Bevisar liknande DNA släktskap?

Ett argument som cirkulerar bland dem som misstror evolutionsteorin är att olika arters likheter i DNA, lika gärna skulle kunna bevisa att vi har gemensam skapare som att vi har en avlägsen gemensam biologisk släkting. Alltså skulle man inte kunna säga att likheter i DNA är bevis för släktskap. Detta skulle kunna vara sant, men det rimmar inte med vad vi ser.

Tänk dig en man med genuppsättning A som skaffar barn med en kvinna med genuppsättning B. Detta ger oss ett barn med genuppsättning C som består av väldigt mycket av A och B. Man kan rent av titta på barnets DNA och faderns DNA för att avgöra om fadern verkligen är den biologiska fadern – ett faderskapstest.

Om vi antar att likheter inte säger något om släktskap, så står vi utan förklaring till varför ett barn är mer lik sina föräldrar än vad kusinskaran som barnet ingår i är lik sina gemensamma far- eller morföräldrar. Men tvärt om, om vi erkänner att DNA går i arv, så förstår vi varför vi är mer lika våra nära släktingar och mindre lika våra avlägsna släktingar, som t.ex. schimpansen. Schimpansens och människans gemensamma förfader var varken en schimpans eller en människa, och levde för miljoner år sedan.

Så om man säger att likheter i DNA lika gärna kan bero på att arterna har en gemensam skapare, så tar man inte hänsyn till de observationer vi idag har att tillgå.

Det här inlägget postades i Kreationistlögner, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

23 kommentarer till Bevisar liknande DNA släktskap?

 1. Anders Åberg skriver:

  Precis och varför det finns genetiska olikheter mellan alla individer av samma art blir också obegripligt om vi har en gemensam skapare, han behöver ju då skapa varje individ för sig!

  • Thomas skriver:

   Precis så är det, Gud har skapat varje människa och varje djur med en ”själ” individuellt.

   • Anders Åberg skriver:

    Ok han sitter alltså och skapar miljarder insekter,bakterier och andra djur varje sekund.
    Eftersom du är tvärsäker på detta så antar jag att du har starka vetenskapliga bevis också. Kunde vi kanske få se dom?

    • Thomas skriver:

     Med en ”själ”, dvs människor och högre former av djur, var gränsen går förtäljer inte Bibeln. Men, nu kommer vi till det intressanta. Blueprint (eller DNA-sekvenserna) för åtminstone alla människor skapades i förväg:
     Jer 1:5. ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

     Men troligen också djur:
     Job. 39:4-6.
     ”Vet du tiden när stengetterna skall föda, vakar du över när hindarna skall kalva? Räknar du månaderna de går dräktiga, vet du tiden när de skall föda, när de böjer sig ner och föder fram sina foster och gör sig fria från födslosmärtan?”

     • Anders Åberg skriver:

      Ja ja Bibeln är sann för att det står i Bibeln.
      Har hört det förr och det är lika pinsamt varje gång.

     • Thomas skriver:

      Fast med tanke på den kraft som Guds Ord har genom Bibeln så är det en faktor att räkna med, det kan inte ens den mest inrotade ”evolutionisten” förneka.

     • Anders Åberg skriver:

      Där har du rätt. Genom att diverse härskare och tyranner fattat hur användbar religionen är som redskap för att kontrollera sina undersåtar så har flera religioner kommit att påverka människornas värld väldigt mycket, med massor av krig och omätbart lidande som följd.

     • Thomas skriver:

      Håll med dig Anders.

 2. Anders Åberg skriver:

  OCH spåren av dom första organiserade religionerna går tillbaka ca 12000 år, vid tiden innan den neolitiska revolutionen, men där man sannolikt ändå hade blivit bofast.
  Bofastheten och senare odlandet skapade förutsättningar för makt och ägande. Innan dess hade troligen sådant knappt haft någon betydelse alls.
  I samband med odlandet uppfanns begreppet arbete och arbetskraften behövde kontrolleras. Först troligen med våld eller hot om våld, men när arbetarna blev för många behövdes något effektivare.
  Den gamla tidens vidskeplighet fanns fortfarande med och omvandlades på olika sätt av olika härskare till läror som kunde användas som kontrollredskap och för att motivera soldater att strida för den ”rätta” tron mot grannar vars mark härskaren ville åt.
  Frågan är om det ens hade varit möjligt att sätta upp armeer utan religion. Hur som helst så har religionerna en oerhört stor del i allt våld och elände som hemsökt vår historia och anledningen till att dom finns är med största sannolikhet inte att gudar finns utan att kontrollbehovet gör det.
  Ni som tror på vad ni uppfattar som den ”rätta” tron borde verkligen fundera över detta och reda ut för er själva varför ni inte tror på alla andra gudar.
  Hittar ni något annat än kulturella orsaker så har ni troligen fel.

 3. Thomas skriver:

  När du vunnit en personlig relation till din Skapare, som en kärleksfull vänskap till dina barn, till dina föräldrar eller till någon annan som du älskar, då är han värd att kallas Gud. Om du kan överlämna hela ditt liv i din Skaparens händer och är förvissad om Hans kärlek och omtanke, då är han värd att kallas Gud. Om din Skapare ger en hjälpande hand när du står handfallen och övergiven, då är han värd att kallas Gud.

  • Anders Åberg skriver:

   Men snälle Thomas, ruska på huvudet lite nu. Det där finns i alla religioner och alla är lika säkra på på att just deras gud är den rätte.
   Alla gudar kan inte vara sanna, vilket minst betyder att nästan alla är påhittade, ändå uppvisar alla liknande effekter. Vilken gud du tror på beror på i vilken kultur du är uppväxt, frånsett då ett litet fåtal människor som av olika anledningar konverterar.
   Eftersom alla folk hittat på gudar så är slutsatsen obevekligt uppenbar, gudar är kulturfenomen och vilken av dom du råkar tro på är också ett kulturfenomen.

   • Thomas skriver:

    Vilken religion tänker du på då som har en gud vilken uppvisar egenskaperna personlig relation, kärleksfull vänskap, omtanke, hjälpande hand för behövande?

    • Anders Åberg skriver:

     Någon sådan gud har definitivt aldrig funnits, hur skulle vi då kunna ha alla dessa katastrofer, svält och epidemier, krig och lidande? Däremot kan jag tänka mig att alla troende oavsett religion upplever någon sorts personlig kontakt med sin gud. Forskningen kan t.om. på ett ungefär redogöra för vilka delar av hjärnan det är som producerar sådant.
     Frågan kvarstår Thomas och du har visst inget svar på den. Varför har alla folk hittat på gudar och varför är inte din gud orsakad av samma djupgående mänskliga drivkrafter som alla andras gudar?

 4. Thomas skriver:

  Den frågan har jag besvarat tidigare. Alla ”religioner” är produkter av Satan.
  Bibeln beskriver Guds verk från den första människan, Adam till Aposteln Johannes och ger oss även ledtråd varför Gud skapade oss.

  Det är inte Gud som skapar världens lidande, det är vi själva. Vi alla människor har ärvt synden från Adam och Eva, så de har mycket att svara för. Men genom tron på Guds Son, Jesus Kristus, kan varje människa bryta denna nedärvda synd och få evigt liv.

  • Anders Åberg skriver:

   Och varför skulle då inte kristendomen, som nog är den i historien mest blodbesudlade av alla religionerna, vara djävulens verk?
   Nej, du är inte ärlig mot dig själv Thomas. Du rabblar dina trollformler för att slippa tänka efter och slippa se att alla religioner tycks ha samma ursprung och fylla samma behov och att just din tro är en produkt av den kultur du växt upp i.

   • Thomas skriver:

    Anders, du har missat själva poängen.

    Satan är vansinnig av ilska och det är hans verk du ser var dag genom hans demoners kraft inkl. det som sker i kristendomens namn. Han kan inte nå Gud, men han kan skada oss och varje människa som hamnar i helvetet känns som en seger för honom.

    Satan besegrades dock av Jesus på korset då att Han betalade vår skuld till Gud genom Jesu blod. Därför är vi friköpta om vi bara vill acceptera gåvan.

    Alltså vad människor gör i olika religioners namn är Satans verk och inte Guds vilja.

 5. Priya skriver:

  Majsan, du har re4tt, det framge5r tydligt (som du sje4lv se4ger) att du har en fuijttg utbildning men trots det skulle din kommentar ha fe5tt ste5 kvar om det inte vore ff6r dina ske4llsord. Ord som du dessutom tydligen inte har en aning om vad de betyder, men det kan ve4l ockse5 he4nvisas till din utbildning? Gf6r ne5got e5t det!Det finns otaliga exempel be5de i England och USA, de4r taxichaufff6rer konstant ve4gra att kf6ra kunder som kommer fre5n flyget med spritpe5sar.

 6. Simon skriver:

  Hej!

  Ge dessa 3 videon en chans.

  Ni som tvekar på bibeln får gärna förklara dessa tre videon.
  https://www.youtube.com/watch?v=EjVe_n_EI58
  https://www.youtube.com/watch?v=qz77atYHTOA&t=134s

 7. Anders Åberg skriver:

  Jösses, vad är det här för gammal skåpmat. Har lyssnat någon minut i början på varje, men inte en chans att jag skulle slösa bort så mycket tid som krävs att lyssna på allt det där.
  Tala om vad du vill ha sagt istället, med dina egna ord, så kanske det går att diskutera.

 8. Urban skriver:

  ”Bevisar liknande DNA släktskap”
  Självklart gör det det! Problemet med diskussionerna här är att ni från båda sidor i diskussionen lämnar ämnet och istället handlar det om relevansen i er egen livsåskådning och ytterst sett ett försök att bevisa eller motbevisa Guds existens.

  Genetiken kan användas och används alltmer i vetenskap för att utröna släktskapet mellan olika levande organismer. Den är bara ännu i ett begynnande skede. Ändå har man redan funnit genetiska bevis för att evolutionen ”uppfunnit hjulet” flera gånger. Det vill säga att evolutionen inte enbart handlar om att allt levande utvecklats från primitiva egenskaper till mer komplexa. Vi finner mer komplexa strukturer och funktioner i äldre fossil och mindre komplexa i yngre fossil.

  Genetiken visar på att t.ex människa och chimpans har en gemensam förfader, men ingenting om hur denna evolution har gått till. Den säger absolut ingenting om Guds existens. Genetiken kan bara användas som bevis mellan arter som kan få genetisk avkomma. Så släktskap mellan människa och chimpans som inte kan få genetisk avkomma varken bevisar eller motbevisar om det behövs en Skapare som på något sätt styr denna evolution.

  Evolutionen är ett faktum. Trist att många evangelikala kristna förnekar detta! Samtidigt är det tragiskt att många utgår ifrån att att evolutionen utesluter en personlig Gud. Allt som lever utvecklas och förändras, men utan den förmågan skulle allt levande snabbt dö ut. Människans skapande och utveckling de senaste 12000 åren vore inte möjlig om vi inte kunnat utvärdera information för att kunna förbättra. Det krävs en intelligent hjärna till det. Djuren har inte den förmågan eller strävan att utvecklas som vi människor.

  Likadant är det med evolutionen och det genetiska material som finns i allt levande. Om inte en skapande förmåga existerar så kommer inte livet att utvecklas, bara att kunna anpassa sig.
  En jumbojet kan inte komma till genom att en tromb dragit förbi ett skrotupplag, för det krävs många år av utveckling genom ”trial and eror” och högteknologisk ingenjörskonst och design för att komma fram till ett sådant flygplan. Så skapande och evolution/utveckling står inte i något motsatsförhållande till varandra.

  • Anders Åberg skriver:

   Skapande förmåga finns hos många olika djur. Flera arter använder redskap. Kråkfåglar och apor kan tillverka sina redskap, Lejon kan skapa bakhåll och drevkedjor i jakten, myror kan bygga broar med sina egna kroppar för att andra myror skall kunna ta sig fram, osv. osv.
   Skapande förmåga är således i sig en anpassning.
   Vi vet också att livet startade encelligt och även om utvecklingen inte är linjär så går den tydligt mot mer och mer avancerade livsformer.

   Om man med skapande menar att en övernaturlig gubbe har skapat arterna så förtjänar man enbart att skrattas åt.
   Om man begränsar sig till att samma gubbe har skapat universum så blir det lite svårare att motbevisa då vi inte känner till vad som skapade universum. Då har man dock själv skapat gubben och eftersom vi inte vet, så är vilken gubbe, gumma, sagofigur eller precis vad som helst exakt lika trovärdigt.
   Så att bygga hela livsåskådningar på enbart frånvaro av kunskap förtjänar nog också enbart att skrattas åt.

 9. Fem skriver:

  Anders Åberg
  HAR DU ETT LIV?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *