig själv, tvärtom, 2:a termodynamiska lagen.”

      Det här inte vad termodynamikens andra huvudsats säger.

      dS(universum) > 0 termodynamikens andra huvudsats

      Detta innebär att ett systems entropi endast kan minska om omgivningens entropi ökar så mycket att universums totala entropi ökar, d.v.s

      dS(system) + dS(omgivningen) = dS(universum) > 0

      Detta har inget att göra med att ”bli bättre”.

      Läs gärna lite grundläggande fysik innan du gör tvärsäkra uttalanden om fysikaliska lagar….

     • Johan Karlsson skriver:

      ”Det enda säkra slutsatsen man kan dra från en fossil, är att den är död. Efter 150 års grävande har man visserligen samlat på sig en massa ”ben”, men man står och stampar på samma fläck som på Darwins tid, dvs. de kontinuerliga övergångsformerna saknas.”

      Vi behöver inte ha en ”kontinuerlig” serie av fossil för att berättiga evolutionen. Faktum är att evolutionen inte ens sker på ett kontinuerligt vis, t.ex. vet vi att det räcker med relativt blygsamma mutationer i en promotor för en gen eller i gener som styr embryonalutvecklingen för att makroevolution snabbt ska ske. Exempel på detta är:

      i) nejonögonliknande organismer >> käkförsedda ryggradsdjur: en liten mutation förändrade ett proteins utbredning i embryot.

      ii) tusenfotsliknande leddjur >> insekter: punktmutationer gav upphov till att flera kroppssegment förlorade förmågan att utveckla ben.

     • Johan Karlsson skriver:

      ”Bevisbördan ligger förstås på den som PÅSTÅR att nya arter bildas genom evolution.”

      Bevisbördan ligger på den som kommer med det minst parsimoniska påståendet.

      Det ni kallar för ”mikroevolution” sker genom att mutationer förändrar baserna i DNA-molekylen. Först och främst så finns det inte ett 1:1-förhållande mellan ”en mutation” och ”grad av fenotypisk förändring” (se mina exempel på punktmutationer ovan). Därmed inser vi att uppdelningen mellan mikro och makro är en falsk dikotomi. För det andra så kan mutationer ackumuleras. Detta innebär att även om vi skulle anta att det finns ett 1:1-förhållande mellan ”mutation” och ”grad av förändring” så följer ”makroevolution” automatisk från ”mikroevolution”. Därmed har jag nu visat att DITT påstående uppvisar lägre grad av parsimoni än mitt påstående. DU har alltså bevisbördan! Du kan börja med att lägga fram evidens för existensen av ett protein som förhindrar ackumulation av mutationer.

      Lycka till!!!

  • Björn-Olof skriver:

   Vad pratar du ens om, Thomas? Usel användning av argumentations-halmdockan.

 7. Anders Åberg skriver:

  Thomas.
  Varför inte ett ändligt genetiskt material skulle kunna ge upphov till evolution behöver du bevisa. Jag kan inte se sambandet. Dessutom är antalet mutationer under livets historia om inte oändligt så bra nära.
  ”en massa ben”! Benhögen växer kontinuerligt och fyller hela tiden fler och fler luckor i vår kunskap. Vår egen arts evolution går numera att följa ganska detaljerat, trots den oerhört lilla chansen att ben alls fossiliseras. Sambandet mellan dinosaurier och fåglar är ett annat sådant exempel. Dessa ”ben” kan svårligen förklaras på annat sätt än med evolutionen. Det är den idag bästa tillgängliga förklaringen och att bara vifta bort den med tro på en övernaturlig fullständigt obevisad existens, som dessutom varierar från kultur till kultur, är helt enkelt enkelt oseriöst.
  Att det ens finns tro på olika gudar är ett mycket tydligt tecken på att alla gudar är kulturella människofabricerade fenomen.
  Avel har naturligtvis inbyggda problem i och med att vi människor inte förmår göra ett lika grundligt urval som naturen kan, men poängen med att ta upp aveln var ju att visa på den inneboende förändringspotential som finns i varje art. Där hittar du fullt med mellanformer inom en art och skilnaderna mellan t.ex. en Varg och en Tax är enorma.
  Varför den mekanik som leder fram till så stora olikheter inte skulle kunna leda till nya arter under rätt förhållanden måste också bevisas och beaktat den otroliga mängd bevis som finns för evolutionen, så hamnar bevisbördan på dig.
  Var finns spärren helt enkelt?

  • Thomas skriver:

   Anders,
   Problemet med slumpvisa mutationer, är att summan blir negativ. Hur stor skulle chansen vara att en tax skulle överleva utan mänsklig support?
   Men taxar finns tack vare vår omvård och kärlek.
   Hur svårt kan det då vara att förstå Guds kärlek till sin skapelse!

   • Admin skriver:

    Taxen är ett dåligt exempel, eftersom den är framavlad av människan, så om frågeställningen ska vara giltig kanske man kan föreslå något i denna stil: ”Hur stor skulle chansen vara att en varg skulle överleva utan mänsklig support? Men vargar finns tack vare vår omvård och kärlek.” Fast då kanske svaret också blir ganska uppenbart: Vi är till mer skada än nytta.

    • Thomas skriver:

     Ja, du har rätt, vi gör mer skada än nytta. Det vi vill det gör vi inte, men det vi inte vill det gör vi.

     Vänliga hälsningar
     Thomas

     • Admin skriver:

      Så vad ville du ha sagt med ditt exempel? Att Gud inte finns eller att vi skulle klarat oss bättre om Gud inte fanns?

   • Anders Åberg skriver:

    Taxens eventuella överlevnad är irrelevant i detta sammanhang. Ännu en gång, förändringspotentialen och dom obevisade genetiska spärrarna är det intressanta.
    Varför undviker du att kommentera det?

    • Thomas skriver:

     Det har jag redan kommenterat. En hund är alltid en hund, en häst är alltid en häst, osv.
     ”Gud sade: Må jorden frambringa levande varelser efter sitt slag, boskapsdjur, kräldjur och vilda djur på jorden efter sitt slag. Och det skedde så.” 1 Mos 1:24.
     ”efter sitt slag” är alltså nyckelordet, hoppas det klarnar lite för dig.
     /Thomas

     • Anders Åberg skriver:

      Så dom genetiska spärrarna finns enbart för att det står i bibeln att dom gör det??
      Jag kan hålla med om att det tycks vara svårt att passera gränsen mellan t.ex. däggdjur och insekter och att dessa ”slag” verkar ha utvecklats för långt ifrån varandra för att kunna blandas, men att det inte skulle kunna uppstå nya arter inom varje sådan grupp är ju rena dumheter som motsägs av all tillgänglig bevisning.
      Blir du inte ens lite störd av att det inte går att hitta något som helst vetenskapligt stöd för din åsikt.

 8. Thomas skriver:

  Vetenskapen kan inte avgöra om Gud finns eller inte finns, eftersom det inte är definierbart ur ett vetenskapligt perspektiv.
  Däremot så är det så att OM dina ögon öppnas, dvs. ditt själsliga jag, då blir du medveten om Guds existens och kan även interagera med din Skapare på ett påtagligt sätt.
  Om du ärligt söker och ber att få kontakt så kommer det också ske. Denna kontakt kan bli mycket påtaglig, men oftast mer subtil i sin natur. Bejaka när det sker, så kommer en helt ny värld öppnas för dig med helt nya möjligheter.

  Kom ihåg att din Skapare aldrig tränger sig på. Tar du avstånd från honom så vänder han även dig ryggen, men ropar du efter honom så hör han din bön.
  :)

  • Anders Åberg skriver:

   Thomas. OM dina ögon hade öppnats i det t.ex. gamla Egypten eller i ett Hinduistiskt land, så hade du blivit ”medveten” om helt andra gudar än den du tror på nu. Hur kan det finnas olika gudar i olika kulturer om dom inte är påhittade av människor? Eller hävdar du att just din gud är den enda rätta och att alla andra bara är påhitt?

   • Thomas skriver:

    Här har du svaret på din fråga:
    ”Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6.

    • Anders Åberg skriver:

     OK. Alla andra gudar utom din är alltså påhittade av människor.
     Fantastiskt att en vuxen människa i ett modernt land som Sverige kan befinna sig i ett sådant medeltida mörker.

 9. Thomas skriver:

  ”Genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret förstod det inte.” Joh. 1:3-5.

  • Anders Åberg skriver:

   Strunt. Alla olika religioner har liknande sagor i sina skrifter. Varför tror du inte på dom?

  • Björn-Olof skriver:

   Det är väldigt lustigt hur du använder bibeln som källa till ”fakta”. En gammal sagobok, skriven av gubbar i öknen och reviderad av romerska kejsare för att passa deras styre. Bevisen pekar på att evolutionen har tagit plats, gå till vilket universitet som helst som bedriver forskning (alltså tittar på vad som faktiskt är där). Jag väntar bara på att din gud ska skicka två björnar på mig.

 10. Thomas skriver:

  Intressant nog så studerade jag bl.a. Bibeln utifrån I. Velikovskys omfattande arbeten som faktiskt vidimerade många bibelhändelser ur ett historiskt perspektiv, men det var först efter att jag blivit frälst som mina ögon öppnades så att jag verkligen kunde förstå Guds Ord.
  Om man ur ett rationellt ståndpunkt väger Gud vs. evolution, så är det mer ”lustigt” att tro på en fullständigt statistisk omöjlighet än att tro på en Skapare.

  /Thomas

  • Björn-Olof skriver:

   Förklara hur evolutionen är en ”fullständig statistisk omöjlighet”. När du håller på, så kan du även förklara varför du inte tror på tomten, tandfén, enhörningar, magi och spindelmannen; förutsatt att du faktiskt inte tror på dem.

   Att tro på – utan några som helst bevis, förutom en gammal sagobok (om man ens kan kalla det för bevis) – att allt liv skapades ur ingenting av en gubbe i himlen, färdigutvecklat, för några tusen år sedan , eller att tro på det man ser dvs. bevisen som pekar på att jorden är 4.5 miljarder år gammal, att människan har uppstått ur miljontals år av genetiska mutationer; vad är rationellt?

   För att göra det enklare kan jag ställa frågan på detta vis:

   Att tro på en främling som säger att alla bilar i hela världen är borta, eller att tro på bevisen, som du hittar genom att gå ut och leta; Vad är rationellt?

   • Thomas skriver:

    Rekommenderar ex. Fred Hoyles arbeten om man inte själv har en uppfattning av evolutionens omöjlighet. Chanser ökar inte med ålder, men det är lätt att ramla i samma logiska fallgrop som en spelare gör, dvs. ”Nu MÅSTE det vara min tur att vinna!”.

    Den som påstår att Bibeln är en sagobok har aldrig studerat den seriöst oavsett om man är troende eller ej.

    Problemen med mutationer har jag beskrivit i ett tidigare inlägg, summan av mutationerna blir alltid en degradering av det genetiska materialet eftersom de negativa effekterna är mycket större än de positiva.

    • Björn-Olof skriver:

     Jag förstår inte varför du inte svarar på frågan.

     Att tro på en främling som säger att alla bilar i hela världen är borta, eller att gå ut och titta efter bilar; Vad är rationellt?

     ”Problemen med mutationer har jag beskrivit i ett tidigare inlägg, summan av mutationerna blir alltid en degradering av det genetiska materialet eftersom de negativa effekterna är mycket större än de positiva.”

     Kan du utveckla det? Utöka ditt resonemang, jag förväntar mig att du ska övertyga mig.

     • Thomas skriver:

      Personligen har jag inget intresse av bilar och jag upplever att frågan inte är relevant då det rör sig om döda ting. Omformulera frågan så ska jag försöka svara på den.

      Då övervägande andelen av mutationer är negativa för en organism innebär det att ev. positiva mutationsegenskaper uppslukas inom populationen.
      En annan sak är det dock när vi styr vilka egenskaper som önskas, t.ex. taxarna, där vi kan godta negativa konsekvenser för att lyfta fram önskvärda attribut.

   • Björn-Olof skriver:

    Jag glömde även att be dig förklara varför du inte tror på tomten, tandfén, enhörningar, magi och spindelmannen; förutsatt att du faktiskt inte tror på dem.

    • Thomas skriver:

     Bibeln varnar för irrläror, avgudadyrkan och att befatta sig med magi. När det gäller enhörningar (unicorn) så finns de omskrivna sex gånger i KJV.

     • Björn-Olof skriver:

      Huruvida du inte är intresserad av bilar eller inte spelar ingen roll. Jag frågar dig om du idkar i samma tro (utan bevis) när det gäller andra saker än din gud. Jag litar på att du är intresserad av människor, eller andra levande ting.

      Att tro på en främling som säger att alla taxar i hela världen är borta, eller att tro på bevisen som du finner genom att gå ut och leta efter taxar; Vad är rationellt?

      Så du tror inte på spindelmannens icke-fiktiva existens för att bibeln säger det?

     • Björn-Olof skriver:

      Du har fortfarande inte svarat på frågan

      Att tro på en främling som säger att alla taxar i hela världen är borta, eller att tro på bevisen som du finner genom att gå ut och leta efter taxar; Vad är rationellt?

     • Thomas skriver:

      Jag är rädd att jag inte kan tolka din liknelse med taxarna på ett rationellt sätt.

  • Anders Åberg skriver:

   Thomas. Det är säkert så att Bibeln beskriver ett antal historiska händelser.
   En jättelik översvämning, läs syndaflod, inträffade efter istidens slut, den skapade troligen större delen av Svarta Havet och Persiska viken, vilket var i princip hela världen för dom människor som levde där och den gav säkert upphov till massor av historier. En del forskare tror att Edens lustgård ligger på botten av Persiska viken. Kanske fanns det också en gubbe som hette Noa som räddade sina husdjur undan floden. Många kämpade mot romarna i det gamla Palestina, flera av dom hette antagligen Jesus. Sådan motståndskamp föder ett behov av mytomspunna hjältar. Även i senare tid ser vi hur ledare blir halvgudar i propagandan. Lenin, Stalin, Mao och Kim il Sung är sådana exempel och hade dom levt för tvåtusen år sedan så hade du kanske tillbett Stalin som guds son….Sug på den du!
   Om du öppnar dina ögon lite till så ser du nog hur lätt sagor och propaganda skapar myter om helt vanliga människor. Myter där du alltid kan hitta verkliga händelser i grunden.
   Sedan, om evolutionen är en statistisk omöjlighet så är även en Tax en statistisk omöjlighet. Taxar finns dock och den svindlande mängd genetiska förändringar som skiljer dom från vargar har skett genom att den naturliga variationen inom arten Varg har utsatts för mänskligt urval. Detta har skett på mycket kort tid och att naturens urval under årmiljonerna inte skulle kunna resultera i nya arter är fullständigt osannolikt. Så osannolikt att du som påstår det måste bevisa vad som stoppar processen vid artgränsen.

   • Thomas skriver:

    Glöm alla textböcker som tutar i dig en massa lögner och läs istället ”Worlds in Collision” av Immanuel Velikovsky. Där kan du få lite mera kött på benen vad jag menar.

    Om du vill kalla selektivt urval för evolution så är vi överens, men taxen är fortfarande en hund och blir aldrig en flodhäst. Hade det vare på det viset så borde olika arter uppstå även nu, eller hur? Alla djur och människor föder ju ungar nu också och inte bara ”miljontals år sedan.”

    • Anders Åberg skriver:

     ”Selektivt urval”….Urval och selektion är samma sak, alltså är allt urval selektivt.
     Nya arter uppstår säkerligen nu Thomas, det som krävs är att miljön förändrar kriterierna för urvalet. Den pågående klimatförändringen har säkert den effekten, det sker dock inte så fort så att vi kan studera det i realtid.
     Ett antal förrymda taxar isolerade på en ö där all tillgänglig föda finns i vattnet kommer antingen att dö ut eller anpassa sig. Några individer kanske simmar bättre än dom andra och kan då få större avkomma. Dom av avkomman som simmar ännu bättre får i sin tur fler överlevande ungar än dom andra o.s.v.
     Vetenskapen anser att dagens sälar härstammar från hundliknande djur, deras kroppar uppvisar stora likheter, så varför skulle vi inte under liknande omständigheter se en liknande utveckling bland förvildade taxar?

     • Thomas skriver:

      Det finns inget klimatet utan bara väder därför att klimat enligt def. är en bestående vädertyp under en längre tid och vårt väder som enbart styrs från solens aktiviteter förändras från minut till minut.
      Nasa (Never A Straight Answer) gjorde på 90-talet ett projekt för att observera ”klimatförändringarna”. Man skickade upp två satelliter med instrument för att kunna observera långsamma klimatförändringar, men dessa instrument visade sig värdelösa för ”klimatet” ändrade sig fortare än vad som kunde detekteras. Projektet begravdes och ingen talade mer om detta, för det passade ju inte in i den allmänna politiska uppfattningen.
      Samma sak gäller för evolutionsteorierna!

     • Björn-Olof skriver:

      Hela din tankegång är en fallasi…

     • Thomas skriver:

      Taxarna dör och blir fossiler som sedan grävs upp och evolutionisten ropar ”Titta vi har hittat den felande länken mellan sälen som klev upp på land och blev vår räv!”.
      Det enda som en fossil säger oss är att den är stendöd. :)

     • Björn-Olof skriver:

      Fast ingen har någonsin sagt att sälen utvecklades till räven. Det är till och med åt andra hållet; sälen utvecklades från ett tidigt hunddjur.

     • Anders Åberg skriver:

      Klimatkris eller ej är en helt irrelevant fråga i det här sammanhanget, fattar alls inte varför du fördjupar dig i det.
      Klimatet ändrar sig, ibland blir det varmt och ibland istid. Det räcker med det.
      Poängen var att arterna anpassar sig eller dör ut om dom ställs inför nya förhållanden och tydligen har hunddjur blivit sälar en gång i tiden och naturligtvis kan dom bli det igen om förhållandena så kräver.

     • Anders Åberg skriver:

      ”Det enda som en fossil säger oss är att den är stendöd. ” Helt riktigt, men en hel kedja med gradvis förändrade fossil säger evolution.

     • Thomas skriver:

      Gradvisa fossilkedjor kan givetvis aldrig presenteras, mer än i fantasin, av den enkla anledningen att det är omöjligt att bevisa att de fossiler man tittar på över huvud tagit fick några avkomma, precis som taxarna på den öde ön.

     • Anders Åberg skriver:

      Världens museer är fyllda till bredden av sådana fossil Thomas.

 11. Thomas skriver:

  Det finns inte tid till några anpassningar. Fråga mammutarna som frös ihjäl stående i Sibirien, fortfarande tuggande på sin mat!
  Alla arter dör ut i allt snabbare takt, inga anpassningar här inte. :(

 12. Admin skriver:

  Thomas, ett osynligt bevis är inte ett bevis. Bevis är ett ord betyder att man har möjlighet att påvisa någots varande, inte att man saknar den möjligheten. Ett osynligt bevis är som en osynlig rosa enhörning – man kan inte både vara osynlig och rosa. Dessutom listar du en massa saker i ditt inlägg, vilket inte heller är korrekt bevisföring, utan snarare något som liknar påståenden.

  • Thomas skriver:

   Allt är inte synligt för oss.
   Tyvärr är våra receptorer begränsade, vi kan t.ex. inte se och mäta syrehalten i luften, trots att det är helt avgörande för vår existens. Vi kan inte ens ”se” någon luft, men den är indirekt bevisbar. Samma sak gäller naturlagar som gravitation, elektriska krafter, ondska och godhet. Vi upplever frukten av dessa krafter, men vi kan inte se dem med våra ögon. Att man inte kan se något betyder inte per automatik att det inte finns.

   Jag försöker hålla inläggen så korta som möjligt, så listans enskilda punkter kan förklaras vidare om intresse finns.

   • Admin skriver:

    När förekomsten av vin eller syre ska bevisas, används inte ”osynliga bevis”. Man kan mäta, resonera, härleda och upprepa. Anledningen till att vi inte vidta dessa åtgärder för att styrka att vi är skapade, kan mycket väl bero på att hypotesen inte stämmer.

 13. Admin skriver:

  Thomas, Wormwood heter Malört på svenska. Jag visste faktiskt inte detta om Katolska kyrkan, kan jag få din källa?

  • Thomas skriver:

   Ja, det är ingenting som man hittar på CIA-ägda Wikipedia eller det numera dammsuga och förvanskade nätet.

 14. Anders skriver:

  Hej, jag undrar vad det finns för nya fynd som visar att människan har utvecklats från apan? Jag har inte hört talas något sen ”Lucy” har man hittat något mer efter det? Det är ganska tyst om vad som görs idag. Det står mest om gamla fynd och alla diskussioner om huruvida dessa är tillförlitliga eller inte.
  Mvh/ Anders

  • Admin skriver:

   Vi har inte utvecklats från apan. Alla människoapor som finns idag (människan inkluderat) är moderna djur som inte fanns på den tiden vår gemensamma släkting fanns. Men det bästa fyndet som visar att vi har ett gemensamt ursprung och är biologisk släkt, har gjorts i vårt DNA.

 15. Anders skriver:

  Vad visar DNA resultatet rent konkret?
  Om vi inte har utvecklats från apan vad har vi då utvecklats från?

  • Admin skriver:

   Rent konkret har mutationer som förts vidare från förfäder dykt upp i både schimpanser och människor. Det är lite samma princip som ett faderskapstest. Har du fått din fars gener så vet vi att du inte är handgripligen skapad eller resultatet av ett vänsterprassel.

   Och din andra fråga, moderna apors (schimpanser och människa) närmaste gemensamma släkting levde för mer än 5 miljoner år sedan, men som inte finns idag eftersom arter förändras över tid.

  • Thomas skriver:

   Helt riktigt har vi ett gemensamt ursprung eftersom vår Herre, Jesus Kristus har skapat både oss och aporna.

   Om Den Heliga Anden visar sanningen och man säger nej, kommer Gud att förblindat ögonen och förhärdat hjärtat (själen) på dem så att de aldrig kan finna sanningen. De kommer att försvara lögnen med sitt liv och är därigenom evigt förlorade.

   • Anders Åberg skriver:

    Men Thomas, tänk om det var Brahma som skapade oss och du tror på fel gud bara för att du inte är född i Indien.
    Hur kan du veta?

    • Thomas skriver:

     Därför att just Gud öppnade mina ögon för drygt ett halvår sedan och förda fram Sanningen om Livet i Ljuset.

     Även jag var förblindad som du, men av nåd så fick jag denna skatt, inte av förtjänst utan endast av nåd.

     Så som jag flera gånger påpekat sök din Skapare och sök Honom innan det är försent.

     I frid.
     Thomas

     • Anders Åberg skriver:

      Men om du hade varit född i Indien så hade det med ganska stor sannolikhet varit Brahma som öppnat dina ögon.
      Att folk oftast väljer den gud som dominerar i deras kultur är väl jättekonstigt om det bara finns en verklig gud?
      Tyder inte det på att alla gudar är just kulturfenomen påhittade av människor?

 16. Thomas skriver:

  Det finns bara en Gud och det svaret får du från alla kristna i Indien också.
  Brahma är en lögn skapad av Satan och en lögn kan aldrig öppna någons ögon.

  • Björn-Olof skriver:

   Gud är en lögn skapad av människor i öknen och en lögn kan aldrig öppna någons ögon för vad som är sant på riktigt, vilket bevisas genom vetenskapen.

   • Thomas skriver:

    Jag bor aldrig bott i en öken och känner inte ens någon som har så och ändå är Gud vid min sida var dag.

    Satan är alla lögners fader, så den som påstår att Gud är en lögn har Satan som fader.

  • Anders Åberg skriver:

   Nu är ju inte Brahma den enda guden vid sidan om din gud Thomas och jag tycker du smiter lite från den uppenbara frågan varför folk i alla världsdelar har olika gudar. Måste det inte finnas någon rimlig förklaring till fenomenet?
   Och måste inte den förklaringen innefatta någon form av mänskligt eller socialt behov av religion? Och, för att skriva dig på näsan, borde inte samma behov med mycket stor sannolikhet ligga bakom alla gudar?
   Att gudar är kulturfenomen förklarar alla olikheterna, men att en annan obevisad figur som satan skulle ligga bakom alla andra gudar än din egen känns snarast en aning skrattretande. Hur kan det finnas mer eller mindre bevis för någon av alla dessa hundratals gudar som människor har tillbett genom historien?

   • Thomas skriver:

    Det finns bara en Gud, allt annat är från Satan han som är roten till all ondska i världen.

    Alla som erkänner Jesus Kristus som Guds enfödde Son och Herre med sitt hjärta (själ) och med sin tunga, blir räddade och får av nåd evigt liv. Analogt betyder det att alla som föds runt om i världen redan är dömda om de inte omvänder sig innan de dör, oavsett vad de tror eller inte tror på.

    Vi kristna har haft och har uppdraget från Gud att sprida detta glad budskap. Därför är missionen till de oupplysta runt om i världen så viktig. De som ärligt har sökt svar på livets stora gåtor (”mänskligt socialt behov”) och får höra det glada budskapet om Jesus kan då ta det till sig och nå frälsning, vilket också sker i mycket stort antal, exempelvis i Kina.

 17. Anders skriver:

  Om man tror på att allting är en slump från början och att inte Gud finns så undrar jag om man oroar sig för döden, är inte det en läskig tanke?

  • Anders Åberg skriver:

   Tror inte religiösa har någon större dödslängtan heller ärligt talat.
   Dock är ju frågan varför gud gav oss rädsla för döden om den bara ledde till nästa liv lite intressant.
   Sedan kan man undra om inte alla religiösa som gråter på begravningar gör det bara för att dom inte vet om att dom egentligen är ateister.

   • Anders skriver:

    Anar en viss avundsjuka i ditt slingrande svar

    • Anders Åberg skriver:

     Vad är det i svaret som slingrar??

     • Anders skriver:

      Ja, att man inte svarar på frågan själv utan bara pratar om vad man tror gäller för andra.

     • Anders Åberg skriver:

      Ser inte slingret här faktiskt. Att döden är en läskig tanke är väl uppenbart, allt medvetet liv försöker undgå döden så länge som möjligt.
      Att döden antagligen är ungefär lika läskig för dom flesta religiösa var min tankegång, som jag grundar på att jag tror att dom flesta som kallar sig religiösa innerst inne bär på tillräckligt mycket tvivel för att se på döden på samma sätt som mig.
      Vetenskap och logik drabbar antagligen dom flesta normalintelligenta människor på något sätt, även om dom blivit matade med gudasagor i barndomen.

 18. Anders skriver:

  Din debatt teknik är just sådan som under nr 13 i länken jag bifogar. Det är lite tråkigt att se faktiskt.

   • Anders Åberg skriver:

    Hmm fattar ärligt talat inte alls vad du menar nu, dessutom är ju nr 13 en perfekt beskrivning av kreationisternas egna ständiga idiotförklaringar av alla världens vetenskapsmän.
    Jag kan inte se att jag hoppat på någon i den här diskussionen med dig. Vem skulle det vara i så fall?

   • Janolof skriver:

    Du borde kanske syna dina egna inlägg först innan du anklagar någon annan för att gå på spelare istället för puck. Tex det ovan om att motdebattörens argument skulle bero på ”avundsjuka”.

    • Anders skriver:

     Hej, ja det var kanske att gå lite långt, förlåt om det uppfattades provocerande. Det var inte meningen. Som jag misstänkte så leder denna typen av debatter ingenstans då båda sidor har så olika syn på saken, dock är det så att vetenskap inte på något sätt är ett hinder för att ha en personlig tro på Gud. Som jag ser det finns ingen motsägelse där. Jag förstår ärligt talat inte varför evolutionister med näbbar och klor fortfarande försvarar något som inte kan bevisas utan att bygga på en otrolig mängd antaganden och teorier. Jag efterlyser en objektiv granskning av både evolutionslära och kreationism. Tyvärr är det inte så när man läser i tex evolutionsteori.se
     Ni evolutionister kan ju försöka läsa länken från genesis sidan som jag hänvisat till utan att ha på sig de färgade evolutions glasögonen. Då hade debatten kommit nån vart. Det är vad jag anser iallafall.

     • Anders Åberg skriver:

      Läste din länk igen Anders, men man måste nog ha på sig extremt färgade glasögon för att inte genast se vilket praktfullt självmål det där är.
      Kreationismen underkänner alla biologer, alla astronomer, alla evolutionsforskare, alla geologer, alla arkeologer osv. med några enstaka undantag för dom som är kreationister själva. Mönstret upprepas i nästan varje diskussion med kreationister. Detta är kanske det enskilt största exemplet på att angripa spelaren istället för pucken som finns och om du inte ser det så måste det nog bero på att glasögonen är för mörka.

     • Björn-Olof skriver:

      Debatten kan alltid leda någonstans så länge bevis och logiska argument förs. Att säga att dödläget beror på att ”båda sidor har olika syn på saken” är bara sorgligt, för det antyder att debatten mellan verifierbar fakta och personlig tro är en debatt som inte kan vinnas.

      ”[…] dock är det så att vetenskap inte på något sätt är ett hinder för att ha en personlig tro på Gud.”

      Du har helt rätt, men bibeln är ett hinder för fakta och förståelse över den naturliga världen. Inga upptäckter, vare sig av Newton, Galileo eller Einstein, har kommit ur att de läste bibeln. Galileo och Newton som var djupt troende satte undan sin bibellära när de experimenterade, om de inte hade gjort det hade de inte uppräckt någonting överhuvudtaget. Galileo (efter att han upptäckte det han gjorde) tyckte att bibelns texter var något man skulle tolka metaforiskt, för att lära sig om vad den påstådde guden hade för budskap. Han ansåg att gud gav oss förmågan att tänka rationellt och använda våra sinnen för att observera verifierbar evidens och att vi inte blint skulle ta alla av bibelns ord bokstavligt.

      Att folk tror på att en gud finns är ingenting som de flesta rationella människor bryr sig om. Det är när man arrogant bortser från all verifierbar fakta som stör folk. Det spelar egentligen ingen roll om det kommer från kristet håll, muslimskt håll, eller homeopatiskt håll. Vetenskapsmän och kvinnor arbetar med att ta reda på saker genom observation, experimentering och logik, med andra ord: bevis. Det som skiljer sig mellan vetenskaplig metod och religiös övertygelse är att den senare redan har bestämt sitt svar, medan den tidigare försöker få fram svaret genom att leta. Det man hittar är att jorden är exempelvis att 4.6 miljarder år gammal, inte 10 000 år. Vilken anledning finns det då att fortfarande tro på det senare? För att Bibeln säger det? Okej, låt oss säga att bibeln har rätt då; ska du börja stena folk som arbetar på sabbaten?

      ”Jag förstår ärligt talat inte varför evolutionister med näbbar och klor fortfarande försvarar något som inte kan bevisas utan att bygga på en otrolig mängd antaganden och teorier.”

      Är jordlager med olika sorters fossiler antaganden? Det verkar som att du inte vet vad ”teori” betyder. Du tänker nog på ”hypotes”, vilket bara är början av en teori. Det blir inte en teori förrän den har blivit testad och klarat dessa tester. Om den inte klarar testerna så slängs den i soptunnan omgående!

      ”Jag efterlyser en objektiv granskning av både evolutionslära och kreationism.”

      Ja! Bra! Kräv granskning innan du bestämmer dig vad du ska tro på. Du kan börja med att granska alla olika discipliner som stödjer evolutionsteorin:

      Komparativ anatomi: Se efter själv om olika arters skelett är uppbyggda på väldigt lika sätt.

      Embryologi: Ta dig till ett institut där man observerar embryon, så får du se.

      Fossiler: museum räcker, men du kan alltid ta dig till fossilrika platser såsom Grand Canyon.

      Jämförelse av DNA: Ta dig till ett institut som forskar inom molekylärbiologi. De kan visa dig hur DNA-molekylerna mellan olika arter liknar och skiljer sig från varandra.

      Etc.

      Sen kan du göra detsamma med Kreationism. Vad baserar de sin ”fakta” på? En bok; skriven av nomader i antika mellanöstern. Vad hade de för kunskapskälla gällande den naturliga världen? Sysslade de med observation av naturliga fenomen? Upptäckte de termodynamikens lagar? Upptäckte de hur himlakropparna rörde sig i förhållande till solen? Vad är det egentligen som står i den här boken? En syndaflod som dränkte allt och alla; finns inga spår av en sådan stor översvämning. Lite konstigt då det finns spår av andra naturliga utrotningar. En båt av trä som platsade en hona och hane av alla arter. Denna båt ska då också ha blivit byggd av en åldrande man, hans familj och kompisar med enbart yxa och spik.

 19. Anders skriver:

  ”Underkänner allt” är att överdriva kraftigt. Vad är det som underkänns?
  Vem som har färgade glasögon är upp till domaren att avgöra om man ska prata speltermer. Bevisbördan ligger fortfarande hos evolutionisterna eftersom om man tror att Gud har skapat allt så är det inget problem. Men evololutionsteorion saknar verkliga faktaatt stödja sig på. Vad som är sant eller inte beror inte på hur många som säger en eller annan sak. Finns det inga fakta så är det bara ett korthus. Om alla är förda bakom ljuset och bra har hört en sanning hela livet så vet de inget annat.

  • Janolof skriver:

   Anders, fram till 1600 -1700 talen var en tämligen bokstavstroende syn bibelns berättelser det vanliga även bland vetenskapsmän. Men då växte också en ny syn på hur forskning ska bedrivas fram; att inte förlita sig på auktoriteter utan att bygga teorier utifrån en, så långt möjligt, förutsättningslös granskning av fakta. Det man bland annat fann, var att fakta inte stödde de bibliska berättelserna om skapelsen och syndafloden. Nya teorier formades och testades och så småningom kom även Darwin med sin evolutionsteori som sedan dess, med smärre modifikationer, har bestått alla test.
   Jag vill alltså påstå att evolutionsteorin är följden av, och inte trots, att ”verkliga fakta” har beaktats.

   Och ingen här påstår, så vitt jag sett att vetenskap ”på något sätt är ett hinder för att ha en personlig tro på Gud”. Det finns även bland framstående evolutionsforskare sådana som bekänner sig till en gudstro. Men det finns också andra, utanför relevanta forskningsområden, som låter sin tro på en bokstavlig bibeltolkning stå i vägen för en förutsättningslös granskning av fakta .

  • Anders Åberg skriver:

   Underkänner ALLA skrev jag inte allt. Det är olika saker, även kreationister erkänner att jorden är rund, men dom underkänner likafullt all världens forskare när dom, vilket i princip alla gör, säger att jorden är miljarder år gammal och att evolutionen gäller. Detta gör dom trots att du hävdar att evolutionsteorin saknar fakta. Dessa forskare använder den vetenskapliga metoden för att analysera fakta. Den metoden har visat sig oerhört framgångsrik och har flyttat fram mänsklighetens positioner på ett nästan osannolikt sätt.
   Vilken metod använder du för att bara vifta bort all denna kunskap?

   • Anders skriver:

    Ja, men varför kan man inte visa några egentliga bevis för att evolutionsteorin är sann?
    Om nästan alla forskare säger detta varför kan man inte visa mer bevis?
    Varför hittar man inte någon övergångsform mellan olika djurarter?
    De mutationer man säger måste ha hänt mellan olika arter, varför finns det inga sådana fossil?
    Hur kommer det sig att man bara hittar fossil på redan existerande arter och inga mellansteg?
    Den felande länken mellan människor och apor, var är den ?
    Hur utvecklades flygförmågan hos djur?
    Jag har aldrig sett något svar på dessa frågor, är jag för kräsen kanske?
    Borde inte fler vara kräsna eller varför nöjer man sig med att tro på något
    som inte kan upprepas genom experiment eller är man rädd för att tro på att det kan finnas någon intelligens bakom skapelsen?

    • Janolof skriver:

     Dina frågor tyder på att du missuppfattat begreppet ”övergångsform”. Övergångsformer brukar användas om fossil som visar på övergång mellan grupper av djur med delvis olika karakteristika, t.ex mellan vattenlevande och landlevande arter. Men alla övergångsfossil är i sig arter, helt fungerande i sin miljö.

     Evolutionen är ständigt pågående och egentligen är alla djur övergångsformer mellan anfäder och ättlingar.
     Det finns många länkar mellan nu levande människor och de gemensamma förfäderna till nu levande apor och fler hittas då och då. Det finns fossila länkar mellan dinosaurier och fåglar, mellan landlevande djur och valar mm. Titta t.ex på engelska wikipedia ”Evolution of… etc” (homo sapiens, birds, cetaceans…)

     Men sedan är fossilisering en sällsynt process. De flesta djur äts upp eller bryts ner efter döden, så man kommer aldrig att hitta alla länkar.

     • Anders skriver:

      Jaha, jag har en ganska enkel fråga, hur gick utvecklingen till från landlevande djur till flygande djur och fåglar? Jag menar det verkar väldigt långsökt att något slags djur kastat sig nedför ett stup eller liknande för att försöka flyga, hur har vingar utvecklats så att det fungerar på flygödlor och fåglar?
      Hur kan den arvsmassan gått vidare och utvecklats från en mosad varelse nedanför ett stup sp att det många, många, många, många, många, nästan oändligt många generationer senare blev ett djur som klarade att flyga kanske 10 meter för att sedan också mosas osv. osv osv ?
      Om det ör en självklarhet för er att det har lyckats på något sätt så har jag väldigt svårt att förstå hur det kan ha gått till. Innan jag blev troende kristen så accepterade jag vad vetenskapen och evolutionen hade för förklaringar, men sedan ganska långt efter jag blev troende så har jag ifrågasatt evolutionen alltmer, det går inte ihop hur allt fungerar helt enkelt. Något mer måste ligga bakom. Gud finns där bakom alltihop.

     • Anders Åberg skriver:

      En Flygekorre är väl ett bra exempel. En individ med aningen mer skinn mellan bak och frambenen hoppar aningen längre än en individ utan och får därvid kanske aningen bättre chans att komma undan predatorer. I den miljö dom lever selekteras över tid dom som hoppar längst fram av evolutionen. Steget därifrån till ännu mer skinn och något som liknar fladdermusvingar är inte så långt.
      Det finns även lövgrodor med ovanligt mycket simhud mellan tårna som använder det för att hoppa längre mellan träd.
      Kreationisternas snack om irreducerbar komplexitet har motbevisats åtskilliga gånger och är bara ett i raden av påhitt för att klämma i livet i bibelns lilla låda.

    • Anders Åberg skriver:

     Bara det enkla faktum att alla individer av en art är lite olika ger en fingervisning, sedan har vi runtomkring oss massor av arter som är varandra snarlika, men ändå räknas som olika arter. Darwins gamla hederliga finkar på Galapagos är med största sannolikhet övergångsformer mellan varandra, eller varför inte Koltrastar och Ringtrastar. Exemplen är hur många som helst.
     Dinosaurier med fjädrar är mycket sannolikt övergångsformer till dagens fåglar. Människans historia går också att följa ganska bra genom fossillagren.
     Jag tror inte alls det råder någon brist på övergångsformer, däremot verkar en del ha en märklig ovilja att kalla dom det, hur uppenbart det än verkar.

     • Anders skriver:

      Men hur blev flygekotren flygekorre? Finns det ingen förklaring hur det rent biologiskt har utvecklats? Att det har blivit en förändring förklarar ju inte hur det har gått till. Jag tycker man gör det för enkelt för sig i resonemanget. Vad människor än väljer att tro på så är det för dåligt förklarat helt enkelt. Om man jämför med hur en bil utvecklas så kan man säga att utvecklingen skett stegvis med många loopar. Hur en utveckling kan gå till utan någon intelligent beskrivning förstår jag inte. Hur kan en förbättring utvecklad utan att någon intelligens har varit inblandad?

     • Anders Åberg skriver:

      Fast när livet en gång fanns på plats så måste varje art anpassa sig till förändringar i miljön och det är det som beskrivs av evolutionen.
      Om alla arter skapades färdiga så blir det ju fullständigt obegripligt varför alla individer är olika.
      Det förvånar mig att du tycker det är så konstigt, t.om. kreationisterna erkänner att arterna anpassar sig till miljön.
      Den stora frågan är ju hur livet uppstod.

     • Anders skriver:

      Jag antar att mina frågor aldrig får ett rakt svar, dels kanske beroende på att det blir för komplicerat att förklara och dels att inte någon som tror på evolutionen på detta forum har något svar. Det är inte jag som har kommit med något påstående om någonting. de få gånger jag gjort det har jag hänvisat till vad andra har för svar. Att komma med kommentarer om Gud och bibeln och försöka förlöjliga det leder ingen vart. Jag hade kunnat ha samma frågor även om jag inte var troende. Förstår ni vad jag menar?

     • Anders Åberg skriver:

      Men vad verkar mest sannolikt? En gud som skapare. Vilken gud? Det finns massor att välja mellan och bara det är en synnerligen stark indikator på att gudatro fyller något generellt mänskligt behov och således är påhittat av människor. Iallafall måste ju alla andra gudar än din egen vara påhittade eller hur? Om alla andra gudar är mänskliga kulturfenomen, varför är då just din gud inte det? Det kräver en makalöst bra förklaring, eftersom du ju sannolikt skulle ha trott på Brahma om du varit född i Indien.
      Om du aldrig hade hört talas om några gudar i ditt liv så tror inte jag att du hade ställt dig dom här frågorna, utan istället satsat på den i dina ögon mest logiska förklaringen och det hade knappast varit en övernaturlig figur utanför tid och rum.
      Ingen har heller sett någon gud skapa något så empiriska bevis en gudomlig skapelse saknas.

      Individernas olikhet, möjligheten till avel på olika egenskaper, fossilregistret och den stora likheten mellan många olika arter förklaras fantastiskt bra av evolutionsteorin, men att en övernaturlig skapare skulle ha gjort naturen sådan verkar helt ologiskt. En mycket stor del av livets historia verkar också ha bestått av enbart encelligt liv, vilket ytterligare stärker det orimliga intrycket av den iden.

     • Anders skriver:

      Ja, men om man inte blandar in Gud eller något annat övernaturligt överhuvudtaget alltså. Om man rent krasst bara tittar på hur evolutionsteorin förklarar livets uppkomst och utveckling så finns det rent tekniskt inga konkreta bevis att gå på, det är indicier och tolkningar, inga konkreta bevis. Man kan inte jämföra det med att man radar upp fakta om hur en bilmotor fungerar tex. Det är väl därför det heter evolutionsteorin och inte evolutionsfaktan ? Och ändå argumenteras det som om det vore den enda sanningen och att det ör ett faktum. Det är ren och skär tro på en rad argument och antaganden. Det är och kommer aldrig att vara 100 procent sanning! Och märkväl, jag jämför nu inte med Gud eller något övernaturligt. Evolutionsteorin kan inte stå på några bevis utan måste stöttas upp av antaganden och förklaringsmodeller där man inte har hittat bevis. Punkt!

     • Anders Åberg skriver:

      Jo men vi kan inte veta någonting med 100% säkerhet, en del tror att vi egentligen lever i en stor datoranimering och dom stackars kvantfysikerna vet hur man kan använda sig av elementarpartiklarna, men dom vet inte varför det fungerar.
      Allting, även på kvantnivå, verkar i grund och botten handla om sannolikhet och hur vi människor orienterar oss i detta oförutsägbara kaos bygger också på vad vi anser verkar mest sannolikt.
      Dock vad gäller evolutionen så finns det ju visst konkreta saker att gå på. Fossillagren är mycket tydliga. Encelligt liv längst ner. I 90% av livets historia var detta det enda liv vi känner till.
      Sedan en lång stapel med mer och mer avancerat liv. Sannolikheten för att en skapare skulle ha gjort så är iallafall i våra hjärnor närmast obefintlig och inga religiösa har något som ens kommer i närheten av en förklaring till det. Evolutionsteorin förklarar det emellertid briljant, så var hittar vi den största sannolikheten?

     • Anders skriver:

      Ja, men nu var det inte frågan om att välja mellan olika svar, det var bara hur mycket bevis evolutionsteorin har, sluta halka i diket med att jämföra med andra förklaringar hela tiden.

     • Anders Åberg skriver:

      Men det är väl klart att detta handlar om att välja mellan olika svar. Att du ens diskuterar frågan beror ju på att du har valt skaparguden som svar.
      Det som redan har räknats upp här, t.ex. fossilregistrets utseende kan idag bara förklaras med evolutionsteorin, alltså är den bästa tillgängliga förklaring. Vill vi ha en sannolik förklaring på det vi ser med våra egna ögon och inte bara bekräftelse på någon gammal bok som en del tror på beroende på att dom råkar vara födda i ett kristet land, så är det med dagens tillgängliga kunskap evolutionen som gäller.
      Bibeln kan inte förklara det vi ser.
      Exakt hur mycket bevis som finns för evolutionen kan inte jag säga, men när det är du som ställer frågan så blir den ju lite konstig eftersom du tydligen är beredd att acceptera en annan förklaring som totalt saknar bevis.

     • Anders skriver:

      Suck, hur kan den frågan vara konstig? Kan man inte ställa en fråga utan att först ha en åsikt enligt dig? Om en ateist kom och frågade dig samma frågor hade du då svarat annorlunda? Varför kan du inte bemöta sakfrågan utan att hela tiden göra dig lustig över vad andra tror på?

     • Anders Åberg skriver:

      Visst kan man ställa frågor utan att ha en åsikt, små barn gör ofta det. Du gör det däremot inte. Ditt intresse för eventuella bevis är knappast ärligt menat när du enligt dig själv tror på något som helt saknar bevis. Därför blir frågan konstig när du ställer den.
      Om en ateist frågat samma sak så hade jag dragit upp dom exempel jag gjort här i nästan varje svar till dig. Problemet är väl att du struntar i dom. Om inte så har du här ett gyllene tillfälle att förklara varför gud bara skapade encelligt liv i 90% av livets historia och varför den förklaringen i så fall är mer sannolik än evolutionen.

     • Anders skriver:

      Jag tror att vi nått vägs ände i den här debatten, jag kan inte ge dig nåt svar på varför Gud har gjort si eller så. Har man skapat allt så har man. Vem kan då ifrågasätta hur det gått till? Det är som att fråga daVinci varför han använt just den färgen där i det hörnet på Mona Lisa tavlan. Du kan inte ge mig nåt svar på varför evolutionsteorin saknar så mycket bevis. Det har bitvis varit en intressant debatt men det blir ständigt samma återvändsgränd. Återkom när du kan visa på reella fakta eller experiment som visat hur evolutionsteorin stämmer. Tack så länge!

     • Anders Åberg skriver:

      ”Har man skapat allt så har man”!!!!
      Hoppas du fattar nu varför jag betvivlade ditt ärliga uppsåt i sökandet efter bevis.

     • Anders skriver:

      Vadå uppsåt?? På vad sätt påverkar det hur väl evolutionsteorin har hårda fakta eller inte? Håll dig till sakfrågan tack och lägg inte din energi på vad du tycker att jag tror på. Plocka gärna bort Gud om du vill det bryr jag mig inte om, mina frågor handlar inte om Gud utan om evolutionsteorin.

     • Anders Åberg skriver:

      I och med att du köper en tro som saknar bevis helt och hållet och ifrågasätter den teori som ändå kan presentera bevis och dessutom oftast struntar i att kommentera det som presenteras för dig så blir det självklart att jag ifrågasätter ditt intresse för bevis i allmänhet. När du sedan svarar ”Har man skapat allt så har man. Vem kan då ifrågasätta hur det gått till?” ställd inför fossillagrens bevis, så bekräftar du med all önskvärd tydlighet att du faktiskt struntar i bevis och bara vill misstänkliggöra vetenskapen som sådan.
      Hade du menat allvar så hade du vägt sannolikheten i religionens kontra vetenskapens förklaringar till fossillagrens bevis, men citatet ovan visar ju att du inte är intresserad av det.

     • Anders skriver:

      Bla bla bla bla….. tröttnar du inte på din vinkelvolt?

     • Anders Åberg skriver:

      Nu känns det allt som om din debatteknik börjar tappa stinget en smula.

 20. Thomas skriver:

  Kommentar till ”En bok; skriven av nomader i antika mellanöstern. Vad hade de för kunskapskälla gällande den naturliga världen? ” från Björn-Olof.

  I så fall var det insiktsfulla nomader :)
  Här är några få exempel:
  1. Partikelläran i Hebr. 11:3:
  ”Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.”

  2. De ideala måtten för en båt i 1 Mos. 6:15:
  ”Och så skall du göra arken: Den skall vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög.”

  3. Hantering av latrin i 5 Mos. 23:12-13:
  ”Du skall ha en plats utanför lägret, dit du kan gå avsides. Tillsammans med andra redskap skall du ha en pinne, och när du vill sätta dig där ute skall du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring.”

  4. Blodets betydelse i 3 Mos. 17:11 och 14:
  ”Ty kroppens liv är i blodet…” och ”Ty varje kropps liv är dess blod.”

  5. Livets början vid befruktningen i Jer. 1:5:
  ””Innan jag formade dig i moderlivet…”

  6. Ljuset är delbart i sitt spektra i Job 38:24:
  ”Var går vägen dit där ljuset delar sig,…”

  7. Andra termodynamiska lagen i Psalm 102:26-27:
  ”För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk.
  De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad,
  du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner.”

  8. Luften väger i Job 28:25:
  ”När han mätte upp vindens vikt…”

  • Björn-Olof skriver:

   Hederligt av dig att bara svara på EN punkt jag gjorde – klassisk kristen rättvisa. Jag tänker i varje fall besvara alla dina exempel. Det är också väldigt typiskt av apologeter att citera bibelns många tvetydiga citat och tolka om dem för att passa den åsikt man har.

   1. Partikelläran i Hebr. 11:3:
   ”Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.”

   Respons: Det är väldigt långsökt av dig att tolka in partikellära i det citatet. Man skulle tolka in massvis av andra förklaringar i det där citatet, till exempel att världen skapades av ljud (ett ord från Gud) vilket är osynligt. Idén om att allting är uppbyggt av små partiklar fanns redan hos de gamla grekerna – det är faktiskt ingen märkvärdig idé att allt består av små byggstenar, det var dock vetenskapsmän som faktiskt upptäckte att det faktiskt var så, och inte var det genom bibellära. Utöver det så kan jag även säga att det är märkligt att ingen kristen teolog innan upplysningstiden pratade om partikellära, om det är det som menas i Hebr. 11:3. Detta bevisar bara att det är en tolkningsfråga och inte evidens för något.

   2. De ideala måtten för en båt i 1 Mos. 6:15:
   ”Och så skall du göra arken: Den skall vara trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög.”

   Respons: En aln har varit runt 0,5 meter i genomsnitt i historien. Detta innebär alltså att båten var 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög.

   Wyoming var ett av de största träskeppen som någonsin byggts med en längd på 100.4 meter och bredd på 15.27 meter. Denna båt byggdes av hundratals kunniga hantverkare med modern byggteknik. Båten klarade sig inte länge dock eftersom den var helt i trä och pga sin storlek vred sig och läckte, så det är inte alls ”ideala mått”. Det är också högst osannolikt att Noak och hans kompisar lyckades bygga en sådan stor båt då de inte hade modern byggteknik eller ens arbetskraften. Och även om det var så att de lyckades bygga en sådan stor båt så kan den inte ha platsat två av varje art i hela världen PLUS all mat. Men det kanske var så att det bara fanns ett fåtal arter som sedan utvecklades till alla nya arter efter syndafloden, vilket kan tolkas som att evolutionen står i bibeln (du ser, allting i bibeln kan tolkas för att passa en synvinkel).

   3. Hantering av latrin i 5 Mos. 23:12-13:
   ”Du skall ha en plats utanför lägret, dit du kan gå avsides. Tillsammans med andra redskap skall du ha en pinne, och när du vill sätta dig där ute skall du med den gräva en grop och sedan täcka över din avföring.”

   Respons: Så du tror att människor behövde bibeln för att förstå att man inte ska bajsa där man äter och sover? Du underskattar människans tendens att undvika det som är äckligt. Varför berättade inte Gud om kloaksystem osv? Romarna kom på det helt utan 5 Mos. 23:12-13.

   Detta är förvisso en anekdot, men jag använder det mer som ett skämt: När jag var 10 år och var ute och tältade kom jag på att gå långt bort från vårt tält och bajsa, för att sedan gömma bajset under jorden och diverse växter, för bajs var äckligt. Jag hade inte läst 5 Mos. 23:12-13.

   4. Blodets betydelse i 3 Mos. 17:11 och 14:
   ”Ty kroppens liv är i blodet…” och ”Ty varje kropps liv är dess blod.”

   Respons: Tror du inte att folk förstod hur viktigt blod var för ens överlevnad i andra delar av världen där 3 Mos. 17:11 och 14 inte fanns? Du tror inte att folk förstod att deras fiender dog om man lät de förblöda?

   5. Livets början vid befruktningen i Jer. 1:5:
   ””Innan jag formade dig i moderlivet…”

   Respons: Om man har samlag utan skydd och ejakulerar i livmodern så tenderar det att växa barn där, det hade nog de flesta märkt även innan Jer. 1:5, annars hade de ju inte ens varit vid liv. Återigen så förstod folk detta i resten av världen där Jer. 1:5 inte fanns, annars hade de inte heller funnits.

   6. Ljuset är delbart i sitt spektra i Job 38:24:
   ”Var går vägen dit där ljuset delar sig,…”

   Respons: Ännu ett otroligt tvetydigt citat, samt inte ens hela. I sin fullständiga form är det en fråga om hur ljuset beter sig, inte en förklaring. Även här så är det väldigt märkligt att ingen teolog innan upplysningen använde detta som en förklaring till hur ljuset delar sig i sitt spektra, likaså var det vetenskapsmän som upptäckte att det faktiskt var så. Men visst, den som skrev Job 38:24 var iallafall frågevis, vilket är bra.

   7. Andra termodynamiska lagen i Psalm 102:26-27:
   ”För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk.
   De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad,
   du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner.”

   Respons: Återigen väldigt långsökt av dig. Detta citat kan tolkas så simpelt som att Gud är evig och att resten inte är det. Förklara för mig hur detta beskriver termodynamikens andra lag.

   Även här är det märkligt att ingen i hela världen förstod att denna lag kunde nyttjas när de läste Psalm 102:26-27.

   8. Luften väger i Job 28:25:
   ”När han mätte upp vindens vikt…”

   Respons: Även här ett tvetydigt och även ofullständigt citat. För det första är det skillnad på ”vind” och ”luft”. Den officiella tolkningen av citatet är att Gud skapade vindens kraft och kalibrerade hur stark den skulle vara varje gång.

   Insiktsfulla nomader som ansåg att man skulle mörda den som arbetade under sabbaten…

   • Thomas skriver:

    Björn-Olof,
    Jag försöker hålla mina inlägg så korta som möjligt.

    Kommentarer till din respons.
    1. ”…så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.”
    Enkel satslära som är svår att misstolka om man inte vill så;
    ”det vi ser” är alltså all materia omkring oss.
    ”inte har blivit till av något synligt” betyder att vi inte kan se de byggstenar som materia består av.
    Tror knappast att man kan utrycka partikelläran enklare än så, eller hur?
    Bibeln skrevs inte för nutida kärnfysiker utan för HELA mänskligheten i alla tidsåldrar.

    • Björn-Olof skriver:

     Varför då? Det blir bara svårare att hänga med…

     ”Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.”

     Enkel satslära, ja:
     ”Världen har skapats genom ett ord från Gud…” = världen skapades genom ljud dvs. ordet från Gud. Ordagrant är det detta som står.

     ”[…] så att det vi ser inte har blivit till av något synligt” = Det vi ser (materia) har skapats av något osynligt.

     Betyder detta ordagrant att materia består av partiklar? Nej. Det betyder ordagrant att något osynligt har skapat materian. Du säger att det är svårt att misstolka om man inte vill så. Jag säger att det är lätt att tolka in ”partikellära” om man vill det. Inte ens påven skulle göra något sådant.

     Idén om att bibeln förklarar partikellära, optik etc. kom EFTER att man faktiskt upptäckte dem. Det är alltid så med bibeln – den revideras och tolkas om för att passa tiden och samhället, det är därför ingen mördar folk som arbetar under sabbaten, exempelvis. Faktumet att vi reviderar den bevisar bara att moralen, som vi då ska ha fått genom Guds ord, egentligen redan finns i oss. Man behöver inte bibeln för moral, naturlära, eller regering.

     Man behöver inte heller vara kärnfysiker för att förstå grundläggande partikellära, man behöver bara gå i årskurs 4. Det är hur lätt som helst att beskriva partikellära enklare och mindre tvetydigt än så:
     http://backaskolan04.moobis.se/tag/liten-atom-lara/

     Hela mänskligheten i alla tidsåldrar, säger du? Okej visst vi glömmer det där med ”det utvalda folket” (judarna), vi glömmer det där med att det står att man ska slå spädbarn mot stenar. Vi glömmer det helt enkelt.

     Bibeln skrevs för den tidsåldern den skrevs i. Det är därför den alltid revideras, omtolkas etc.

     • Thomas skriver:

      Björn-Olof,

      Precis så som du skriver är det, genom ett ord så skapar Gud, John 1:1;
      ”I begynnelsen var Ordet (Jesus), och Ordet (Jesus) var hos Gud, och Ordet (Jesus) var Gud. Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. Genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom (Jesus) har inget blivit till, som är till.”

      Det står inte att det är osynligt, det står att det inte är synlig, dvs. inte synlig för ögat. Inte synligt betyder att du inte ser det, ex. ”registreringsskylten är inte synlig från sidan av bilen”, det betyder ju inte att den är osynlig.

      Det finns många, många revideringar av Bibeln och under det senare århundradet har medvetna förfalskningar eskalerat, men de ursprungliga ,från Gud utandade, texterna finns bevarade (se Textus Receptus) och miljoner människor finner frälsning även i de förvanskade versionerna mha Den Heliga Anden.

   • Thomas skriver:

    Björn-Olof,
    Fortsättning på kommentarerna till din respons.
    2. Att man inte kan bygga en motsvarande båt idag, betyder ju inte att Noa inte kunde göra det då, med Gud själv som konstruktör. Bibeln är ingen manual för båtkonstruktörer, men alla vet att ideala måtten är B = L/6.
    I 120 år pågick bygget mha av hans familj och Gud väntade tålmodigt tills den var färdig. När den slutligen stod klar så var det två av samma SLAG inte art som gick in i arken och jag tror nog att Noa var smart nog att inte ta vuxna elefanter.

    Om du vi kalla variationerna inom varje SLAG för ”evolution”, dvs en häst och en zebra är av samma slag, ja då är vi överens :)

    • Björn-Olof skriver:

     Du bortser helt från hur trä beter sig. Trä är inte sten, trä är elastiskt och blir mer elastiskt desto längre det är.

     Om Gud nu var en sådan briljant konstruktör, varför lärde han inte Noah att bryta malm och göra skeppet av metall?

     Dessutom hade träet förfallit på 120 år, för att inte tala om människorna.

     Du kan inte det där med Zoologi, eller hur? Det kunde inte bibelskribenterna heller uppenbarligen. Vad menar du ens med ”slag”? Det är inte så man systematiserar inom biologin, oavsett om det är fördelaktigt för efterhandskonstruktioner inom bibellära eller inte. Det finns:
     Domäner
     Riken
     Stam
     Understam
     Klasser
     Ordningar
     Familjer
     Släkten
     Arter
     Underarter

     Vilken av dessa är ”slag”?

     • Thomas skriver:

      1. Mos. 6:14
      ”Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan.”

      Jag tror nog Gud visste vad som krävdes för att konstruktion skulle hålla och det är uppenbart att den höll eftersom annars skulle vi inte ha den här debatten idag.

      Angående ”slags djur”:
      Det är inte jag som menar, utan det är Guds ord. Slag är precis som det låter. Ett slags djur, ex. hundar, katter, hästar, ormar, ödlor. Svårare är det inte. Att vi gör en annan uppdelning idag är vårt eget beslut och inte från Gud.

    • Björn-Olof skriver:

     1. Mos. 6:14
     ”Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbeck både på insidan och utsidan.”

     Det där motbevisar inte att trä är elastiskt och vrider sig okontrollerbart när det är så långt, jordbeck eller inte.

     ”Jag tror nog Gud visste vad som krävdes för att konstruktion skulle hålla och det är uppenbart att den höll eftersom annars skulle vi inte ha den här debatten idag.”

     Om den höll skulle vi ha hittat resterna av den. Man har hittat stora och äldre rester av mindre båtar.

     ”det är uppenbart att den höll eftersom annars skulle vi inte ha den här debatten idag.”

     Så du säger alltså att kännedom om informationen är ett bevis på att informationen är sann? Med det resonemanget är Super Mario en verklig person för att jag har kännedom om honom.

     ”Angående ”slags djur”:
     Det är inte jag som menar, utan det är Guds ord. Slag är precis som det låter. Ett slags djur, ex. hundar, katter, hästar, ormar, ödlor. Svårare är det inte. Att vi gör en annan uppdelning idag är vårt eget beslut och inte från Gud.”

     Även om det bara var 2 hästar så måste alla olika hästraser och hästarter ha utvecklats från dessa två.

   • Thomas skriver:

    Björn-Olof,
    Fortsättning på kommentarerna till din respons.
    3. Än idag kan inte mänskligheten hantera latrin på ett tillfredställande sätt. Det är lätt för oss med WC och säga att det inte är ett problem, men fråga alla med kolera i Indien eller Haiti och hur såg det ut här i Europa ända fram till vår tid.
    Och våra WC är inte mycket bättre, vi förgiftar tio liter vatten varje gång vi spolar, inte direkt någon lysande idé, eller hur?

    • Björn-Olof skriver:

     Mänskligheten kan när hon har resurserna. I Indien och Haiti handlar det om utrymme och antal invånare, något som bibelskribenterna uppenbarligen inte tänkte på alls.

     ”Och våra WC är inte mycket bättre, vi förgiftar tio liter vatten varje gång vi spolar, inte direkt någon lysande idé, eller hur?”

     Reningsverk…

     Och förresten utvecklar man reningsverk som omvandlar avföringsvatten till drickbart vatten i Afrika, på Bill Gates och VETENSKAPENS initiativ, inte bibellära.

   • Thomas skriver:

    Björn-Olof,
    Fortsättning på kommentarerna till din respons.
    4. Blodets betydelse för livet:
    För bara drygt hundra år sedan dog många pga förblödning och det är inte förrän i våra dagar som vi har fått full förståelse för vikten av friskt blod för näringssättning av kroppens alla organ.

    5. Livets början vid befruktningen.
    Ännu idag så tror vi inte att livet börjar förrän efter 22:a veckan då vi inte betraktar våra blivande barn som levande människor utan som objekt som kan ”aborteras” efter eget godtycke.
    I Bibelns 2 Mos. 21:22-23 är straffet för abort döden.

    • Björn-Olof skriver:

     ”För bara drygt hundra år sedan dog många pga förblödning…”

     Många dör fortfarande pga förblödning och det har folk alltid gjort, så folk har alltid förstått att det är dåligt att blöda, även i kulturer och områden där bibeln inte fanns. Det är inte speciellt eller särskilt insiktsfullt för bibeln att säga att blödning är dåligt/farligt. Du underskattar människans förmåga att tänka, du får det att låta som att människan har varit fullkomligt korkad i tusentals år och inte ens förstått att det är dåligt att blöda eller att det är dåligt att ha avföring nära sov- och matplats. Man förstår efter första gången av kraftig blödning att man mår dåligt av det, för man upplever det. Man förstår att avföring är dåligt för det luktar illa och man blir sjuk av det. Jag kan nog garantera dig att folk upplevde detta innan bibeln skrevs.

     ”[…] och det är inte förrän i våra dagar som vi har fått full förståelse för vikten av friskt blod för näringssättning av kroppens alla organ.”

     Exakt, vi har fått full förståelse genom modern MEDICINVETENSKAP, inte genom bibellära, återigen. Som jag sade så har man alltid förstått att blod är essentiellt för ens välmående; vad tror du åderlåtning var till för? Det är bara det att man inte förstod HUR, det är stor skillnad. Men nu vet vi det, tack vare forskning, inte tack vare bibelcitat.

     ”Ännu idag så tror vi inte att livet börjar förrän efter 22:a veckan då vi inte betraktar våra blivande barn som levande människor…”

     Betraktar du en klump könsceller som levande människor med känslor och kognitiv förmåga som man bör värna om?

     ”[…] utan som objekt som kan ”aborteras” efter eget godtycke.”

     De flesta vänder sig till abort som en sista utväg, man använder generellt preventivmedel för att SLIPPA bli gravid och göra abort. Att göra abort är en sista utväg. Det är arrogant av dig och rent av fördomsfullt att påstå att folk gör det för skojs skull. Utöver det används preventivmedel för att man inte vill ha barn. Detta kan bero på att man inte har råd, eller rent av inte är redo att ta hand om ett barn. Om preventivmedel såsom kondom och/eller p-piller inte fungerar så är abort en sista utväg.

     Tycker du att man ska föda ett barn när man inte kan ta hand om det? Tycker du att man ska ge barnet och föräldern ett mycket svårare liv än nödvändigt, istället för att ge ett annat barn en chans att ha ett bättre liv. Tycker du att man ska gå igenom graviditet och föda ett barn när man har blivit våldtagen?

     Om du svarar ”ja” på en eller fler av frågorna som börjar jag tvivla på din så kallade kristna moral. Då tycker du alltså att man ska värna om klumpar av könsceller, men när de har växt till en faktisk människa så är det inte lika viktigt längre.

     ”I Bibelns 2 Mos. 21:22-23 är straffet för abort döden.”

     Och du håller med om detta? Du tycker alltså att man ska stå med hagelgevär i alla abortkliniker och spränga huvudet av alla kvinnor som kommer in i operationssalen.

     Straffet för att arbeta under sabbaten är också döden. Tycker du att man ska avrätta alla som arbetar då också?

     • Thomas skriver:

      Abortindustrin är mycket lukrativ och ”vetenskapen” kräver ständigt mer aborterat material. I Sverige har ca 1.500.000 barn mördats sedan den ”fria aborten” infördes och i USA var siffran uppe i 50.000.000 barn innan man slutade föra statistik, och det är bara sedan 1973.
      Du har kanske missat skandalerna kring ”Planned Parenthood” försäljning av fosterdelar i USA. Delar av barn skickas med kylfrakt fram och tillbaka över hela världen för ”forskningens skull.” Barnen styckas upp, ofta levande för att hålla delarna så intakta som möjligt för att distribueras till dem som betalar mest.

      Älskar du Jesus så följer du hans bud och då blir kvinnorna inte ofrivilligt gravida eller våldtagna.

     • Björn-Olof skriver:

      ”Det är inte den enda skandalen när det gäller Billy :)”

      Antalet skandaler när det gäller Bill Gates är egentligen irrelevant då han inte representerar vetenskapen. Jag nämnde honom eftersom det är hans pengar som går till utvecklingen av reningsverken.

      ”Reningsverken har en mycket begränsad effekt, vilket alla skolade vet.”

      Det är just därför man investerar i att UTVECKLA den, vilket betyder att utöka dess effekt.

      ”Kanske till ditt dricksvatten, men inte till mitt.”

      Menar du att ditt kranvatten kommer någon annanstans ifrån än från reningsverken?

    • Björn-Olof skriver:

     ”Visste du att Bill Gates är efterlyst i en delstat i just Indien för hans vaccineringsprogram som förgiftar och t.om dödar spädbarn?
     http://wearechange.org/bill-gates-faces-trial-india-illegally-testing-tribal-children-vaccines/
     Ingen bra förebild för vetenskapen precis.”

     Nej, det visste jag inte och det gör mig väldigt besviken. Det är 7 barn (inga spädbarn) av 14 000 som har dött (0,05 % dödlighet). Det kan bero på många olika faktorer, såsom hur starkt deras immunförsvar var, om de var sjuka under vaccineringen, etc. Jag väntar med att yttra mig ytterligare om det tills utredningen är färdig.

     ”Reningsverken har en mycket begränsad effekt, vilket alla skolade vet. Jag skulle aldrig våga dricka ”renat” avföringsvatten.”

     Du dricker renat avföringsvatten varje gång du dricker från kranen.

     • Thomas skriver:

      Det är inte den enda skandalen när det gäller Billy :)

      Kanske till ditt dricksvatten, men inte till mitt.

    • Björn-Olof skriver:

     Det finns ingen svarsknapp på vissa av dina inlägg, så jag svarar från detta inlägg.

     ”Precis så som du skriver är det, genom ett ord så skapar Gud, John 1:1;
     ”I begynnelsen var Ordet (Jesus), och Ordet (Jesus) var hos Gud, och Ordet (Jesus) var Gud. Han (Jesus) var i begynnelsen hos Gud. Genom honom (Jesus) har allt blivit till, och utan honom (Jesus) har inget blivit till, som är till. Det står inte att det är osynligt, det står att det inte är synlig, dvs. inte synlig för ögat. Inte synligt betyder att du inte ser det, ex. ”registreringsskylten är inte synlig från sidan av bilen”, det betyder ju inte att den är osynlig.”

     Det är fortfarande ingen förklaring av partikellära om man inte vrider på det såsom du gjorde. Du kan få det där att betyda vad du vill, precis som du har gjort.

     ”Det finns många, många revideringar av Bibeln och under det senare århundradet har medvetna förfalskningar eskalerat, men de ursprungliga ,från Gud utandade, texterna finns bevarade (se Textus Receptus) och miljoner människor finner frälsning även i de förvanskade versionerna mha Den Heliga Anden.”

     Egentligen så är det inte bibeln i sig som revideras, utan det är mer att folk plockar de delar som de tycker låter bra och/eller tolkar om det som behöver tolkas om för att det ska passa, beroende på vilken tid de lever i etc.

     • Thomas skriver:

      Nej, Bibeln i Textus Receptus är så gott som intakta ända tillbaka till Adam och Evas tid.

      Som troende har jag betydligt större insikt i texterna än vad du har eftersom jag har Den Heliga Anden som hjälper till med uttydningarna och som leder mig rätt bland de olika Bibelversionerna.

      Jag tyckte att Hebr. 11:3 var intressant att ta med, men tänker inte hänga upp mig på det då Bibeln inte är någon vetenskapsbok och partikelfysik inte heller är någon nödvändig kunskap för att fungera på vår jord. Däremot utgör relationen till vår Skapare skillnaden mellan liv och död.

    • Björn-Olof skriver:

     ”Abortindustrin är mycket lukrativ…”

     Det är alla industrier, annars hade de inte varit industrier. Kan väl säga direkt att det också är mycket lukrativt att kapitalisera på folks känslor, som många religiösa organisationer och folk gör.

     ”[…] och ”vetenskapen” kräver ständigt mer aborterat material.”

     Vad menar du med det?

     ”I Sverige har ca 1.500.000 barn mördats sedan den ”fria aborten” infördes och i USA var siffran uppe i 50.000.000 barn innan man slutade föra statistik, och det är bara sedan 1973.”

     Okej, du anser alltså att det är mord när man avlägsnar könsceller från livmodern. Skulle det vara bättre om dessa miljontals barn fick ett liv i misär?

     ”Du har kanske missat skandalerna kring ”Planned Parenthood” försäljning av fosterdelar i USA. Delar av barn skickas med kylfrakt fram och tillbaka över hela världen för ”forskningens skull.” Barnen styckas upp, ofta levande för att hålla delarna så intakta som möjligt för att distribueras till dem som betalar mest.”

     Källa på det, tack

     ”Älskar du Jesus så följer du hans bud och då blir kvinnorna inte ofrivilligt gravida eller våldtagna.”

     Så troende begår inte sexbrott? Om det nu vore så…
     Jag begår inte sexbrott och jag har aldrig gjort en kvinna ofrivilligt gravid. Jag behöver inte Jesus för det.

    • Björn-Olof skriver:

     Först vill jag bara säga att det är ganska irriterande hur du inte svarar på alla punkter. Du för inte debatten på ett rättvist sätt.

     ”Nej, Bibeln i Textus Receptus är så gott som intakta ända tillbaka till Adam och Evas tid.”

     Ah du menar den där historian som saknar bevis helt och hållet?

     ”Som troende har jag betydligt större insikt i texterna än vad du har eftersom jag har Den Heliga Anden som hjälper till med uttydningarna och som leder mig rätt bland de olika Bibelversionerna.”

     För all del, men jag har betydligt större insikt gällande vetenskap och logik. Du har bevisligen extremt begränsad insikt gällande vetenskap, logik och källkritik. Arrogansen bara eskalerar från ditt håll. Du vet väl att det finns miljontals andra som säger att deras specifika tolkning av bibeln är den absolut rätta; vad säger du till dem? Om du säger att de har fel och du har rätt så visar det bara hur trångsint du är. Kan du bevisa att du har rätt? Vad är det som gör att just du blir hjälpt av ”den heliga anden”?

     ”Jag tyckte att Hebr. 11:3 var intressant att ta med, men tänker inte hänga upp mig på det då Bibeln inte är någon vetenskapsbok…”

     Det har du helt rätt i, den är allt annat än vetenskaplig och sann.

     ”[…] och partikelfysik inte heller är någon nödvändig kunskap för att fungera på vår jord.”

     Partikelfysik är grunden till väldigt många förmåner som vi människor kan njuta av idag, exempelvis datorer och elektronik. Visst, det ”behövs inte” om man vill bo i en grotta. Religion behövs inte heller för att fungera på vår jord, genom historien har den bara orsakat att folk utnyttjas och dödas. Länder som inte är kristna fungerar alldeles utmärkt; Japan, Sverige, USA (som är uppbyggt på sekulära principer – ordet ”gud” finns inte med i grundlagen förutom i ”Anno Domini”. Hur var Europa innan Upplysningstiden? Misär. Sen kan man titta på länder som har stark religiositet… misär. Seder som att bajsa i hål fungerar inte när befolkningen är större än 20 personer.

     ”Däremot utgör relationen till vår Skapare skillnaden mellan liv och död.”

     Jag är vid liv…

     Att du TROR att du kommer att leva i all evighet är en annan sak.

     • Thomas skriver:

      Då tiden är begränsad så hinner jag inte besvara alla punkter med detsamma.

      Bibeln i sin grundform är utandad av Gud och är strikt logisk då logiken själv är skapad av Gud.
      Dina kunskaper verkar från min synvinkel tämligen begränsade inom dessa områden.

      Det är skrämmande inställning du har till mänskligt liv. Att degradera det värdefullaste vi har till ”könsceller”. Tänkte din mor så om dig då hon vårdade dig i sitt moderliv och längtade att få se dig, krama om dig och ge dig all hennes kärlek.

      Om det är rätt som du säger att du har större kunskap om vetenskap och logik än vad jag har, är det mer än märkligt att du verkar helt omedveten om världen omkring dig.

      Om du anser att jag är arrogant när jag håller fast vid min tro och klart utrycka vad jag står för och när jag säger klart ut att du har fel och jag har rätt, så må det vara så.

     • Anders Åberg skriver:

      Men Thomas vad är det för strunt du skriver?
      Dels alla dessa löjligt tvärsäkra påståenden om sådant som till sin natur är obevisbart och sedan det närmast pinsamma påhoppet att din debattmotståndare skulle vara helt omedveten om världen omkring sig. Som om inte det var dumt nog så gör du sedan en medveten misstolkning och påstår att du blir kallad arrogant för att du står för din tro. Dina simpla diskussionsknep går inte hem här Thomas och det är med dom som du visar din arrogans, inte med din tro.

 21. Sake skriver:

  Efter att ha läst en mängd kommentarer på denna plats tror jag inte att Thomas den troende är på riktigt. Ni matar ett troll här.

  • Anders Åberg skriver:

   Hej Sake, längesedan man såg ditt nick och visst verkar signaturen Thomas aningen overklig, men aktiviteten på sådana här sidor är ju så närmast obefintlig numera så att även trollen får vara med och leka.

   • Thomas skriver:

    Ja, det är synd att den inte syns i mediabruset då ämnet är intressant att diskutera. Men tyvärr har fördumningen av populationen nått en sådan nivå att det enbart är en ytterst liten klick kvar som över huvud taget kan tänka en egen tanke.
    Så vad jag vill säga med detta är att ni gör något bra med evolutionsteori.se och det oavsett vad jag tror.

    Och till Sake så kan jag berätta att jag är på riktigt, att vad jag skriver är från hjärtat och mitt verkliga namn är Thomas.

    Guds frid.
    Thomas

    • Anders Åberg skriver:

     Märkligt att du skriver så Thomas, i min värld var själva huvudsyftet med att religionerna en gång hittades på just att förhindra den fria tanken. Den är nämligen varje härskares och generals värsta mardröm. Med religionen som tillhygge lyckades man dock fördumma populationen så till den milda grad att man än i dag kan få en människa att döda en människa som han inte känner för att en annan människa som han inte heller känner säger till honom att göra det. Soldaten är intelligensens ultimata kollaps och han har alltid sin gud på sin sida tror han, idioten.

     • Thomas skriver:

      Kul att blåsa lite liv i sidan igen 😉

      Fast de största massmördarna i historien var ateister; Hitler, Stalin, Mao, röda khmererna, folkmorden i Rwanda.

     • Anders Åberg skriver:

      Hitlers soldater hade texten ”Gott mit uns” på sina bältesspännen. Stalin släppte fram kyrkan när det började gå dåligt i kriget. Dessutom gjorde dom uppräknande galningarna sig själva till gudar, vilket tydligt visar på nödvändigheten för sådana gossar att förhindra tankens frihet.
      Ditt svar duger inte på något sätt för att bortförklara religionens förödande inverkan på moral och medmänsklighet i världshistorien

     • Anders skriver:

      Ja, man kan fundera på vilka som är fördummade, de som säger ja och amen till allt som evolutionsteorin säger och inte bryr sig mer om det, de kvalar lätt in på den listan.

     • Anders Åberg skriver:

      Så att tro på vetenskapen skulle vara ett tecken på dumhet då. Spännande, tror du på att den dator du skrev det där på existerar i verkligheten?
      Om du gör det så tillhör du dom som säger ja till vetenskapen. Samma vetenskapliga metod som lett fram till din dator har också lett fram till att i princip alla som forskar på livets utveckling anser att evolutionen är den idag bästa tillgängliga förklaringen.
      Alternativet att säga ja och amen till en bokstavlig tolkning av bibelns version är att strunta i empiriska bevis och avfärda den vetenskapliga metoden. Naturligtvis kan man ansluta sig till någon av dom mellanformer som finns och acceptera delar av vetenskapens rön, ungefär som katolikerna och många andra.
      Alla dom har dock det gemensamt att dom grundar sin uppfattning på kunskapsluckor, vilket väl knappast känns påfallande mer intelligent än att grunda den på sådant som vi ändå tror oss veta.

     • Anders skriver:

      Ja, det är din verklighetsuppfattning och den verkar vara väldigt smal och tillåter inga andra förklaringar än det som man tror på (märk väl ordet tror) inom evolutionsteorin.
      Där evolutionsteorins kunskapsluckor finns så slätar man över dessa och försöker förklara bort dem med antaganden och teorier, jag har fortfarande inte sett, hört eller läst en trovärdig förklaring på tex hur flygförmågan har utvecklats hos fågeln, det är bara ett exempel, det finns många liknande fall där evolutionsteorin endast lutar sig mot antaganden och teorier som passar in i pusslet evolutionsteori, det är en av anledningarna till att evolutionsteorin ständigt ifrågasätts. Att man sedan säger att det är ju så vetenskapen går framåt bla bla bla genom att ständigt undersöka och ompröva …. Det förklarar ju ingenting mer än att man inte vet mer helt enkelt. Men att ständigt nöja sig med såna bortförklaringar är patetiskt. Att man hela tiden bara har kunnat stötta sig på antaganden och teorier som passar pusslet börjar bli långtråkigt faktiskt efter Darwins och andras förklaringar för drygt 150 år sedan och diverse förfalskningar därefter för att sy ihop säcken (tex piltdownmannen). Sedan är det är din egen slutsats att man inte tror på vetenskapen om man inte kan ta till sig och tro på evolutionsteorin. Så är självklart inte fallet. Att tro på Gud och samtidigt vetenskapen är inget motsägelsefullt. Vetenskapen kan inte förklara Gud, men vetenskapen kan heller inte förklara evoulutionsteorin, det borde väl hetat evolutionsfaktan annars eller? Om 100 år kanske människan (i princip alla) är av en annan åsikt och faktiskt inte längre tror på slumpen och evolutionsteorin i avsaknaden av bevis och istället tror på att det finns en intelligens bakom skapelsen. Avståndet mellan troende och vetenskap är inte så milsvid som du verkar tro att den är.Däremot är det långt mellan vetenskapliga fakta och evolutionsteori. Jag tycker det är tråkigt att det Ibland i dina resonemang låter som att du tycker att alla som inte tror på evolutionsteorin mer eller mindre är idioter, om det är så så är det inte mycket att göra åt saken, det blir som att tala inför döva öron.

     • Anders Åberg skriver:

      Okej Anders så om du inte vet hur fåglarna lärde sig flyga så blir det ett stöd för din religion.
      Det var ungefär det jag kallade kunskapsluckor i mitt inlägg.
      Du ifrågasätter vetenskapens undersökande och ständiga omprövande och drar upp Piltdownmänniskan som exempel. Minsta eftertanke säger att det exemplet bara kan tolkas som ett stöd för att just det du ifrågasätter verkligen fungerar.
      Sedan fortsätter du med att iallafall antyda att du faktiskt tror på den vetenskap vars metod du just ifrågasatt.
      Som grandios final avslutar du med att anklaga mig för att idiotförklara alla som inte tror på evolutionen, samtidigt som du själv i inlägget innan utan minsta problem idiotförklarat alla som tror på den.
      Det blir liksom en aning svårt att ta dig på fullt allvar när du ägnar dig åt sådana pajaskonster.

 22. Admin skriver:

  ”Fast de största massmördarna i historien var ateister; Hitler, Stalin, Mao, röda khmererna, folkmorden i Rwanda.”

  Att inte tro på något, betyder inte att man är i allians. Du har själv valt att hylla Adolf Hitler genom att inte tro på tandfen. Och rent tekniskt är inte Katolska kyrkan ateister. Katolicismen är faktiskt en variant av kristendomen. Det var det katolska kristdemokratiska partiet som utförde folkmordet i Rwanda, och Hitler var medlem i samma kyrka.

  Och du, Thomas, har onekligen skuld i detta genom din atandfeism.

  • Thomas skriver:

   Någon form av logik måste ju användas i argumenteringarna, annars blir allt bara pannkaka.

 23. anja skriver:

  jag tror att ni är efterblivna. Ni tror att det ni tror är sanningen och tänker inte utanför boxen. Alla har lika tro

  • Anders Åberg skriver:

   Hmm, kan du vara lite tydligare. Det framgår inte vem eller vad du egentligen menar.

 24. Philip S skriver:

  Likheter mellan benen bevisar inte ett skit.. Du kan inte veta att benens ursprungliga ägare fick några ungar över huvud taget. Likheter mellan DNA kan man jämföra på hur många olika sätt, t.ex. mängd information, struktur, frekvenser, komplexitet, grammatik osv osv.. Om man jämför på det sättet där man får resultatet 98-99+% likheter mellan DNA hos människor och apors med bananer, så får man så stora likheter på upp till ca 50%.
  Ur en kreationistisk synvinkel, så är likheter mellan DNA eller anatomisk uppbyggnad inte ett dugg konstigt eftersom att vi tror att samma arkitekt använde sig av samma arkitektur (med viss variation) på de olika skapelserna. Varför skulle Gud vilja hitta på ett nytt sätt att konstruera saker vid varje djursort?

  Det är hur lätt som helst att hitta anatomiska och genetiska likheter mellan organismer, men att därifrån kalla det vetenskap och säga att vi ursprungligen kommer från bakterier (eller mikrober eller whatever) och är släkt med bananer går över gränsen. Det kallas religion eftersom att man måste tro på det. Du kan inte observera evolutionen genom att jämföra skelett eftersom att du inte var där, och du kan inte heller observera den idag hända (makro-evolution/darwinistisk evolution).

  Kreationism framstår som någon slags pseudovetenskap. Detta för att det är en så farlig fiende mot evolutionsteorin. Jag skulle uppmuntra alla evolutionister att kolla in vad kreationismen har att erbjuda. På den här sidan står det att kreationister har argument som ”Musik finns, alltså finns Gud”, men detta är bara lögn. Den som skriver detta försöker bara att smutskasta kreationismen för att han vet att den är ett dödligt hot mot evolutionen.
  En riktig kreationist som ni borde kolla in är Kent Hovind. Han berättar det som läroböckerna är livrädda för, nämligen de otroliga, otaliga problemen som finns med teorin (religionen- du förstår vad jag menar när du kollar in hanom).
  Han är också sjukt rolig om ni vill ha lite kul! ;D

  Här är länken till en spellista. Jag rekommenderar att börja med nummer 4, kanske :)

  Är öppen för alla frågor, svar, och all kritik.

  /Philip S

  • Philip S skriver:

   Länk: The Creation Seminar (FULL) – Original 2004 Series: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6-cVj-ZRivqXevIRaH8LK6kLBWN1T7c7

  • Anders Åberg skriver:

   Likheter mellan benen…ööh ja ni förstår vad jag menar, säger med självklarhet att djuren var besläktade med varandra. Olikheter mellan benen, speciellt mindre olikheter och ännu mer speciellt om man kan iaktta hela serier med mindre olikheter som leder till större olikheter, som i t.ex. fallet med hästdjurens fossilserier och numera även människans, visar på evolution. Att man med DNA kan spåra släktskap tillbaka i tiden ger naturligtvis ytterligare stöd för evolutionen.
   Sedan det här med kreationisternas ”djursorter” är ett mycket krystat och märkligt sätt att se på naturen. Gud skulle alltså skapat olika sorter och sedan låtit evolutionen differentiera arterna inom sorterna om jag har fattat det rätt, vilket ju iofs. inte är det lättaste eftersom det tycks finnas massor av olika tolkningar av detta även bland kreationister. Men om man utgår från den tolkningen så måste ni i praktiken vara mer evolutionister än några andra, då ni tycks mena att större delen av dom mer än 8 miljoner arter som finns idag skulle ha uppstått inom sorterna på bara lite över 4000 år. Vi skulle då se nya arter uppstå varje dag, mitt framför näsan på oss.
   Sedan misslyckas ni helt med att förklara varför det inte finns några ben alls under den första delen av livets historia. Alger och bakterier är allt man finner.
   Sammantaget kan man utan vidare påstå att kreationisterna säljer en bedrövligt undermålig produkt med en rent skrattretande varudeklaration.

  • Björn-Olof skriver:

   Men snälla. Kent Hovinds fantasier har blivit massakrerade av hur många som helst på YouTube.

   Jag har sett Kent Hovinds videor, din tur att se dessa:

 25. Josef Boberg skriver:

  ”Är vi utomjordingar ?”

  På sätt och vis är Wi det.

  ”Det sägs att Wi skapades för ca 450 000 år sedan som ras (neandertalarna) genom en korsning mellan apsläktet och SuperIntelligenta aliens = Anunnakis från planeten Nibiru, tror jag… = är jag rätt säker på. Ifall det ej skulle ha gått till så eller på något annat likartat sätt – så saknas det i så fall miljoner år av evolution/mutationer – för att apsläktet skulle kunna ha blivit människorasen.

  Bara det faktumet att apsläktet har en hel hjärnbark och människan en delad – talar ju FÖR att Wi är en korsning + lite genmanipulation – som har gjorts av en SuperIntelligent främmande ras av varelser. Det är ju den delade hjärnbarken som gör att Wi kan vara ovänner med oss själva såväl som världen som sådan – och som gör att Wi som ras är så ”glada” för att föra krig. Det är unikt i hela Universum.

  För några få år sedan så mötte jag som en kanalisering vetenskapskvinnan hos Anunnakis – som för ca 450 000 år sedan hade uppdraget av de styrande att ”tillverka” människan som en slavarbetare åt dem. Dock… – hon åtlydde ej uppdragsgivarna fullt ut – utan lade in oförstörbara ”ledningar” i wår hjärnbark – som skulle göra det möjligt för oss att sluta med att tankemässigt slåss med oss själva = vara självkritiska = bli vän med oss själva och världen.

  Detsamma som att Wi mentalt och fysiskt slutar med att slåss med alla andra också.”

  – slut citat från en bit ned i texten här.

  Saga eller Sanning ?

  • Björn-Olof skriver:

   Saga.

   1. Vi härstammar inte från Neanderthalarna.
   2. Det saknas inte så mycket som du utger att det gör. Även om det saknades så mycket så är det ingen anledning att anta design från Aliens. Det är lika tomt av ett antagande som ”God of the Gaps”.
   3. Refererar ”delade hjärnbarker” till att vi har två hjärnhalvor? isåfall måste jag informera dig att apor också har det.
   4. Att påstå att fysisk egenskap som är annorlunda från andra arter (vilket den inte är) är ett resultat av genmanipulation och korsning med aliens är extremt långsökt. Bevis tack.
   5. Nästan alla sociala djurarter slåss…
   6. BEVIS TACK!!!!!

   • Josef Boberg skriver:

    Björn-Olof – Ditt förhållningssätt är helt OK vad mig anbelangar – men jag förbehåller mig att tycka annorlunda.

    • Björn-Olof skriver:

     Det är inte en fråga om att ”tycka”. Man ”tycker” inte huruvida vi härstammar från Neanderthalarna eller inte. Det finns inget att ”tycka” om, precis som det inte finns något att ”tycka” om huruvida Jorden kretsar runt solen, eller om att järn har en densitet på 7,84 gram/cm3 i rumstemperatur. Du får tycka vad du vill, men det har inget som helst epistemologiskt värde. ”Tyck” att gravitation inte finns och hoppa från ett stup.

     Så länge dina påståenden saknar bevis väger de lika lite som påståenden om att tomten, pysslingar, troll, X-men, eller spöket Laban är verkliga och inte fiktiva.

     Vetenskapen grundar sig i att man bevisar sina påståenden, inte bara ”tycker”.

     • Josef Boberg skriver:

      Jo… – Björn-Olof – så kan det ses som – men det har i mänsklighetens historia visat sig ett otal gånger att den s k evidensbaserade vetenskapen har haft fel.

      Det är ett faktum. T ex att Jorden Terra var platt som en pannkaka för några hundra år sedan. Om hur den ser ut egentligen på min URL-länk.

     • Björn-Olof skriver:

      Den evidensbaserade vetenskapen har alltid varit den som har haft rätt och/eller pekat mot den mest sannolika lösningen som då senare har bekräftats. Ge mig exempel på när evidensbaserad vetenskap har haft fel.

      Att Jorden var troddes vara platt var inte en del av den evidensbaserade vetenskapen. Det var den evidensbaserade vetenskapen som fastställde att den INTE var platt. Det är sant att naturfilosofin och tidig vetenskap grundade mycket på antaganden utan bevis, t.ex Aristoteles och Ptolemaios, men den var inte evidensbaserad.

     • Anders Åberg skriver:

      Josef.
      Eftersom vi har teknisk och vetenskaplig utveckling så har vetenskapen haft fel många gånger, universums accelererande expansion är ett ståtligt exempel på det.
      Att den skall vara möjlig att falsifiera är faktiskt ett av kriterierna för att vetenskap skall få kallas vetenskap och det är också en av dom stora skillnaderna mot religion.
      Religion är, även om den också förändras över tid ej falsifierbar. Religionen kan alltid dra till med ”underliga äro herrans vägar” om den blir satt på pottkanten. Skulle en forskare hävda att hen är säker på en sak utan att kunna lägga fram bevis så hade det troligen haft ödesdigra konsekvenser för karriären.
      Vetenskapen fungerar genom att den hittar sina egna fel och korrigerar dom och numera så erkänner även dom flesta religiösa dom vetenskapliga förklaringarna på det som alla tidigare trodde var gudarnas verk.
      Vetenskapen korrigera således både sina egna fel och avslöjar religionernas myter och jag tror man utan vidare kan säga att det inte finns några mänskliga ideer som haft så mycket fel som religionerna. I princip alla gamla religiösa ideer som varit möjliga att testa har visat sig felaktiga, kvar är egentligen bara ”god of the gaps” och även om t.om. kreationisterna värjer sig från kunskapsluckornas gud så behöver man bara skrapa lite på ytan av deras pseudovetenskapliga trams för att se att det är det enda dom har att komma med.

     • Josef Boberg skriver:

      Björn-Olof – t ex videon THUNDERBOLTS OF THE GODS är ett exempel på att den evidensbaserade vetenskapen har sina brister.

     • Anders Åberg skriver:

      Josef.
      Spännande film, vars teori, om den stämmer med verkligheten förklarar en hel del, inte minst då hur många gamla myter har uppstått.
      Dock begriper jag inte alls hur dessa teorier ifrågasätter den evidensbaserade vetenskapen som sådan. Det är ju evidensbaserade teorier som framförs även i filmen och att olika teorier ställs emot varandra är ju helt grundläggande i modern vetenskap och forskning.
      Att se filmen som ett inlägg i den pågående och sannolikt för evigt pågående vetenskapliga diskussionen om hur universum fungerar, verkar vara det enda vettiga och då blir den ju istället ett stöd för den evidensbaserade vetenskapen.

     • Josef Boberg skriver:

      Jo… – Björn-Olof – men den evidensbaserade vetenskapen förändras ju över tid sett. Som princip har den evidensbaserade vetenskapen aldrig varit slutgiltig – och kan användas för att föra Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna bakom ljuset också. Ett exempel på det här.

     • Anders Åberg skriver:

      Anders var namnet Josef.
      Du verkar angelägen om att svärta ner det du kallar för evidensbaserad vetenskap, men precis som i mitt förra inlägg så kan man konstatera att det också är vetenskap som avslöjar och med tiden korrigerar felen.
      Men visst, det är ibland ett problem med vinststyrd vetenskap och som allting annat kan även vetenskapen användas för dåliga syften, men fortfarande är detta inget argument mot vetenskap som sådan eller för att agera utifrån gamla sagor eller rena påhitt.

  • herr persson skriver:

   JA VI ÄR UTOMJORDINGAR SÅ DÄ SÅ M.F

 26. Anders skriver:

  Ja, piltdownmänniskan är ett exempel på felaktigheter och ren lögn om du vill ha ett exempel.

  • Björn-Olof skriver:

   Och vilka var det som avslöjade bluffen? Vetenskapsmän med hjälp av BEVIS!!! Piltdownmannen var INTE evidensbaserad! HALLÅ!!

   Scientific investigation[edit]
   From the outset, some scientists expressed skepticism about the Piltdown find (see above). G.S. Miller, for example, observed in 1915 that ”deliberate malice could hardly have been more successful than the hazards of deposition in so breaking the fossils as to give free scope to individual judgment in fitting the parts together.”[11] In the decades prior to its exposure as a forgery in 1953, scientists increasingly regarded Piltdown as an enigmatic aberration inconsistent with the path of hominid evolution as demonstrated by fossils found elsewhere.[1]

   In November 1953, Time magazine published evidence gathered variously by Kenneth Page Oakley, Sir Wilfrid Edward Le Gros Clark and Joseph Weiner proving that the Piltdown Man was a forgery[12] and demonstrating that the fossil was a composite of three distinct species. It consisted of a human skull of medieval age, the 500-year-old lower jaw of an orangutan and chimpanzee fossil teeth. Someone had created the appearance of age by staining the bones with an iron solution and chromic acid. Microscopic examination revealed file-marks on the teeth, and it was deduced from this that someone had modified the teeth to a shape more suited to a human diet.

   The Piltdown man hoax succeeded so well because, at the time of its discovery, the scientific establishment believed that the large modern brain preceded the modern omnivorous diet, and the forgery provided exactly that evidence. It has also been thought that nationalism and cultural prejudice played a role in the less-than-critical acceptance of the fossil as genuine by some British scientists.[7] It satisfied European expectations that the earliest humans would be found in Eurasia, and the British, it has been claimed,[7] also wanted a first Briton to set against fossil hominids found elsewhere in Europe.

 27. Anders skriver:

  Hej, det verkar som att Richard Dawkins har gått och blivit religiös?
  Iallafall så tror han på intelligent design, märkligt att han kan tro på egna fantasier och förkasta Gud samtidigt.

 28. jon skriver:

  Nu uttrycker han inte att han tror på intelligent design utan svara på frågan OM intelligent design skulle vara svaret på genetik mm.
  Han svarar alltså på en fråga men påstår inte att han tror att det är så.

  Typiskt krestionistiskt svammel…

  • Anders skriver:

   Likväl så tror han att det vore en möjlighet, han blånekar inte direkt.

   • jon skriver:

    Frågan var OM intelligent design skulle vara svaret, hur skulle det se ut då. Så släpp dina förhoppningar.

    • Anders skriver:

     Ja, att det vore en möjlighet OM, finns det inga om i evolutionsteorin menar du?

     • jon skriver:

      Det var inte det frågan han fick handlade om.

     • Björn-Olof skriver:

      Nu är ju skillnaden att det inte finns några bevis för Intelligent Design. Så det är en rent hypotetisk fråga i stil med ”om du hade vingar…?”

     • Anders skriver:

      Och bevis för evolutionsteorin är allmänt vedertagen säger man. Men om man lyfter på stenarna så visat det sig att det bygger på en massa OM och antaganden för att få det att stämma. Det är att gå för långt att kalla det för bevis. Men en hypotes eller teori stämmer bra, det är väl därför det heter evolutionsteorin och inte evolutionsfaktan?

   • Björn-Olof skriver:

    Till Anders,

    Vilka ”om” och vilka antaganden syftar du på? Är genetik bara ett antagande, exempelvis?

    Och där kom den gamla ”det är bara en teori”. Jag förstår inte hur svårt det ska vara för vissa människor att förstå detta. Det är så himla hjärndött från din sida (och dina likar) att du inte ens kan kolla upp definitionen själv; eller vad är problemet? Läser ni definitionen men sen bara kryper tillbaka in i er bubbla av förnekande och blind tro? Hursomhelst så tänker jag ta mig min tid och förklara det för dig. Om du inte förstår nu så vet jag inte vad mer någon kan göra för dig.

    Ordet ”teori” används på ett annat sätt inom vetenskapligt fackspråk än vad det görs vardagligt. Inom det vetenskapliga fackspråket är ”teori” en förklaringsmall för observerade fenomen, som är byggd på empirisk data. För att förklaringsmallen ska vara giltig och ens få kallas för ”teori” måste man kunna testa den, och den ska också behöva ha förmågan att göra förutsägelser som stämmer överens med framtida empiriska observationer.

    Den fackspråkliga termen som kan tänkas betyda något i stilen: ”gissning” är ”hypotes”, som du nämnde. Innan en förklaringmodell blir en teori börjar den som just detta: hypotes. Inom de empiriska vetenskaperna (alltså Matematik exkluderat) är teori den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen.

    Det finns många fler teorier som omöjligen bara kan vara antaganden, då den möjliggör och har möjliggjort den moderna västerländska civilisationen genom den industriella revolutionen, och därmed ditt eget levnadssätt.

    Relativitetsteorin: Utan den kan man inte kalibrera satelliter ordentligt, exemplevis

    Germ theory of Disease (vet inte vad den heter på svenska): Teorin hävdar att små organismer orsakar en reaktion i kroppen hos dem som är smittade. Kroppens reaktion på infektion kallas för en sjukdom. Detta är bevisat och det är en av de viktigaste teorierna inom medicin.

    Teorin om plattektonik: Förklarar hur jordytan ser ut och förändras. Med hjälp av den kan man lindra skadorna som orsakas av jordbävningar.

    U T B I L D A D I G

    • Anders skriver:

     Hej, ja jag förstår nu att det tex heter evolutionsteori och relativitetsteori. Det var klumpigt av mig att skriva evolutionsfakta. När det gäller relativitetsteorin har man lyckats bevisa på flera punkter att den stämmer. Jag ifrågasätter inte den och all teknisk utveckling som har kommit till med hjälp av den. Jag ifrågasätter evolutionsteorin som i mina ögon inte alls når upp till samma grad av bevisning som tex relativitetsteorin. Det finns för många frågetecken för att kunna tro på en sådan teori. Iallafall för mig. Jag har börjat läsa ett par intressanta böcker som går ganska djupt vad gäller evolutionsteorins ifrågasättande. ”Fallet Darwin” och ”Shattering the myths of darwinism” om jag får lite mer kött på benen så att säga så kanske jag kan ställa lite mer kluriga frågor till er som kanske lyfter debatten lite från sandlåde mentaliteten :)

     • Anders Åberg skriver:

      Fast ett bättre sätt att verkligen lära sig något är att läsa böcker som motsäger den egna uppfattningen. Jag tänker äntligen försöka ta mig igenom Bibeln ordentligt nu. Hoppas jag orkar bara.

     • Anders skriver:

      Hej, ja du kan ju läsa dessa två böcker som jag nämnde, du behöver inte läsa bibeln för att ifrågasätta evolutionsteorin men den är bra att läsa ändå. Jag har läst om evolutionsteorin i skolan men där gick man inte så djupt så finns det nån bra bok som du kan rekommendera?

     • Anders Åberg skriver:

      Ja kanske Richard Dawkins, ”Så gick det till”, eller varför inte läsa Darwin själv.

     • Anders skriver:

      Ok, jag ska kolla detta.

 29. Pekka skriver:

  Och hur förklarar du att man relativt nyligen hittat T Rex ben med färska blodkärl i? Sug på den och kolla upp det!

  • jon skriver:

   Har du läst om vilken process man behövde utsätta de fossilisreade benen för då man hittade dessa ”färska” blodkärlen?

   • Pekka skriver:

    Åh ja, och ännu intressantare blev det när de bad ett labb kol14-testa de relativt färska dinosaurieblodkärlen. De fick nej, utan förklaring. Slutsats: Vetenskapen mörkar alla förklaringar som inte stöder det rådande paradigmet. Så är det bara!

     • Pekka skriver:

      Tror du på sådana sagor så är du minsann stark i tron! Att vävnader skulle hålla sig intakta i upp till 200 miljoner år!!! Vilken hox!

     • Anders skriver:

      Ja, det står ”May explain” och att man sett att man kan bevara något på det sättet med järn i ett experiment och det experimentet tog 2 år. 2 år är väldigt lite jämfört med hundratals miljoner år. En teori om hur vävnaden kan ha bevarats alltså. Men det låter otroligt att vävnader kan bevaras i hundratals miljoner år oavsett vem man är och vad man tror på. Det är svårt att vifta bort. Finns det någon på forumet som är expert på vävnader och biologi och som kan förklara varför de tror att detta är möjligt?

     • Anders Åberg skriver:

      Ja ”may explain” är ett typiskt vetenskapligt sätt att uttrycka sig på, helt skilt från bokstavstroendes skrattretande tvärsäkerhet om sådant dom inte begriper.
      Dessa ben fossiliserades uppenbarligen under mycket speciella förhållanden som kanske gör att vetenskapen måste ändra sin uppfattning om hur länge vävnad kan bevaras.
      MEN, även om man kommer fram till att den här dinosaurien dog för mindre än 6000 år sedan så bevisar det inget annat än just det.
      Om man hittar en levande dinosaurie i någon avsides djungel i morgon så säger det oss bara att vi har haft fel om deras fullständiga utdöende och inte ett skit om någon av alla gudar som människor har hittat på.

     • Anders skriver:

      Åberg, är du expert på vävnader och biologi? Eller vad har du för bakgrund?

     • Anders Åberg skriver:

      Inte alls, men jag har läst om Mary Schweitzer och även sett en film på TV om hennes forskning och där framgår det ganska tydligt att alla forskare är rejält överraskade av hennes fynd, så sannolikt hittar du ingen expert som vet mer om detta än hon själv.
      Den här länken finns nog redan någonstans här i tråden, men den är ju rätt lång så…
      http://www.livescience.com/41537-t-rex-soft-tissue.html

     • Pekka skriver:

      Ni som håller benhårt på Darwins evolutionsteori och Big Bang har lite eller inte alls studerat vetenskapen och de verkliga fynden som gjorts inom detta område. Det syns klart i diskussionerna. Jag har därför ett förslag. Lyssna igenom Walter Veiths föreläsningar (8 avsnitt) gratis via Youtube, så har ni åtminstone grunderna. Jag säger inte vad som är sant eller falskt. Du avgör själv, men ta åtminstone en titt på bevismaterialet innan du bestämmer dig. Här en första länk https://www.youtube.com/watch?v=hxiOSsI-mzA där Walter lyfter fram vad som talar för att vi haft åtminstone en global översvämning, syftar på Noa och syndafloden. En översvämning som finns beskriven även i andra kulturer runt om i världen. Resten av avsnitten eller playlistan, som det heter, hittar du på länken https://www.youtube.com/watch?v=S9hQKD0vceQ&list=PLMYd9X6UIkjIZl-0SpMnXzhDisgbzHpNj på Youtube. Ha en fin dag! Finns mycket att lära sig därute. :)

     • Anders Åberg skriver:

      8 avsnitt! Är det den nya kreationist taktiken att nagla fast motståndarna vid ett ändlöst youtube tittande och så få oss att ge upp av ren utmattning?
      Tala för sjutton om vad ni vill istället. kan ni inte beskriva det med egna ord så har ni ju inte ens begripit det själva.

     • Pekka skriver:

      Se klippen eller skit i det. It’s up to you! 😀

     • Anders Åberg skriver:

      OK du kan alltså inte beskriva det med egna ord, imponerande!
      Dock kollade jag en stund på Walter Veith i den första länken. Där säger han att eftersom lager från Krita finns i berg över hela jorden och att dom består av i huvudsak skal från vattendjur så bevisar det att hela planeten var under vatten vid den tiden. Nu är jag ingen geolog, men han kan bara ha refererat till sedimentära bergarter och att dom har varit i kontakt med vatten visste vi redan och man tror att havsnivån under Krita var högre än nu.
      Gamla bergarter utan sediment från Krita som Walter Veith av någon anledning inte låtsades om har då troligen inte legat under vatten vid den tiden.
      Så vad han egentligen sa och gjorde ett stort nummer av var att berg som alla vet har legat under vatten har legat under vatten….

     • Anders skriver:

      Jag har en fråga till er som tror på evolutionsteorin. Varför finns det så många människor på jorden som tror på ett liv efter detta? Är det ett resultat av evolutionen? Är inte det märkligt att denna fråga ständigt kvarstår om det är så att evolutionen för oss framåt? Anser ni att det i framtiden till slut inte finns människor kvar som tror på livet efter detta utan att allt sådant är glömt?

     • Pekka skriver:

      Du har helt fel. Enligt mainstream vetenskap godkänner man INTE att hela jorden någonsin varit översvämmad för vad skulle det betyda? Att allt levande på land dog ut för runt 10 000 år sedan. Alltså skulle detta kullkasta hela evolutionsteorin, vilket det ju självklart gör. Bevisen ligger framför ögonen, bara att våga öppna dem och granska bevisen. Jag vet inte hur det har gått till, aliens eller Gud, men som Darwin beskrev det hela har det absolut inte gått till. Det kan vi vara 100 % säkra på.

      Du så säkert också out-in-Place artefacts både gällande fossiliserade trästammar som står på högkant OCH däggdjur, människodelar, amfibier och dinosaurieben, allt blandat i stora ”gravar” dit vattnet spolat dem.

      Har ni studerat elongated sculls? Cone heads och Megalithic structures. Sök på Brien Foerster på Youtube. Han är ingen troende vad jag vet, men fact are facts. Om det känns bättre för er att höra? Se t ex Brien Foerster: Mystery of the Elongated Skulls & DNA Tests FULL LECTURE – Origins Conference https://www.youtube.com/watch?v=q3F4izUmoL0

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka.
      Eftersom ingenting tyder på en världsvid översvämning för 10 000 år sedan så är detta inget problem alls för vetenskapen.

      Vilka ”bevis” ligger framför ögonen på oss menar du?
      Av dom bevis vi känner till så pekar dom med nära 100% säkerhet mot evolutionen och en hel världs forskare är överens om detta.

      ”Människodelar, amfibier och dinosaurieben, allt blandat i stora ”gravar” dit vattnet spolat dem”, Vad jag vet så existerar inga sådana gravar annat än i kreationisters våta drömmar.

      Elongated sculls är resultat av medveten formering av barns huvuden i Peru och inget märkligt i detta sammanhanget, mer än att några av dom verkar ha DNA som tyder på ett ursprung i mellersta östern.

     • Pekka skriver:

      Igen tror du att du känner till alla fakta. 😀 Går inte att ta dig på allvar. Fler och fler vaknar dock upp nuförtiden och inser hur lurade vi är. Det är bara att glömma allt du tror att du vet och börjar om och ta reda på hur allt egentligen hänger ihop. Då skulle du också inse att det inte är någon skillnad med Trump eller Hillary som president. Bara två sidor av samma mynt! :)

     • Pekka skriver:

      Lyssna på resonemanget av denna kända författare, tidigare ateist som jag själv, så jag kan så väl känna igen mig. https://www.youtube.com/watch?v=k2jyF_XyTc8

     • Anders Åberg skriver:

      Anders.
      Svaret på din fråga är antagligen rädslan för döden, vår förmåga till abstrakt tänkande och vår obändiga vilja att alltid hitta svar på allt vi ser, plus en troligtvis nedärvd tendens att hitta avsikt och mening i naturen, sannolikt fotad i att dom som misstänkte att det bakom varje buske kunde ligga ett hungrigt rovdjur med avsikt att döda dig överlevde i högre grad än dom som inte hade det beteendet.
      Sedan att religionerna och vidskepelsen vid tiden strax före eller under den neolitiska revolutionen verkar ha tagit sig organiserade former och blivit till redskap för kontroll i dom nya härskarnas händer. Det innebar ett medvetet spridande av religiösa ideer till i princip alla människor och det i en tid då ingen modern vetenskap existerade som kunde motbevisa alla dumheter som spreds.
      I stora delar av den del av världen som genomgått industrialisering och sett vetenskapens framsteg väldigt tydligt är numera religionen på stark tillbakagång. USA än så länge undantaget, men i detta dårarnas paradis kan man tydligen lura i folk precis vad som helst, t.om. att rösta på en efterbliven idiot till president.
      Om religionen kommer att försvinna helt vet vi naturligtvis inte, men en rimlig gissning är väl att den iallafall kommer att minska kraftigt i betydelse, ungefär som den gjort här i Sverige, om nu civilisationen får fortsätta att utvecklas någorlunda fredligt.

     • Anders Åberg skriver:

      Ja ja lille Pekka men du som inte presenterar ett enda fakta skall vi tydligen ta på allvar. En massa knäppgökar på youtube som du inte ens verkar begripa själv är inte mycket att komma med.
      Nog är det skillnad mellan Hillary och Trump. Hillary verkar vara en krigshetsare och Trump verkar vara en efterbliven idiot, men visst, lite rätt har du väl där, det är dom stora företagen som styr USA oavsett president.

    • Anders Åberg skriver:

     Pekka, snälla, säg att din slutsats är ett skämt. Om inte har du just idiotförklarat dig själv.
     Det du kallar slutsats skulle innebära att utvecklingen inte går framåt, inga nya rön som kullkastar gamla skulle publiceras. Solen skulle kretsa kring Jorden, universum skulle inte expandera, din dator och din mobiltelefon skulle inte existera osv. osv. i all oändlighet.

     • Pekka skriver:

      Vad snackar du om? Varför är vävnaderna intakta efter mer än 65 miljoner i ett sk fossil? Svara på det! Vad säger vetenskapen? Faktum är att ni grundlurade.

      Chansen att en enda enkel cell skulle kunna uppstå av en slump är 10 upphöjt till 80. Darvinismen är därmed också en religion och det krävs stark tro för att kunna hålla fast vid den!

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka.
      Jag snackar om det här ”Vetenskapen mörkar alla förklaringar som inte stöder det rådande paradigmet”. Det ÄR en idiotförklaring av dig själv, eftersom det är ett idiotiskt påstående som alla vet är fel.
      Märkligt också att du tycks tro på Mary Schweitzer när hon säger det du vill höra, men inte när hon ger en vetenskaplig förklaring till det.

      Livets uppkomst känner varken du eller någon annan till idag, så kanske skall man undvika tvärsäkerhet om hur det gick till.
      Darwinismen hanterar ens frågan om livets uppkomst Pekka, den handlar enbart om hur livet utvecklades efter det hade uppstått.

  • Björn-Olof skriver:

   Pekka, läs artikeln…

   Om du nu är så himla säker på att allt är en bluff, skriv en uppsats om det (självklart med bevis) och få alla utmärkelser som går att få inom vetenskapen. Jag förstår att det är kontra-intuitivt för dig och många andra, men det spelar tyvärr ingen roll. Det är kontra-intuitivt att en plåtburk, som oftast väger mellan 5 670 kg – 136 080 kg, kan flyga sträckor som går upp mot tusentals kilometer, flera kilometer uppe i luften i ibland tiotals timmar. Det är väldigt kontra-intuitivt, men det händer.

   Du måste förstå att människors intuition, induktiva förnuft och magkänsla inte alltid är en pålitlig informationskälla.

   Det är så himla ironiskt hur du anklagar vetenskapen att mörklägga saker. Du som är religiös borde veta allt om religiöst förtryck genom tiderna, t.ex mot vetenskapsmän som Galileo. förresten kan inte ”vetenskapen” mörklägga någonting. Vetenskapen är inte ett väsen, det är bara en samling kunskap framtagen genom empiriska studier.

   • Pekka skriver:

    Ok, det är på den nivån. Nå, jag drar igenom det hela i korthet, men ingen som inte forskat i detta själv kommer ändå att tro mig. Det är för otroligt.
    När man börjar forska lite mera i detta hur världen styrs idag, så inser man att det är själva systemet som är korrupt, inte de enskilda forskarna i sig, utan de som skapat det. Vi luras lätt in i den tron att samtliga religioner är utdöda, allt fungerar rationellt och att religionerna saknar makt. Så är det inte. De styrande eliten idag sysslar i hemlighet med Baaldyrkan (goat worship) på hög nivå, man dyrkar Lusifer som sin mästare och herre. Så om jag snabbspolar här, så har vi Jesuiterna någonstans i toppen med påven och den romersk katolska kyrkan, sen har vi de speciellt utvalda upplysta som brukar kalla sig för Illuminate, sen har vi riddar- och frimurarordnarna från 30-33 graden. De med lägre grad vet inte vilken organisation de är med i. Dessa gör allt för att mörka och förvränga sanningen om vem Jesus var och vad han gjorde och kommer att göra. Studerar man den propaganda som katolska kyrkan skrivit och skriver om Jesus så inser man snart att det är de som är protestanternas största hot. De vill gärna att ska tro på Darvinismen hellre än en skapande och kreativ Gud.
    Leta fram en man vid namn Albert Pike, frimurare av högsta rang, och läs vad han planerat för oss i sin ”bibel”. De skall nå världsdominans One World Order och för det kommer det att behövas tre världskrig. Trots att boken skrevs för 200 år sedan verkar de följa den till punkt och pricka och även syftet med vart och ett av världskrigen finns beskrivet. Det nu stundande WW3 kommer att ha som slutmål att bekämpa kristendomen (protentantismen = lutheranderna som protesterar mot katolisismen) och Islam. Deras slutmål är lyckas ena alla länder i ett elektroniskt kontrollsamhälle under en diktatorisk fascistregim med anti-krist som dess ledare. Vi kommer att ha en valuta, en militärmakt, en regering, en religion och allt detta samlat under en ledare. Nazityskland kommer att blekna vid en jämförelse. En sak är klar, ALLT som händer på världsarenan är planerat och iscensatt in i minsta detalj. Ni kan kolla upp mordet på Pearl Harbor, JFK, månfärderna, 9/11, plan som störtar eller bara försvinner, muslimska terroristattacker, osv, osv. Det är bara påhitt i syfte att skrämma oss i den riktning de önskar, likt fåren i en hage. Får räcka som ett litet kortytskrap, men källor finns på varenda påstående jag har skrivit här. Ifrågasätt gärna, men ifrågasätt de skyldiga i så fall, inte mig. Jag har bara gått igenom och tittat på bevisen.

    • Björn-Olof skriver:

     New World Order-konspirationen alltså. Okej, jag har numera väldigt svårt att ta dig på det lilla allvar jag gjorde. Denna konspirationsteori är precis som alla andra; långsökta självuppfyllande profetior, sluttande plan och ”alla som är kritiserar är en del av det (medvetet eller omedvetet)” som default-position. Det är ganska mycket som religionen du tillber.

     ”När man börjar forska lite mer…”
     Du menar när man går in på skeva nätsidor mitt i natten.

     Länka samtliga källor du har använt, och dra inte till med ”forska själv”-ursäkten.

    • Björn-Olof skriver:

     Nå? Var är källorna?

     • Pekka skriver:

      På nätet! Och kyrkans förtryck är Romers katolska kyrkan du skall syfta på. Finns stor ondska där fortfarande. Du har inte läst på någonting om det du uttalar dig om!

    • Björn-Olof skriver:

     Nu drog du ju till med ”forska-själv”-ursäkten. Och fortfarande, lär dig källkritik.

     • Pekka skriver:

      Ta reda på hur stor chans det är att det skulle uppstå en levande cell helt slumpmässigt av sig själv. Hur uppstod det första proteinet? Oerhört komplicerade saker. Varför har gräs flera kromosomer än människan? Uppstod inte gräs slumpmässigt tidigare än människan? Allt rasar ihop tackvare genetiken som visar oss allt detta. Sannolikheten för att liv skulle ha uppstått av sig själv av slumpen är så fruktansvärt liten att det tal man får fram i praktiken är noll. Man har aldrig hittat ett fossil som skulle visa att ett djur av en ras håller på att förvandlas till en annan ras. Det är bullshit! Lägg fram det beviset själv i så fall! Den variation av djur och människor vi ser idag är bara variation inom respektive ras. Finns inbyggt i vårt DNA av någon snillrik konstruktör. Det är inte evolution. Ni kan lägga ner denna sajt, evolution.se!

     • Björn-Olof skriver:

      Angående ”Ta reda på hur stor chans det är att det skulle uppstå en levande cell helt slumpmässigt av sig själv. Hur uppstod det första proteinet?”

     • Anders Åberg skriver:

      Oj oj Pekka ”god of the gaps” jag trodde inte att ni kreationister gillade den varianten offentligt.
      Att vi inte vet hur livet uppstod ger inget som helst stöd för någon religiös variant.

      Inget av evolutionsteorin rasar ihop på grund av genetiken, tvärtom ger modern DNA analys ny kunskap om hur olika arters utveckling har sett ut.

      Sedan är våra museer fulla av fossil som är på väg att bli nya arter. Hästar, fåglar och människor är bara några exempel där vi har massor med mellanformer.
      Dessutom har du blandat ihop begreppen ras och art.
      Det är verkligen inte lätt att ta ditt tramsande på allvar Pekka.

     • Pekka skriver:

      Vilken stöddig stil ni har, småpojkar! 😀 Det är så här ni tror. Allting har kommit ur ingenting – eller hur var det. 😀
      https://youtu.be/v34QjYPuiEA

     • Björn-Olof skriver:

      ”Allting har kommit ur ingenting – eller hur var det”

      Nej. Vi vet inte hur livet själv uppstod, vi har några kvalificerade gissningar (se: abiogenesis) men vi håller fortfarande fast vid att vi (och alla andra också för den delen) inte vet, för vi har inte tillräckligt med bevis. Sättet livet uppstod är ändå ganska irrelevant för evolution, därför att evolution hanterar livets mångfald från simpla celler till allt annat, inte cellens uppkomst. Däremot är det mycket större sannolikhet att vi finner svaren genom biokemi, och inte mytologi från Mellanöstern.

     • Pekka skriver:

      ”Hästar, fåglar och människor är bara några exempel där vi har massor med mellanformer.” Ok, lägg fram källorna. Jag är en Open Minded person så om nya fakta skulle komma fram, så en kritisk granskning leda till att jag ändrar uppfattning. Varsågod att övertyga mig!

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka.
      Videon med Dawkins illustrerar verkligen inskränktheten hos kreationister. Den försöker på ett synnerligen talanglöst sätt förlöjliga det faktum att fysiken nu har funnit att det vi alltid kallat ingenting är fullt med sk. kvantfluktuationer.
      Elementarpartiklar poppar upp och försvinner hela tiden, vilket innebär att det är dags att döpa om tomma rymden till någonting.
      Stephen Hawkings teori som döpts till Hawkingstrålning indikerar att under vissa omständigheter i närheten av svarta hål behöver dom nya partiklarna inte ta ut varandra som dom normalt gör, utan en av dom kan överleva och ge upphov till strålning.
      Detta är kvantfysik på högsta nivå och ingen begriper den fullt ut, men det indikerar att massa kan uppstå ur kvantfluktuationer i ”tomma rymden”.
      Dom tafatta försöken att förlöjliga tanken att universum kan uppstå ur ”intet” blir dessutom omedelbart förlöjligade själva av att eran gud ju måste ha uppstått ur intet.
      ”Intet”, eller möjligtvis ”funnits i evighet” är två begrepp som märkligt nog går att klistra på både den religiösa och den vetenskapliga hypotesen om universums uppkomst, kanske pratar vi delvis om samma sak.
      Dom deistiska och dom vetenskapliga tankarna är iallafall slående lika varandra. Kreationismen däremot är väl mest att betrakta som ett skämt.

  • Björn-Olof skriver:

   Pekka, du har fortfarande inte givit några källor på din lilla New World Order-konspirationsfantasi, och det har gått 6 månader. Leverera bevis/källor, eller knip.

   https://www.youtube.com/watch?v=vf9u7WwkMnM&list=PLcSyEawyFd9bSGmd1-JKlAVeiAkSIkrZN

   Walter Veith lol

   • Pekka skriver:

    Här är bevisen för NWO och sila snacket i fortsättningen!
    https://youtu.be/aLXvmZiEGWo

    • Björn-Olof skriver:

     Du måste ju skämta på riktigt. Videon är ju EXAKT det jag sade; långsökta självuppfyllande profetior, sluttande plan och ”alla som är kritiserar är en del av det (medvetet eller omedvetet)” som default-position.

     Du har förlorat den lilla trovärdigheten du hade kvar, om du nu inte råkar ha en empirisk peer-reviewed studie om ämnet.

     Lär dig källkritik och lär dig historiemetodik.

 30. Anders Åberg skriver:

  Darwinismen hanterar INTE ens frågan om livets uppkomst skall det vara. Ursäkta.

  • Pekka skriver:

   Så då är vi överens, darwinismen beskriver inte Arternas uppkomst, vilket vi felaktikt fått lära oss. Det naturliga urvalet har aldrig skapat någonting nytt, utan tvärtom endast slagit ut arter så att de de facto hela tiden minskar i antal och the fittest for survival överlever. Men för att denna process att kunna verka så krävs ju först att vi har färdigt skapade arter att verka på.

   • Anders Åberg skriver:

    Livets uppkomst skrev jag. Din läskunnighet verkar inte vara på topp.
    Eller så har du satt i system att misstolka eller som i fallet med Mary Schweitzer plocka det som passar dig och skita i resten.
    I så fall inte första gången som en kreationist kör med oärliga diskussionsknep, även om dom var mer primitiva än vanligt i din variant.

    • Pekka skriver:

     Så du motsäger dig själv. Du kommer aldrig fatta med din aggressiva stil. Fortsätt leva i din drömvärld. Bye!

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka, livets uppkomst, dvs. den första levande cellen är inte samma sak som arternas uppkomst och vad gäller drömvärldar så är jag iallafall glad att jag inte lever i din drömvärld av bronsålderssagor och världsomspännande konspirationer.

   • herr persson skriver:

    du har helt rätt ”PEKKA” :)

    • Tommy skriver:

     Konstigt att den som argumenterar mot en idé som han inte förstått (Pekka i detta fall) får en egen hejarklack 😉

     • Anders Åberg skriver:

      Fast det finns nog logik i att dom (förhoppningsvis bara) två personer i landet som samtidigt är kreationister och tror på dessa sanslösa konspirationsteorier stöder varandra.
      Okunnighet förenar.

  • Thomas skriver:

   Hej Anders!
   Nu var det ett tag sedan vi hördes. Hoppas allt är bra med dig och dina nära och kära.
   Jag kommer inte ihåg om jag har berättat för dig om min lilla räknesnurra för att bestämma en populations storlek efter x antal generationer. I alla fall så tog jag mig tid att göra ett enkelt litet användarinterface till den och började experimentera med lite värden och jag säger dig detta är mycket intressant. Snurran kan användas till vilka populationer som helst och använder bara några enkla kända värden: Initialt antal individer, antal generationer, ett decimaltal som representerar antalet överlevande reproducerande individer per generation och antal generationer som varje generation överlever. Dessutom har jag också lagt in en variabel som motsvarar katastrofer efter x antal generationer med x% överlevnad vid varje katastrof.
   Jag har testat den i en mängd olika scenarier, också mot SCB:s befolkningsstatistik 1968-2015. Resultaten är superintressanta för de bevisar att balansen mellan utrotning och överbefolkning är hårfin och att det faktiskt inte kan vara 100.000 eller ens 10.000 år utan runt just 4300 år sedan de första överlevande människorna.

   • Anders Åberg skriver:

    Låter ambitiöst, men det stämmer ju varken med vetenskapen eller bibeln, även Noa hade väl förfäder?

   • Anders Åberg skriver:

    En liten fråga. Kan inte du tala om var Adam befann sig efter syndafloden? Noa öppnade portarna till arken år 601, men enligt 1 Mos 5 så blev Adam 930 år gammal???

    • Anders Åberg skriver:

     Nu har jag läst om detta att det ibland skrivs som Noas 601 år, men i min bibel står det år 601. Vad är det som gäller?
     Thomas, hallåå var är du?

     • Thomas skriver:

      Förlåt Anders!
      Det har varit mycket omkring mig den senaste tiden, både med jobbet och min ”andliga utveckling” eller vad man vill kalla det. Iaf så har min insikt och frimodighet (och även ödmjukhet) vuxit mycket sedan vi hade våra intressanta diskussioner.

      Det finns flera bra tidsaxlar på nätet där man kan följa våra anfäders ålder. Orkar inte leta upp någon bra just nu, så jag ber att få återkomma om det senare.

      Jag ska be för dig, även om du inte tror :)
      Frid.
      Thomas

   • jon skriver:

    Hej Thomas. Ser att du har tagit din räknesnurra hit.

    Precis som jag nämnt till dig tidigare så funkar räknesnurran att bygga en modell med men den måste testas mot verkligheten också. Och, om vi får bli lite bibliska så är just Noas flod ett bra exempel då snurran havererar. Räkna från Adam och Eva så bör du få ett helt annat resultat till dagens datum än om du räknar från Noa. Och om man utgår från bibeln så ser man att det var en händelse som din snurra inte tar med.

    Historien är full med sådana händelser. Krig, svält, naturkatastrofer, sjukdomar är händelser som inträffar och kan kraftigt decimera en växande befolkning.

    I den förra spalten vi skrev i nämndes indianerna. Man räknar med att det fanns mellan 55-100 miljoner i amerika innan Columbus kom. Om du räknar från Noa med räknesnurrans hjälp borde du enkelt räkna ut hur många det var som kom till amerika och hur många det fanns 100 år efter Columbus ankomst?? Eller?

    Just sådant visar på att räknesnurran inte fungerar och att 4300 år är en siffra som kan stämma lika bra som 10 000 eller 100 000 år.

    • Thomas skriver:

     Hej jon,
     Kul att träffas i olika forum!
     Svårigheten med ditt exempel med indianerna är att vi inte vet hur många som anlände från början. Om man ska tro andra äldre källors fynd kom de första invandrarna från Egypten. Låt oss anta att några skepp anlände ett par hundra år efter Noa med hundra reproducerande par och ca 4000 år med generationsskifte på 20 år så blir det 200 generationer. Jag matade in dessa siffror och antog att bara var lite drygt var tionde par fick ett extra barn (2,11) som överlevde för reproduktion. Då blev resultatet ca 63 milj innevånare. Faktum är (precis som jag påpekat på APG29) att det är en mycket smalt tal mellan överbefolkning och undergång.

     • Anders Åberg skriver:

      Thomas jag vill använda din räknesnurra på fiskar, vi kan ta Torsk som exempel och vi utgår från att det stämmer som ni kreationister påstår att det inte fanns någon död innan syndafloden.
      Innan nedgången för torskbeståndet på 80-talet så beräknar man att det fanns ca 1500 miljoner torskar och vad jag kan läsa mig till så kan en stor torskhona lägga flera miljoner ägg.
      Om vi för enkelhetens skull säger att dom var lika många 100 år efter skapelsen och att hälften av torskbeståndet är honor och att bara hälften av äggen blir befruktade så att 750 miljoner honor då producerar 1 miljon ungar var varje år, så blir det första året 750 000 000 000 000 torskungar att lägga till dom redan existerande 1500 000 000. Torsk blir lekmogen mellan 2 0ch 6 års ålder, så om vi säger att dessa ungar kan leka om 5 år, så får alltså 375 000 750 000 000 honor 1 miljon ungar var det året och nu börjar jag som är en usel matematiker tappa bort mig här, men kan du räkna ut hur många torskar det skulle finnas efter t.ex. 10 år?
      Tyvärr kan jag inte hitta vilket år efter skapelsen som syndafloden skulle ha ägt rum, men eftersom Adam skall ha blivit över 900 år gammal så borde det väl handla om mer än tusen år iallafall och då gissar jag att den här planeten hade varit på tok för liten enbart för arten Torsk, men det kan du säkert räkna ut Thomas.

 31. Roger Stenros skriver:

  Kreationisterna tar mycket allvarligt på detta med mellanformer, mellanformer som inte finns. Då evolutionen ser ut som ett träd kommer varje livsform ytters i grenarna att vara den senaste livsformen och i varje steg kommer en individ att vara den senaste, man kan naturligtvis kalla dom mellanformer men det tillför inget. Då de fynd som dyker upp är endast ett litet urval av alla existerande former kommer det inte att vara lätt att se var ett fynd placerar sig men man kan ändå se utvecklingslinjerna. Ännu för några år sedan kunde vi inte tro att vi skulle hitta flera parallella linjer där nuvarande människa är en av grenarna. Att förklara individerna i vissa grenar som individer med utvecklingsstörning eller apa har kreationister sysslat med genom historien. Nu vet jag ju att kreationister ogillar de dateringsmetoder som är nukleära och att man förklarar det faktum att en apa och en dinosaurie inte hittas i samma bergslager med att den stora floden rubbat på dessa lager men vi vet att den förklaringen inte stämmer, man kommer inte att hitta dessa arter sida vid sida. Jag var själv en kristen evolutionist till 50 års åldern men klyftan mellan religion och vetenskap växte in absurdum så en dag beslöt jag godta att religion är en genskada hos människan. All vetenskap rör sig i parallella banor, detta betyder att biologin inte kunde använda nukleära metoder innan fysiken klargjort dessa. Jag brukar säga att en kreationist inte skall ta flyget för han kan inte vara säker på att reaktionskraften existerar. Hela vetenskapsmönstret blir lidande av den metodik kreationisterna använder. Kreationister har på senare tid börjat säga att genetiken motsäger evolutionsteorin, i själva verket har genetiken blivit ett verktyg för att beräkna hur länge sedan olika djur grupper skilde sig från varandra men även dessa dateringsmetoder skrotar man på samma sätt som de nukleära. Det går inte att göra vetenskap genom att tro att man har en facit i bibeln. Bibeln är viktig bok som ett dokument över judarnas historia och tiden från bronsåldern till romersk järnålder, men som ett komplement till biologin fungerar bibeln absolut inte. Man blir tom tvungen att säga att bakterier i Adams mage samt de myror han trampar ihjäl inte beaktas som levande varelser för si, döden kom via ormen och äpplet, det man bortser från är att döden har en miljarder år längre historia än äpplet, men vi andra får tacka för kunskapens träd. Jag har studerat teknik, astronomi och fysik och beundrar både Darwin och Einstain men bägge var barn av sin tid.

  • Anders Åberg skriver:

   Lustigt nog skapade Gud fåglarna innan han skapade landdjuren, så all världens vetenskapsmän som säger att fåglarna kom från dinosaurier måste ha fel, ingen genetik där inte!!!
   Skapelseberättelsen är en märklig läsning, inget stämmer med vetenskapen. Han skapade ljuset två gånger!! Kvällen innan den första dagen sade han ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till och på den tredje dagen sade han ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten”.
   Han skapade boskapsdjuren direkt, utan vilda förfäder och den i hans egna ögon uppenbart ganska betydelselösa varelsen kvinna från mannens revben!!!
   Han skapade även kunskapens träd för att fresta människan till att synda så att hela den perversa cirkusen med bestraffningar, syndaflod, massmord och etniska rensningar kunde komma igång. Gud verkar gilla sådant, hela gamla testamentet är nerlusat med det och enligt vissa religiösa stollar är det från Gud som ”objektiv” moral kommer!!!!
   Hallelöja.

 32. Roger Stenros skriver:

  Under årens lopp har jag och många andra litet hunnit glömma Wallace som var samtida med Darwin. Det är bevisat att han parallellt och oberoende med Darwin kom på en hypotes om hur arterna förändras och utvecklas. Det pågår en programserie om Wallace på Kunskapskanalen. Detta är ett utmärkt exempel på hur vetenskapsmän kan arbeta med det material som finns och komma till samma slutledning, det är så vetenskap görs. På frågan om bevis för evolutionen kan man svara att redan på 1800 talet kom två vetenskapsmän fram till samma hypotes genom att studera tillvaron. Nu har otroligt mycket hänt sedan 1800 talets mitt, så mycket att vetenskapen talar om en teori. Om kreationisterna gräver fram en människoskalle i samma lager som en dinosaurie får utvecklingsläran ett stort problem men det har inte hänt och kommer inte att hända. Det fina med en teori är att man kan förutspå framtiden. Detta gäller inte enbart inom biologin utan sker hela tiden i tex Cern. Jag har förstått att kreationister nyligen höll en rättegång i Umeå där evolutionsteorin ställdes fram inför en domarkår. Jag har inte sett några rubriker ännu om att man avskaffat evolutionsteorin. Dessa ”rättegångar” har drivits i över 100 år utan resultat för vetenskapen går framåt oberoende av dessa försök.

  • jon skriver:

   ”Jag har förstått att kreationister nyligen höll en rättegång i Umeå där evolutionsteorin ställdes fram inför en domarkår.”

   Menar du magister Axelssons föreläsning? Såg lite på den och det blir mycket svårt att ta den på allvar då han inte har någon motpart utan får stå och orera fritt.

 33. Anders skriver:

  Ett inlägg i debatten, se länken nedan.
  När man läser här på forumet verkar det vara många ateister inom vetenskapen, men det råder delade meningar om detta. Kanske är det fler ateister i lilla Sverige än utomlands?

   • Anders Åberg skriver:

    En verkligt genomruttet dålig artikel och föga överraskande är den skriven av en Kristdemokrat.
    Samma gamla ”god of the gaps” skit som vanligt.
    Att vi inte exakt kan förklara hur känslor uppkommer i våra hjärnor betyder naturligtvis inte att dom står utanför fysikens lagar. Känslor är ett resultat av synapser i hjärnan och en dag kan vi troligen beskriva dom i matematiska och kemiska formler. Vi vet redan idag ungefär var i hjärnan dom alstras och att om dessa delar skadas så försvinner även känslorna.
    Sedan kan man säkert vara troende och vetenskapsman samtidigt, men det betyder inte att vetenskap och tro går att förena. Vetenskap måste per definition vara en materialistisk process om den skall vara testbar. Övernaturliga fenomen kallas övernaturliga för att dom inte går att testa och är således fullständigt värdelösa och oandvändbara i vetenskapligt arbete och det alldeles oavsett om vetenskaparen är troende eller inte.

    • Anders skriver:

     I artikeln står det ”Om Gud finns eller inte kan inte heller bevisas vetenskapligt, om det är både troende och ateister ense. Därför blir det så orimligt när ateister vill hävda sin oförmåga att tro på Gud som det normala, som det som ska vara normerande för oss övriga. Som om ett sekulärt samhälle, ett samhälle utan religion, skulle vara värt att eftersträva.”

     Är det att eftersträva?
     Det liknar mer och mer ett cyber samhälle isåfall likt borgarna i Star Trek. Stelt och kallt med känslor förklarade endast som synapser. Ett myrsamhälle.

     • Anders Åberg skriver:

      Oj oj Anders, inser du följderna av vad just skrev?
      Det innebär att allt som varken kan bevisas eller motbevisas är eftersträvansvärt att tro på.
      Kan du bevisa att inte jultomten finns?
      Alla tusentals gudar som människor trott på genom historien kvalar lätt in här och och måste således bli eftersträvansvärda att tro på.

      Detta är den mest fullständiga bullshit man kan tänka sig och ännu ett exempel på den härdsmälta som verkar ha drabbat Tuve Skånberg.

      Att istället ha som norm att bara tro på det som har rimliga belägg eller bevis verkar vara det bästa tänkbara stadium ett samhälle kan nå till och det skulle med stor sannolikhet skapa en oerhört mycket bättre värld att leva i än den till stora delar av lögnare och gangsters styrda värld vi lever i idag.

 34. Anders skriver:

  Borgerna ska det stå.

 35. Anders skriver:

  Ja, resonerar man så så kvalar ju också evolutionsteorin in där och många tror på den.
  Tillbaka till min fråga, stämmer inte det som Tuve Skånberg skriver om vad gäller antal personer som inte är ateister och som är vetenskapsmän?

  • Anders Åberg skriver:

   Evolutionsteorin anses av en hel världs forskare vara kanske den bäst belagda vetenskapliga teorin som finns. Ingen annan teori kan förklara det vi ser runt omkring oss, i genetiken, inom aveln och i fossillagren och ingen annan teori har en sådan överväldigande mängd av bevis. Du jämställer den med att tro på Jultomten och därmed har du formligen öst förakt över människans samlade vetenskap som fört oss så oerhört långt och som alla kan se fungerar.
   Skärp dig Anders, sådana sanslösa dumheter går inte att ta på allvar.

   Statistik på andelen religiösa forskare har jag inte och jag tror inte ens att någon sådan existerar. Det är ju inte särskilt intressant heller så länge dom håller sig till den vetenskapliga metoden.
   Dock ser det väl ut som att ett rimligt förhållningssätt till Tuve Skånberg är att utgå från att allt han säger är fel tills motsatsen är bevisad.

   • Anders skriver:

    Jag jämställer den ingalunda med att tro på jultomten. Jag ifrågasätter bevisen bakom teorin. Många saker bygger på antaganden och jag tycker att man inte skärskådar detta tillräckligt på ett vetenskapligt sätt. Man lägger fram bevis för evolutionsteorin som det enda vettiga samtidigt som man blundar för det som inte passar in. Det är detta som inte passar in som jag ifrågasätter varför man inte vill ta i utan väljer att blunda för. Sen att du föraktar inlägget från Skånberg och betraktar det som falskt bla för att han är kristdemokrat bara visar hur skev syn du har på andra människor. Snacka om förutfattade meningar.

    • Anders Åberg skriver:

     Skånberg skriver idiotiska saker och jag tar mig friheten att kritisera det. Jag har inte heller kritiserat mer än vad som stod i den sida du själv länkade till. Det har inte precis lett till någon positiv syn på hans vederhäftighet, så visst, jag har nog skaffat mig en förutfattad mening om honom, men det är ett antagande baserat på empiriska fakta och därför ganska rimligt.
     Rimliga antaganden görs vad jag vet också inom all vetenskap. Orimliga antaganden däremot är religionens expertisområde nr.1 och jag har på känn att det som du påstår inte passar in i evolutionsteorin är just sådant, men beskriv vad du menar att man blundar för så kan vi diskutera saken.

     • Anders skriver:

      Ja, vi kan ta den kambriska explosionen som ett exempel. Min fråga här är vad det var för arter som ligger till grund för dessa som så plötsligt uppstod och i så stor variation? Har man inte hittat några passade fossil innan dessa eller vad är det man menar som föregår dem?

 36. Anders Åberg skriver:

  Detta är i mitt tycke ett av dom absolut bästa bevisen för evolutionen. I sedimentära bergarter hittar vi fossil av encelligt liv som är upp till 3,9 miljarder år gammalt och i nästan hela livets historia var detta i princip det enda liv som fanns. För runt 600 miljoner år sedan utvecklades den sk. Ediacarafaunan, som för första gången visar på flercelligt liv i större omfattning. I Gabon har man dock hittat fossil av ännu äldre flercelligt liv, för 2 miljarder år sedan fanns det där havslevande flercelliga organismer, som man dock inte vet så mycket mer om ännu.
  Ediacarafaunan dog ut, vad man tror helt och hållet och ersattes av det som vi kallar den kambriska explosionen och då formades grunden för det liv och dom djurgrupper vi ser i dag.
  Vi kan alltså i fossila lager se en utveckling som är 100% inkompatibel med bibelns skapelsescenario och som idag enbart kan förklaras med evolutionsteorin.
  Påståendet att den kambriska explosionen inte skulle passa in i evolutionsteorin är alldeles uppenbart rent nonsens.
  Try again!

 37. Anders skriver:

  Men hur kan flercelliga organismer bli de djurarter som dyker upp i den kambriska explosionen? Det är ett stort steg i utvecklingen som antagen utan att några mellanformer har hittats. Det talar emot en långsam stegvis evolution.

  • Anders Åberg skriver:

   Det är väl ett av dom mindre stegen i utvecklingen. Du har ju själv varit en enda cell en gång.
   Det största steget och det som vi hittills saknar kunskap om är hur den första cellen bildades. Nästa stora steg är hur fler celler kunde samarbeta i en organism, men när väl det var gjort så är nog resten väl belagt vetenskapligt, även om fossilregistret alltid kommer att vara ofullständigt på grund av det osannolika att levande varelser över huvud taget fossiliseras. Trots det så hittar vi massor av mellanformer, från t.ex. dom tidiga lansettfiskarna med antydan till ryggrad fram till dagens ryggradsdjur. Flera djurgrupper som t.ex. hästar och människor går numera att följa ganska tydligt via fossila mellanformer. Kanske tydligast av allt är dock vad vi inte hittar. Inga krabbor bland trilobiterna, inga dinosaurier bland större däggdjur, inga primater före ca 60 miljoner år sedan, inga landdjur alls förrän efter mer än 200 miljoner år efter den kambriska explosionen osv. osv.
   Alla empiriska bevis vi ser talar FÖR en långsam stegvis evolution.
   Du sprider alternativa fakta här Anders och med tvärsäker ton dessutom, trots att du inte presenterar något som helst rimligt stöd för det. Det börjar mer och mer låta som trumphövvet i vita huset som alltid tycks ha fel oavsett hur tvärsäker han låter. Hoppas du inte tänker göra dig till samma allmänna åtlöje som han gör.

   • Anders skriver:

    Det jag gör är att jag ifrågasätter vad son finns som bevis. Det är ett stort steg från flercelliga organismer till trilobiten tex med ögon. Hur gick det till att den fick ögon? Bevisen består i vad jag förstår antaganden och teorier hur det har gått till. Att säga att det är fakta som inte kan ifrågasättas är att gå för långt. Att utgå från att evolutionen är fakta och sedan leta efter bevis som passar in är inte objektivt.

    • Anders Åberg skriver:

     Ögon finns i olika stadier även idag, allt från ljuskänsliga celler till falkögon. Det indikerar att synförmåga styrs av ett naturligt urval från dom genetiska olikheter som finns hos varje individ. Dom arter som gynnas av bättre syn får då en överlevnadsfördel om det finns individer ibland dom som har aningen bättre syn och som då kan utvecklas vidare. Om bättre syn krävs, men arten inte har tillräckliga förutsättningar för att utveckla det så går den under och bara dom arter som har rätt förutsättningar överlever.
     Antagandet att naturen fungerade likadant när trilobiterna utvecklades har alltså empiriskt stöd i dagens verklighet. Det finns heller inget i fossilregistret som motsäger det antagandet, så man kan utan vidare säga att det är mycket väl grundat.
     Ingen vetenskapsman skulle däremot komma på tanken att påstå att detta antagande inte kan ifrågasättas.
     Allt kan ifrågasättas om bättre bevis kan läggas fram.

     ”Att utgå från att evolutionen är fakta och sedan leta efter bevis som passar in” är att testa en hypotes. Hypotesen stärks om det den förutsäger att man bör hitta också hittas, vilket ju är fallet här.
     Evolutionsteorin, liksom gissar jag dom flesta andra teorier, har dock utvecklats från andra hållet.
     Skapelsetroende människor har hittat företeelser i naturen och fossila fynd som inte gick att få ihop med deras tro och därför börjat ifrågasätta den. Det har då lett till att smarta personer har kommit på en hypotes om en alternativ utveckling, evolutionen, som nu har testats otaliga gånger och aldrig motbevisats.

     • Anders skriver:

      Ok, kan du ge ett exempel på vad som skulle motbevisa evolutionsteorin?

     • Pekka skriver:

      Jodå, den motbevisas stup i kvarten. Förklara nu istället hur det rent sannolikhetsmässigt kunde uppstå ens en första fungerande cell. Har du en aning om hur oerhört komplext det är? Vilken är chansen att det skulle ”uppstå” spontant ur en bubblande ursoppa, som dessutom visat sig ha varit giftig enligt vissa forskare? I naturen fungerar ingenting som fungerade nästan, utan det måste ha varit en perfekt fungerande cell med inbyggd reproduktionsförmåga och allt för annars hade den dött ut dessutom! Chansen för detta har någon räknat ut att är samma som att om en stor tornado råkar dra fram över ett skrotupplag med flygdelar så skulle dessa på något mirakulöst sätt när stormen har dragit förbi att byggt ihop ett perfekt fungerande jumbojet. Det är bl a sådant du tror på när du säger att du tror på evolutionsteorin.

     • Anders skriver:

      Hej Peka, det är den andre Anders här, inte Åberg. Jag ställde frågan till Åberg om vad som skulle motbevisa evolutionsteorin.

     • Anders Åberg skriver:

      Anders.
      Tja, en Kanin i kambrium brukar man svara på den frågan. Eftersom alla dina frågor upprepas ganska regelbundet så är det snudd på att man kan automatisera svaren.

     • Anders skriver:

      Jag tror faktiskt att du har fel. Skulle en kanin hittas där så hade det blivit bortförklarat på något sätt. Likadant som mjuk vävnad i T-rex blivit och människors fotspår bredvid dinosaurie fotspår. Tyvärr är bilden som evolutionster målar upp väldigt protektionistisk och vågar inte gå på djupet.

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka.
      Eftersom vi inte vet hur det gick till så kan vi ju inte veta hur stor sannolikheten var för att det skulle kunna hända, så den som säger sig ha räknat ut det snackar skit.
      Det finns heller inget som säger att den första cellen måste ha uppstått fix och färdig direkt, det kan mycket väl ha varit en lång kedja av kemiska reaktioner i olika miljöer, men som sagt ingen vet ju så att ens försöka beräkna sannolikhet på det framstår som oerhört löjligt.
      Sannolikheten för att någon så oändligt komplicerad som din låtsaskompis Gud skulle uppstå lär vara oändligt mycket lägre iallafall.

      Sedan påstår du med sedvanlig kreationistisk tvärsäkerhet att evolutionsteorin motbevisas stup i kvarten utan att komma med vare sig exempel eller belägg.
      Är det ett utslag av humor eller är det så du tycker att man skall bedriva en seriös diskussion?

     • Pekka skriver:

      Tyvärr är det du som inte är seriös. Om en cell skall börja leva så måste alla bitarna vara på plats genast annars dör cellen direkt. Hela RNA, DNA och den oerhört komplexa kedjan av händelser (som gav Nobellpriset nyligen) måste också finnas där för att ta hand om celldelningen när cellen skall föröka sig. Det finns ingenting primitivt med en cell. Den är en väldigt komplex skapelse bara i sig. Och … jag har varit ateist och trott på evolutionen så jag vet alla bortförklaringarna redan som du kommit med och troligen kommer att komma med. Allt är bara antaganden, finns ingen vetenskap bakom evolutionsteorin tyvärr. Lika bra att du börjar leta någon annanstans och att glömmer hela teorin samt börja läsa vad riktiga forskare skriver istället.

     • Anders Åberg skriver:

      Anders.
      Ja en enda Kanin hade i och för sig ju varit mycket märkligt, men hade man hittat bevis för att det faktiskt levde kaniner i kambrium så hade det vänt upp och ner på hela teorin. Det hade inte varit något bevis för en gudomlig skapelse, men evolutionsteorin hade knappast överlevt.

      Dom där fotspåren är knappast övertygande, vad jag vet så nämner inte ens föreningen Genesis dom.

      Mary Schweitzer som fann vävnaden i T. Rex har också givit en vetenskaplig förklaring till det.

      Att ”evolutionister” inte skulle gå på djupet med evolutionsteorin är rent struntprat. Det är en teori som utvecklas kontinuerligt i takt med att massor av nya fynd strömmar in, att gentekniken förfinas och att DNA spårning har nått nya höjder. Det där var ett exempel på dom närmast skamlösa och framför allt grundlösa påståenden som är så förödande för kreationisters trovärdighet.

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka. Men vi vet ju inte. Ingen vet hur processen gick till. Det sista steget innan den blev självreproducerande kanske inte alls var osannolikt i den miljö den befann sig. Vi känner inte till den miljön heller i detalj. Vilket tryck, vilken temperatur, vilka kemiska processer som pågick eller vilken påverkan i form av meteoriter och kometer som regnade ner. Det kan ha varit alla tänkbara kombinationer, t.om. att livet kommit hit med kometer och då kanske utvecklats i en miljö vi vet om möjligt ännu mindre om. Om rätt kombination av miljöfaktorer är på plats så kanske det rent av är ytterst osannolikt att liv INTE uppstår.

      MEN, evolutionsteorin handlar inte om livets uppkomst Pekka och det vet du ju redan, men ändå måste du säga detta om och om igen.
      Det här, för att tala med Chris O’Neill, smärtsamt okunniga och ständigt upprepande sättet att diskutera är faktiskt intressant ur psykologisk synvinkel.
      Logiskt tänkande människor håller inte på så där och då måste man söka en förklaring.
      Jag hittar bara detta hos fanatiskt religiösa, så någonting i den religiösa kontexten är det som eroderar bort det logiska tänkandet.
      Religiösa upplevelser verkar skapa en mycket stark vilja att detta som man kanske tillsammans med andra upplever som så fint skall vara sant. Att snudd på vilken tro som helst kan skapa samma känslor och upplevelser är störande så det viftas bort. Sedan konfronteras man med att all vetenskap säger att det kanske inte är sant, så då måste det också viftas bort.
      Där står man med en gnagande obehagskänsla av att tron och dess skrifter inte håller, men den fina känslan av upplevelsen vill man ju ändå ha.
      Det låter nästan som ett klassiskt missbrukardilemma, men utan jämförelser i övrigt så kanske endorfinsystemet i hjärnan kan försätta starkt troende i liknande situationer.
      Ja, jag vet inte, men uppenbarligen så styrs många religiösa människors sätt att diskutera mer av vilja än av logik och fakta och den starka viljan är i min lilla kökshypotes det som genererar papegojbeteendet. Man är helt enkelt så rädd för att bli av med endorfinpåslaget vid religiösa upplevelser så man i brist på argument bara har det maniska upprepandet av uppenbara felaktigheter kvar.

     • Pekka skriver:

      Ok, så du borde kanske öppna en sida för psykonanlys istället för det verkar du veta mera om än om vetenskap och evolution. Du saknar helt logisk resonemangsförmåga – det är helt tydligt. Ifrågasätter ingenting utan din religion evolutionsteorin går före allt annat, men ok för mig. Jag har inte tid mera med detta nu, eftersom du upprepar samma sak om och om igen likt ett mantra. Fullständigt faktaresistent trots att man försöker förklara det orimliga i teorin. Jag vet inte heller hur det gått till men så som evolutionsteorin förklarar allt har det absolut INTE gått till. Det kan du vara helt säker på. Have a nice day!

     • Anders Åberg skriver:

      Alltid lika trevligt med dina faktaspäckade och välunderbyggda inlägg Pekka.
      Hahahaha!

     • Admin skriver:

      Pekka, att ta bort en vital del, raserar systemet. Men självreplikerande strukturers komplexitet ökar successivt över tid. Vi har säkert en gräns för vad vi kvalificerar som ”liv” och vi kan säkert rasera en struktur genom att ta bort en vital del, men det har väl inget med evolution att göra?!

     • Pekka skriver:

      Stämmer inte alls att komplexiteten ökat/ökar över tid. Se fakta om celler, högstadienivå. https://www.naturvetenskap.org/biologi/hoegstadiebiologi/celler/olika-typer-av-celler-och-dess-delar/ Här beskrivs prokaryota cellen, den eukaryota cellen och slutligen växtcellerna som är de mest avancerade. Kom inte växterna före djuren?

      Man kan inte vifta bort detta om man vill diskutera på ett vetenskapligt sätt. Hur kom livet till jorden är absolut den kritiska frågan. Hur startade allt? Bara för att den första prokaryota cellen skulle kunna överleva krävdes att alla bitarna föll på plats exakt samtidigt och det är lika osannolikt som när en virvelstorm drar fram över ett skrotupplag med flygplansdelar och så uppstår en jumbojet som ett resultat när stormen dragit förbi. Med andra ord totalt osannolikt. Inte ens om det drog förbi en miljard stormar så skulle någon av dem resultera i ett fullt och klart fungerande flygplan.

      Men det är klart om man har bestämt sig på förhand innan man ens studerat lite fakta så då blir det en religion att man bara tror att det gått till på ett visst sätt. Man kan också titta på någon enklare konstruktion en läskburk eller en konservburk, studera varje liten detalj på den, osv. och sedan fråga sig om det kan vara möjligt att denna burk kunnat uppstå av sig själv i naturen av en ren slump eller är en troligare förklaring att någon med en viss intelligens har designat och ”skapat” denna burk? Vilket är det rätta svaret?

     • Anders Åberg skriver:

      Precis, den irreducerbara komplexiteten har ju visat sig vara reducerbar när den har testats.
      T.om. Michael Behes trasiga råttfälla kunde ges en annan funktion som slipsnål läste jag i en annan tråd här på sidan.
      Dock vet jag inte om man behöver tänka på funktion i kemiska reaktioner innan livet uppstod, fortsatt existens borde räcka kan jag tycka. Om inte funktion, i bemärkelsen utebliven funktion = bortsållning, är ett brukbart begrepp i den tidiga kemin så försvinner en faktor som skulle kunna försvåra ytterligare utveckling.
      Nu känner jag att jag är inne på djupt vatten här, men det vore intressant om någon med bättre kemikunskaper kunde ge en åsikt om det.

     • Pekka skriver:

      Pratar du i sömnen nu?

     • Anders Åberg skriver:

      Pekka.
      Det är nog snarare du som sover när du läser.
      Större delen av livets historia består av encelligt liv och dom första flercelliga organismerna var mycket mer primitiva än dom som finns idag, så det kan inte råda någon som helst tvekan om att komplexiteten har ökat över tid.

      Den första levande cellens bitar behöver inte alls ha fallit på plats samtidigt, det kan mycket väl ha varit en lång uppbyggnadsprocess som ledde till den första celldelningen.
      Admin försökte förklara för dig att även om du kan fördärva en cell genom att ta bort en bit, så behöver det inte säga oss någonting alls om hur den en gång byggdes upp, men du kanske sov då.
      Innan livets uppkomst fanns inte det naturliga urvalet och ”nästanceller” kunde mycket väl finnas i stor mängd, men dom var inte vad vi kallar liv förrän den sista pusselbiten på något hittills okänt sätt hamnade på plats. Om liknade materiella förutsättningar uppstår på andra planeter så kanske liv uppstår nästan varje gång.
      Ingen vet detta och ingen kan heller beräkna någon sannolikhet för det.
      Din tvärsäkerhet om sannolikheten är som vanligt helt viljestyrd och fullständigt oseriös.

     • Pekka skriver:

      Ja, ja, herr allvetande. Vilka sagor! Ta den om jultomten meddetsamma! 😀
      Nu får du skärpa dig. Endera fungerar en cell eller så fungerar den inte. Punkt och slut. Finns ingen sådan tid när naturliga urvalet skulle ha varit satt ur spel. Vad är det för trams? Ni darwinister är helt otroliga! Ha ha!

     • Anders Åberg skriver:

      Cellens funktion, eller förmåga att reproducera sig uppstår när alla bitar är på plats och tar du bort en bit så slutar den att fungera, men processen som gjorde att bitarna hamnade där från början har vi ingen aning om.
      Det finns ingen som helst anledning att tro att alla bitarna samtidigt hamnade på rätt ställe, det är tvärtom så osannolikt att vi kan utesluta den förklaringen och vi kan inte se att naturen jobbar på det viset i några processer.

      Naturligt urval talar vi om i evolutionsteorin och i samband med liv. Innan den första cellen fanns inget liv och heller inget naturligt urval den meningen.
      Alla processer var naturligtvis då liksom nu styrda av fysikens lagar, men det var ingen som åt upp en ”nästancell” för att den var annorlunda.

      Det här var tredje försöket att få dig att fatta detta självklara faktum och hade inte din starka vilja att det inte skall vara sant varit i vägen för dig så hade du nog fattat på första försöket, men nu spelar det nog ingen roll hur man försöker för du VILL inte begripa det.

     • Pekka skriver:

      Så du fattar inte att alla nästan celler (dina ord) dör och allt måste starta om igen från noll. Finns inget som heter nästan celler. Helt ovetenskapligt skitsnack! Det är som att tala med väggen att diskutera med dig.

     • Anders Åberg skriver:

      He he klart att det kan ha funnits ”nästanceller” och inget säger att det bara bildades en levande cell när livet först uppstod, det kanske bildades massor när förutsättningarna var dom rätta, det vet varken du eller jag. dessutom kan inte ”nästanceller” dö eftersom dom inte lever.
      Din tvärsäkerhet är skrattretande och illustrerar mycket träffsäkert påståendet att ju mindre man vet desto säkrare är man.

 38. Anders skriver:

  Som antages ska det stå.

 39. Anders skriver:

  Ja, men herr Åberg, om det är så att en endaste kanin skulle hamna där så kan den bli bortförklarad. Det blir dock märkligt att en Lucy som plockats ihop av skelettdelar i Afrika och inte alls ett komplett sådant skulle utgöra bevis för evolutionsteorin. Varför blir inte Lucy då bortförklarad? När inte ens skelettdelarna låg bredvid varandra?
  Jag ifrågasätter evolutionsteorin pga bristande bevis, jag har fortfarande inte sett någon mellanform presenteras eller något bevis på att en mutationer gjort att tex flygförmåga har utvecklats. Det är fortfarande antaganden, inte direkta bevis. Om du menar att jag gör kreationisterna en otjänst så gör även du evolutionsteorin en otjänst genom att kalla det du inte förstår för sagor, jultomtar och att jämföra folk med Trump. Jag har tex inte sagt att jag är kreationist. Ändå buntar du ihop folk godtyckligt och stoppar i samma fack.

  • Anders Åberg skriver:

   Jag skrev att det skulle vara märkligt med bara en kanin, inte att den automatiskt skulle bli bortförklarad. Om lagret var intakt så skulle även en kanin ruska om evolutionsteorin ordentligt. Exakt vad forskningen skulle komma fram till kan naturligtvis inte jag säga, hur kan du ens påstå något så dumt.
   Lucy däremot passar in i en lång kedja av fossilfynd, som mycket tydligt berättar om evolution. Hur kunde du missa det?
   Att du vägrar kalla uppenbara mellanformer för mellanformer beror säkert på att du av religiösa skäl inte vill att dom skall vara det.
   Flygförmågans utveckling finns också väl dokumenterad i fossilregistret, men det vill du inte heller se.
   Jämförelsen med jultomten blev självklar när du länkade till Skånbergs dumheter.
   Du kallar säkert dom flesta obevisade texter för sagor själv, om du nu inte tror på all världens religioner samtidigt vill säga.
   Jag måste erkänna att likna någon vid Trump är elakt, men hans relation till fakta liknar i hög grad din egen. Tvärsäkra påståenden om sådant ni inte har en aning om är ju något ni har gemensamt.

   Dom här diskussionerna där ni kreationister, eller vad sjutton ni nu vill kalla er, gång efter gång ställer samma frågor utan att bry er ett skit om svaren börjar bli en aning tröttsamma. Era ståndpunkter tycks vara helt viljestyrda, fakta spelar ingen roll över huvud taget. Ni har helt enkelt bestämt er för att verkligheten skall se ut som eran felritade karta och när den uppenbarligen inte gör det så blundar ni med hela överkroppen. Så du får nog stå ut med att det är lite svårt att ta er på allvar och att du då riskerar att bli hopbuntad med andra faktaresistenta figurer.

   • Pekka skriver:

    Igen en gång, du baserar hela din världsuppfattning på ’fake facts’. Skärp dig och titta på vad vetenskapen säger istället för att gå på i ullstrumporna. Hela kedjan av fossilfynd du hänvisar till är ju sammanställd av nån människa. Baserar sig på antagandet att det finns en utveckling som gått från det primitiva mot det mera avancerade. Från det mindre mot det större, osv. Men ser vi på faktiska upptäkter av både människoben och djurben så berättar de en helt annan historia. Vi ser tvärtom att både djur och människor var oerhört mycket större tidigare och att vi snarare har blivit mindre och mindre.
    Och evolutionen har aldrig skapat någonting nytt. För att utslagningen skall kunna ske som evolutionen beskriver måste det ju först finnas någonting för evolutionen att verka på. Den starkare eller den bäst anpassningsbara överlever och de andra slås ut. Det måste alltså ha funnits oerhört mycket flera arter på jorden tidigare som en efter en slagits ut. Sen glöms ofta begreppet variation bort. Det existerar en otroligt stor variationsmöjlighet inom DNA. Vi kan se på alla de fantasifulla hundraserna som människan avlat fram, de är alla ändå en hund/varg från början och de är så gott som alla behäftade med genetiska fel efter allt mänskligt klåpande med generna inom aveln.

 40. Pekka skriver:

  Du har gått på en 150 år gammal hox uttänkt av Jesuiterna. Med google och två minuter hittar man lätt alla dessa kopplingar plus en massa till som du säkert inte vill höra om. Darwinismen är en enda stor lögn för att så osäkerhet och få människorna bort från Gud. Jesuiterna beskriver det själva.

  • Anders Åberg skriver:

   Ja säkert och all världens vetenskapsmän är lika dumma som mig.
   Märkligt, alla tycks vara idioter utom du Pekka.

   • Anders skriver:

    Här är en lista på fler vetenskapsmän som inte håller med om evolutionsteorin som enda förklaringen. Jag tror inte att du på allvar kallar dem idioter, det är bara ett av de skällsord du använder när du argumenterar.

    https://evolutionisntscience.wordpress.com/list-of-unconvinced-scientists/

    • Anders Åberg skriver:

     Ok ge oss listan på dom som tror att evolutionsteorin är riktig också, sedan kan vi räkna procent.
     Dessutom tror jag nog att ganska få av dom skulle skriva under på Pekkas påstående att Darwinismen är en enda stor lögn.

     • Pekka skriver:

      Most people don’t know but it was a Vatican Jesuit priest Georges Lemaître, that came up with the big bang theory. The Jesuit priest was a colleague of Albert Einstein. So it’s no wonder when Pope Francis says he believes in the ’Big Bang Theory’ and evolution.
      https://www.youtube.com/watch?v=ESkqVZdvbrY

      Darwinism: A Lie Created By The Jesuits. Wake Up Atheists. You’ve Been Duped. Evolution Is A Lie.

  • Anders skriver:

   Denna är rätt självklar, behöver jag förklara vad det handlar om?

   • Anders Åberg skriver:

    Gammal skåpmat och rent strunt. Piltdown! Att dom kan med!
    Gissa hur den bluffen avslöjades?
    Skumläste den bara men hittade direkt felaktigheter. Hästens utveckling t.ex. Dom påstår att ben från tidiga hästar har hittats bland modernare varianter. Om det nu ens är sant, så säger det ju inte ett skit, mer än att dom tidiga varianterna kan ha överlevt ganska länge.
    Klassiska kreationistlögner som det verkar.

  • Anders Åberg skriver:

   Jättelånga kreationistalster på engelska tänker jag inte slösa bort min dyrbara ungdom på. Berätta med egna ord vad du menar.

   • Anders skriver:

    Detta visar ett exempel på hur darwinister misstolkar denna ”bill” som är till för att hjälpa studenter att kunna analysera och utveckla kritiskt tänkande och se objektivt och inte matas med tex evolutionsläran som den vore absolut sanning. Darwinisterna är rädda att kreationism och id lärs ut istället. Men det handlar inte om det. Det handlar om att jobba objektivt och se och jämföra de bevis som finns.

    • Pekka skriver:

     Understöder dig varmt Anders! Är ingen idé att berätta, förklara, länka och argumentera när allt bara rinner av som vattnet på en gås. Du hade bra länkar, by the way! Bevisar att sista ordet inte är sagt beträffande evolutionshoxen!

    • Anders Åberg skriver:

     Jaha, men dom där bevisen tycks inte vara mycket att komma med, iallafall inte om man skall döma av vad du och Pekka har presterat här.
     Sedan om man skall jobba objektivt så måste man tillämpa den vetenskapliga metoden, som per definition är materialistisk.

 41. Björn-Olof skriver:

  Men grabbar, varför fortsätter ni ens att svara på Pekka? Han har ju redan bevisat att han är helt blåst.

 42. Förvirrad skriver:

  Fåglar har sitt ursprung i dinosaurierna, som dog ut för 60 miljoner år sedan. Flygande varelser fanns redan under dinosauriernas tid. Varför utvecklades inte (nuvarande) fåglar från dessa redan, för 60 miljoner år sedan, flygande djur?

  Om fåglar härstammar från dinosaurier, borde de ju redan utvecklats medan dinosaurierna levde. (…eller utvecklades de efter att dinosaurierna dog ut…?)

  Tänker att förutsättningen för kycklingen att ha en dinsauriesläktning, borde innebära att det fanns en stor mängd dinosaurier för att ”naturliga urvalet” skulle skapat en fågel.

  Men som sagt, de dog ju ut.

 43. Förvirrad skriver:

  Ok, alltså fåglar och dinosaurier utvecklades parallellt ur en ”urdinosaurie”…

  Många har nog missat det, de flesta av oss ”lekmän” har nog tolkat det som att fåglarna utvecklades ur ”vanliga” dinosaurier.

  Alltså fanns det fullt utvecklade (av idag påminnande) fåglar som pickade knott och fästingar på dinosaurieryggar.

  Fräckt;=)

  • Irene skriver:

   Irene Allt liv på jorden och naturen är skapad av en Gud och hans ord blev allting till och det är ingen evolutionslära utan skaparen som är ordets källa som kan väcka upp allt vad han har skapat

   EVOLUTIONSLÄRA ELLER TRO PÅ GUD??

 44. Förvirrad skriver:

  De ”andra” flygande djuren, under dinosauriernas tid – ur vilket ”urdjur” hade de utvecklat sin flygförmåga och fågelpåminnande karaktär?

  • Anders Åberg skriver:

   Exakt hur utvecklingen gick till och varför vissa arter utvecklades eller inte utvecklades ur tänkbara företrädare kommer nog att bli svårt att besvara då fossil bara bildas under speciella och ovanliga förhållanden.
   Huvudorsaken till att arter förändras är nog klimatförändring, som gör att bara dom som har störst förändringspotential hittar föda i dom nya miljöerna.
   Från fynd i Kina ser det ut som att fjädrar fanns innan flygförmågan och att kanske många ”vanliga” dinosaurier hade fjädrar. Sedan kan säkert flygförmåga ha både utvecklats och försvunnit flera gånger under den oerhört långa tid som dinosaurierna existerade.
   En rimlig spekulation kan ju vara att dom enda landdjur som överlevde den stora kometen för 65 miljoner år sedan var små djur med god isolering, dvs. päls eller fjädrar. Om några av dom kunde flyga vet vi väl inte, några kanske bara var små duniga dinosaurier, men att vi nu har både flygande ekorrar och fåglar visar att flygförmåga under vissa omständigheter ger en överlevnadsfördel och då utvecklas av dom arter som finns på plats när dessa omständigheter återkommer.

 45. Förvirrad skriver:

  Apropå ”valfilmen”…varför valde ”valen” landliv, innan den åter valde vattnet? Inbillar mig att det borde varit enklare att hitta föda i vattnet, än på land. Om födan på land börjat tryta, torde återinträdet skett av en kraftigt decimerad population. Men den räckte uppenbarligen till för att överleva/föröka sig – och ombildas (”retardera”) till val igen. Trots att de måste varit relativt oanpassade för vattenhabitatet.

  Onekligen fascinerande.

  • Admin skriver:

   Av olika anledningar börjar vissa landdjur att jaga i vatten, och när så sker, premieras anpassning för det. Pingvinen är ett annat exempel, förresten. Även om den fortfarande är landbunden.

 46. Förvirrad skriver:

  …förstår inte riktigt jämförelsen… I valfilmen har den ju permanent valt vattnet. Pingviner kan ju inte vara speciellt länge under vatten…det finns ju många sjöfåglar som kan dyka under vatten.

  Valen är ju inte både och, land- och vattenbunden.

  I valfilmen handlar det ju om att ett djur först utvecklat skelettdelar för att anpassa sig för land – och sedan väljer att återvända till havet, med följd att skelettdelarna återbildas till hur de såg ut innan valen gick upp på land. Eller har jag missuppfattat filmen?

  • Admin skriver:

   Nej, valar har successivt anpassats till sitt liv i vatten. Det började med att deras avlägsna släktingar sökte mat i vatten. Lite som pingvinen. Lite som evolution.

  • Anders Åberg skriver:

   Antagligen klimatförändring igen. Under t.ex. långvariga perioder av torka minskar födan på land och några av dom arter som under tidigare förhållanden anpassats till och levt gott på land måste börja söka mer av sin föda i vattnet. En del individer är bättre på det än andra och får fler överlevande ungar. Addera tillräckligt lång tid och vi har en ny vattenanpassad art.

 47. Förvirrad skriver:

  ?! Njaee…ingen bra förklaring.

 48. Förvirrad skriver:

  Göken lägger emellanåt åt sitt ägg i en annan fågelsarts bo, och låter denne ruva gökägget. När gökungen kläcks först, puttar den direkt ut de andra äggen ut ur boet för att bli den enda mun att mätta.

  I vilket skede av evolutionen uppkom denna ”färdighet”, och hur?

  • Anders Åberg skriver:

   Googlade lite på det, men hittade inget. Kanske är det ingen som vet, men en spännande fråga är det.

   • Förvirrad skriver:

    Nej, naturligtvis vet varken du, Dawkins eller någon annan det. Ville bara med detta enkla exempel visa att evolutionsteoretikernas alltid så förnumstiga ”skriva-på-näsan”-attityd mot dem som ifrågasätter Dawkins’ hysteriska korståg mot alla som vågar ifrågasätta ”evolutionen” som den allenarådande förklaringen till allt liv, och dess beteenden, inte ens kan ge en habil förklaring till ett så synes enkelt exempel som gökungen.

    Alla förklaringar kommer mynna ut i en ”hönan/ägget” problematik.

    • Björn-Olof skriver:

     Svarsfunktionen verkar krångla…

     Det är sant att vissa specifika beteenden och dylikt hos djur inte är fullt förstådda av biologer i dagsläget. Men och? Ingen har någonsin hävdat att någon teori, förklaringsmodell etc. har svaren på absolut allting (förutom vissa religiösa angående deras skrifter). Dessutom så finns det alltid nya saker att lära sig, saker vi inte visste för 50 år sedan vet vi nu osv.

     Det är en intressant fråga, absolut, men jag ser inte hur bristen på svar i dagsläget angående detta motbevisar evolution, eller bevisar bibeln.

     Ingen har någonsin påstått att evolution är den allenarådande förklaringen till allt liv, och dess beteenden. Det är den modellen som mest korresponderar med de empiriska bevisen, det är inte absolutistisk religiös skrift eller politisk ideologi.

  • Björn-Olof skriver:

   Det är sant att vissa specifika beteenden och dylikt hos djur inte är fullt förstådda av biologer i dagsläget. Men och? Ingen har någonsin hävdat att någon teori, förklaringsmodell etc. har svaren på absolut allting (förutom vissa religiösa angående deras skrifter). Dessutom så finns det alltid nya saker att lära sig, saker vi inte visste för 50 år sedan vet vi nu osv.

   Det är en intressant fråga, absolut, men jag ser inte hur bristen på svar i dagsläget angående detta motbevisar evolution, eller bevisar bibeln.

   Ingen har någonsin påstått att evolution är den allenarådande förklaringen till allt liv, och dess beteenden. Det är den modellen som mest korresponderar med de empiriska bevisen, det är inte absolutistisk religiös skrift eller politisk ideologi.

 49. Förvirrad skriver:

  Med ålderns/erfarenhetens rätt, hävdar jag att ”akademiker” (i allmänhet) har ett mindre smickrande karaktärsdrag: illa dold, överlägsen attityd – i synnerhet mot dem med ”sämre” betyg. Och likt en sann evolutionsteoretiker, är beteendet lätt att härleda:

  ”Plugghästen” vann aldrig ett slagsmål, och deltog sällan i något. Ej heller fick de under skoltiden den snyggaste tjejen/killen i klassen. Hårda studier kompenserade för känslan av tillkortakommande, vad gäller kraftmätning och mod.

  Väl i den skyddade akademiska världen, börjar den (undermedvetna?) kompensationen för ungdomsårens missade, för människan ”naturliga”, erfarenheter; mod och erövring.

  Trix, fix och allianser blir legio för att skaffa sig den högsta möjliga positionen på institutionen eller på andra arbetsplatser. Att vara ”Alfa-hanne”, blir synonymt med att bli bekräftad genom sin akademiska position. Och driften att bli bekräftad, är som sagt mycket starkt sedan ungdomsårens misslyckanden i jakten på pojk-/flickvän eller oerfarenheten av slagsmål. Båda erfarenheterna är essentiella för människan för att kunna ha med sig ett (grundläggande) mod vidare in i vuxenlivet, en ”näring” för odlandet av självkänsla. Bra, sund självkänsla – ger ett empatiskt beteende.

  Bristen på denna ”ur-självkänsla” leder alltså till att ”akademikern”, vid kontakt med ”mindre vetande”, intuitivt, tar igen ”förlorad” ungdom genom en illa dold, överlägsen attityd och översitteri.

  Vad sägs om den härledningen?

  Hur många akademiker känner du, som har en partner med utseende utöver det vanliga? Snarare är det motsatsen som gäller – ”kaka söker maka”.

  • Björn-Olof skriver:

   Din lilla härledning är inget mer än en ad hoc-förklaring. Fullständigt meningslös. Jag kan hitta på en lika tom ”härledning” om outbildade människor:

   Den coola grabben i klassen var så osäker på sig själv att han slog sina klasskamrater och trakasserade de som faktiskt brydde sig om att lära sig saker. I vuxen ålder var coolingen tvungen att hitta på saker om akademiker för att få sig själv att verka rättfärdig i sin ignorans, och för att vrida diskussionen från sakfrågor till tomma och irrelevanta härledningar om karaktär.

   Kul va?

   Om du menar ”högre grad av attraktivitet” när du säger ”utseende utöver det vanliga” så kan jag, som en studerande ungdom själv, säga att högskolor och universitet inte har brist på attraktiva människor. Det kanske var så på din tid, men nuförtiden värderas kunskap mer.

 50. Förvirrad skriver:

  …och för de kristna, har ju det här med ”akademiker” (och deras ”generella” beteende) ett direkt samband med resonemanget i bibeln om ”kunskapens äpple”;=)

  Som uppfinnare – drar jag själv nytta av vetenskapliga landvinningar nästan dagligen, men icke förty förstår jag tanken bakom (försvarar den dock naturligtvis ej!) Stalins, Maos, Pol Pots med fleras ambitioner att lära akademiker veta hut och ödmjukhet, genom att låta dem arbeta med såriga händer i saltgruvor.

  Såg härom helgen ett avsnitt av ”Idévärlden” på SVT. I ”expertpanelen” satt en äldre kvinna, med digert akademiskt CV, och hävdade att ”alla” som påbörjar läkarstudier, gör det av altruistiska skäl(!) Troligen föranleddes hennes påståendet av (dåligt?) samvete över hennes skråtillhörighet – med allt vad det innebär av ”gott liv”, vad gäller arbetsmiljö/inkomst, i jämförelse med ”vanligt folk”.

  En vän till mina barn, som jag ofta diskuterar politik/samhälle med – och alltid med extremt högt till tak – bekräftade (för sig själv) ett av mina påståenden vad gäller just läkare; han hade deltagit i en fest med läkarstuderande, där han uppfattade det mest förekommande samtalsämnet vara, hur snabbt de efter examen skulle kunna maximera sina inkomster med minimal arbetsinsats – i form av ”stafettläkare”.

  Om läkarstuderande intervjuats under inflytande av sanningsserum – är jag övertygad om att ett skrämmande stort antal skulle angett möjligheterna till hög materiell och social standard, som huvudorsaker.

  • Anders Åberg skriver:

   Oj oj oj. Ja själv är jag gammal metallarbetare som aldrig ens kom in på gymnasiet, men jag är inte dummare än att jag ganska lätt kan se att den vetenskapliga metoden fungerar. Den metoden har förändrat samhället i en otrolig fart och vi ser på massor av dagliga prylar att den har producerat korrekta svar.
   Vill man på ett seriöst sätt ifrågasätta evolutionsteorin så får man komma med nya bevis eller bättre vetenskapliga tolkningar av dom gamla.
   Kreationisternas tafatta och helt viljestyrda försök att anpassa verkligheten efter kartan anser jag bara värda att förlöjligas och ditt exempel med göken var inte mycket bättre. Inga fossilfynd eller tolkningar av dom försvinner för att vi inte vet allt om gökar.

   • Förvirrad skriver:

    …apropå vetenskapens ”bidrag” till mänskligheten, så är väl ändå alla paradoxers urmoder den att just på grund av vetenskapen – håller människans öde på att beseglas.

    Utan penicillinet, ingen överbefolkning.
    Utan ”tekniska framsteg”, ingen miljöförstöring, misshushållning av jordens resurser.

    …det gäller att ”se skogen för alla träd”.

    ”Vetenskapen” är kontraproduktiv, i ett holistiskt perspektiv.

    Är förresten själv akademiker.

    • Björn-Olof skriver:

     Utan penicillinet: Massvis med meningslös död och lidande istället för tekniska lösningar på befolkningsökningen (exempelvis mer effektivt bygge, forskning inom nya hållbara energikällor osv.), lycka till med det utan tekniska framsteg.

     Du kan ju ta och lämna internet, datorn, din elektronik, ditt rinnande vatten (både varmt och kallt), ditt varma hus, sluta äta mat och odla själv i skogen, sluta använda vägar etc. ad infinitum innan du säger att vetenskapen är kontraproduktiv. Fullständigt trams. Utan vetenskapen hade vi fortfarande levt under medeltida förhållanden; men du kanske menar att det var mer woo-woo på den tiden ergo bättre? Skärp dig.

     Du vrider fortfarande diskussionen bort från sakfrågor om evolution till någon slags självrättfärdig och lam samhällskritik.

     • Förvirrad skriver:

      …så världen ”mår bra”, miljömässigt? Ingen klimatkris, orsakad av människan? Inga utfiskade hav, hav fulla av onedbrytbara plastpartiklar, miljöföroneringar i luft, jord hav…? För att inte tala om resistenta bakterier – orsakade av okontrollerat penicillin intag?

      Perspektivet sträcker sig lite längre än näsan räcker – mitt, för stunden materiellt bekväma liv, har ju föga betydelse, om livsvillkoren för redan nästa generation kan vara en fråga om liv och död.

      Prova att tänka utanför ditt eget vardagsliv. Följ med lite i nyhetsflödet, vad gäller miljö-/hälsofrågor.

     • Björn-Olof skriver:

      Detta är sista svaret jag skriver om du fortsätter diskussionen i detta irrelevanta, osakliga och lama pseudo-samhällskritiska spår. Har du konkreta bevis som motsäger evolutionen?

      Jag har aldrig sagt att världen mår bra miljömässigt. Det är sant att tidiga tekniska framsteg och hastigt användande av dem är en stor faktor gällande klimatförändringarna, men du glömmer att kännedomen om klimatförändringarna kom med vetenskapliga framsteg, och lösningarna kommer med ytterligare vetenskapliga framsteg. Ju mer vi lär oss med hjälp av den vetenskapliga metoden, desto fler problem kan vi lösa. Plasten, fisket, antibiotika är problem som bara kan lösas med hjälp av den vetenskapliga metoden. Förresten så är det inte vetenskapens fel att antibiotika överanvänds, det är småsinta människor som tar antibiotika för vanliga förkylningar runt om i världen.

      Du vet, materiellt välstånd är inte fullständigt onödigt och ytligt. Många människor i världen har varken tid eller kraft till att ens diskutera saker pga. att de måste samla vatten och dylikt för att överleva. Materiellt välstånd är en grund som behövs för att de högre fakulteterna ska kunna frodas.

      Faktum är att allt har blivit bättre för alla tack vare den vetenskapliga metoden. De fattiga idag har det bättre än genomsnittet för 500 år sedan på alla tänkbara sätt.

     • Anders Åberg skriver:

      Har du gett upp gökens ifrågasättande av evolutionen förvirrad? Du försvarar inte din ståndpunkt utan hoppar bara vidare till annat hela tiden. Precis som kreationister brukar göra.

     • Förvirrad skriver:

      Ni är alldeles för ”sekteristiska”, förnumstiga och hätska för mig, på den här sidan. De är väl så att sidan har inga besökare, förutom av några enstaka sådana som jag – som av en slump fått syn på den – och som för mitt höga nöjes skull provkastar ut några tankar för att se hur de emottas.

      Men sidan finansieras väl av Dawkins? I så fall förstår jag varför tonen är så hätsk – det är ett påbud från honom, till er, lärjungar.

     • Pekka skriver:

      Håller med dig Förvirrad. Det är ett gäng hjärntvättade typer som sitter och försvarar varandra vilka bevis eller frågor man än skulle ställa här. Fullständigt värdelöst! Ni borde inte ta ordet vetenskap i er mun eftersom ni tror blint på evolutionsTEORIN. Finns ingenting vetenskapligt över den – inte ens Darwin själv trodde på den innan hans kollega (en rik kontakt) mer eller mindre tvingade honom att framföra den på något symposium. Den finns bara till för att folk skulle vända Gud ryggen totalt. Det har bara gått utför sedan 1844.

     • Björn-Olof skriver:

      Nu är Herr NEW-WORLD-ORDER-ZEITGEIST-ILLUMINATI tillbaka och kallar oss hjärntvättade. Ironin är ju både storartad och munter.

     • Pekka skriver:

      Kan bara beklaga er ignorans. 😀

     • Anders Åberg skriver:

      Alltid lika roligt att se hur många olika sätt man kan formulera sin bevistorka på.
      Ingen av er har presterat ett enda faktabaserat argument emot evolutionsteorin och nu grinar ni över att ha blivit motsagda.
      Lite humor är det allt även i detta.

     • Anders skriver:

      Hej Anders, jag har inte varit så aktiv här på sistone. Faktum är att det finns flera ateister som i vuxen ålder övergett evolutionsteorin till att istället bejaka Gud som skapare. När du ibland pratar om den kristna tron som sagor och jämför med jultomten så undrar jag hur många ateister du kan räkna upp som plötsligt börjar tro på tomten i vuxen ålder?

     • Anders Åberg skriver:

      Oj, ännu en variant på vad den akuta argumenttorkan kan åstadkomma.
      Tänk om det finns religiösa människor som övergivit tron för evolutionsteorin.
      Är det ett argument för något alls. Svar, nej. Varken din eller min variant duger som argument i en diskussion.
      Jag anar en alldeles påfallande desperation över den egna bristen på argument hos er gudapöjkar.

     • Anders skriver:

      Argumenten är inte få, tvärtom och tyvärr säger punkt 13 i bifogad länk en hel del om debattklimatet på denna sidan. http://faq.genesis.nu/tioitopp_v2.htm

     • Anders Åberg skriver:

      Ok argumenten kanske är många, men ni lyckas ju inte försvara dom, ni bara hoppar vidare till nya hela tiden och samtliga är vetenskapligt ohållbara.
      Fast nu verkar ni ju ha slut även på orimliga påståenden och satsar på ett allmänt gnällande istället.

  • Björn-Olof skriver:

   Med tanke på att vidskepelse alltid hotas av kunskap så är det inte konstigt att författarna till de olika sagorna i bibeln skulle nedvärdera de lärdas karaktär och allt som följer från det.

   Stalin, Maos och Pol Pots ambitioner att mörda och fängsla akademiker var inte för etikettfrågor. Det var för att de var ett hot mot lögnerna som regimerna baserades på.

   Väldigt många som påbörjar utbildningar inom vården gör det av altruistiska skäl, och väldigt många gör det utav monetära skäl. So what? Folk kan få ha vilka motivationer de vill så länge de gör ett bra jobb. Din anekdotiska data om en specifik grupp läkarstudenters berusade bekännelser bevisar inte särskilt mycket om någonting.

   Du kanske är övertygad om det, men du har faktiskt inga bevis för det bortsett från anekdotisk data (i stort sett värdelös).

 51. Thomas skriver:

  Hej, Anders Åberg!
  Nu var det ett tag sedan vi hördes på detta forum. Jag tänkte bara höra om du kommit över din vånda med Gud än och blivit frälst?

  • Anders Åberg skriver:

   Hej Thomas, jag har inga våndor med några av alla dom olika gudar som finns. Jag skulle gissa på att du har större våndor med alla andra gudar än din egen.

 52. Hanne Kjersti Yndestad skriver:

  Meister Eckehart på trettonhundratalet: Om gud var ett och sanningen ett annat, ville jag hålla fast sanningen och låta gud fara.

  Fin förklaring till vad gud faktiskt är. Sanning, inte inbillning. Då får övertron ge sig av.

  • Anders Åberg skriver:

   Inte säker på att jag fattar riktigt vad du menar Hanne.
   Är Gud sanning? Och i så fall är inte det påståendet övertro?

 53. Jonny skriver:

  Hej,
  Tycker detta var ett bra klipp. Bra information.

  Har läst en del kommentarer här om folk som inte tror på evolutionsteorin. När man talar vetenskapligteori är det inte en liten bok som någon skrivit på 2veckor, det är flertalet studier gjorda till den yttersta spetsen.

  Att försöka bevisa gud genom en helig bok är inte fakta. De finns fler böcker som bevisar att Spindelmannen finns.

  • Björn-Olof skriver:

   Lol bananmannen Ray Comfort. Hans argument är baserade på att ordning inte kan uppstå slumpmässigt och att ett medvetet väsen måste vara orsaken till alla ordnade strukturer i universum (rätta mig om jag har fel, såg filmen längesedan). Ett gammalt och svagt argument, då (1) uppenbarligen kan ordnade strukturer uppstå utan några bevis för att det var någons avsikt och då (2) även om det skulle bevisa att det fanns en gud, så hade det inte bevisat att det var bibelns gud – skulle lika gärna vara Vishnu eller något.

   Se dessa:

   Angående slumpmässigt uppstådda strukturer https://youtu.be/p3nvH6gfrTc

   Angående ”The Atheist Delusion”
   https://youtu.be/3HFzESnuTMs

   • Anders skriver:

    Så du jämför oss människor med stenar? LOL, say no more :)

    • Björn-Olof skriver:

     Va? Vad pratar du om? Det där måste vara det sämsta straw-man-argumentet i denna tråd. Ray Comfort jämför ju människor med böcker, så vad exakt är din poäng?

     • Anders skriver:

      Tittade du inte på klippet du hänvisade till? Att jämföra gravitation och hur en sten är uppbyggd med hur en bok kommit till eller en människa är väl knappast samma sak?

     • Björn-Olof skriver:

      Jag har sett klippen flertal gånger, du däremot verkar bara ha skumtittat igenom dem. Låt mig göra det enkelt för dig.

      Ray Comfort menar att organiserade strukturer nödvändigtvis innebär en designer och att de inte kan uppstå utav ren chans, med argumentet att det är sådan ofantligt liten sannolikhet att en bok – dvs. ett föremål med organiserad struktur och syfte (eller en klocka, en bil, dator, målning, hus etc.) – skulle uppstå genom ren chans, då den uppenbarligen är skapad genom design av ett medvetet väsen (en författare).

      Ur detta härleder Ray Comfort att universum och nästan allt i det inklusive livet här på jorden ned till celler och t.o.m. DNA måste ha en designer då de är organiserade strukturer. I videon jag länkade visar Phil Mason hur det inte är sannolikhet/chans som avgör hur organiserade strukturer i världen uppstår, utan elektromagnetism för det mesta.

      Du menar sedan att det inte har med saken att göra eftersom stenars organiserade atomiska struktur inte är jämförbar med en boks eller en organisms organiserade struktur, vilket är helt rätt och bekräftar bara min poäng. Att hävda att eftersom en organiserad struktur (bok) har en designer, så måste en annan organiserad struktur (organism/liv/människa) också ha en designer är inget mer än ett felslut, då skillnaden mellan organiserade strukturer som de facto har designers, och organismer, är att den senare reproducerar/självreplikerar med variation hos avkommorna som utsätts för tryck från miljön vilket avgör vilka avkommor som reproducerar vidare, vilket då blir de avkommor med de anlagen som är anpassade till miljön bäst. Detta ger skenet av att organismer avsiktligt är skapad för miljön, eller att miljön avsiktligt är skapad för organismen. De strukturer som verkar vara designade för att passa miljön hos organismer uppstår varken utav ren chans, eller genom medveten design.

     • Anders skriver:

      Tror du verkligen att allt du ser omkring dig har kommit till av en slump? Det tror inte jag och jag har skrivit det förut i forumet och jag skriver igen: Det finns ingen motsättning mellan vetenskap och och att tro på att en skapare ligger bakom det hela. Hur kan ingenting ha blivit allt det vi ser genom en gigantisk explosion utan någon som helst katalysator eller idé bakom. Sådant resonemang talar mot allt sunt förnuft och vetenskapliga fakta. Det är bara ett luftslott byggt på antaganden.

     • Björn-Olof skriver:

      Läste du ens vad jag skrev? Det sista jag skrev var ordagrant De strukturer som verkar vara designade för att passa miljön hos organismer uppstår [varken utav ren chans, eller genom medveten design].

      Det är en sak att anta att det ”måste” finnas en orsak till varför fysikens lagar ser ut som de gör, vilket varken motsätter vetenskap eller bekräftar det. Det är mer av ett överflödigt koncept som inte är falsifierbart och därmed ganska meningslöst filosofiskt och framförallt empiriskt- alltså det finns inget som varken stärker eller motbevisar ett sådant koncept. Däremot är det en helt annan sak att tro att denna orsak är ett medvetet väsen med avsikter och ett speciellt intresse i oss, speciellt när du inte har några som helst bevis, utan enbart argument som kokas ned till ”jag vet inte, men jag nöjer mig med denna förklaring för den är läglig”.

      Vi vet inte ”varför”, eller ”hur” tidsrummet uppstod, men det betyder inte något annat än att vi inte vet. Det kanske talar emot sunt förnuft, men det gjorde även konceptet av att Jorden är rund och att den kretsar runt solen. Sunt förnuft är bara logiken som härleds utifrån vad vi hittills vet, sunt förnuft har inte mandat över särskilt mycket, speciellt inte det vi INTE vet. Dessutom så motsäger det inte vetenskaplig fakta. Faktumet är att vi inte har någon data eller information om ”varför” eller ”hur” tidrummet uppstod. Det som är luftslott byggt på antaganden är att, som tidigare nämnt, orsaken till tidsrummet är ett medvetet väsen med avsikter och ett speciellt intresse i en primatart. Du har bara antagit att orsaken är ett medvetet väsen, men du har inga bevis.

     • Anders skriver:

      Tack för ditt svar Björn-Olof, det var den bästa förklaring jag har hört hittills i ämnet från en icke skapelse troende. Jag har till skillnad från dig då ett större intresse eller om man säger så undran om varför snarare än om hur. Vi kan stöta och blöta dessa frågor hur länge som helst tror jag men vi har så olika utgångspunkter så det leder nog inte till så mycket mer än att konstatera att vi tror och tänker på olika sätt. Jag beundrar vetenskapen men jag beundrar också skaparen. Tack så länge. Mvh/ Anders

     • Anders Åberg skriver:

      Allt vad vi vet om ideer säger att dom kräver nervceller.
      Att därför utan några som helst bevis påstå att ideer kan finnas i ”tomma” rymden och t.om.utanför tid och rum är fullständigt pissa på sunt förnuft och vetenskapliga fakta.
      Att det ens finns folk som totalt struntar i det sunda förnuftet och ändå hävdar detta på 2000 talet känns snudd på pinsamt.
      Vad det dock visar är hur människan gett olika gudar mänskliga egenskaper och således skapat gud till sin avbild.

 54. y skriver:

  dåligt film kan inte ens förstå vad dem säger

 55. Carmen skriver:

  Ni alla har fel!
  Djävulen är skaparen!

Lämna ett svar till Björn-Olof Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *