Vissa ateisters övertro på verkligheten

För det mesta kan de som tror och de som inte tror på något övernaturligt leva sida vid sida utan problem. Men vissa som tror på något övernaturligt identifierar sig med sin tro, och i vissa situationer diskuteras föreställningarna, och då uppstår kollisioner. Tommy Dahlman tror på Gud och för en vecka sedan pratade Richard Dawkins om varför han inte tror på Gud, och vips så fick vi ett sådant exempel. Dahlman beskriver sitt missnöje i Inblick i tisdags.

”Världens mest kända ateist, Richard Dawkins, är på besök i Sverige och han medverkade i det populära programmet Skavlan fredagen den 4 december. Som svar på Linn Ullmans resonemang om Johan Sebastian Bachs musik och Gudstro gav han beskedet: ”Om jag hade levt före Darwin hade jag också trott på Gud. Bach levde 200 år före Darwin.” Med andra ord vet Dawkins att Bach hade varit en ateist likt honom själv om han hade levt idag.”

Världens mest kända ateist är inte riktigt samma sak den person som är mest känd och ateist. Linda Ronstadt? Bob Geldof? David Gilmour, Nick Mason eller Roger Waters? Billy Joel? Frank Zappa? Men eftersom Dawkins har angripit frågan om Gud på ett vetenskapligt vis, är han att betrakta som en ”känd ateist”. Vi skulle lika gärna kunna kalla Dawkins ”världens mest kände aenhörningist”, eftersom både Tommy Dahlman och jag vet att Dawkins inte tror på enhörningar, men man får sina etiketter från den som tror. Eftersom alla är överens om att enhörningar är mytologiska väsen, blir inte Dawkins konfronterad för sitt avfärdande av enhörningars existens, och slipper bli kallad för aenhörningist.

”Världens mest kända ateist, Richard Dawkins, är på besök i Sverige och han medverkade i det populära programmet Skavlan fredagen den 4 december. Som svar på Linn Ullmans resonemang om Johan Sebastian Bachs musik och Gudstro gav han beskedet: ”Om jag hade levt före Darwin hade jag också trott på Gud. Bach levde 200 år före Darwin.” Med andra ord vet Dawkins att Bach hade varit en ateist likt honom själv om han hade levt idag.

Självbelåtenheten blir alltmer personifierad ju mer man lyssnar på Dawkins.
Han hävdar konsekvent att han besitter de nödvändiga bevisen för sin ateism, medan de troende lika gärna kan tro på troll och tomtar som på Gud. Men det ska givetvis till mer tro att tro på evolutionsteorin än att tro på en Skapare, som har skapat allt, antingen det hände plötsligt eller genom att sätta igång skapelseverkets utveckling.”

Skeptiker tror att kunskap ackumuleras över generationer genom att man läser på om vad andra kan, och sedan utmanar eller vidareutvecklar den kunskapen. Detta följer till att man tror att även man själv skulle ha andra uppfattningar om världen om man levde i en annan tid. Sannolikheten att Johann Sebastian Bach vore ateist, skulle av samma skäl variera med vilken tid han råkade födas i. Det Dawkins säger enligt Dahlmans citat är inte att Bach skulle vara ateist om han hade levat idag, utan att det är mer självklart att man tror på Gud i 1700-talets Tyskland än i dagens, och att oddsen skulle se annorlunda ut i en annan tid. Detta är inte självbelåtenhet – Tommy Dahlman missförstår helt enkelt Dawkins. Men eftersom han väljer att lyfta frågan, så kanske jag kan ta mig den självbelåtna (?) friheten att påpeka att en intelligent, upplyst och kunnig människa år 2015 förmodligen är ateist. Så visst, Bach kanske hade varit ateist, trots allt. Låt oss lämna frågan om Gud och istället titta på kritik som Dahlman levererar från sin kreationistiska världsbild.

”Även om människan förmår sig själv att tro att detta äventyr började med en kemisk reaktion i ett stort hav för fem miljarder år sedan, som så småningom blev en levande cell och som i sin tur utvecklades via amöbor för att slutligen bli en människa med vår fantastiska hjärnkapacitet, så har man ändå inte kunnat ge svar på hur allt har blivit till. Dawkins står alltså helt utan bevis för sin ateistiska världsbild. Vad gör man då? Man går självklart ännu längre tillbaka i tiden för att förklara allt med ”The Big Bang” – den stora smällen, som skapade hela universum, den här gången för cirka 12-15 miljarder år sedan. Sagt på lekmannasätt finns det inte tillräckligt med tid för att det eviga världsalltet skulle kunnat ha utvecklats till det som det är idag. Big Bang teorin kräver mer tid än vad vi har täckning för helt enkelt.”

Denna fråga handlar för en troende om hur Gud skapade världen, för en ateist om hur världen skapades. Att det egentligen inte skedde ordagrant så som det beskrivs i Första Moseboken är inte speciellt kontroversiellt. Dag och natt före solen, kvinnan av ett revben från mannen, och så vidare… Även om Richard Dawkins saknar bevis för att världen som vi känner den har ett naturligt ursprung, så är inte det en ursäkt för att komma till slutsatsen att Tommy Dahlmans Gud är världens upphovsman. Och även om så vore fallet, skulle en varelse värd att kallas Gud vara kapabel att hinna skapa det vi ser omkring oss idag på 14 miljarder år. Eftersom det finns goda bevis för att Universum är knappt 14 miljarder år, så är detta inte en fråga att diskutera, såvida inte Tommy Dahlman kan presentera goda belägg för att Gud behöver mer tid på sig. Inte bara när det gäller tid, utan även när det gäller metod har Dahlman kritik.

”Den berömda evolutionisten Sir Arthur Keith sa: ’Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas, men vi tror på den därför att den är det enda alternativet till skapelsetron, som ju är otänkbart.’

Nobelpristagaren I biokemi Dr Ernest Chain: ’Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbyggd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt och okritiskt av så många’

Dr. Robert E. D Clark, expert på entropilagen: ’Levande organismers ursprung och utveckling, från det enkla till det komplicerade, kan inte förenas med vetenskapliga principer’

Den världskände paleontologen Dr Etheridge, British Museum: ’90 procent av evolutionisternas prat är nonsens, som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas. Det finns inga bevis, i hela detta museum, på transmutationer’.”

Professor Arthur Keith (1866-1955) har förmodligen aldrig sagt att evolutionen inte kan bevisas, och om någon källa till detta hade funnits, hade det säkert kunna förklaras. Jag skulle kunna fråga Dahlman var han har läst, men väljer istället att göra det fräcka påståendet att Dahlman inte läst Keith.

Ernst Boris Chain (1906-1979) är en skapelsetroende vetenskapsman som belönats med Nobelpriset för sin forskning om antibiotikumet penicillin. Hans försiktighet kring mutationer kan avfärdas på hemmaplan med hänvisning till antibiotikaresistens.

Även Robert Edward David Clark (1906-1984) var kreationist. Jag vet inget om ”den världskände paleontologen” Dr. Etheridge, och jag vet inte när han var verksam, men jag kan bjuda Tommy Dahlman på att även han är var (eller är) skapelsetroende. Ett vettigt svar till Dahlman skulle vara att nämna några prominenta biologer som inte tror att arterna är skapade i sin nuvarande form, utan genom evolution. Men är det verkligen relevant för Dahlman vad vetenskapsmännen anser? Jag tror inte det. Jag tror snarare att Tommy Dahlman plockar upp det spåret för att han vill ha exempel på något som han anser bekräfta sin världsbild. Men för att ta Dahlman på allvar, så vill jag reda ut hur brett stödet för evolutionsteorin verkligen är.

Listan ”Dissent from Darwinism” (Discovery Institute) har använts som belägg för att det finns många vetenskapsmän som är kreationister, men denna lista med ungefär tusen namn utgör bara en mycket liten del av vetenskapsmännen i USA. Vetenskapsmännen har skrivit på att man ska förhålla sig skeptisk till att slumpmässiga mutationer och naturligt urval har det förklaringsvärde som evolutionsteorin hävdar, vilket man naturligtvis ska. De har alltså inte skrivit under på att de är kreationister. Som svar till ”Dissent from Darwinism” finns ”Project Steve” (NCSE). Dr. Brian Alters, författare till boken ”Defending Evolution in the Classroom” påstår att 99,9% av alla vetenskapsmän accepterar evolutionsteorin, oavsett område. Beräkningar som görs på listan ”Dessent from Darwinism” mot antalet verksamma biologer (1.108.100 stycken) säger oss att 0,0157% vetenskapsmän med relevant kompetens har skrivit under på uttalandet om skepticism. Men att någon är skeptisk till att slumpmässiga mutationer och naturligt urval har det förklaringsvärde som evolutionsteorin hävdar, betyder inte att man kan utgå ifrån att den personen är kreationist. Så om Dahlman verkligen skulle ta intryck av vad vetenskapsmännen säger, skulle han försvara evolutionsteorin, inte skapelsehypotesen.

”Skenet av att alla vetenskapsmän på jorden tror på evolutionsteorin fortsätter att presenteras för våra barn och ungdomar i våra skolor. Men de uttalanden jag har citerat är bara ett litet utdrag från de många vetenskapsmännen som inte tror på Dawkins darwinism. De som inte tror på Gud, men som hävdar att allt har kommit till av ingenting genom evolutionens mekanismer och det naturliga urvalet har naturligtvis inga bevis för sina resonemang och sorterar därför under både filosofisk och religiös tro.”

De som accepterar evolutionsteorin är en förkrossande majoritet, vilket jag nyss visat. Frågan om Guds existens är frikopplad från frågan om evolution. Richard Dawkins hävdar att evolutionsteorin är kraftfull nog att kunna förklara artrikedomen utan att några gudar behöver blandas in i ekvationen, vilket jag håller med om, men att påstå att evolutionsteorin har missat något grundläggande, säger inget om Tommy Dahlmans Guds existens. Missaktningen för mot forskningen är inte bara motsägelsefull när man försöker använda forskare för att vinna legitimitet, den är även kontraproduktiv.

”Vi kan dela in både vetenskapsmännen och alla oss andra i två grupper. 1. De som tror på Gud som skapare av vårt universum, antingen det hände genom en snabb skapelseakt, flera skapelseakter eller genom en långsam utveckling. 2. De som inte tror på Gud och som tror att allt har blivit till av ingenting genom evolution och naturligt urval. Evolutionsteorin har inte kunnat bevisas vare sig genom geologi, paleontologi, biologi, antropologi eller andra naturvetenskaper. Därför är evolutionsteorin en trosåskådning i paritet med skapelsetron. I Websters Dictionary definieras religion som ett ”säreget trossystem eller tillbedjan, som antingen är byggd omkring Gud, etiska principer, eller en livsfilosofi.” Därför måste evolutionsteorin klassificeras som en religion, det vill sägs ”ett säreget trossystem” då den vetenskapligt sett inte har kunnat bevisa sin tes.”

Att evolutionsteorin inte kan styrkas och därför är att betrakta som religion, är ett väldigt svepande påstående – här målar Dahlman med väldigt bred pensel. Tänk dig att någon skulle avfärda atomteorin, den allmänna relativitetsteorin eller bakterieteorin på samma sätt. Hade det varit trovärdigt? Nej, låt oss istället fråga Dahlman varför fossil från olika tidsåldrar är olika ut. Varför finns inga kaniner i några kambriska sediment? De allra bästa bevisen för evolution hittar vi i genetiken. Våra gener avslöjar vårt biologiska släktskap, och kan användas för att göra t.ex. faderskapstest med nära på 100%-ig säkerhet. För tvärt emot vad Dahlman försöker ge sken av, så är evolutionsteorin förmodligen den mest välbevisade teori som vetenskapen någonsin producerat. Hur ser förresten bevisen för att vi är skapade, och av vem, ut?

Det här inlägget postades i Kreationistlögner, Vetenskap. Bokmärk permalänken.

240 kommentarer till Vissa ateisters övertro på verkligheten

 1. Thomas skriver:

  ”evolutionsteorin” är just bara en teori, en tanke, en idé därför att den aldrig går att bevisa. Så om man tror på ”evolutionsteorin” så måste den likställas med all annan tro.

  Var och en som tror på ”evolutionsteorin” kan fortsätta med det hela livet igenom utan någon som helst förändring av den personens sätt att leva. Det påverkar inte personen på något plan utan personen accepterar den som sann, punkt slut.

  I motsats till detta så förändras en person som ”överlåter sig” till Jesus genom tron att han är Guds Son och har dött för våra synder och återuppstått från det döda och nu befinner sig på Faderns högra sida. Den personens personlighet förändras fullständigt, antingen på ett ögonblick eller mer vanligt över en tid, till en helt annan personlighet med en djup insikt om livet och dess mening.

  Observera att det senare är det något påtagligt som sker med en person emedan det första är helt resultatlösa tankar. Ur en logisk synvinkel så är bara detta faktum ett tillräckligt bevis att vi är skapade av Gud och inte av en ”slump”.

 2. Anders skriver:

  Jag trodde också på evolutionsteorin när jag gick i skolan och det verkade töntigt att tro något annat, det verkade ju så logiskt och hypoteserna lät vettiga. Jag tyckte att de som tror på Gud hade fel och att det var en saga. Men när jag började höra om Jesus när jag var med några kompisar på samlingar i missionskyrkan så var det något eller någon visade det sig som knackade på mitt hjärtas dörr. Det var ingen som tvingade mig att öppna men jag förstod att det var Jesus. Så på ett nyårsläger så öppnade jag upp mitt hjärta och tog emot Jesus som min frälsare, vad underbart, går inte att beskriva med ord. Sen började jag förstå att det är inget konstigt att tro på Gud och det är inget konstigt att Gud har skapat allt. Men det konstiga och märkliga är nu istället att man kan tro på evolutionsteorin. Egentligen var jag inte upplyst som det heter när jag trodde på evolutionsteorin, jag var vilseledd och förblindad. Nu är jag upplyst av Gud!

  • En Martin skriver:

   Jag beundrar ditt tålamod, Anders Åberg.
   Thomas och den andra Anders: det finns starka belägg för evolution.

   Jerry Coyne har skrivit en bra bok som heter ”Why Evolution is True”.

   Han pratar lite om den här:
   https://www.youtube.com/watch?v=zaAqQwKXc6Q

   Mycket boken och om varför evolution sant här:
   https://www.youtube.com/watch?v=ijhQczcVJbU

   Här finns boken att köpa:
   http://www.amazon.co.uk/Why-Evolution-True-Jerry-Coyne/dp/0199230854/

   • Anders skriver:

    Intressant att tanken på en skapare berör så många ändå även om en del inte verkar tåla eller stå ut med den tanken!

    • Anders Åberg skriver:

     Anders, det är inte den påhittade skaparen som berör, det är den vetenskapsfientliga bronsåldersattityden hos dom som tror på honom som både berör och oroar. Plus att det tydligen i praktiken går alldeles utmärkt för dessa extremister att hjärntvätta sina ungar i religiösa skolor.
     Det är illa nog att detta pågår i stora delar av den muslimska världen och vi skall naturligtvis inte stillatigande bara se på hur det breder ut sig här med.
     Talibaner och fundamentalister skall bekämpas även om dom kallar sig kristna.

     • Anders skriver:

      Och evolutionster? ( ursäkta men det blev öppet mål efter din sista kommentar Åberg)

     • Anders Åberg skriver:

      Behöver lika självklart inte bekämpas eftersom dom som litar på vetenskapen och den vetenskapliga metoden oftast har ett öppet sinne och är beredda att ändra sig om nya fakta dyker upp.
      Ser du verkligen inte skillnaden mellan dom som gräver ner sig i gamla ökensagor och vill göra bronsålderns patriarkala härskarläror till nutida norm och dom som baserar sina teorier på verkligheten och vetenskapen och försöker få människans civilisation att utvecklas?

     • Anders skriver:

      Hur meningsfullt är det att diskutera något med dig om du bestämmer hur ett ämne berör någon eller eller inte? Du placerar alla som inte håller med dig i samma fack. Att man kan omvända sig från att blint tro på evolutionsteorin till att finna en vettigare förklaring hos en skapande Gud verkar inte vara möjligt i din värld. Du har rätt att vetenskapen inte kan förklara Gud. Att tro på Gud och vetenskapen är inget motsatsförhållande. Att bygga en hel teori på en massa antaganden kräver ju att man tror på dessa antaganden. Hur kan ett osmart ingenting ha skapats till att bli det vi ser idag? Naturlagar, allt djurliv, människans uppfinningsrikedom bara för att nämna några. Att inte kräva mer än att anta att detta slumpmässigt startade av sig själv är en ganska dålig förklaring. Håller du inte med om det?

     • Anders Åberg skriver:

      Nu praktiserar du kreationisternas mest primitiva sysselsättning, ja kanske rentav eran favoritsysselsättning, nämligen dom grundlösa påståendena.
      Ni är verkligen mästare på denna form av intellektuell ohederlighet.
      Jag bestämmer inte alls vad som berör dig, jag placerar inte alls alla som inte håller med mig i samma fack och jag påstår inte att man inte skulle kunna bli religiös från att inte ha varit det.
      Rena påhitt, för att inte säga rena lögner, precis som det mesta ni har att komma med.
      Sedan skriver du ”att tro på Gud och vetenskapen är inget motsatsförhållande” för att redan i nästa mening kasta vetenskapen överbord.
      Förvirringen tycks vara total. Ruska på hövvet Anders!

      All världens ledande forskare är idag överens om att modern kvantfysik gör det möjligt att hela universum och kanske massor av liknande universum KAN ha uppstått från ingenting. Ett ingenting som dock verkar innehålla energi. Det finns flera teorier om hur detta mer exakt kan ha hänt, men alla är överens om att elementarpartiklar poppar upp och försvinner ur ingenting hela tiden.
      Att allting uppstod ur ingenting är en mycket icke intuitiv förklaring och en förklaring som våra jägar/samlarhjärnor har svårt att ta till sig. Kvantfysik är lika svår, men ATT den fungerar har bevisats av otaliga experiment.
      Genetiken kommer inte heller undan kvantfysiken och kanske kommer vi en dag med hjälp av den att kunna förklara livets uppkomst, precis som den idag ger oss en möjlig inblick i hur universum kommit till.

      Antagandet att en övernaturlig figur står bakom universums uppkomst tycks idag vara iallafall på väg att bli motbevisat av vetenskapen.
      Det gör att sannolikheten för att samma figur skulle ha skapat livet extremt liten. Vilket inte nödvändigtvis måste betyda att även livet skapats ur ingenting, men att vi har så svårt att reda ut det kan naturligtvis bero på att vi hittills inte insett vilken betydelse kvantfysiken kan ha haft på processen.

     • Anders skriver:

      Läser du verkligen vad du skriver? Du är ju full av fördomar och buntar ihop fundamentalistiska talibaner med kristna och påstår att vi kristna hjärntvättar våra barn. Och sen påstå att jag ljuger. Nej du Åberg, du får tvätta din egen byk innan du delar ut såna rallarsvingar. Sen är det märkligt som sagt att tro på att ingenting startade allt eller menar du att det räcker att inte veta? bara gissa? Är frågan inte intressant kanske? Evolutionen har inget svar på den frågan. Att säga att det finns en massa teorier som säger exakt hur det gått till, tillåt mig le, hör du inte hur intetsägande det är. Spekulationer, antaganden, gissningar. Om det var så här så kan det ha varit så att bla bla bla bla, eller så var det så att bla bla bla. Jag har funnit svaret hos Gud. Har du ingen längtan efter att få lära känna Gud? Har du gett Gud en chans?

     • Admin skriver:

      Anders,

      ”påstår att vi kristna hjärntvättar våra barn.”

      Rent tekniskt så är väl grundlösa och falska påståenden, presenterade som fakta, just hjärntvätt.

      ”Har du ingen längtan efter att få lära känna Gud? Har du gett Gud en chans?

      Att det är Gud som diskuteras är bara ett uttryck kulturell bias innan hans existens säkerställs. Om vetenskapen har fel om att vi har ett naturligt ursprung (vilket är osannolikt) är det inte säkert att trollkarlen vi söker är Gud.

     • Anders skriver:

      Är admin och Åberg samma person?

     • Thomas skriver:

      Att Gud finns är ett faktum som de allra flesta har accepterat, förutom en liten klick ateister. Däremot är det sett stort antal människor som inte har förstått Guds sanna natur.

     • Admin skriver:

      ”Är admin och Åberg samma person?”

      Nej, jag heter Anders Hesselbom (en av två administratörer). Kontaktuppgifter finns allra längst ner på sidan.

     • Anders Åberg skriver:

      Anders. Jo till skillnad från dig så läser jag vad jag skriver. Jag buntar ihop fundamentalister, kristna eller muslimska spelar mindre roll, men jag buntar inte ihop fundamentalister med ”vanliga” religiösa människor, så sluta ljug nu Anders.
      Om fundamentalister i religiösa skolor slår i sina ungar att vetenskap är en bluff, att universum är 6000 år, att människor levde tillsammans med dinosaurier och att evolutionen är en tro jämförbar med religion, så strider det mot all känd vetenskap och då är det per definition hjärntvätt.

      Sedan fortsätter din uppseendeväckande förvirring. Evolutionsteorin hanterar ju inte ens frågan om hur universum uppstod. Den förklarar hur livet utvecklas och förändras i takt med att miljöerna på vår planet förändras.

      Teorierna om hur allting uppstod är inte alls ”spekulationer, antaganden, gissningar”, det är fysik, kvantfysik och matematik baserad på massor av olika iakttagelser och experiment.
      Till delar samma fysik som gör den dator du skriver dina dumheter på möjlig. Den hade knappast fungerat om allt detta bara var rena gissningar.
      Alla dina ”bla bla bla” är ett uttryck för den ödmjukhet inför möjligheten att man kan ha fel, som i så hög grad präglar vetenskapen, men som pinsamt nog helt saknas hos er kreationister, som istället har fräckheten att tro att ni vet precis allt om allt bara för att ni har läst en gammal ökensaga skriven av människor som skulle få underkänt i precis varenda ämne i vilken skola som helst idag.

     • Anders skriver:

      Hur definierar du en vanlig religiös människa? Jag läser och vet också vad jag skriver men ibland blir det som att prata med en vägg när du inte verkar förstå eller inte vill förstå vad jag skriver. Hänger inte evolutionsteorin ihop med big bang theory?
      Kan man inte fråga en så enkel fråga som hur allt blev till? Det blir svårt att diskutera något om man inte pratar om samma sak. Om samma fråga. Det blir lätt för mycket politik där en typ ”Bildt” säger att frågan är felaktigt ställd. Var Newton fundamentalist? Han var både vetenskapsman och troende kristen. Du delar upp allt som svart eller vitt, du har svårt att inse att man både kan vara vetenskapsman och troende kristen.

     • Anders Åberg skriver:

      Jag definierar en ”vanlig” religiös människa som en som inte tolkar skriften bokstavligt och inte förkastar vetenskapen. I vårt land tror jag att nästan alla religiösa kan räknas in i den kategorin.
      Är man religiös på det sättet så ser jag ingen konflikt i att vara både troende och vetenskapsman.
      Exakt hur Newton tolkade skriften vet jag inte, men på 1700 talet var nog dom flesta inklusive Newton iallafall skapelsetroende. Dessutom är det ju så att vetenskapen till mycket stor del utvecklats av religiösa människor, av den enkla anledningen att nästan alla var religiösa i vetenskapens barndom. Nu har dock vår kunskap byggts på i sådan omfattning att i stort sett alla som sysslar med vetenskap insett att det blir totalfel när man tolkar skriften bokstavligt och att inte ni kreationister begriper detta är rent tragiskt.

      Big Bang teorin och evolutionsteorin hänger naturligtvis ihop, men dom behandlar olika ämnen. Evolutionsteorin försöker inte ens förklara universums uppkomst.
      Visst kan och måste man ställa sig frågan hur allting uppstod, jag gör det hela tiden men jag finner det helt orimligt att inte då vända sig till den vetenskap som vi ju så tydligt ser fungerar på idag nästan alla livets områden.
      Då hamnar man i den obegripliga kvantfysiken.
      Jag försöker läsa böcker av t.ex. Stephen Hawking och Lawrence Krauss, men det är inte lätt att ta in denna kunskap, speciellt om man är en matematisk idiot som jag är.
      Som jag tidigare påpekat så ser vi dock i t.ex. våra datorer och mobiltelefoner att kvantfysiken fungerar och att vi ser det är bevis för att den vetenskapliga metoden fungerar.
      Den metoden ligger till grund för all vetenskap idag, även evolutionsteorin och att bara vifta bort allt detta utan att ha egna bättre vetenskapliga fakta att komma med är att idiotförklara sig själv. Det lämnar er fundamentalister i en tröstlös öken av lögner, misstänkliggöranden, påhitt och fria fantasier och när man använder sig av sådant så får man nog stå ut med att bli bemött och kanske ibland rentav förlöjligad.

     • Anders skriver:

      Då är jag enligt din definition inte fundamentalist, jag blundar inte för vetenskapliga fakta. Och för mig är det inte konstigt att då också vara skapelsetroende, om det har tagit exakt 6000 år eller 13 miljarder år så som vi räknar tid påverkar inte att det måste finnas en intelligent Gud bakom det hela, min tro står inte och faller på en tifsangivelse. För Gud är 1000 år som en dag och en dag som 1000 år för att citera bibeln. Gud är inte begränsad av tid. Evolutionsteorins pusselverk är beroende av enorma tidsrymder för att antagandena ska gå ihop. Och ändå går detta inte att bevisa. Om det så hade tagit 100 biljoner år sen big bang så hade ingenting skapats som vi idag kallar liv om ingen intelligens låg bakom. Det insåg tom Einstein som trodde på Gud och var och är kanske världens smartaste människa.

     • Anders Åberg skriver:

      OK där steg du iallafall lite i min aktning, men Einstein religiös….nä knappast.
      Här två citat av samme man.
      ”En gud, som belönar och bestraffar sina egna skapelser, som har en vilja, liknande den, som vi erfara hos oss själva, kan jag ej föreställa mig. Ej heller en individualitet, som sträcker sig bortom döden, kan jag tänka mig; må svaga själar, fyllda av ångest eller löjlig egoism, nära dylika tankar.”
      Och
      ”För den, som är genomsyrad av den kausala lagbundenheten i allt som sker, är idén om ett väsen som ingriper i världsförloppet, en absurditet”

     • Anders skriver:

      Ja, Einstein verkar vara lite kluven när han pratar om Gud, i ena stunden skriver han att Gud finns och i nästa det som du citerade. Jag har hittat många citat som säger båda saker. Men det pratas också om en kosmisk religiositet och det vet jag inte vad han menar med det. Han pratar dock ofta om den ordning som finns i universum. Ja nu blir diskussionen kanske lite mer produktiv.

     • Anders Åberg skriver:

      Man kan var säker på att Einstein trodde på fysiken och den vetenskapliga metoden, den metod som vi alla med egna ögon kan se fungerar.
      Den säger, med dagens kunskapsnivå, att universum är 13,7 miljarder år gammalt och att alla ämnen utom väte och helium produceras av exploderande stjärnor för att sedan efter mycket lång tid hamna i levande varelsers kroppar.
      Samma metod säger att livet utvecklas efter evolutionsteorins principer, det är dessutom en av dom mest testade teorierna som finns.
      Den har utvecklats sedan Darwin , men den har aldrig motbevisats på något grundläggande plan och jag kan lova dig att Einstein var helt övertygad om evolutionens riktighet. Skapelsemyten fanns även på hans tid, men han satte sin tilltro till vetenskapen och om du inte anser dig smartare än han så kanske du skulle överväga samma sak.

     • Anders skriver:

      Hej, nej jag är ändå helt övertygad om att Gud finns och har skapat universum och allt. Jag finner ingen vetenskaplig metod att bevisa detta för dig. Men om du är intresserad av att lära känna Gud så kan du börja att fråga honom tex: Gud om du finns så visa det för mig. Jag tvivlar på din existens men jag vill ge dig chansen att övertyga mig att du är verklig. Amen.

     • Anders Åberg skriver:

      Ja teorierna om universums uppkomst är knappast helt vattentäta och kommer sannolikt att förändras en hel del med ökande kunskap. Så om det någonstans finns en kunskapslucka stor nog att klämma in en gud i så är det där.
      Vilken gud däremot går inte att ha en seriös åsikt om. Dom olika uppfattningar om det som finns är enbart kulturella fenomen.
      Själv vill jag inte ha något med en figur som gamla testamentets gud att göra. Skillnaden mellan honom och den sagofigur som kallas Satan verkar hårfin. Båda två är ganska uppenbart påhittade av människor och om det mot varje rimlig förmodan finns något övernaturligt väsen som skapat universum så har nog varken du eller jag minsta aning om vad det är.

     • Anders skriver:

      Hej, jag hittade en intressant sida som behandlar detta om huruvida Einstein var troende eller inte, se länken nedan.
      http://www.godandscience.org/apologetics/einstein.html

     • Anders Åberg skriver:

      Ok då är vi överens om att världens intelligentaste man inte trodde på gud.
      Hur känns det där för en kreationist egentligen?

      Einstein gillade inte kvantfysik och han tog tillbaka sin kosmologiska konstant.
      Idag har vetenskapen byggt vidare på hans ideer och gjort massor av nya upptäckter.
      Nu har vi rimliga testbara kvantfysiska förklaringar på hur något kan uppstå ur intet och den kosmologiska konstanten har återuppstått från dom döda.
      Visst är den vetenskapliga metoden underbar!

     • Anders skriver:

      Hej, var lite upptagen med annat. Känns och känns? Det har ingen betydelse för min del vad Einstein trodde på. Som jag skrivit tidigare så lär aldrig vetenskapen kunna förklara Gud. Det är något som man måste uppleva själv. Jag kan inte på ett vetenskapligt sätt leda dig till tro på Gud. Det valet är helt upp till dig om du vill lära känna Gud eller inte. Den vetenskapliga metoden är bra givetvis, men man kan inte blanda ihop fakta och antaganden i hur stor utsträckning som helst. För mig är fortfarande evolutionsteorin en saga i den bemärkelsen att alla djur och människor skulle ha utvecklats från en primitiv amöba? Det är helt enkelt för många saker på vägen som måste klaffa för att en sådan utveckling ska kunnat ske. Oavsett antal år.

    • Thomas skriver:

     ”Själv vill jag inte ha något med en figur som gamla testamentets gud att göra. ”

     Så du vill skapa din egen gud, vilket är den allmänna uppfattningen idag. Alla har eller är sin egen gud, något som den levande Guden inte tar notis om. Gud dömer rättvist och alla som vägrat tro på Hans Sons namn är dömda till evig plåga. Sedan kan man tycka vad man vill om detta, men det förändrar ingenting.

     • Anders Åberg skriver:

      Och jag som trodde jag hade varit så tydlig med att jag inte trodde på några gudar…märkligt.

      Att skapa sina egna gudar har ju folk gjort i alla tider, det finns hur många som helst och din är bara en av dom.

     • Thomas skriver:

      En gud, eller rättare sagt en avgud, är det som fyller ditt hjärta och förstånd som inte är den levande Guden.
      Ex. ”det finns inga gudar därför att evolutionsteorin är sann” blir likt en ”gud” för dig, eftersom du fyller ditt sinne med dessa tankar. Du hyllar och prisar den som ”sanningen” och lyfter upp den över allt annat och därigenom blir den din egen gud.

     • Anders Åberg skriver:

      He he nej Thomas evolutionsteorin blir aldrig någon gud. Den är inte oföränderlig, den är inte allsmäktig och den kräver ingen dyrkan eller fruktan. Den är bara den bästa teori som råkar finnas just nu för att förklara livets utveckling. Den kan komma att förändras och den kommer att förändras i takt med ny kunskap.
      Du är nästan som en alkis som vill att alla andra också skall vara alkisar bara för att hen inte skall känna sig utanför. Samtidigt som du tycks ha din tro mest av rädsla för din gud och för att rädda ditt eget skinn när du dör.
      Ganska obehagligt faktiskt.

     • Thomas skriver:

      Anders,
      Det är inte för min skull jag skriver, utan för din skull. Jag vrider och vänder på argumenten för att försöka få dig att förstå, men det är bara Gud som kan öppna ditt hjärta och jag är övertygad om att detta kommer att ske en dag…

     • Anders Åberg skriver:

      Nu tror jag inte på dig Thomas. Jag tror du skriver av samma anledning som jag. För att det är så jävla gött att få rätt!
      Vi människor är sådana, vi grälar och diskuterar och vi vill alltid vinna diskussionerna. Det ser ut som ett jättelikt socialt sammelsurium med en massa envetna rackare som aldrig vill ändra sig, men ur alltihop växer på något konstigt sätt ökande kunskap och stora vetenskapliga landvinningar, trots att en del (inga namn) ständigt försöker vrida klockan bakåt. Märkligt men spännande.

     • Thomas skriver:

      Absolut, jag tror också att det kommer något positivt ur allt detta bollande av idéer och uppfattningar. Och då inte bara för vår egen skull, för det kanske är någon annan som läser våra kommentarer och blir styrkta i deras personliga ståndpunkter.

      Anders, även om det kan tyckas märkligt, så har jag faktiskt en genuin omtanke om din själ :) oavsett om vi alltid kommer att tycka annorlunda.
      /Thomas

   • Thomas skriver:

    Första intrycket av Jerry är att han verkar förvirrad, vilket han troligtvis också är. Hans argumenteringar är densamma som för alla andra ”evolutionister”. Argumenteringen är svepande och håller därför aldrig för en närmare logisk granskning, dessutom ignorerar man som vanligt gällande naturlagar.

 3. Thomas skriver:

  Citat: ”Med andra ord vet Dawkins att Bach hade varit en ateist likt honom själv om han hade levt idag.”

  Hur kan han veta det? Det är den här typen av ”logik” som ”evolutionisterna” bygger sina teorier på.

  • Tommy skriver:

   Vad lustigt att du citerar just kreationistens logiska felslut och inte vad Dawkins sade 😉

 4. Anders Åberg skriver:

  Fossillagrens mycket tydliga evidens på utveckling från encelligt liv till högre måste naturligtvis ha sin förklaring. Den förklaringen måste kunna förutsäga det vi ser med våra egna ögon. Att bara blunda och förneka att evidensen finns där är ju fullständigt oseriöst och även om det inte stämmer med bibeln så finns det tonvis med övergångsformer på våra museer. Hästens utveckling och inte minst vår egen är bara två exempel där vi tydligt ser utvecklingen. Varför varje individ av en art är lite olik alla andra andra, varför vi människor t.om. har växt DNA i våra gener och varför absolut största delen av livets historia på jorden bara består av encelligt liv måste också förklaras. Skapelseberättelsen kan inte förklara detta, tvärtom så verkar dessa exempel helt orimliga i ett skapelseperspektiv. Evolutionen däremot ger oss en logiskt hållbar och med extremt många exempel underbyggd teori där dessa exempel går att förutsäga utan konflikter.
  Därför är evolutionsteorin utan minsta tvekan den bästa tillgängliga förklaringen, dvs. den är inte alls en teori eller en tro som alla andra.

  Kreationisternas argumentation är faktiskt ganska tråkig och fantasilös, först en rad fullständigt ogrundade påståenden, sedan ifrågasättande och ibland t.om. rena idiotförklaringen av all världens vetenskapsmän, utom den promille som eventuellt är kreationister själva. Dom letar närmast maniskt efter kunskapsluckor och tjatar i evighet om hur dåliga bevisen för evolutionen är för att sedan själva välja att tro på en ide som totalt saknar bevis.
  Varför detta ständiga bjäbbande om bevis när dom i praktisk handling visar att dom fullständigt struntar i bevis kan man undra?

  • Anders skriver:

   Du nämner att bevis för övergångsforner finns på museer, kan du berätta närmare vilka museum och vad bevisen består av? Bara för att man har resonerat fram ett scenario och överdrivit detta med hur teckningar och konstverk på hur mellanformer kan ha sett ut uger inget annat än teorier. Det finns fortfarande inga påtagliga bevis som inte kan ifrågasättas. Det är därför det kommer frågor hela tiden som undrar var bevisen finns.
   Evolutionsteorin haltar av sig själv även om den inte jämförs med någon annan förklaring. Så att ständigt jämföra den med en Gudstro och bara förlöjliga Gudstron är bara patetiskt.

   • Anders Åberg skriver:

    Tja, i USA, England och Kina finns flera anrika museer med stora fossilsamlingar. jag har aldrig varit där själv, men det finns gott om bilder och illustrationer på nätet om du nu verkligen är intresserad.
    Bevis som inte KAN ifrågasättas finns inte för någonting, men dom bevis jag räknade upp finns med största sannolikhet även verkliga livet och din religion kan inte förklara dom.
    Din tro har vad jag vet inga som helst bevis eller ens indicier till sitt förfogande utan det enda som finns är just ifrågasättandet av bevisen för evolutionen, vilket vem som helst inser inte alls duger som bevis för någon annan teori.
    Att skapelsetron jämförs med evolutionen är naturligtvis är fullständig självklarhet och att ifrågasätta det är verkligen patetiskt, för att inte säga direkt skrattretande.

    • Anders skriver:

     Varför är det skrattretande?

     • Anders Åberg skriver:

      Av det uppenbara skälet att dom två teorierna motsäger varandra. Hur kan det INTE vara glasklart??? Du gör ju det själv hela tiden!!

  • Thomas skriver:

   Det finns inga sk. ”fossillager” någonstans på vår jord bara sedimenteringar efter ”den stora floden”.
   Hästens s.k. ”utveckling” är en bluff och används inte längre som ”bevis”.
   Det finns inga som helst bevis för att encelliga djur fanns innan alla de andra djuren.

   Det enda som förklarar det vi ser i naturen är Guds Ord, berättad och nedtecknad ända sedan Adam & Eva. Varför förneka?

   • Anders Åberg skriver:

    Ha ha, snacka om ogrundade påståenden, du verkligen excellerar i ämnet.
    Fossillager är väldigt ofta sedimenteringar efter översvämningar, men en enda stor flod finns inget som helst stöd för annat än i bibeln och i din fantasi.
    Hästens utveckling är naturligtvis inte alls någon bluff. Det finns ovanligt gott om fossil och numera även DNA som tydligt visar detta. Bluffen står du för här Thomas.
    Varför förneka guds ord? Ja en bra anledning är ju att dom inte förmår förklara det vi ser med våras egna ögon och att dessa ord går att spåra bakåt till gammal solgudadyrkan och annat trams som antagligen inte ens du tror på. Plus då det enkla faktum att det finns tusentals olika gudar i vår historia som inte alla kan vara sanna samtidigt, vilket osökt leder till en annan tråd där jag ställde frågan om nu alla folk i alla världsdelar hittat på gudar, hur vet du då vilken som är den rätta eller att inte alla är påhittade? Jag antar att du inte vill framstå som så lättledd så du bara passivt suger i dig det som just din kultur har serverat dig, så du bör verkligen ha ett rejält bra svar på den frågan.

    • Thomas skriver:

     A. Fossiler i Himalaya, kanske en liten hint.

     B. Hästen är en häst även om den ser ut som en Zebra.

     C. Guds Ord kom långt innan Baal (solguden) och den levande Guden varnar för all avgudadyrkan, vilket även innefattar ”evolutionsguden” och alla andra av Satan påhittade gudar.

     • Anders Åberg skriver:

      A. Hittar inget annat om hästfossil än att det fortfarande är en av dom bäst belagda kedjorna i evolutionen.
      B. B.la. fötterna visar att dom t.om. är besläktade med Noshörningar och korsningar mellan Häst och Zebra blir sterila så dom är närstående, men olika arter.
      C. Det du kallar Guds ord är dom gamla, troligen Sumeriska myter som verkar ligga till grund för massor av olika religioner.

     • Thomas skriver:

      Den sumeriska civilisationen beskrivs bäst utifrån texterna i GT. Tidsspannet troligtvis någonstans runt Nimrod efter den stora floden.
      Intressant nog så är parallellerna många med Bibeln som:
      A. Guds namn – Elohim/El
      B. Jordens skapelse på sex dagar och den sjunde är vilodagen.
      C. Edens lustgård,.
      D. Evas skapades från Adams revben (klonad).
      E. Den stora floden.

      Bästa och säkraste källan är förstås alltid Guds Ord, något att lita på! :)

     • Thomas skriver:

      Jag har sagt det förut, fossiler bevisar bara en sak och det är att något har dött.
      Om du hittar ex. ett skelett av en människa i skogen kan du aldrig påstå att det skelettet fick några barn, eller hur?

     • Anders Åberg skriver:

      Men om du hittar många fossiler som visar på förändring över tid så kräver dom en förklaring.
      Bibeln har ingen sådan förklaring, men evolutionsteorin har.

     • Thomas skriver:

      Och det är ju evolutionisternas dilemma, att det inte går att se några klara utvecklingstrender i sina fossilfynd, trots att man grävt upp miljoner av dessa fossilbitar. Och att det finns så många tyder enbart på att en snabb process (den stora floden).

      I sin desperation påstår evolutionisterna att dess fynd ligger i olika lager åtskilda av miljoner av år när fynden istället visar på enorma krafter vid sedimenteringsproccessen som består av gravitationseffekten från tidvattnet vid floden. Dvs inget blockerade tidvattensvågorna. Detta kan enkelt simuleras i en sedimenteringsbassäng. Jag har själv studerat dessa geologiskt mycket intressanta effekterna i asien.

     • Anders Åberg skriver:

      Du påstår nu utan vetenskaplig grund att all världens geologer och arkeologer är inkompetenta och inte begriper ens grundläggande fakta om sedimentering.
      Sedan påstår du att det som all världens arkeologer och biologer anser är tydliga kedjor i utvecklingen inte finns.
      Du är tydligen precis som alla andra kreationister mycket bättre utbildad än alla dessa experter och dessutom på ett flertal discipliner.
      Antingen är du ett geni eller så är du ändlöst arrogant och självuppblåst.

   • Anders Åberg skriver:

    Glömde dom encelliga kompisarna. I dom djupast belägna fossilförande lagren finns bara encelliga djur Thomas och det finns idag endast EN hållbar förklaring till det, dvs. det fanns inget annat liv vid den tiden. Ganska självklart, eller hur?

    • Thomas skriver:

     Var någonstans (på jorden) hittar du alla dessa specifika ”fossillager”?

     • Anders Åberg skriver:

      Tja, fossiler i Himalaya verkar du ju bekant med, Grand Canyon är ett annat ställe, men fossiler hittas över hela jorden så specifika platser får du allt googla på själv.

     • Thomas skriver:

      Så hur hamnade fossilerna på jordens topp om det inte var en flod?

     • Anders Åberg skriver:

      Fattar inte riktigt vad du menar med jordens topp, men döda landdjur har en tendens att bli liggande på marken och döda havsdjur på botten. Med ovanliga och tursamma omständigheter kan dom sedimenteras över tillräckligt snabbt för att fossiliseras. I t.ex. Grand Canyon kan man tydligen ganska lätt följa dessa sedimentlager bakåt i tiden, ända tillbaka till prekambrisk tid där bara encelligt liv hittas. Att förneka existensen av olika sedimentlager vilket man ju tvingas till om man hävdar att det bara var en enda stor flod, går emot allt vad vetenskapen kan se i berggrunden och när folk utan gedigna kunskaper i ämnet hävdar sådant enbart för att det står i en gammal bok så blir det direkt oseriöst.

     • Robert Back skriver:

      Om du med ”jordens topp” frågar varför fossil hittas i berg – så är det förstås för att jordskorpan på sina ställen skrynklas till just berg… något som resulterar i att djupt liggande lager kan komma i dager ”högt upp”.

     • Thomas skriver:

      Fast jordskorpan är ju inget papper som man kan skrynkla ihop och räta ut.

     • Robert Back skriver:

      Nej det ”argumentet” förstås. Så dum jag var. Tänkte inte riktigt hela vägen där. Väldigt lite – om alls något – av (ens grundläggande) naturvetenskap går ju hem hos dem som utvecklat kassaskåpssäker faktaresistens pga. extrem, teistisk världsbild. Det borde jag ha tänkt på tidigare så hade jag inte behövt ägna onödiga minuter åt min förra kommentar.

     • Thomas skriver:

      Vad är enklast, att skrynkla ett papper eller att skrynkla ”jordskorpan”?
      Så vilka krafter skulle kunna skrynkla ”jordskorpan”?

     • Robert Back skriver:

      Sorry! Ingen chans att jag har ens minsta lilla tanke på att argumentera kring sådana frågor. Inte den här gången i alla fall. Du vill egentligen inte heller ha ett svar. Och skulle du få ett svar (de finns förstås egentligen överallt) lägger lägger du händerna för öronen, blundar och låter munnen ljudligt mantra något fantasidrypande självbedrägeri. Alternativet är att du bara trollar och skrattar vartefter folk går i fällan och idogt berättar vad 1+1 är… trots att det hör till grundläggande allmänbildning. Så morsning och good bye.

     • Anders Åberg skriver:

      Eftersom det ju är jag som brukar gå i fällan så får jag väl bara ödmjukast påpeka att man kan gå ut på nästan vilken klippa som helst och tydligt se hur skorpan har skrynklat sig, men om nästa fråga blir den som Robert befarar, vad blir 1+1, så får nog t.om. jag ge upp.

     • Robert Back skriver:

      Jag kan ju tillägga att det ibland är ganska intressant och givande (och kul) att ”falla i fällan” och diskutera dylika frågor – trots att det är frågor som diskuterats miljoner gånger om. Men när en vuxen(?) ”debattör” ställer följande fråga: ”Vad är enklast, att skrynkla ett papper eller att skrynkla ”jordskorpan”?
      Så vilka krafter skulle kunna skrynkla ”jordskorpan”?”. … Ja då får jag svårartade ticks och knäna blir svaga. Då är det läge att andas, dra sig tillbaka och inse att monumental ignorans tydligen är stark och livskraftig ute i stugorna, samt att man bör tänka på egen hälsa och inte stånga sig blodig mot den andres självvalda dumhet. Skulle man vara på ett dagis och få den frågan av vetgiriga barn så är det förstås en helt annan sak.

     • Anders Åberg skriver:

      He he, ja man måste ju fråga sig varför det absolut måste ner på dagisnivå. Kan det möjligen finnas någon för oss dödliga oupptäckt strategi i att tramsa till det så? Dock har jag svårt att se vad vinsten skulle kunna vara i att trötta ut alla opponenter med rena struntfrågor. Ingen lär väl vinna några anhängare på det sättet.
      Kanske Thomas själv kan avslöja vad det egentligen handlar om?

     • Thomas skriver:

      Ingen verkar ha förstånd nog att beskriva vilka krafter som får bergskedjor att formas.

      ”Orogenser (bergskedjornas bildande) sker vanligtvis när två kontinentalplattor kolliderar med varandra och den ena skjuts upp på den andra.” beskrivs exempelvis på svenska Wikipedia. Det ser bra ut som en illustration i en textbok, men är en fysikaliska omöjlighet.

     • Robert Back skriver:

      *Slår mig själv över fingrarna med en linjal samtidigt som jag mot bättre vetande och sunt förnuft replikerar…*

      ”En fysikalisk omöjlighet”. Jaha du Thomas… Det säger du!? Utveckla gärna. Jag hämtar chipsen medan du funderar.

     • Thomas skriver:

      Då är vi alltså samstämmiga om att de allmänt populariserade teorin om bergskedjornas bildande är orimlig.

     • Anders Åberg skriver:

      !!!????

    • Thomas skriver:

     En fysikalisk omöjlighet att ”kontinentalplattor” krockar med varandra så uppstår bergskedjor av följande anledningar:
     1. Newtons andra lag: ”Rörelsemängden har samma riktning och storlek som den applicerade kraften som verkar på en kropp med konstant massa.” Vilket betyder att en en horisontell kraftvektor inte kan skapa en vertikal vektor.
     2. Varifrån kommer energin som skulle krävas att lyfta den enorma massan vi talar om”
     3. Om kraften appliceras i kanten av en tänkt platta så kommer effekten bli vid kanten av densamme.
     4. Allt flyter på magman så även om energin skulle finnas så skulle effekten bara bli att plattorna flyttar på sig inbördes.

     • Robert Back skriver:

      1. Bravo! Att genom Newtons tvåa lyckas med konststycket att… vänta… måste omformulera mig… hur mycket snedtolkning på en skala kan du åstadkomma av något som en av Newtons lagar? Om du t.ex. tar hans ”trea” då? Hur tolkar du den? Jag väntar med spänning och chips.
      2. Varifrån kommer energin som pressar ihop is till isvallar?
      3. Öh???? Där hängde jag inte riktigt med. Kan du ge exempel (gärna geologiska/tektoniska) så att jag förstår bättre?
      4. Vad då ”bara”. Eller så ja… ”bara”. Du är ju helt plötsligt närmare svaret än du anar.

     • Anders Åberg skriver:

      Kan du maila några chips Robert?

     • Robert Back skriver:

      Hoppas chipsen kom fram till slut. Fungerade kanske bättre med Dropbox än med mail.

      Mina två chipspåsar är tomma och Thomas har inte replikerat. Antingen blev det tidig läggning eller så är det lång och febril mailkontakt med vetenskapshittepåverkstaden i Kreationistia.

     • Anders skriver:

      Rolig du är Robert :) Not!
      Chips? Trodde du gick på tyngre droger än så

     • Robert Back skriver:

      Tyngre droger? Absolut!
      Tyngst och mest beroendeframkallande av dem alla… kunskapsäpplet.
      Och ju mer jag tuggar desto mer finns det kvar att äta.

     • Anders skriver:

      Intresseklubben noterar

     • Robert Back skriver:

      @Anders
      Synd att intresseklubben inte antecknar på basen av den här websidans artiklar och referenser.

      Men du har rätt i dina antydningar. Mina chipsinlägg är verkligen inte mycket att hänga i granen vad beträffar diskussionen i sig. Admin kan mycket väl radera åtminstone de av mina inlägg som ”tappat fokus”. Det har jag inget emot.

      Problemet är de som kommenterar tenderar bli webtroll vare sig man vill eller inte. Undantag finns givetvis men åtminstone jag faller lätt in i trollrollen.
      Varför?

      Jo därför att de absurda diskussioner som förs bland kommentarerna bara är upprepningar av exakt samma diskussioner som rullat på massor av ställen i många år. Vi tillför ytterst lite – om ens någonting. Efter att ha skummat genom olika diskussioner här på Evolutionsteori.se inser jag att det i princip är en handfull debattörer som gång på gång ältar precis samma sak. Ämnena går lite i vågor men det blir total rundgång till slut.

      Jag förmodar att ingen av debattörerna sist och slutligen är här för att faktiskt missionera – alltså debatterar för att omvända någon annan. Eller det kanske man gör till en början, men man inser snabbt att det är lönlöst och då fortsätter man kanske av andra orsaker. Ursprungsartiklarna på sidan i sig – ja de har stort informativt värde och är det något som kan ”omvända” någon osäker så är det de artiklarna.

      Det finns alltid kreationister som trollar på vetenskapssidor. Se bara t.ex. på fb-sidorna för Science och Nature. Jag vågar påstå att den absoluta merparten av de trollen inte läser Science för att lära sig något av rådande vetenskap (de prenumererar knappast). De är bara där på den fb-sidan för att få flasha gud och för att få en motreaktion ( = troll). Samma gäller många som kommenterar på kreationsistsidor. Jag kan t.ex. inte undgå att roas (men ändå också djupt oroas) av det huvudlösa ”vetenskapliga” nonsens som fabuleras ihop på sådana sidor (samt bland kreationistkommentarerna här). Det gör mig automatiskt också till lite av ett troll.

      Det är fullt möjligt att jag fortsätter kommentera och ställa frågor här på sidorna. Det beror helt enkelt på humör. Vi får se.

     • Anders skriver:

      Hej, ja jag håller med om att den sakliga debatten spårar ur för det mesta. Å ena sidan har vi oss som tror på en allsmäktig Gud som har skapat allt och på andra sidan evolutionster, ateister som kör sitt race.
      Det blir för det mesta bara trams där några bara verkar vara ute efter att ha sista ordet. Det är lite tråkigt att man kan vara så insnöad som en del är. Att inte ens våga ifrågasätta evolutionsteorin är märkligt. Tala om hjärntvätt!

     • Thomas skriver:

      Det är sorgligt att se vilket genomslag som fördumning av skolorna lett till.
      Teorin om ”kontinentalplattorna” är ett av de mest flagranta exempel, men många fler finns som att ”orkaner orsakas av varmt havsvatten ”eller att ”solens energi generas i dess kärna”.
      Och jag ser att kunskaper lyser med sin frånvaro även här, då jag enbart bemöts av allmänt trams när det gäller just ”kontinentaplattsteorin”.

      Jag vill inte låta elak, men vad kan man mer begära om man använder lektyr som ”Science” som sin kunskapskälla.

     • Anders Åberg skriver:

      Thomas, nu får du sluta smita. Du sprutar ur dig påståenden, men aldrig ens skymten av belägg.
      Förklara nu för oss okunniga hur berg uppstår, hur kontinenter flyttar på sig, hur solens energi uppkommer och vad som orsakar orkaner.
      Du påstår ju dig veta detta bättre än all världens vetenskapsmän.
      Har du inga förklaringar så faller trollstämpeln hård och obeveklig över dig.

     • Robert Back skriver:

      Anders nämner hjärntvätt och Thomas raljerar över rådande okunskap och fördumning med Science som slutlig knorr.

      Tycker att de två kommentarerna säger och bekräftar det mesta.

     • Anders Åberg skriver:

      Vem är det som klampar på min bro?

     • Thomas skriver:

      Troligaste förklaringen till de stora bergskedjornas uppkomst;
      Enligt Newtons andra lag förstår vi att det krävs en vertikal kraft för att det ska vara möjligt att ”lyfta” dessa enorma landsmassor som bildar våra bergskedjor. Vad som mer krävs är enorma energimängder i sådan omfattning att det helt enkelt inte finns tillgängligt på vår planet. Vulkanisk aktivitet skapar också mycket stora ”berg”, tom solsystemets största på Mars, men de är alltid av lokal karraktär. Nej, den kraft som krävs för att skapa en bergskedja måste komma utifrån vår planet och vilka krafter har vi då till vårt förfogande?
      Även här ger Newton oss en hjälpande hand och han namnger den kraft som alla är väl bekanta med, både människor och djur och det är förståss gravitationskraften. Det intressanta är att kraften är myxket svag och enbart relevant på mycket stora massor. För att inte göra detta inlägg för långt så hoppar jag snabbt framåt och går till pudelns kärna: Om ett mycket stort objekt, ex. en komet, passerar nära jorden så skapas en gravitationsvåg genom vår planet med kanske 1000 km/h som helt enkelt rycker upp materia när den passerar, tills kraften plötsligt släpper sitt grepp, jmf tidvattenseffekten.
      Ex. när kometen Venus passerade genom vårt solsystem så rycktes all atmosfär och vatten bort från Mars och påverkade jorden, vars effekter bl.a. beskrivs i Bibeln, men även av de flesta andra äldre kulturerna.

     • Anders Åberg skriver:

      Om du pressar in något under något annat så får du en vertikal kraft. Vi kan med våra egna ögon se hur den mittatlantiska ryggen pressar upp magma som tvingar isär kontinentalplattorna. Den går t.om. att se över vattenytan på Island. vi kan också med våra egna ögon se landhöjning på olika ställen utan att några kometer passerar.
      Din faktaresistens är snudd på otrolig Thomas.
      Tror du att jorden är rund eller platt?

     • Thomas skriver:

      Angående solens energi källa;
      Textböckernas föklaring på dess enegikälla är att det sker kärnreaktioner i solens kärna och energin förflyttas sedan ut till dess yta och vidare ut i dess omgivning. Var och en som börjar fundera över riktigheten i den teorin inser ganska snart att den inte håller då den inte på något sätt förklarar det vi kan observera.
      Dessutom så påstår samma textböcker att solen har funnits i mer än fyra miljarder år, så bara genom enkel mattematik kan man snabbt räkna ut att solens massa aldrig skulle räcka till dess mätbara aktivitet mär än några miljoner år.
      Bara detta faktum höt att teorin faller och någon annan energikälla måste vara dess källa. Vilken källa där är föklaras faktiskt i de observationer som gjort och samtidigt förklar det faktum som textböckernas teori inte kan förklara och det är att kärnreaktionerna sker i dess atmosfär.

      Det här inlägget skulle bli alldeles för långt om jag skulle börja förklara detaljerna utan jag nöjer mig med sammanfattningen med att solen faktiskt fungerar som en ”superatom”, på samma sätt som de åskbollar vi ibland kan observera på jorden, och att materia som används i kärnreaktionen sugs in till solen som en jättedammsugare, då även solen som alla andra objekt i rymden fungerar som en komet.
      Solen är alltså negativt laddad då protonflödet, som vi kan observera, lämnar solen i högre grad än elektronerna, ungefär som en gammalt radiorör (fast protoner).

      Detta var mycket kort beskrivet. ?

     • Thomas skriver:

      Anders, hur är det med dina fysikkunskaper?
      Du kan aldrig få en vertikal kraft från horisontella krafter.

     • Anders Åberg skriver:

      Jag konstaterar att dina fysikkunskaper iallafall i din egen lilla värld överträffar all världens fysiker med hästlängder och din nuna borde då rimligtvis pryda omslagen på alla seriösa vetenskapliga publikationer. Men nej. Konstigt. Vad kan det bero på?
      Jag som är helt outbildad i fysik kan dock mycket lätt se att om jag trycker in min ena hand under den andra så lyfter sig den andra handen upp. Precis så enkel ser beskrivningen av landhöjningen ut och om du förnekar det så förstärker det ju inte direkt förtroendet för att du skulle vara i besittning av sensationella kunskaper i fysik.
      Det här är en repris på det märkliga beteende från er kreationister man väldigt ofta stöter på.
      Ni anser er ha överlägsna kunskaper inom ALLA vetenskapsdiscipliner och det oftast troligen utan att ha relevant utbildning i någon av dom.
      Strunt och arrogans brukar detta kallas på vanlig svenska.

     • Thomas skriver:

      Och så var det här om orkaner (och cykloner) uppkomst.
      I textböckerna förklaras dessa som temperaturskillnader i vattnet och vattenånga tillsammans med coriolliseffekten. Att man bryter mot andra termodynamsika lagen är det inge som bryr sig om, inte heller är det någon som bemödar sig att göra en energiekvation utan man förutsätter att energin kommer från temp.skillnaden i vattnet.
      Det är så absurt så att man sliter sitt hår när man hör hur män (och kvinnor) på fullt allvar, med kanske tjugo års utbildning, försvarar dessa amsagor.

      Sanningen är att orkanerna och s.k. lågtryck uppstår och kan endast existera (inkl. alla moln) genom elektrisk urladdning från jonosfären till jordytan. Norr och söder om ekvatorn snirklar sig positiv laddning, det som kallas jetströmmar, österut medan längs ekvatorn rör sig elektroner i en nästan rak bana västerut.

      Ännu en Nasa-baby ”El Nino” som alltid används som en trollformel för att förklara allt, existerar förstås inte, utan effekten, dvs. ytvatten som är uppvärmt, faktiskt är frågan om en jouleffekt av den elektriska urladdningen. Samma effekt beskrivs för planeten Pluto.

      Med dessa fakta kan du räkna ut resten själv.

     • Anders Åberg skriver:

      Ja som sagt jag är ingen fysiker, men att du skulle veta bättre än alla andra, inräknat då dom som utbildat sig i tjugo år skrattar jag åt.
      Jag tror att detta bara är ett synnerligen tafatt försök att misskreditera all vetenskap och forskning för att den inte stämmer med din sagobok.

     • Robert Back skriver:

      Thomas// Tack för fysiklektionen! Jag är nu nyfiken på hur isvallar (ute till sjöss) byggs upp. Kunde du måhända författa en vetenskaplig beskrivning på det också?

     • Anders Åberg skriver:

      Kometerna Robert…kometerna!

     • Robert Back skriver:

      Thomas// Hur ska jag tolka din tystnad? Tänkte ju försöka älta det där med fysiken och bildning av isvallar.

     • Thomas skriver:

      Sorry, för det långa uppehållet!

      Att jämföra isvallar med bergskedjornas bildande är väl ändå att gå för långt, eller?

      Det är inte mina egna teorier som jag beskriver, utan den forskning som sker och har skett i de övre skikten som vi dödliga aldrig får ta del av.
      Jag har beskrivit tillräckligt mycket för att ni själva ska ha en plattform att utgå från om ni söker sanna fakta.

     • Anders Åberg skriver:

      Att göra den jämförelsen är i högsta grad relevant, båda beter ju sig på ett liknande sätt och isvallar ser t.om. ofta ut precis som bergskedjor.

     • Anders Åberg skriver:

      Dessutom vilka ”övre skikt” är det du pratar om?

     • Thomas skriver:

      Var hittar du flera tusen meter höga isvallar?
      Vad är friktionsindex för is vs sandsten?

      Med ”övre skiktet” menar jag de forskningsframsteg som vi aldrig få ta del i.

      ”Mitt folk går under i brist på kunskap.”

     • Anders Åberg skriver:

      Höjden på vallarna är ointressant det är principen vi talar om.
      Sedan, hur sjutton har du fått ta del av dom forskningsframsteg som ingen annan har fått????
      Inser du inte att du börjar bli en aning pinsam nu igen Thomas

     • Thomas skriver:

      Jag håller med dig att det är principer som är det intressanta. Just därför måste man alltid göra en energiberäkning för att kunna bevisa sina teorier.

      Jag bara redovisar grundläggande fysikaliska lagar som varit kända i årtionden och århundraden. Men dessa lagar verkar det som om ingen bryr sig om längre. Man ritar en snygg animering och litar att folket är så pass fördummade och ointresserade att de sväljer betet. Tom att jorden är platt har börjat komma upp till diskussion igen, det säger allt!

 5. Anders skriver:

  Inte hela tiden, jag har flera gånger frågat och undrat varför evolutionsteorin haltar så mycket i sin bevisföring rent vetenskapligt. Inte jämfört med skapelsetro utan i sig själv.
  Är det så svårt att förstå?

  • Anders Åberg skriver:

   Det som är svårt att förstå är ju hur du kan ifrågasätta evolutionsteorin för att den skulle lida av dåliga bevis samtidigt som du tror på skapelseberättelsen som helt saknar bevis. Vad har du egentligen för inställning till bevis rent allmänt?

   • Anders skriver:

    Om man rent vetenskapligt kan upprepa något i laboratorietest som kan bevisa att evolutionen pågår. Här saknas bevis. Om du sen ändå envisas att vilja jämföra det med skapelsetro så blir är det ju märkligt att man kan tro att ingenting blev allting vi ser idag alldeles slumpmässigt och av sig själv kräver en enorm tro. Att däremot tro att något intelligent som en skapare ligger bakom är i mina ögon helt enkelt lättare att tro på och att det inte finns något som kan kullkasta skapelsetro mer än fabler från evolutionsteorin.

    • Anders Åberg skriver:

     Nya ogrundade påståenden. Här saknas inte alls bevis, elementarpartiklar kan bevisligen poppa upp och försvinna ur det vi kallar intet och på kvantum nivå tycks allting handla om slump och sannolikhet. Vår definition av intet kan dock behöva modifieras i framtiden.
     Kreationisternas definition av Gud som utanför tid och rum är dessutom samma sak som intet med dagens definition, men eftersom begreppet hittills undandrar sig vårt förnuft så skulle man med mycket god vilja kunna hitta en lucka för Gud där, men ingen annanstans. Gudens enda insats skulle då vara att ha tryckt på starknappen.

    • Thomas skriver:

     För en allsmäktig Gud är ingenting ”slump”, men vi kallar något för ”slump” när vi inte förstår processen.

     • Anders Åberg skriver:

      Hur kan det då komma sig att universum på sin mest grundläggande nivå tycks fungera som det gör, med just slump och sannolikhet?

     • Thomas skriver:

      Var ser du den ”slumpen”?

     • Anders Åberg skriver:

      På kvantumnivå verkar allting handla om slump och sannolikhet. Elementarpartiklar poppar upp och försvinner hur som helst och kan t.om. befinna sig på flera ställen samtidigt.
      Dock har vi troligen bara skrapat lite på ytan av kvantfysiken, så lite rätt har du när du säger att ordet slump kanske mest betyder brist på kunskap.

 6. Thomas skriver:

  Gudsfruktan.
  Brukar du gena över motorvägen med förbundna ögon?
  -Givetvis inte, ingen är så dum!
  Du har 50% chans att Gud finns och 50% chans att han inte finns, så varför chansa?
  Problemet är att du aktivt måste välja att tillhöra Gud. Gör du ingenting så är promenaden över motorvägen en önskedröm i förhållande till det lidande som väntar…

  • Anders Åberg skriver:

   Chansen att du har valt fel Gud av alla tusentals olika nutida och historiska gudar är otroligt mycket större än 50% och om alla dom andra är påhittade så är chansen att även den du, av sannolikt rent kulturella skäl, råkar tro på också är påhittad också mycket stor.

   • Thomas skriver:

    Det finns bara en Gud och det är den levande Guden, Abrahams, Isak, Jakob och Moses Gud.
    Du talar alltid om avgudar, emedan jag alltid talar om den levande och enda Guden. Vår Gud som älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, Jesus, för att alla som tror på honom inte ska gå förlorade utan få evigt liv. Den som tror på Jesus blir inte dömd, men den som inte tror han är redan dömd.

    • Anders Åberg skriver:

     Men Thomas, varför envisas du med dessa trollformler, det är ju fullständigt meningslöst.
     Vill du diskutera så gör det med sakliga argument.

     • Thomas skriver:

      Mera sakligt och lättförståeligt än så kan det inte bli. Alla är redan dömda pga Adams synd, men genom att erkänna att Jesus är Guds Son och att han har redan har betalt för våra synder på korset samt att vi vänder oss bort från synden så blir vi räddade.
      Det gjorde jag själv för ett år sedan och det kan även du göra idag. :)
      Det är inget bedrägeri utan ren sanning även om det verkar som dårskap för dig.

     • Anders Åberg skriver:

      Din barnatro är fantastisk, men fortfarande gäller att det du tror på tror du antagligen på för att du blivit uppfostrad att göra det och hade du vuxit upp i Calcutta så hade du med stor sannolikhet trott på något helt annat, viket säger oss andra att alla religioner är kulturella påhitt.

     • Thomas skriver:

      Nej, min bakgrund är sekulär sedan flera generationer.

      Innan jag blev ”frälst” så visste jag genom min forskning att mycket i Bibeln är korrekt ur ett rent sekulärt vetenskapligt perspektiv, men jag förstod aldrig vad det mesta av texterna verkligen betydde. Men i samma ögonblick som jag blev ”pånyttfödd” så gav Den Heliga Anden mig förmågan att förstå djupet i texterna.

      ”En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.” (1 Kor. 2:14).

     • Anders Åberg skriver:

      OK, men det ändrar inte för en sekund att nästan alla väljer den religion dom uppfostras till och jag gissar att även du är ju uppväxt i ett kristet land och att du med största sannolikhet hade blivit Hindu om du vuxit upp i Indien och Muslim om du vuxit upp i Irak.

     • Thomas skriver:

      Jag studerade och utövade Therevada-buddismen i tio år under mina vistelser i Asien, men trots djupa kunskaper och utövande i ämnen så gav det inget som helst resultat, tvärtom.

      När Gud Fadern slutligen ledde mig till sig, genom Sonen Jesus Kristus, så förändrades mitt liv från en ”vanlig Svensson” till ett rikt liv i närvaro till min Skapare. Inte på ett fånigt sätt utan rikt på kunskap, rikt på förståelse och medkänsla, rikt på tillförsikt i en mörk värld och vetskapen om att det kommer något mycket bättre när denna fysiska kropp gjort sitt.

     • Anders Åberg skriver:

      Ungefär samma ”kunskaper” som alla andra djupt religiösa i alla världens religioner har med andra ord. Du har bara gjort en liten omväg dit.
      Det ändrar inget alls i sak, folk följer, trots ett fåtal undantag, dom religiösa traditioner dom växer upp med av den enkla anledningen att det är den religion som ger social acceptans i just deras kultur, plus då att många aldrig hör talas om något annat när dom växer upp.
      Religioner är kulturella fenomen.

     • Thomas skriver:

      ”Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärtan, så att de inte kan se med ögonen och förstå med hjärtat och bli omvända, så att jag får hela dem.” (Joh. 12:40).

 7. Anders skriver:

  Om det nu är en förkrossande majoritet som tror på evolutionsteorin av forskare och vetenskapsmän så verkar det inte vara så när man googlar på nätet. Här får man en uppsjö av olika sidor som behandlar ämnet att evolutionsteorin haltar i sin beskrivning. Är det så att evolutionsteorin är så intrummad och utlärd i skolorna att det har gjort folk i allmänhet ganska ointresserade av ämnet? Jag menar, det känns ju ganska tråkigt och meningslöst för alla människor som tror att det ör sant, men det ger inte svar på livets viktigaste fråga som är varför vi är här och varför vi finns. Det kan evolutionsteorin aldrig ge ett svar på. Varför blev ingenting allting vi ser och vet idag? Vad är meningen med allt? Det är märkligt att människan skulle fundera så mycket på detta och söka svar om det visade sig att allt är meningslöst och förgängligt och när du dör är allt slut. Att missa chansen att lära känna Gud i det perspektivet är logiskt sett jättekorkat och dumt. Om du har fel och Gud finns så missar du himlen, vad hjälper dig då att du kanske tillhör de smartaste människorna i världen om du missar målet?
  Just saying.

  • Anders Åberg skriver:

   Varför vi är här kan inte religionen heller svara på, för den frågan kräver ett svar på varför Gud finns. Vår av evolutionen frambragta naturliga nyfikenhet gör att vi inte nöjer oss med frågor utan svar. Det är en av dom faktorerna som gett människan en enorm överlevnadsfördel i naturen. I brist på tillräckligt bra vetenskap och kunskap blir dock våra svar ofta felaktiga, men vi vill ändå se någon typ av orsak till allt som händer. Vetenskapen använder begreppet ”den idag bästa tillgängliga förklaringen”. Den baseras på vår nuvarande kunskapsnivå och dom kunskaperna gör att vi numera har övergett dom religiösa förklaringar som vi tidigare klamrade oss fast vid. Vi har helt enkelt upptäckt att dom var felaktiga. I varje kontrollerbar fråga har religionerna visat sig ha fel och det är många. Det har lett till att många religiösa, åtminstone i den kristna kyrkan, idag faktiskt tror på vetenskapen och evolutionen, men det är ingen överdrift att påstå att religionen med råge har förverkat sitt förtroendekapital.
   Det verkar således som att det inte finns någon högre makt som har någon avsikt med våra liv, vilket underbart nog ger oss människor makten att skapa vår egen mening istället för att leva i skräck för en dömande Gud.

   • Thomas skriver:

    Alla ”religioner” inklusive ”evolutionen” är från Satan och kan aldrig ge några svar utan finns enbart till för att hålla oss borta från den enda vägen till den levande Guden som kan ge oss evigt liv.

    Kan krukan fråga krukmakaren varför krukmakaren finns?
    Att tro att vi kan förklara Guds väsen är nog att ta oss vatten över huvudet. På samma sätt som en fluga aldrig kan förstå varifrån vi kommer ifrån. Om man tror att vi kan förklara allt då försöker man upphöja sig själv till gud. Många är de som har försökt…

    • Anders Åberg skriver:

     Oj, det sämsta och mest pinsamma av alla religiösa argument fick du till här ”underliga äro herrans vägar”
     Att du kan med!

     • Thomas skriver:

      ”Pinsam” sa också mina barn när jag döpte mig och berättade om min ”pånyttfödelse” inför en hel församling. :)

   • Anders skriver:

    Anders, Jesus är svaret på dina frågor om Gud. Gud tvingar dig inte att tro, det är din egen fria vilja att göra det. Be till Gud att han visar dig vägen. Att Jesus får komma in i ditt liv.
    Jag kan inte förklara Gud för dig på ett vetenskapligt sätt. Det är upp till dig att ta emot hans nåd och förlåtelse, ingen annan kan göra det åt dig.

    • Anders Åberg skriver:

     Jesusfiguren verkar dock mest vara ett hopkok av gamla solgudar, där dom tre vise männen är stjärnorna i Orions bälte, Jesus själv är solen som vandrar tillsammans med sina tolv lärjungar, dvs dom tolv stjärnbilderna i Zodiaken, han dör/stannar vid vintersolståndet och återuppstår, dvs stiger åter upp på himlen den tredje dagen. Liknande historier finns om ett antal gamla gudar långt före Jesus.
     En teori säger att det troligen var romarna som hittade på Jesusmyten många år efter att han skulle ha dött, i syfte att göra judarna mer lätthanterliga. I romarriket kunde man tro på vilka gudar man ville så länge som man inte ifrågasatte kejsarens gudomlighet. Dom monoteistiska judarna vägrade och var allmänt bångstyriga. En gudafigur som sade ”vänd den andra kinden till” och ”Så given kejsaren vad kejsaren tillhör” passade romarna alldeles utmärkt. Om denna teori stämmer kan inte jag avgöra, men det finns en hel del logik i den, vilket inte med den bästa vilja i världen kan sägas bibelns version av Jesus.

     • Anders skriver:

      Jesus älskar dig

     • Anders Åberg skriver:

      Det tror jag inte. ”Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)”
      Har du verkligen läst Bibeln?

     • Thomas skriver:

      ”Om honom (Jesus) vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.” (Apg. 10:43).

      Alla får sina synder förlåtna som en gåva, av nåd genom Jesus. Han har redan betalt dina synder Anders. Det är bara att tacka och ta emot. Vad har du att förlora?

     • Anders Åberg skriver:

      MEN om man inte tror på honom och säger det högt så skall man dödas. Primitivt strunt!

     • Thomas skriver:

      Nej, man blir inte fysisk dödad utan är redan ”död” rent andligt sett.

      För att förstå detta måste man först förstå att vi består av tre komponenter (treenigheten); En fysisk kropp, ett andligt jag som är ditt riktiga jag och en död ande pga Adams synd.

      Det är den döda anden som ”pånyttföds” när du blir frälst och genom anden kommunicerar du med Gud. Är anden död, ingen kommunikation.

      Kroppen kan jämföras med en bil. Den har ingen egen vilja och är helt neutral, som en bil. Med en lugn förare blir det en lugn bil, med oförsiktig förare blir det en oförsiktig bil.

      Gud skapade den fysiska världen med fysiska lagar och den andliga världen med andliga lagar. De fysiska lagarna känner vi väl till, men de andliga har vi i allmänhet ingen kännedom om.

      När Gud skapar/skapade själarna så är de för evigt och en av Guds lagar är att ingen själ kan existera på jorden utan en fysisk kropp. Så när kroppen dör så förs själen tillsammans med den döda anden till helvetet om man inte är ”pånyttfödd”, då förs den till ”himlen” tillsammans med anden.

 8. Anders Åberg skriver:

  ”man blir inte fysisk dödad utan är redan ”död” rent andligt sett.” säger du, ”hela menigheten skall stena honom” står det i Bibeln. Din tolkning känns mest rent barnslig, Jag kan inte se hur det budskapet kan tolkas annorlunda än det som står där tydligt och klart. Är det i ditt eget lilla Thomasevangelium du hittar detta?

  • Thomas skriver:

   Guds Ord är dårskap för den som inte tror.
   I stället för att rycka ur enskilda verser ur sin kontext så läs Bibeln från början till slut. För du brukar väl inte ta ut en mening från sitt sammanhang utifrån någon annan textbok, eller?

   Vilket fall som helt, om du börjar från början så kan du redan i andra kapitlet (Gen. 2:17) läsa ”men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.”
   ”Döden dö” betyder precis som det står, att man dör två ggr. Adam och Eva dog inte fysiskt när det åt frukten, men de dog andligt. Senare (efter ca tusen år) dog de även fysiskt.

   Jag har beskrivit i klartext vad som står i Bibeln, men är man inte frälst är det mycket svårt att greppa textens verkliga innebörd.

   • Anders Åberg skriver:

    Jag kan mycket väl tänka mig att citera många olika böcker och du lyfter ju själv ut delar ur bibeln som passar dig. Så vad är problemet?
    Sedan undrar jag verkligen hur du tolkar ordet ”stena” för att få ihop det med din barnatro på en god gud?

    • Thomas skriver:

     Självklart måste du börja från början, din okunskap vittnar om just detta. Leviticus (3. Mos.) behandlar till största delen det som hör det levitiska prästerskapet till och versen 24:16 som du plockat ur gällde Israels folk under Moses tid.

     • Anders Åberg skriver:

      Häpnadsväckande svar! Om guden vill att folk från Israel stenas för att dom inte tror på honom så är det helt OK!!!!
      Vad säger du om dom här små godbitarna då;
      ”Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som inte lyssnar till sina föräldrars ord, och som, fastän de tuktar honom, ändå inte hör på dem, så skall han tas till stadens port. Där skall folket i staden stena honom till döds” (Bibeln, 5 mos 21:18)
      ”Om en man har tagit sig en hustru, och när han ligger hos henne ej finner tecken på att hon är jungfru, skall man föra ut flickan utanför dörren till hennes faders hus, och männen i staden skall stena henne till döds” (Bibeln, 5 mos 22:13-21)
      Är det din goda Gud som talar?

     • Thomas skriver:

      Bibeln skrevs inte för att passa dig Anders och Guds Ord blir till dårskap för alla som vägrar tro.
      Verserna du plockar ur hade sitt syfte i den tid de verkade.

     • Anders Åberg skriver:

      Du vet ju att det finns dom som tror på Bibeln till sista bokstaven Thomas, jag vet inte om du gör det, men att göra det är den verkliga dårskapen.
      Syftet med dom är dessutom glasklart, att tjäna makten och patriarkatet och i syftet finner man den rimligaste förklaringen till att dom finns, nämligen den att maktens män har hittat på dom.

     • Thomas skriver:

      Vad har ”maktens män” för vinning i Bibelns viktigaste vers, Joh. 3:16, även kallad ”lilla Bibeln”?
      ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”

     • Anders Åberg skriver:

      Den vinningen att om dom kan lura folk att både tro på Gud och att härskaren har gud på sin sida i ett krig så tror soldaterna att dom får evigt liv och kämpar därmed bättre.
      Detta med att rekrytera modiga dödsföraktande soldater verkar vara ett av dom viktigare syftena med att religionerna hittades på. Det är t.om. tveksamt om det hade varit möjligt att formera dom första stora härarna utan religioner.
      Religionens roll i dom flesta krig är hur som helst mycket tydlig. Både Stalin och Hitler använde sig av religionen under kriget och längre tillbaka i historien känner vi nog inget exempel alls där krigsgalningarna inte använt sig av religion.

     • Thomas skriver:

      Så varför är och har alltid de kristna blivit förföljda, mördade, halshuggna, korsfästa och brända på bål?

     • Anders Åberg skriver:

      Men Thomas, nu får du verkligen skärpa dig. Kristendomen är nog den religion som använts mest av alla religioner till att kriga, mörda och förstöra.
      Alla kolonialkrig, alla USA,s krig i Vietnam, Korea, Irak, Afghanistan och alla andra ställen dom härjat på, korstågen och då t.om Hitler och Stalins krigande har skett med den kristna gudens hjälp.
      Kristendomen är sannolikt den blodigaste religionen världen har skådat om vi räknar offer!
      Du yrar och svamlar så man nästan trillar av stolen!

     • Thomas skriver:

      Det är rätt som du påpekar att man har dödat i kristendomens namn, men det betyder inte att de är kristna. Det är bara de som verkligen överlämnat sig till Jesus och följer i Jesus fotspår som är de sanna ”kristna”. Ingen sann kristen mördar i Jesu namn.

     • Anders Åberg skriver:

      Och varför inte? Jag har redan visat på flera bibelcitat som uppmanar till det.

    • Thomas skriver:

     Om du är kristen förstår du vad du läser i Bibeln, men är du inte kristen så tolkar du Skriften som du själv vill.

     • Anders Åberg skriver:

      Oj uppochnervända världen. Allt jag kan se tyder på att det är precis tvärtom. Om det tydligt står döda så tolkar du det till det du vill, för att du VILL ha en god gud. Din starka vilja styr över förnuftet när du läser bibeln.

 9. Tommy skriver:

  Som vanligt tycks det bara kastas omkring en massa bibelord och anklagelser om evolutionens opålitlighet. Argumentationen mot visar tydligt att man inte förstår vad det är man debatterar mot: Man håller för öronen, blundar och lallar på. Okunskapen är så grundläggande att det får mig att misstänka att man helt enkelt inte vill veta något om motståndarpositionen. Man frågar något och är ointresserad av svaret, eftersom man redan har ett annat skrivet i bibeln. Är det missionerandet som är poängen?

  • Anders skriver:

   Missionerandet av evolutionsteorin?

   • Tommy skriver:

    Nej, inom vetenskap lägger man fram evidens.

    • Thomas skriver:

     Så var är bevisen för ”evolution”??

     • Anders Åberg skriver:

      Lustigt att du frågar om detta ännu en gång. ”Man frågar något och är ointresserad av svaret, eftersom man redan har ett annat skrivet i bibeln.” Skrev Tommy och det var väl huvudet på spiken. Vi har dragit detta ett flertal gånger redan och du försöker inte ens ta en saklig diskussion om svaren du får, du hoppar bara vidare till nästa ogrundade påstående. Om du mot förmodan har något som helst intresse av svaren och något som liknar en diskussion om dom så kan du ju börja med att läsa om dom svar du redan fått i den här tråden.

     • Thomas skriver:

      Aldrig har några verkliga bevis för en s.k. ”evolution” någonsin presenterats utan enbart hypotetiska teorier som bygger på antaganden utan realistisk grund.

     • Anders Åberg skriver:

      Absoluta bevis finns inte för någonting, men det vi språkligt brukar kalla bevis är sådana teorier som stämmer med det vi ser med våra egna ögon eller kan räkna ut matematiskt. Evolutionen är en teori som stöds av en närmast osannolik mängd empiriska belägg. Vi kan numera i fossillagren följa livets utveckling från encelligt till avancerat och följa olika arters utveckling i miljontals år. Vi ser att alla individer är varandra lite olika. Vi kan i realtid se hur otroligt mycket en art kan förändras genom avel och hur varandra närstående arter skiljer sig åt på sätt som gör dom mer anpassade för den miljö dom lever i.
      Vi kan INTE hitta något som stoppar anpassningens mekanismer vid artgränserna och av dessa skäl blir den enda vetenskapligt hållbara teorin att individuella skillnader, dvs. mutationer/genkombinationer plus naturens urval är den kraft som ger världen olika arter.
      Evolutionsteorin förklarar på ett briljant sätt allt det vi ser runt omkring oss och att som du gör påstå att den saknar realistisk grund är faktiskt direkt skrattretande.
      Din egen teori däremot, dvs. den som får dig att påstå att evolutionen saknar realistisk grund, är uppenbarligen något som skrivits ner för flera tusen år sedan av människor som saknade vetenskaplig kunskap.
      Deras tankar om övernaturliga väsen är väl snarast själva definitionen på ”antaganden utan realistisk grund”. Den är dessutom fullständigt ovetenskaplig då den inte är falsifierbar och därför ärligt talat totalt meningslös.
      Att dom olika organiserade religionerna dessutom verkar vara historiskt spårbara till tiden efter den neolitiska revolutionen och möjliga att förklara logiskt med b.la. härskarnas, i och med ägandet, ökade kontrollbehov av arbetskraft och soldater gör ju knappast din teori mer trovärdig.

     • Anders Åberg skriver:

      Oops, ber om ursäkt för min sammanblandning av bevis och teorier. Teorier byggs av bevis men är inte bevis i sig, däremot måste en teori som evolutionsteorin som byggs av en så fantastisk mängd bevis och hittills inte falsifierats anses som den i dag bästa tillgängliga teorin.

     • Thomas skriver:

      Enkel logik krossar alla ”evolutionsdrömmar”.
      Om den vore sann så skulle spåren av den vara allt mer påtaglig ju längre tiden gick. Men några sådana saknas helt. Ett exempel: Betänk de enorma hönsfarmarna som vida överskrider det som naturen själv skulle kunna generera och inte ett enda exempel av ”evolution” däremot gott om exempel på det motsatta. En mutation är alltid en deformation av genetisk info precis som urval av önskvärda egenskaper för hundraser.

      ”Evolutionisterna” måste alltid hänvisa till en tänkt historia baserad på ”fossiler”, men som sagt tidigare kan de inte bevisa någonting. Det enda som de säger är att de är döda.

      Vad alla är överens om är de fakto motsatts till ”evolution” nämligen utarmning av det totala genetiska materialet på vår jord.

     • Anders Åberg skriver:

      Hönsfarmer har inte funnits tillräckligt länge för att generera påtaglig genetisk förändring, dessutom är dessa anläggningar, även om vi kan tycka att dom är vidriga, anpassade till hönorna och utövar knappast något större evolutionärt tryck på sina innevånare.
      Mutationer är vad vi vet oftast negativa eller meningslösa, men naturens modus operandi är att generera otroliga mängder skillnader där till slut någon råkar passa miljön aningen bättre än dom andra och då selekteras fram.
      Du fortsätter att bara strunta i fossillagrens makalösa mängd av bevis för förändring från encelligt till mer avancerat. Det finns ett nyord för sådant, det är ”faktaresistens” och det är definitivt inte menat som beröm.
      Vad jag vet är inte alls alla överens om någon total genetisk utarmning. Det kan möjligen gälla människan som ställt sig vid sidan av naturens urval med modern sjukvård och mediciner, men knappast naturen i övrigt.

     • Thomas skriver:

      Så du menar att ”evolution” bara händer när det det passar ”evolutionisterna”?

     • Anders Åberg skriver:

      Ovanligt dum kommentar Thomas.
      Evolution händer när miljön kräver anpassning och en lämplig mutation/genkombination finns i populationen, om inte dör arten ut.

     • Thomas skriver:

      Det var ju precis det jag skrev i klartext. När en ”evolutionist” behöver en anpassning så poppar det upp en lämplig mutation/genförändring som passar som hand i handsken, bekvämt och bra.

     • Anders Åberg skriver:

      Visst var det det du skrev och nu då en gång till.
      Tyvärr blev det inte mindre dumt för att du skrev det två gånger, snarare tvärtom.
      Vad ”evolutionister” tycker har inte det minsta med evolutionen att göra och om läser mitt svar en gång till så ser du förhoppningsvis att mitt svar och ditt påstående är helt olika saker.

     • Thomas skriver:

      ”Evolution händer när miljön kräver anpassning”
      skriver du vilket måste väl betyda att ”evolutionen” är intelligent och de enda som hävdar detta är ju ”evolutionisterna”, mao händer ”evolutionen” bara när det det passar ”evolutionisterna”.
      Motsatsen är att ”evolutionen” skedde av en slump, men i sådant fall skulle vi inte ha den här diskussionen för då skulle vi fortfarande befinna oss på molekylär nivå.

     • Thomas skriver:

      Förtydligande:
      Om en mutation/genförändring bara händer av sig själv vad skulle chansen vara att rätt förändring händer på rätt plats i rätt tid?
      Du säger ju själv att trots miljarder av uppfödda höns så är det ändå för lite material för att en enda liten positiv mutation/genförändring ska kunna ske.

     • Anders Åberg skriver:

      Nej evolution är inte intelligent, den inträffar bara när genetiskt material som klarar av en ny miljö finns att tillgå. Antalet arter som dött ut för att dom inte kunde anpassa sig är snudd på oändligt.
      Livet på jorden har vid minst fem tillfällen råkat för omfattande massutdöenden där bara ett fåtal arter överlevt.
      Evolutionen sker dock inte av ren slump, eftersom miljön styr vilka individer som kan överleva. Genetiken är inte heller den slumpmässig. Mutationer tror vi är slumpmässiga, men alla arter har olika system för att bara dom bästa individerna skall få föra sina gener vidare, således är genkombinationer inte rent slumpmässiga. Chansen att ”rätt” mutation/genkombination finns vid stora dramatiska miljöförändringar är uppenbarligen ganska liten, därav dom stora massutdöendena.
      Dessa världsomspännande miljöförändringar är dock mycket ovanliga och även då finns det sannolikt oftast vissa skyddade platser där livet överlever och sakta återerövrar planeten.
      Mer normala klimat/miljöförändringar ger naturligtvis större chanser till överlevnad.
      Vad gäller hönsen så påpekade jag att uppfödningsanläggningarna är anpassade till hur dagens höns ser ut och inte genererar något evolutionärt tryck. Dagens höns är däremot framavlade av människan för att passa vår odling av dom och där kan man se hur ett urval fungerar.
      Du upprepar att evolution händer när det passar ”evolutionisterna” och om man vill tolka det välvilligt så kan man naturligtvis säga att en riktig vetenskaplig teori har den effekten. Dvs. den gör förutsägelser som verkligheten bekräftar och om man vill så kan ju det beskrivas på det sättet du gör.

     • Thomas skriver:

      Vid en mutation sker alltid en förlust av genetiskt material, så för varje deformation så försämras arten något, hur kan de då bli mera livskraftiga med tiden?

      Faktum är att antal arter är relativt begränsat och det är ren spekulation att tro att det funnits oändligt antal arter.

      Ren spekulation är det också att tre att det funnits x antal ”massutdöenden”. Det kan lika väl röra sig om ett enda, dvs ”Noahs flod”. Mycket utav de fossila fynden tyder på det.

      Populära teorier fluktuerar med tiden, men NASAs älskling är ju ”meteorkollision fixar allt!”.
      NASAs andra baby är xxx miljoner år, precis som om allt i universum datumstämplas.

      Nej om ”evolution” ska kunna tas på allvar måste bevis kunna presenteras på befintliga arter, annars kan det aldrig bli mer än luftslott.

     • Anders Åberg skriver:

      Att det ALLTID förloras genetiskt material vid mutation är kreationistiskt önsketänk. Det kan se så ut av den anledningen att vi nu under ovanligt lång tid levt utan större dramatiska miljöförändringar och dom genetiska formationer som finns idag har hunnit provas ut och finslipas av evolutionen så att nya varianter har mycket svårt att prestera något bättre. Det gör att nästan alla mutationer är sämre eller bara lika bra som det som redan finns och således selekteras bort eller passerar obemärkt. När en större katastrof inträffar hamnar allt dock i ett annat läge. Då kanske bara några få arter klarar sig och när allt lugnat sig så har dom en nästan tom planet att breda ut sig i. Precis som däggdjuren överlevde dinosaurierna så kanske enbart kackerlackor överlever däggdjuren nästa gång. Dom har då ett nästan obefintligt predatortryck och kan sprida sig överallt och nya mutationer får chansen att överleva i nya miljöer där kackerlackor inte funnits tidigare.

      NÄSTAN oändligt antal arter skrev jag och om vi håller oss till fakta så är fossillagren proppfulla med utdöda arter.

      Ren spekulation är när man som du bara kastar ur sig ett ogrundat påstående. Dom som ägnar sina liv åt att forska och skaffa sig gedigen kunskap om geologi och paleontologi är överens om att det förekommit många stora utdöenden under årmiljonerna. Ingen seriös forskare hävdar att det finns fossilfynd som tyder på en enda stor katastrof. Däremot är frånvaron av fynd av arter som t.ex. krabbor och trilobiter tillsammans ett mycket starkt bevis för att dessa arter som levde i samma miljö dog vid mycket olika tidsperioder och liknande exempel kan mångfaldigas.

      Dom enda som verkligen datumstämplat universum är kreationisterna, 6-10 000 år skall det ha funnits. Påståendet är fullkomligt sanslöst och det räcker att titta upp på stjärnhimlen för att förstå det.
      Vi kan med moderna rymdbaserade teleskop räkna till minst 200 miljoner stjärnor i vår egen galax och kanske närmare en biljard galaxer i universum. Vår närmaste stjärna är 4 ljusår bort och vår galax påstås vara ca 100 000 ljusår i diameter, hur exakta dom uppgifterna är vet jag inte, men även om dom är fel med 50% så kan vilket småskolebarn som helst räkna ut att inte ens vår egen galax får plats inom 10 000 ljusår.

      Evolutionen blir ett luftslott först då en bättre teori, byggd på solida bevis kan presenteras.
      Fram till dess är och förblir den den idag bästa tillgängliga teorin.

 10. Thomas skriver:

  En annan aspekt är hur ”evolutionisterna” ska kunna förklara hur programvaran hamnar i det genetiska materialet som beskriver komplicerade beteenden som finns från de enklaste organismerna till oss människor.

  • Anders Åberg skriver:

   Tja, vi vet ju inte hur livet började, men det är sannolikt bara en tidsfråga.

   • Thomas skriver:

    ”Tidsfrågan” var löst från begynnelsen.
    Vad är statistiskt mest troligt?
    A. Universum inkl. jorden och alla dess intelligenta livsformer skapades av en Skapare som dessutom har den vänligheten att teckna ned det som är väsentligt för oss att veta i bokform.
    B. Ett universum uppstod från ingenting och skapade intelligenta varelser från ingenting.

    • Anders Åberg skriver:

     Den tillgängliga statistiken är kanske inte så upplysande i den frågan Thomas, men om man betraktar statistiken över vetenskapens respektive religionens historiska förmåga att förklara världsalltet så vill jag påstå att religionen får se sig totalt tillintetgjord och dess kvarvarande trovärdighet är obefintlig.

     • Thomas skriver:

      Jag menar rent matematiskt. Ställ upp några av variablerna och börja räkna på sannolikheten!

     • Anders Åberg skriver:

      Du menar att du skulle bry dig om vad som är sannolikt?
      Det låter synnerligen osannolikt.

     • Thomas skriver:

      Sätt dig ner och börja fundera själv. På bara drygt 13 miljarder år eller ca 5000 miljarder dagar ska din ”evolution” hunnit skapa allt i universum. Det är ungefär så många celler du har i din kropp.
      Det ger dig lite perspektiv om vad vi pratar om här.

     • Anders Åberg skriver:

      Trams, tidsperspektiv är verkligen inte kreationisters starka sida. 13 miljarder år är ofattbart lång tid och att alla cellerna i din egen kropp skulle finnas efter kanske bara 20 år skulle då enligt dig själv vara matematiskt osannolikt.
      Nog för att dina åsikter är osannolika, men att du finns verkar ganska troligt.

     • Anders skriver:

      Så du menar alltså att universum är smart av sig självt? Ingen intelligens bakom? Tillåt mig le :)

     • Anders Åberg skriver:

      Nej det menar jag inte, var har du fått det ifrån?

     • Thomas skriver:

      Nej Anders, 5.000.000.000.000 dagar är ingen tid att tal om man betänker att människan funnit i ca 2.500.000 dagar, vilket betyder att allting innan dess enligt din teori skulle uppstå på bara 2 miljoner ggr den tiden. Det kallar jag att tro! Amen!

 11. Anders skriver:

  Intressant att höra vilka bortförklaringar man kommer med nu.

  http://genesis.nu/nyheter/blodkarl-dinosauriefossil-bekraftade/

  • Anders Åberg skriver:

   Vetenskapsmän är till skillnad från fanatiska bokstavstroende religiösa alltid beredda att omvärdera sina ståndpunkter, så det här kommer säkert att prövas ur alla möjliga synvinklar. Du kan vara helt lugn på den punkten.
   Annars förstår jag att du precis som Thomas styrs mer av din vilja än av ditt förnuft och nu försöker klämma in livet och universum i dom 6-10 000 år som bibeln förespråkar, men då kanske du kan svara på den frågan som Thomas undvek, hur 200 miljarder eller fler stjärnor i vår egen galax och kanske en biljon galaxer i universum skall få plats inom 6-10 000 ljusår?

   • Anders skriver:

    Hej, nej jag kan inte svara på hur det får plats. Lika lite som du kan förklara hur allt detta tillkom av ingenting för 13 miljarder år sedan. Men jag har inga problem med att tro på att Gud har gjort detta.

    • Anders Åberg skriver:

     Men om man försöker förklara universums uppkomst så har man inte kommit särskilt mycket längre med en gud som antingen också han måste ha funnits alltid eller uppstått ur ingenting. Guden är per definition omöjlig att förklara, men tron på honom är möjlig att härleda i tiden till till ungefär den neolitiska revolutionen och vilken gud man råkar tro på har med största sannolikhet kulturella orsaker.
     Bibelns tidsram är uppenbart felaktig, precis som alla andra historiska religiösa dumheter som vetenskapen numera förklarat.
     Vi vet inte med säkerhet hur allting har uppkommit, men dagens religioner tycks vara påhittade av diverse härskare och krigsherrar och även om det skulle vara en gud som skapat allt så har nog ingen människa minsta aning om vem det är.

     • Thomas skriver:

      När det gäller tidsaspekten i Bibeln så kan de tre första verserna i Bibeln tolkas på två sätt:
      1 Mos. 1: (Ref.Bibeln)
      1. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden.
      2. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.
      3. Gud. sade: Varde ljus! Och det blev ljus.

      Den kanske vanligaste tolkningen är att alla tre verserna hänger samma, emedan en annan tolkning är att det finns tidsgap mellan dessa verser. Personligen tror jag på det senare, vilket skulle förklara andra verser (vers förklarar vers).

      Jag tror att det har hänt en hel del innan Gud åter igen ”tände ljuset” på jorden och skapade allt levande på jorden inkl. Adam och Eva som är våra förfäder för ca 6′-8′ år sedan.

      Gud har alltid funnits, även om det är speciellt svårt för ofrälsta att hantera detta faktum.

     • Anders Åberg skriver:

      Varde ljus var nr 3, vilket gör att du inte kan förklara stjärnor och galaxer på hundratals miljoner ljusårs avstånd.
      Din förklaring var oduglig, försök igen!

     • Thomas skriver:

      Det var inte jag utan Gud som skapade universum, så om du vill ha en mera specifik förklaring så får du fråga honom.

     • Anders Åberg skriver:

      Oj det där var en av bättre skrattretarna på ett tag.
      Inget tyder på att Gud finns men om du vill veta hur så fråga honom!!!!

     • Thomas skriver:

      Jag har gett dig så övertygande bevis att det är faktiskt jag som bedrövat skakar på huvudet för din skull.
      För om jag har fel, vad spelar det för roll, men om du har fel så har du förlorat allt!

     • Anders Åberg skriver:

      Tyvärr har jag inte sett några bevis alls, mest bara bibelcitat, vilket är något helt annat.
      Sedan verkar du mena att man skall tro på Gud på grund av hotet om att annars hamna i helvetet.
      Ren feghet skulle jag kalla det där, om nu Gud finns så kanske ha gillar dom som vågar stå för sin åsikt bättre än dom som väljer åsikt av rent egoistiska skäl.

     • Thomas skriver:

      ”För om jag har fel, vad spelar det för roll, men om du har fel så har du förlorat allt!” var ägnat åt dig som en logisk väg att slippa evig plåga. Vad är ett liv i jämförelse med evigheten?

      Jag har argumenterat för min tro ett tag, så nu är det väl din tur att argumentera och bevisa din tro. Vilka övertygande bevis har du för ”evolutionen”?

     • Anders Åberg skriver:

      Fossillagren t.ex. encelligt liv längst ner följt av en succession av mer och mer avancerat liv. Inga krabbor bland trilobiterna, inga landdjur alls i samma lager som dom första fiskarna, inga större däggdjur bland dinosaurierna. Mellanformerna av människoliknade djur är mycket övertygande, Homo Habilis-Homo Erectus-Homo Heidelbergensis- Homo Sapiens är en mycket stark kedja av bevis för vårt evolutionära ursprung. Alla individer av en art är lite olika, den uppenbara dramatiska skillnad som mänskligt urval kan göra på våra tamdjur, plus frånvaron av några som helst bevis för artspärrar i generna.
      Allt sammantaget kräver en teori med kraft nog att förklara det. Evolutionsteorin klarar detta med glans, allt stämmer. Alla förutsägelser som kan göras med denna teori bekräftas av empiriska bevis. Skapelseberättelsen kan inte förklara något av detta och därför hamnar ni som mot bättre vetande ändå hävdar den i en situation där ni måste smutskasta allt vad modern vetenskap heter. Där hittar vi nog också förklaringen till dina, även för kreationister, ovanligt vildsinta sagor och påhitt om massor av olika saker som du rimligtvis inte kan ha en aning om och heller inte har presenterat några som helst hållbara bevis för.

     • Thomas skriver:

      Du baserar alltså din tro på fossila benbitar i jorden? Du kan ju omöjligt veta hur de hamnat där och att sedan bygga teorier utifrån dessa objekt kan väl knappast kallas vetenskap, eller?

      När det gäller dina gamla fossila ”benbitar” så ligger de INTE i de ordnade lager som du berättar om.

      De referenser till ”Mellanformerna av människoliknade djur är mycket övertygande” är precis tvärtom och väldigt få seriösa forskare talar om dessa längre. Istället klagar man på att man i princip står och stampar på samma ställe som i Darwins tid, trots att man grävt upp miljoner och åter miljoner med ”benbitar”.

      Om en ”evolution” skett så måste det väl fortfarande ske, eller stannade den plötsligt av en dag?

      Att alla individer är olika stödjer väl en Skapare, mera än ”evolution”. För hur skulle de kunna fortplanta sig om alla är olika?

      Nej, det går inte att korsa olika sorter av djur och det lär man sig ganska tidigt i livet, med eller utan skolgång.

      Varför tror du att Gud gav oss hunden, ”människans bästa vän”? Jo, för att vi behöver den! Det är denn enkla och mest logiska förklaringen varför vi får den i så stor variation, vilket inte fungerar med ex. grisar eller kor.

     • Anders Åberg skriver:

      Den ordning benbitarna ligger i måste kunna förklaras av en teori som säger sig handla om livets utveckling. Evolutionsteorin kan det, skapelseteorin kan det inte. Därför kallas evolutionsteorin vetenskap till skillnad från skapelseteorin som istället är det du älskar mest av allt, nämligen ett grundlöst påstående.

      ”När det gäller dina gamla fossila ”benbitar” så ligger de INTE i de ordnade lager som du berättar om. ” Benbitarna ligger visst ordnade i olika lager, även om geologiska rörelser ibland kastar om dom, nytt grundlöst påstående! T.om. ren lögn!

      ”väldigt få seriösa forskare talar om dessa längre” säger du om den ständigt ökande följden av fossila förmänniskor. Sanningen är att ALLA seriösa forskare pratar om dessa nya fynd som så starkt stödjer uppfattningen om människans ursprung och gör det möjligt för oss att följa den i mer detalj än någonsin tidigare. Ännu ett grundlöst påstående!!

      Evolutionen pågår naturligtvis fortfarande, men som jag tidigare påpekat så befinner vi oss i en av dom längsta stabila perioderna i jordens historia och det liv som finns idag har haft så lång tid på sig att förfinas så att nya varianter oftast får det mycket svårt.

      Att alla individer är olika är en av dom större skapelseteoridödarna, för om guden skapar varje individ, varje lite bakterie individuellt så hade vi inte behövt fortplantning, gener och sexuellt urval, men nu har vi det!!
      Ingen hade behövt ha något släktskap med sina föräldrar om det inte hade varit så att vi är produkter av evolutionen.

      Eventuell skillnad i variation mellan grisar och hundar beror på hur vi människor väljer att avla på dom och hundens förändring från varg till ”vår bästa vän” har kartlagts någorlunda väl och ingen hittar några övernaturliga figurer i den processen.

      Jag tycker mig känna av en ökande desperation i dina påhitt Thomas.
      Hade det inte varit bättre att försöka försvara något av påhitten än att ständigt hitta på nya?

     • Thomas skriver:

      Anders, hur kan du säkert veta ”benbitarnas” historia om du inte var med? Det är enbart frågan om vilda gissningar. Du nämner själv geologiska rörelser, så vad vad du om dessa rörelser?
      Ett exempel: När jorden var täckt av vatten så inverkade månens gravitation mycket starkt, då det inte fanns några landmassor som hindrade dess rörelse. Sedimenteringseffekten av denna kraft skulle också kunna skapa samma mönster.

      Vilka seriösa ”forskare” tänker du på, avseende att ”benbitarna” stödjer människans sk. utveckling?

      Ja, då stannade ”evolutionen” alltså av, lagom när allt var klart.

      Gud är vår Skapare och om du öppnar Bibeln och läser de första kapitlen så klarnar det för dig.
      Vi skapas med en kropp och själ och en död ande. Djuren har en kropp och en förprogrammerad men troligtvis temporär själ. Växter och enkla organismer är själlösa men programmerade i vilket vi kallar för DNA. Dess egenskaper försöker vi nu förklara och även ägnar oss mot Guds vilja att alternera på olika sätt (ex. GMO). Funktionalitet för förändringar är, oavsett teori, en förutsättning för anpassning till lokal förhållanden.

      Det föds betydligt fler grisar än hundar och ännu mera höns och de är tämligen intakta i sitt genetiska material. En gris är tänkt att var en gris, ett får som ett får för slakt, men en hund och viss mån katter som våra sällskap. Varför? Därför att Gud befinner sig utanför tid/rum/materia, så historiens gång finns hela tidens tillgänglig och han visste/vet från början vad som behövs (som jag kan se det).

     • Anders Åberg skriver:

      Du menar att du var med då eller?
      Paleontologi är inte vilda gissningar det är en teori baserad på empiriska bevis som vi finner i fossillagren och väldigt många av dom bevisen hittar vi i intakta lager och månens gravitation kan inte sortera bort krabborna från trilobiterna Thomas.

      Vad gäller ”seriösa forskare” så vet du lika bra som jag att det råder i princip konsensus i forskarvärlden om evolutionen och den övergripande tolkningen av fossila fynd, så någon namnlista tänker jag inte googla fram till dig.

      Evolutionen saktar rimligtvis av en del under långvariga stabila perioder ja.

      Sedan motsäger du dig själv när du pratar om anpassning. Varför skall arter ha förmåga att anpassa sig om Gud skapar varje individ för sig?
      Total förvirring där min vän.

      Det sista stycket i ditt inlägg får mig att undra om du verkligen är den du påstår dig vara.
      Något så dumt har jag aldrig sett ens en kreationist komma med förut.
      En liten misstanke smyger sig på, eller den har funnits där ganska länge för att vara ärlig, att signaturen Thomas i själva verket är herr Hesselbom själv som blåser liv i sin blogg.

     • Thomas skriver:

      Nej Anders, det finns inga som helt empiriska bevis genom fossiler och det kan det aldrig heller bli eftersom ingen var med och dokumenterade vad som hände.

      Om dina teorier stämde måste du kunna ge rimliga svar på bl.a. följande observerbara fakta:
      A. Den s.k. ”kambriska explosionen” där alla växter och djur plötsligt uppstår utan mellanformer.
      B. Fynd som visar gradvisa förändringar i avkomman från förälder.
      C. Någon förklaring hur levande celler kan uppstå från död materia och hur fortplantningen uppstod. Slump är inte tillräckligt eftersom tiden inte räcker till.
      D. Förklara varifrån informationen till DNA-molekylerna kommer ifrån.

      Detta är bara fyra simpla exempel på orimligheten i dina teorier. Att sedan hänvisa till att andra tycker som du duger inte.

      Så evolutionen är nu intelligent och vet när den ska stanna upp och vara stabil!

      Anpassning av organismen förstärker beviset om en Skapare. För hur kan en slumpvis evolution veta vad som händer i framtiden?

      Jag medger att det sista stycket är svår att förstå då jag var för knapphändig i min förklaring.

      Vem var Hesselbom?

     • Anders Åberg skriver:

      Oj oj Thomas att du alltid måste ta ner diskussionerna på dagisnivå.
      Självklart hittar vi empiriska bevis i fossillagren.
      Ett ben långt ner i kompakt berg bevisar att där dog ett djur för oerhört länge sedan. Miljontals fynd av ben i olika lager som dessutom innehåller andra rester efter växter och djur visar hur delar av det ekosystem som en gång fanns där såg ut. Hur allt detta ligger ordnat i olika lagerföljder ger indikation på tid. Vid omkastade lager får man naturligtvis göra jämförande studier för att kunna bestämma tiden, men allt detta är idag etablerad vetenskap, som stöds av i princip alla utom religiösa fundamentalister.
      Ditt idiotiska påstående att någon måste ha varit på plats och dokumenterad själva händelsen utesluter all forskning som innefattar förfluten tid. Inga polisutredningar skulle kunna göras för brottsplatsundersökningar hade varit meningslösa. Trams, strunt och dumheter Thomas. Skäms du aldrig?

      Sedan hoppar du glatt vidare till ”god of the gaps” som dom flesta andra kreationister jag stött på värjer sig ifrån med näbbar och klor, även om diskussionen alltid ändå slutar med att det är det enda dom har att komma med.
      Att vi inte känner till hur livet och DNA molekylen uppstod och har dåliga kunskaper om livet innan kambrium vet ju alla, men och för vilken gång i ordningen har jag ingen aning om, detta är INTE bevis FÖR någonting annat.
      Ett tänkbart svar på att vi enbart hittar mycket enkla livsformer innan Kambrium är att dom inte hade tillräckligt hårda skal innan dess och därför inte fossiliserades så lätt. Dock ser vi ju liv innan Kambrium och ditt påstående att” alla växter och djur plötsligt uppstår utan mellanformer” är ju fullständigt löjligt. Vad vi ser är att dom flesta huvudgrupper av nutida liv dyker upp för första gången, men vi ser inga kaniner, grodor eller människor.
      Dessutom motsäger du dig själv igen genom ditt påstående då du ju alldeles nyss hävdat att vi inte ser några bevis i fossilfynden.

      ”Fynd som visar gradvisa förändringar i avkomman från förälder” Ha ha ha se dig om lille vän, ALLA avkommor visar detta!

      Evolutionen är inte intelligent, men när den materiella verkligheten inte ändras mycket på lång tid så behöver inte heller välanpassade arter göra det. Elementärt min käre Thomas.

      Evolutionen vet naturligtvis inte heller vad som händer i framtiden, anpassning sker till sådant som redan hänt.
      Sedan väntar jag fortfarande på hur du skall förklara din skrattretande självmotsägelse om anpassning och individuellt skapande av gud.

     • Anders Åberg skriver:

      Korrektion
      ”att någon måste ha varit på plats och dokumenterad själva händelsen utesluter all forskning som innefattar förfluten tid.”
      Förfluten tid som ej nedskrivits av människor skall det vara.

     • Thomas skriver:

      Om dina teorier stämde måste du kunna ge rimliga svar på bl.a. följande observerbara fakta:
      A. Den s.k. ”kambriska explosionen” där alla växter och djur plötsligt uppstår utan mellanformer.
      B. Fynd som visar gradvisa förändringar i avkomman från förälder.
      C. Någon förklaring hur levande celler kan uppstå från död materia och hur fortplantningen uppstod. Slump är inte tillräckligt eftersom tiden inte räcker till.
      D. Förklara varifrån informationen till DNA-molekylerna kommer ifrån.

     • Anders Åberg skriver:

      Jösses nu har det börjat eka här också.
      Halloooo….

     • Thomas skriver:

      Du skriver ”Ett ben långt ner i kompakt berg”. Vilket ben och var någonstans?

      Du skriver: ”ordnat i olika lagerföljder ger indikation på tid.” Vilka lager och var någonstans? Hur vet du vilken tid de tillhör om de nu inte var stämplade med ett tillverkningsdatum?

      Vi kan bara spekulera om hur gamla objekten som vi hittar är eftersom ingen har tidstämplat dem. Det är inte jag som är en idiot, utan ren logik, ingen kan exakt beräkna åldern därför att alla variabler för att göra en sådan beräkning inte är kända.

      Du skriver: ”Att vi inte känner till hur livet och DNA molekylen uppstod och har dåliga kunskaper om livet innan kambrium vet ju alla”.
      Så du kan alltså inte bevisa din ”evolutionsteori” utan vill hoppa in lite granna i mitten av historien? Du menar: ”Jag vet inte alls hur det fungerar, men min teori är ändå riktig.”

      Du skriver: ”Evolutionen är inte intelligent, men när den materiella verkligheten inte ändras mycket på lång tid så behöver inte heller välanpassade arter göra det.” Så hur vet evolutionen i förtid att verkligheten inte ska ändras på en längre tid? Skulle den inte bar fortsätta av sig själv och utveckla ännu bättre anpassade individer? Alla dina teorier är bakvända. Det är precis som om man skulle se en film baklänges.

      Anders, ser du inte att allt det du kan presenterar är rena gissningar som inte går att bevisa. Det är tro, precis som jag har tro, skillnaden är att jag tror på en levande Skapare, medan du sätter din tillit till det skapade.

      Jag har sedan en tid vakna upp från min törnrosasömn, nu är det din tur!

     • Robert skriver:

     • Anders Åberg skriver:

      Ditt påstående att du inte är en idiot tappar blir aningen tveksamt när förutsättningen för påståendet är att all världens paleontologer och geologer istället måste vara det. Att du dessutom inte tycks inse detta förvärrar ju saken ytterligare.
      Om du dock mot förmodan vill ha detaljerad information om paleontologi och geologi så rekommenderar jag dig att besöka dom hemsidor som handlar om detta, det finns säkert åtskilliga att välja bland. Där hittar du nog också information om dom olika metoder som finns för beräkning av tid.

      Vår kunskap om naturen är inte absolut och livets uppkomst är en av dom största kunskapsluckorna. Dock är det så att evolutionsteorin handlar om det som hände efter livets uppkomst och således inte direkt påverkas av den luckan.
      Den kambriska explosionen som beräknas ha varit relativt långsam för att kallas explosion, kanske 20 miljoner år, är en händelse där vår kunskap begränsas av att livet innan dess troligen inte bildade särskilt många fossil, men enbart det faktum att vi hittar enklare former av liv innan dess http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fossil/livetshistoria/prekambrium.8028.html
      ger mycket starkt stöd för att det kambriska livet utvecklades därifrån.

      Evolutionen är inte intelligent och den kan inte heller förutsäga framtiden…uj uj ibland undrar jag verkligen varför jag bryr mig om att svara dig, men okej, jag fortsätter. Evolutionen pågår naturligtvis även idag men effekten av den långvariga stabiliteten blir att dom flesta mutationer blir sämre än dom varianter som redan finns och sorteras bort.
      Vad det är som är bakvänt med det kanske du kan upplysa mig om.

      Detta är inte alls rena gissningar Thomas. Du borde fila på din språkförståelse. Rena gissningar är tro på saker som helt saknar empiriska bevis. Evolutionsteorin däremot är vetenskap och vetenskap är sådant som kan göra testbara förutsägelser.
      Tron på en levande skapare har inget som helst förklaringsvärde så länge du inte kan förklara skaparen och blir därför fullständigt meningslös. Dessutom är trovärdigheten för skaparen till sista decimalen lika hög som om jag skulle påstå att Musse Pigg skapade universum och att Walt Disney bara var hans apostel. Ingen av dom ”teorierna” kan varken bevisas eller motbevisas och det räcker med mitt påstående för att likställa dom.

     • Thomas skriver:

      Svar till Robert
      Jag har sett Bandar tidigare och inspelningarna är riktigt underhållande :)

      Svar till Anders
      Tack för ditt långa och utförliga svar. Tänkte bara kommenteras lite snabbt i brist på tid.

      Hur kan vi förklara Gud om det ligger utanför vår fattningsförmåga? Vi begär ju inte att insekter eller ens våra husdjur ska förstå oss.
      Du kan ju inte ens förklara livets uppkomst med dina teorier, så hur kan du då anta någonting över huvudtaget när det gäller övrig utveckling. Det är enbart en tro, lika god som Bandars tro.

      Skillnaden är som jag sagt några ggr att jag tror på en LEVANDE GUD, dvs. Han finns och jag kan interagera med Honom. Du kan ju knappast göra detsamma med ”evolutionen”.

      Återkommer med mera kommentarer när jag tittat på din länk.

      Frid.
      Thomas

     • Anders Åberg skriver:

      Oj oj Thomas. Jag kan lika lite som någon annan förklara livets ursprung, men jag tar mig ändå friheten att ”anta” att jorden är rund och att den cirklar runt solen, samt att denne Bandar är efterbliven.
      Vissa tankar är rimliga när vi jämför dom med det vi vet och andra är det inte.
      Kunskapsluckor raderar inte redan vunnen kunskap Thomas, iallafall inte för än dom fått sin förklaring och då kanske eventuellt tvingar oss att ändra uppfattning.
      Sedan vill jag gärna tro att iallafall dom flesta av oss, eventuellt med undantag för Bandar, är smartare än insekter och att du tycks tro dig om att kunna förklara gud trots att han som du skriver ”ligger utanför vår fattningsförmåga” måste ju göra dig alldeles otroligt smart, även om det inte alltid framgår av dina inlägg.

     • Thomas skriver:

      Anders,
      Tittade på länken till NRM och där hade man åtminstone dragit en korrekt slutsats, att syrehalten måste vare väsentligt högre tidigare om åren. Däremot skriver de ”Tiden fram till för 542 miljoner år sedan kallas för Prekambrium.” Hur kan de veta att det var exakt 542 miljoner år? Det kanske var 245 eller 452 eller kanske 524 milj. år? Dessutom har man mage att rita en karta. Troligtvis var det intendent Oves Johanssons farfarsfar som ritade den för 542 milj. år sedan. Han var nämligen sonsonson till bakterien Bakie, som var sonson till stenen Sten, vår ursprungsfader.

      Angående att bestämma åldern mha radioaktiva isotoper så suger den metoden för att man förutsätter att bildande av nya isotoper är konstant under hela historien. Hur i hela världen kan man veta det om man inte har observerat bildandets hastighet under hela tidsperioden.

     • Thomas skriver:

      Anders, du skriver:
      ”Evolutionsteorin däremot är vetenskap och vetenskap är sådant som kan göra testbara förutsägelser.”
      Så vilka förutsägelser kan du göra som bevisar evolutionen och hur ska du kunna testa dem?

     • Anders Åberg skriver:

      Man använder flera olika metoder för att bestämma ålder, men bara för att det är du Thomas så säger vi att det är 245 miljoner år.
      Erkänn att du blev glad nu!
      Även då kvarstår dock faktum att endast bakteriellt liv går att finna i dom understa lagren och att det verkar ha funnits där i oerhört lång tid innan vi ser dom första fossilen av högre liv. Det falsifierar mycket effektivt skapelseteorin!

      Jag har haft uppe detta tidigare, men på tal om tid, så undrar jag hur du tänker dig att klämma in vintergatans ca 400 miljarder stjärnor inom 6-10 000 ljusår?
      När du är klar med det så kan du gå vidare med universums minst 100 miljarder galaxer. http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden/galaxer.8050.html
      Om du inte lyckas så har vi falsifierat skapelseberättelsen ännu en gång.

     • Anders Åberg skriver:

      Evolutionsteorin förutsäger att vi enbart hittar enkla livsformer i dom djupaste lagren, vilket vi gör. Att vi hittar fossila mellanformer av liv, som vi också gör med t.ex. hästen och människan, plus ett stort antal andra och att arter anpassar sig efter ändrade förhållanden, vilket vi ser mitt framför näsan.
      Med dagens kunskap så finns ingen annan teori än evolutionen som ger en hållbar förklaring till detta.

     • Anders Åberg skriver:

      Tillägg.
      Antagligen är begreppet falsifierat inte riktigt tillämpbart på religiösa ideer, då ni alltid kan komma med ”underliga äro herrans vägar” när ni blivit överbevisade, men jag antar att meningen ändå framgår.

 12. Anders skriver:

  Förresten så kan du själv vara fanatiker, inte tänkt så långt kanske?

 13. Bengt Hansson skriver:

  Man måste ha en stark ”tro” för att tro på evolutionsteorin.
  Eller som det egentligen är, en mängd av varandra motsägande teorier.
  Det är bara att välja och vraka vilka som man tycker låter bäst.

  En fundering är, om vi utvecklats under tid, varför använder vi då bara några procent av våran hjärna, varför har det utvecklats en större hjärna utan att vi har nytta av den???
  det är ett faktum som inte stämmer med den evolutionära uppfattning.

  • Anders Åberg skriver:

   Vilka är motsägelserna?
   Du måste kanske vara mer specifik om man skall kunna diskutera kring det.

   Förr sades det alltid att vi bara använde en liten del av hjärnan, men vad jag vet så har detta reviderats.
   Det skulle om det var sant dessutom tala ännu mer emot en skapare, eller hur?

  • Janolof skriver:

   Det stämmer inte att vi bara använder en del av hjärnan. Snarare är hela hjärnan aktiv hela tiden.
   http://www.faktoider.nu/tionde.html

  • Robert Back skriver:

   Dessa ”motsägande teorier”. Vilka är de?
   Tycker mig ha läst ett och annat i ämnet evolution under de senaste 30 åren och måste erkänna att jag uppenbarligen missat något. Men givetvis har jag inte läst allt. Så inget är väl omöjligt… men…

   Påståendet om att man väljer något som ”låter bäst” är i mitt tycke närmast nedvärderande. Om ett flertal (alltså absolut inte motsägelsefulla) fakta, forskningsresultat, mätmetoder och vetenskapliga teorier klart och tydligt pekar i en viss riktning – ja då väljer man att utgå från att det mest plausibla svaret också finns där att hämta… ända tills andra (nya) forskningsresultat (eventuellt) dyker upp och förändrar helhetsbilden. Det är så urbota ledsamt att hela tiden höra (läsa) om att vetenskap (typ evolution) handlar om ”tro”. Att luta sig mot/på de vetenskapliga resultaten är att utgå från att de pekar på det sannolika svaret. Det handlar inte om tro.

   Att däremot ”tro” på kreationism – en övertydlig pseudovetenskap genomsyrad av helgalna påståenden utan någon som helst sansad vetenskaplig bas och helt utan något som ens pekar på att man skulle vara på rätt väg – det är tro och den är inte stark – den tron är något annat. Jag vet inte vad. Lurendrejeri. De flesta kreationister som uttalar sig gentemot naturvetenskap tycks ”känna andra (”motparten”) som man känner sig själv”.

   Ponera nu då att vi skulle ha en skapare… och att det skulle stämma det du nämner om hjärnan… Precis som Anders Åberg frågar jag mig hur i hela fridens namn det skulle peka på (eller vara bevis för) någon skapare eller designer? Den skaparen torde i så fall vara helt irrationell. Men nu är det förstås så att du inte heller har riktigt helt och hållet rätt angående hjärnan. Så det argumentet ramlade pladask. Eller är det så att kreationisterna är helt på det klara med att vi inte använder hela hjärnan?

   • Anders Åberg skriver:

    Ja dom helgalna påståendena verkar vara någon slags kreationistisk arbetsmetod. Vår vän Thomas har jobbat så hela tiden. Han försvarar sällan eller aldrig sina galenskaper utan hoppar bara vidare till nästa när han får motargument.
    Man kan se samma stil upprepa sig i flera andra sk. diskussioner med både kreationister och muslimska fundamentalister.
    Det gör att man får väldigt svårt att tro på någon ärlig vilja att diskutera från deras sida och det blir svårt att begripa vad dom tror sig uppnå med ett sådant idiotisk beteende. Dom flesta som läser det lär väl få uppfattningen att dom helt enkelt är för okunniga för att kunna försvara sina ståndpunkter.
    Troligen är det så och det är därför det blir så tyst här i spalterna ibland. Dom är helt enkelt upptagna med att fabricera nya stolligheter.

   • Robert Back skriver:

    Kreationismen handlar kanske i grund och botten om något annat än religion och tro. Kreationisterna återkommer ständigt till den sk. ”autoritära situationen” inom vetenskapsområdet och att forskarstudenter/assistenter inte vågar annat än lyda sina professorer. Detta ska då alltså inte leda till kritiskt nytänkande och det blir någon form av hjärntvätt till slut.

    Visst! Det finns exempel på sådant (auktoritära forskare), precis som det finns exempel på alla möjliga tillstånd och skeenden här i världen. Men vad kreationisterna så gärna ”glömmer” är förstås att naturvetenskap är ett så ofantligt stor område med så oerhört många människor/professioner inblandade att det är fullständigt omöjligt att vidmakthålla vetenskapliga felaktigheter någon längre tid. Det är alltid så mycket granskning inbakat att både medvetna och omedvetna fel rättas förr eller senare. Det går helt enkelt inte att vilseleda tillräckligt många tillräckligt länge.

    Det intressanta är att just kreationister gärna även hänfaller till bl.a. bestämd förnekelse av klimatförändring ( i alla fall antropogen sådan) och till diverse vilda konspirationsteorier av olika slag. Det känns liksom som om kreationister har någon form av skräck för sittande ”auktoriteter” och därmed projicerar sådana auktoritära tillstånd på sina ”motståndare”. Auktoritet inom kreationistiska rörelser tycks man däremot inte notera.

    En annan detalj man (jag) grubblar på, är att till synes rediga och pålästa personer faktiskt kan häva ur sig så vetenskapligt uppenbart felaktiga påståenden. Jag förstår ifall en person helt ointresserad av naturvetenskap besitter en viss [van]föreställning. Noll intresse och dålig kunskap om naturlagar är ledsamt i sig. Kreationismens ”fakta” är väl dock skapad av folk som ändå måste äga något slags (vetenskapligt?) intresse i det de håller på med. De måste väl i rimlighetens namn vara kapabla att lägga ihop ett och ett? Men de lyckas ju trots allt prestera sådana gravt felaktiga resultat att det är rent av häpnadsväckande. Det är liksom på ”minus-sidan” av all tänkbar logik.
    Jag tror det handlar om något slags komplex som de måste brottas med – inte religion. Religionen är bara ett verktyg.
    Religion och andlighet i sig har jag absolut inget emot.

    Tack och lov är det väl ändå en liten spillra som är hängiven mumbojumbo-kreationismen (eller?). I USA är det förstås vanligare. Där finns det väl t.o.m. uppenbara risker att högsta ämbetet också kan få en sådan i stolen.

    Och det är klart att kreationisterna inte kan stanna kvar allt för länge i debatter eftersom vetenskapliga, faktiska, påvisbara, observerade belägg aldrig har varit en verklig del i deras argumentation. Det lär väl fortsätta så. På Genesis facebook-sida är det samma gamla visa.

    …Och det här blev långt. hmm…

    • Anders Åberg skriver:

     Ja man blir ju lite nyfiken på dom. Jag tror nog ändå att religionen, planterad i deras hjärnor av föräldrar, vänner eller den övriga kulturella kontext dom växt upp i, är själva utgångspunkten. Den religiösa upplevelsen, frälsningen, som verkar finnas i alla religioner är antagligen så stark och övertygande, så att allt som talar emot den religion dom råkat falla för bara måste bekämpas.
     Den auktoritetstro dom själva utvecklat är antagligen mycket starkare än den som finns i vetenskapen. Man kan nog inte tro på evolutionen och samtidigt vara medlem i föreningen Genesis.
     Den påstådda brist på bevis dom upprörs över inom vetenskapen tycks inte störa dom alls när den blir fullständigt uppenbar för deras egen teori.
     Således verkar kreationister inte alls ha något emot auktoritetstro eller brist på bevis när det gynnar deras egna ideer, snarare tvärtom.
     Jag tror dom ser på oss icke kreationister som motståndare i ett krig. Dom krigar för Gud och vad fienden säger spelar ingen som helst roll, han är fiende ändå och skall besegras. Det skulle iallafall kunna vara en förklaring till den oärliga debattstilen och faktaresistensen. Argumenten används inte som en del i en öppen debatt, där man eventuellt skulle kunna lära sig något, utan som kulor i en kanon. Träffar dom så träffar dom, annars laddar dom om med andra kulor.
     Antagligen är det just vad dom håller på med nu, därav tystnaden.

     • Anders skriver:

      Förlåt, men det låter som du pratar om dig själv.

     • Anders Åberg skriver:

      He he, inte mycket krut i den kulan Anders, ni får nog ladda en stund till.

     • Anders skriver:

      Behövs inte, det gör du så bra själv ändå.

     • Anders Åberg skriver:

      Men Anders, kom upp ur sandlådan nu!
      Har du några bra argument att presentera så gör det.

     • Anders Åberg skriver:

      Nähä, det kom visst inga bra argument. Så förvånad jag blev.

    • Thomas skriver:

     Ett långt inlägg som inte säger någonting. Lektor?

     • Anders Åberg skriver:

      Det säger vad jag gissar är orsaken till eran märkliga debattstil, där ni fullständigt struntar i logik och bevis.

     • Thomas skriver:

      Jag har använt mig av klara bevis, logiskt tänkande och gett er tillgång till kunskap som ni inte ägde och ändå tror ni inte.
      Må Gud öppna era ögon och ge er ett nytt hjärta så att ni kan omvända er innan det är försent.

     • Anders Åberg skriver:

      Som kanske redan har märkt så har vi rejält olika uppfattningar om vad som kan räknas som kunskap, bevis och logiskt tänkande.

     • Thomas skriver:

      Håller med dig om detta!

  • Thomas skriver:

   Fast detta verkar ju ”forskarna” nu funnit bot på genom att radikalt minska hjärnvolymen med de senaste vaccinerna, som man givetvis beskyller någon helt annat för. Jag tänker på den s.k. ”Zika-epidemin” i bl.a. Brasilien där man ”vaccinerat” gravida kvinnor som sedan föder barn med förkrympa hjärnor.

   • Thomas skriver:

    Det verkar som om ”zika” är vårt nya ”ebola”. Vad ni än gör grabbar, så håll er och framför allt era barn borta från ”vaccinsprutorna”

    • Anders Åberg skriver:

     Jaha se där ja, du har visst mer kunskap om medicin än världens alla läkare också. Fantastiskt vad ni kan ni kreationister, ni tycks vara världsledande inom samtliga vetenskapsdiscipliner, med som enda merit att ha läst bibeln.

     • Thomas skriver:

      Bara 6 fall av 4180 undersökta mödrar som födde barn med förkrympta huvuden i Brasilien testades positiva för Zika-viruset. Alla mödrar var dock vaccinerade under graviditeten!

    • Thomas skriver:

     Det verkar som om många doktorer i Mexico har synat Zika-lögnen och för att försöka upprätthålla lögnen har de som ligger bakom börjat sprida ”Zika-mygg” mha helikoptrar över tättbebyggda områden. Problemet är att det varit ovanligt kallt så myggen dör efter något dygn, så de måste göra flera överflygningar vilket förstås väckt mångas misstänksamhet.

     Men som sagt, giftet är i vaccinen som DTAP och MMR.

     • Thomas skriver:

      Allt för många har genomskådat lögnen om myggen så nu gör man ett nytt försök, den här gången är det gift i vattnet. Allt för att dra bort uppmärksamheten från vaccinerna, som förstår är den verkliga orsaken.

 14. Urban skriver:

  Väldigt långa diskussioner här!
  Jag är inte biolog eller har någon högre utbildning i naturvetenskap. Däremot har jag studerat på egen hand och funderat mycket om de ämnen som diskuterats här.
  De flesta biologer är ju övertygade om evolutionen, men inte på antireligiösa grunder, utanpå fakta som just pekar mot evolution.
  Finns det då en konflikt mellan tron på evolution och tron på en Skapare?
  Jag kan inte se det så. Vi vet inte HUR universum, livet och evolutionen gått till.
  När vetenskapen ska förklara HUR, så har de lika få svar som kreationisterna har över HUR Gud skapat.
  Bibeln är inte en vetenskaplig handbok. Vetenskap ska inte styras av religion. Å andra sidan ska inte vetenskapsfilosofi presenteras som vetenskapliga fakta. Vetenskapliga upptäckter presenteras inför forskarkollektivet och granskas noga. Kan inte forskning verifieras och upprepas av andra forskare så håller inte teoriena och förkastas.

  Ändå handlar mycket forskning om vår längtsn att förstå vår plats i universum. Här presenteras ibland nya ”rön” som om det vore vetenskapliga fakta som kan upprepas, när det egentligen är just vetenskaplig filosofi.
  I vetenskapsfilosofin kan jag skönja likhet med religion, även om inte någon gud är inblandad. Hur kommer det sig att seriösa fysiker talar på allvar om ” Multiversum” eller ” Parallella universum” men samtidigt förkastar tanken på en existens efter döden?
  Spekulerar i mörk energi och mörk materia, men avvisar tanken på en Skapare?
  Självklart behöver vi alla en berättelse om hur allting började oavsett om vi tror på en gud eller om vi är ateister/agnostiker.
  Den berättelsen kan inte bevisas vetenskapligt och den är upp till betraktaren!

  • Anders skriver:

   Mycket välformulerat och bra inlägg i debatten Urban! Det var detta jag trodde att det här forumet skulle ta upp men det har för det mesta tyvärr bara blivit du har fel, jag har rätt som svar hittills och ingen saklig debatt.

  • Anders Åberg skriver:

   Nu blandar du bort korten lite här Urban. Multiversum och vad mörk energi och mörk materia är för något betraktas inte av någon som vetenskapliga fakta. Kosmologer och fysiker är tvärtom oftast mycket noggranna med att påpeka bristen på verklig kunskap inom dessa områden.
   Ödmjukheten inför verklighetens mysterier är djup hos dom flesta forskare, men obefintlig hos kreationister som betraktar frånvaron av kunskap som bevis för deras egna lika obevisade eller ofta helt galna teorier.

 15. Roger Stenros skriver:

  Det dök upp en fråga om varför en vetenskaplig grundsyn inte kan samsas med den en religiös syn. Efter att i 50 år varit en kristen evolutions troende gav jag upp tron då den kommit till vägs ände.. Jag har ett keltiskt påbrå och jag brukar tänka att dessa keltiska gener har omvänts ett halvdussin gånger till olika religiösa trosriktningar och vår biskop skulle säga att mina gener först nu hittat sanningen. Så kan det inte vara då en myt är en myt. Jag fann ingen gud som talade till mig utan det var ren inbillning och självsugession. Den kristna myten härstammar från mellanösterns bronsålder till romersk järnålder med vissa lån från Mesopotamien bla myten om den stora floden samt myter om världens skapelse. man kan inte läsa många sidor i bibeln utan att stöta på astronomiska och fysikaliska omöjligheter. I myten om paradiset säjs döden komma in i skapelsen, miljarder år försent, och denna arvssynd och skam har kristna levt med i flera tusen år helt i onödan. Att bli ateist är på ett sätt att kastas in i ett svart hål men man lär sig snart att mycket av skam över att vara en syndig människa förbyts i en tanke på att det är stort att vara människa och närvarande en sekund i tiden, att leva som en humanist men fri från den skam som pådyvlat oss. Jag har utbildning i teknik, astronomi och fysik men som alla människor med en skadad gen, den religiösa genen.

 16. Anders Åberg skriver:

  Roger Stenros
  Fast genen är nog inte nödvändigtvis skadad. Vi lämnade ju jägar/samlarstadiet alldeles nyss i evolutionär mening och på det stadiet var säkerligen ett genetiskt styrt beteende som gjorde att vi tenderade att se mening i naturen en överlevnadsfördel. Det kunde ju ligga ett lejon i varje buske med avsikt att äta upp dig.
  Många av dom beteenden som vi idag har problem med, salt/sockersug, överdrivet ätande, stillasittande och kanske då tendensen att se mening och avsikt i naturen var säkert bra för oss för tiotusen år sedan. Evolutionen gjorde oss helt enkelt sådana och förändringen från jägar/samlare till moderna människor har antagligen gått för fort för att några större genetiska förändringar skall ha skett.
  Vi har ju visserligen avskaffat det naturliga urvalet bland människor i den rika delen av världen, så den enda genetiska förändringen nuförtiden bland oss räkmackeseglare är nog degenerering, vilket ju då skulle kunna ha skadat denna gen, men jag misstänker att den ändå gör sitt jobb. Problemet för den är att verkligheten har förändrats och att det beteende den triggar numera blir lika dumt som sockersuget.

 17. Roger Stenros skriver:

  Visst Anders är det så och att ironiskt tala om en skadad gen är helt felaktigt. Tvärtom ligger det delvis bakom denna gen/gener en strävan att se samband mellan olika saker och den egenskapen ligger även bakom människans förmåga att göra vetenskap. Samtidigt finns det ngt i detta som även påverkar vårt belöningssystem så att människan känner sig viktig och betydelsefull.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *