Don Patton om vetenskap och evolution

imlen TV7 visar en tv-serie som lär oss att vi är skapade. (Kanalen ska inte förväxlas med TV4-Gruppens kanal Sjuan som lär oss att vi hemsöker gamla hus efter vår död.) Serien släpper lös Don Patton, alltså han som säljer förstenade fotspår från människa och dinosaurie sida vid sida till den är beredd att betala för något som bekräftar skapelsehypotesen.

Inledningsvis hävdar Patton att vi kan se skillnad på naturliga och artificiella strukturer, och exemplifierar med en sten kontra en pilspets gjord av sten, samt spår av havsvågor kontra en text skriven i sand. Stenar har ett naturligt ursprung, men pilspetsar och text är artificiella, och kräver sin designer. Pilspetsar och text är skapade människan, medan stenar antas vara naturliga strukturer.

Därefter presenteras bakterieflagellen, den lilla motorn som vissa bakterier använder för att ta sig fram. Den är komplicerad, den har flera delar, den fungerar inte om man plockar bort någon del. En fantastisk liten mekanism, helt enkelt! Utan att styrka det, görs antagandet att evolution inte kan vara förklaringen bakom dess tillkomst – bakterieflagellen placeras i samma kategori som pilspetsen och texten, men inte i samma kategori som en sten. Stenen antas vara naturligt, bakterier antas inte vara det, allt ackompanjerat med hånfulla vinkningar till vetenskapen.

Don Patton går vidare med be oss bortse från enkel kvantifiering. Han påstår att eftersom arterna antingen uppstod i sin nuvarande form, eller inte, så finns bara två möjliga alternativ: Antingen är vi skapade av Gud eller så har vi utvecklats från enklare former. Om man betraktar detta bisarra påstående som korrekt, finns det gott om utrymme att håna vetenskapen som avhandlat olika versioner av evolution och avfärdat olika versioner av skapelse, och allt där emellan. Är har räv och varg avlägsna släktingar, men inte räv och kråka? Är lejon och tiger avlägsna släktingar, men inte lejon och abborre? Innan Patton fortsätter så kommenterar han att detta brukar kritiseras, men går direkt vidare med att kritisera evolution, som om den vägen skulle göra hans religion sann.

If there is only A and B, and you show that it’s not A, you have given positive arguments for the other, haven’t you?

Så mycket för erkännandet av den kritiken!

58192912

Vidare påstås att både skapelse och evolution kan undersökas vetenskapligt, men han frestas sedan att säga att han demonstrerat detta med hänvisning till pilspetsen av sten och texten på stranden. Don Patton anser alltså att anmärkningsvärt korkade påståenden som lämnas ostyrkta, är att jämställa med vetenskap! Och med den synen på vetenskap, är det klart att det är lockande att hävda att kritik mot vetenskap är bevis för skapelse.

Så med gott mod levereras missrepresenterade citat tagna ur sitt sammanhang, t.ex. Steven Pinkers uttalande om att inget kan fälla evolutionsteorin. Inom alla rimliga gränser är det trots allt sant! Varken planetteorin eller evolutionsteorin kommer att falla, endast revideras. Det finns alldeles för mycket bevis för dessa teorier, och alldeles för lite bevis mot. Men Pattons syfte här är att utmåla vetenskap som dogm, vilket han lägger ganska mycket tid på. Bl.a. hänvisas till listan ”Dissent from Darwinism”.

Avslutningsvis tar Patton upp att vetenskapsmän inte debatterar kreationister. Den enkla förklaringen är att vetenskapsmän hellre debatterar med andra vetenskapsmän, men Patton tycks tro att det krut han påvisat i sin föreläsning skulle vara orsaken. Biologer debatterar inte kreationister av samma skäl som kemister inte debatterar alkemister eller fysiker inte debatterar anhängare av elementteorin, vilket förklaras här. Men Patton har åtminstone rätt i att stenen inte är skapad.

Det här inlägget postades i Kreationistlögner. Bokmärk permalänken.

50 kommentarer till Don Patton om vetenskap och evolution

 1. Urban skriver:

  Problemet med den här debatten är polariseringen mellan de olika ståndpunkterna skapelse – evolution. Oftast ligger sanningen mitt emellan!
  Evolution HAR ägt rum! Det tycks finnas ett släktskap mellan alla arter, eftersom grundläggande kemiska funktioner är lika mellan olika arter.

  Det är sedan tron kommer in i bilden. Ingen kan förklara HUR denna utveckling gått till. Varken en troende människa eller en inbiten ateist.
  För egen del tror jag inte enbart naturlagar och solens energi kan driva en sådan komplex process som evolution. Vi vet vad livets kemi består av. Ändå kan vi inte skapa biologiskt liv med mänskliga ingenjörer. Än mindre utveckla detta liv. Hur skulle då ”slumpen” fixa detta? Är den mer intelligent än alla mänskliga kemi ingenjörer tillsammans??

 2. Anders Åberg skriver:

  ”Än mindre utveckla detta liv”
  Avel urban, avel och snälla, kom inte dragandes med det imbecilla påståendet att det naturliga urvalet skulle vara slumpmässigt.

  • Urban Fhager Andersson skriver:

   Det naturliga urvalet, enligt teorin, favoriserar ju de individer med de bästa genetiska förutsättningarna för den livsmiljö de konkurerar om.
   Sedan skulle slumpvisa mutationer kunna driva evolutionen framåt.

   Det är inga problem med teorin. Problemet är att det naturliga urvalet redan måste ha komplexa livsformer att favorisera.
   Varför inte anta att en intelligent designer drivit denna utveckling stegvis, precis som bilen utvecklats stegvis med hjälp av ingenjörer.

   • Anders Åberg skriver:

    Det naturliga urvalet startar när det finns livsformer. Även encelligt liv utsätts för det och största delen av livets historia upptas av just encelligt liv.
    Man tror att det första livet uppstod för 3,7 miljarder år sedan och i mer än 3 miljarder år fanns det bara alger och encelliga organismer. För kanske 600 miljoner år sedan uppstod den sk. ediacarafaunan, som bestod av flercelligt liv, men som man sedan tror dog ut fullständigt. Efter det kom den kambriska explosionen för runt 500 miljoner år sedan, som gav upphov till det liv vi ser idag.
    Tyder detta på en skapare eller designer?
    Skulle en designer ha gjort i princip hela universum fientligt till liv, låtit det ta över 3 miljarder år innan flercelligt liv kom till och låtit livet utvecklas med naturligt urval, dvs. död och lidande av makalösa proportioner?
    Varför göra ett sådant antagande när det inte finns någonting alls som tyder på att det är riktigt?
    Är det verkligen så farligt att erkänna att vi faktiskt inte vet?

    • Thomas skriver:

     Exakt! Varför kan vi helt enkelt inte erkänna att vi inte vet istället för att hela tiden gissa. För hur i all världen kan vi nyktert påstå att liv uppstod för 1 350 000 000 000 dagar sedan? Eller något annat mystiskt datum. Nej, det är meningslösa vilda gissningar utan någon som helst substans. Men, det är alltid någon tomte någonstans som påstår att han hittat något nytt och sedan har han givetvis alltid ett datum påklistrat på objektet, precis som han just handlat det på Ica.

     • Anders Åberg skriver:

      Ingen har angett ett datum livets uppkomst.
      Annars har du rätt i att vi inte skall hänge oss åt vilda gissningar på övernaturligt strunt och annat när det saknas substans. Där det finns substans kan vi dock göra rimliga gissningar.
      Vetenskapen till skillnad från religionen är alltid noga med att ange vilken substans man har att utgå ifrån och dom du kallar tomtar är oftast mycket försiktiga i sina hypoteser och teorier.
      Att sänka sig så lågt som att generellt kalla vetenskapsmän för tomtar är verkligen otroligt korkat och övermodigt, speciellt när det görs av folk som helt saknar varje antydan till substans i sina egna vilda gissningar.

     • Thomas skriver:

      Hej Anders!
      Fast, du skrev ju själv ovan att man TROR att livet uppkom för 3,7 miljarder år sedan, dvs med två decimalers noggrannhet. Ganska exakt i mina ögon.
      Låt säga att det nu var då som livet uppstod, då kommer nästa tanke; Hur i all världen har Evolutionen hunnit med all design på så pass kort tid och varför blev det tvärstopp lagom till att människorna började dokumentera sin omgivning?

      Har du också tänkt på att när något ”nytt” presenteras i MSM har man ALLTID ett datum taggat till objektet.

     • Anders Åberg skriver:

      3,7 miljarder……exakt och t.om. ett datum!!!!
      Skärp dig Thomas.
      Tvärstopp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Du får sluta smyga med nattvardsvinet nu innan vi skrattar ihjäl oss, för det vill du väl ändå inte?

    • Urban Fhager Andersson skriver:

     Jag tycker det är märkligt att bokstavstroende avfärdar evolutionen för att det tycks motsäga Bibeln.
     Evolutionister avfärdar en Skapare av samma skäl. De anser att mot evolutionsteorin står en bokstavlig tro på Bibeln. Varför inte anta att sanningen, som så ofta, ligger mitt emellan dessa två ytterligheter?

     • Anders Åberg skriver:

      Varför inte anta det som alla bevis tyder på istället, nämligen att evolutionen är ett faktum och att då allting tyder på att skaparen är skapad av människor så finns hen bara i människors hjärnor.

     • Thomas skriver:

      Vilka bevis då, Anders?!
      Hittills har du inte kunnat presenterat ett enda bevis som håller, trots två års argumentering.
      Under samma tid har många blivit helade, några fått glädjebud och en och annan kommit till tro!

      Nu undrar jag bara när det blir din tur, Anders? Vi blir ju inte yngre med åren precis.
      Gud välsigne dig!

     • Anders Åberg skriver:

      Ha ha aldrig att jag drar det här ett varv till med dig, du vet precis vad jag menar och har du inte fattat så kan du börja läsa om alla inläggen från början.

 3. Thomas skriver:

  Jag har sett videon tidigare, men det blev ändå en andra gång. Jag tycker att Pattons argumentering är balanserad och logisk även om jag håller med att det teoretiskt finns fler än de två möjligheter för vårt ursprung. Den mest troliga, utifrån de observationer som vi kan göra, är ändå att Gud är vår Skapare. Dessutom är det ett säkert kort, så varför chansa för ingenting?

 4. Urban Fhager Andersson skriver:

  Varför inte anta det som alla bevis tyder på istället, nämligen att evolutionen är ett faktum och att då allting tyder på att skaparen är skapad av människor så finns hen bara i människors hjärnor.

  Därför att evolutionen inte ensamt kan förklara livets utveckling. Evolutionen kan bara använda det genetiska material som redan existerar. Den kan inte förklara hur det genetiska materialet uppstått. Visst finns det teorier, men ingenting som kan bevisas empiriskt. Inte ens det enklaste biologiska liv kan skapas av mänskliga ingenjörer, trots att vi vet den kemins beståndsdelar. Hur ska då slumpen som saknar minne kunna fixa det…

  • Anders Åberg skriver:

   Livet består ändå av kända beståndsdelar, men vi vet inte var eller hur det har uppstått. Om det t.ex. har uppstått ute i rymden, på en annan planet och kommit via kometer eller meteoriter, så vet vi mycket lite om vilka förutsättningar som krävs för att liv skall uppstå, så att forskningen hittills inte har lyckats förklara det kanske inte är så konstigt. Att det skulle vara ren slump vet vi inte heller, det är bara ett antagande som du gör. Det verkar mycket troligare att liv helt enkelt uppstår under vissa givna kemiska, elektriska och andra omständigheter, men att dom omständigheterna är relativt ovanliga.
   Det som utan tvekan verkar minst sannolikt är att en skapare utanför tid och rum skulle gjort det. Den förklaringen är ingen förklaring alls då den inte förklarar skaparens egen uppkomst. Om man bara hävdar att skaparen alltid har funnits så har man bara sagt ”jag vet inte” på ett annat sätt.

   • Thomas skriver:

    Ja, om det nu var på det sättet, Anders, då skulle det ju analogt vara väldigt enkelt att återskapa ”rätt” förhållanden för liv, lite el och lite grundämnen så är det fixat och klart…

    Argumenteringen att livet uppstod i rymden löser ingenting. Om det är svårt att få liv uppstå på jorden, hur svårt skulle det då inte vara att få det uppstå i sådan extremt farlig miljö?

    Allt utmynnar enbart i att de som förnekar Gud inte vill ta det ansvar det innebär. De vill vara fria, men är kättade vid lögnen.

 5. Anders skriver:

  Jag tror på att Gud skapade allting.

 6. Anders skriver:

  Utdrag från evolutionsteori.se: ”Statiska fossilfynd: Skulle fossila fynd visa att arter inte utvecklats genom årtusenden, skulle inte evolutionsteorin stämma.”
  Man har hittat och fortsätter att hittalevande kvastfeningar i vår tid.
  Har inte fossil från kvastfeningen hittats?
  Om fossil från kvastfeningen har hittats så motsäger det evolutionsteorin enligt vad som står här i evolutionsteori.se
  Märkligt att ingen utveckling av kvastfeningen har skett på 50 miljoner år.
  Eller menar ni att det inte är samma fiskart som hittats nu trots att den ser identisk ut?
  Mikroevolution kan ju ske men kvastfeningen har inte blivit en gris eller en häst.

 7. Anders Åberg skriver:

  Fossil från liknande fiskar har hittats, men tydligen inget från just den här arten.
  Även om man hade hittat fossil från den här arten så hade det enbart bevisat att det i djuphaven hade funnits tillräckligt stabila miljöer för att den skulle överleva utan större förändring. Det naturliga urvalet ändrar inte på arter för skojs skull Anders. Liknade miljöer skapar ofta liknande egenskaper, även hos annars väldigt olika arter.

  Hur vet du att fiskar liknande kvastfeningar inte blivit till grisar Anders?

  • Thomas skriver:

   Alla vet det, Anders Åberg, dvs att fiskar inte blir grisar!
   -Hur kan vi veta det?
   -Jo, därför att vi dammsugit alla haven på allt som är ätbart och inga grisar (levande iaf) hittades.

   Som vanligt bygger du dina teorier på lösa antaganden som aldrig går att bevisa. Vår kristna tro däremot bevisas av vad vi kan observera, här och nu!

   • Anders Åberg skriver:

    Psst Thomas….grisar är landdjur!

    • Anders skriver:

     Hej igen, jag hade glömt att klicka i att följa svaren så jag har inte läst dina repliker förrän nu Anders Åberg.
     Ursäkta, jag trodde att ingen hade svarat men nu gick jag in på sidan idag och läste.
     När vi ändå är i havsdjupen och på land så har vi ju denna märkliga förklaring att valen eller rättare sagt dess påstådda förfäder en gång i tiden skulle ha levt på land och sedan återvänt till havet. Varför har man inte sett några övergångsfossil här heller?

    • Anders skriver:

     Det verkar som att mailutskicken inte fungerar som det ska, fanns inget mail från evolutionsteori i min mail och inte i skräpfiltret heller. Nåväl, intressant läsning om valar på Wikipedia men det är för mig inte särskilt övertygande hur det påstås ha gått till och vad man har hittat för fossil till stöd. En sagoberättelse är vad det är.

     • Anders Åberg skriver:

      Jaha. Här visar man dig det du påstår inte finns, dvs. övergångsfossil. Likafullt är du tvärsäker på att det är en saga. Är du kanske mannen som gav ordet faktaresistens ett ansikte.

      Sagor utmärks av att dom saknar bevis, ungefär som religioner.

   • Thomas skriver:

    Det är en mycket intressant frågeställning du tog upp, Åberg, för om haven verkligen vore födelseplatsen för liv, då skulle vi idag kunna observera en formidabel verkstad av nya och blandade arter och sorter.

    Men, vad vi faktiskt KAN observera är intakta sorter av organismer utan sammanblandning alls. Däremot ser vi, tvärtemot vad som skulle kunna förvänta sig, ett stort antal livsnödvändiga symbioser.

   • Anders skriver:

    Herr Åberg, tycker du verkligen att det räcker som bevis och att kalla den felande länken för fakta? Som Tomas skriver så bygger du dina teorier på lösa antaganden. Jag är inte faktaresistent, tvärtom så hade jag välkomnat dessa fakta om fanns något mer än spekulationer bakom. Hittills har inte evolutionsteorin kunnat bevisas genom att visa på flera på varandra följande steg där man gradvis ser utveckling från tex ett landlevande djur till en val genom att man ser detta genom många många många steg i fossiler. Jag tycker det är märkligt att antaganden och påståenden duger som bevis så att man till och med kallar det för fakta. Det är rättare sagt en hypotes, men den håller väldigt tunt. Vad är det för skillnad egentligen rent fysiskt bevismässigt mellan att blint tro på evolutionsteorin och att en skapare står bakom det hela? Om man läser bibeln och jämför fossilfynden med vad bibeln säger om vilka olika slags djur det finns som har skapats så är den kopplingen mycket mycket tydligare.

    • Anders skriver:

     För att tydliggöra, ja denna fossil har hittats men att den passar in som en övergångsfossil är ett antagande, det saknas bevis.

     • Anders Åberg skriver:

      Ja ja, ni kreationister vet ju alltid bäst eller hur?
      Att all världens vetenskapsmän och forskare i ämnet anser att detta är bevis och att du i din pinsamma okunskap är tvärsäker på motsatsen, är nog den bästa beskrivning av ordet faktaresistens man kan hitta.
      Fakta om er kreationister är att ni är en samling uppblåsta, inbilska knäppgökar som tror ni vet allt för att ni har läst en gammal dammig bok.
      Patetiskt var ordet!

 8. Pärlan skriver:

  Jag tror att man ofta missar en nyckelfaktor vad det gäller evolutionsteorin, och det är tiden. Visst är det helt otroligt att tänka sig att encelliga organismer skulle utvecklas till avancerade livsformer genom slumpmässiga mutationer och naturligt urval, men det man glömmer är att det handlar om en enormt lång tid under vilken allt har ägt rum.

  Min fundering kring evolution är istället hur människans framtida evolution kommer se ut då vi genom modern medicinsk vetenskap möjliggör för i stort sett alla mänskliga individer att överleva och föröka sig. Har vi satt evolutionen ur spel?

 9. Anders skriver:

  Är det sandlådenivå som gäller för att argumentera och bemöta kritik för dig?
  Varsågod:

  ”Ja ja, ni evolutionister vet ju alltid bäst eller hur?
  Att många vetenskapsmän och forskare i ämnet anser att det saknas bevis och att du i din pinsamma okunskap är tvärsäker på motsatsen, är nog den bästa beskrivning av ordet faktaresistens man kan hitta.
  Fakta om er evolutionister är att ni är en samling uppblåsta, inbilska knäppgökar som tror ni vet allt för att ni har läst en gammal dammig bok. (Darwins)
  Patetiskt var ordet!”

 10. Urban skriver:

  Genetiken är ett område som kommer starkt och allt fler levande organismer får sitt genom kartlagt. Superstarka datorer används för att kartlägga släktskapet mellan olika arter. Det är i genetiken vi finner de sk övergångsformerna. DNA som både t.ex människa och chimpans har gemensamt, men som inte har någon funktion i vår tid. Skulle människan vara skapad i en suverän skapelseakt, varför delar då vi dessa DNA med den arten vi står närmast genetiskt? Den enda vettiga förklaringen är att människan är skapad genom evolution och att detta DNA är rester ifrån en gemensam förfader. Det är det vetenskapen ser och det enda vi kan utgå ifrån med vetenskapliga metoder.
  Detta är den ena sidan av myntet.
  Den andra sidan är att ingen kan förklara hur denna evolution har ägt rum rent praktiskt. Vi har inga referensramar som människor där någonting av sig självt kan utvecklas till någonting mer och mer komplext. Processen där proteiner skapas i våra celler genom DNA är oerhört komplex. DNA är också en kod eller ett slags språk som ger komplexa instruktioner. Precis som det finns flera olika datorspråk som kodar ettor och nollor på olika sätt, så blir koden i DNA meningslös om den inte kan förstås av alla kroppens olika cellfunktioner. Inom biologin talar alla samma celler samma språk i alla arter! Jämför det med de mänskliga språken som genom evolution utvecklats så att koden av bokstäver betyder helt olika i de olika språken. Det tyder på gemensamt ursprung, men borde ändå utvecklats olika om det bara är slumpen och naturligt urval som styr processen.

  Jag har stort förtroende för vetenskapen och dess slutsatser, men jag ser också att naturalismen inte räcker som förklaring till livets utveckling. Jag kan förstå kreationister och egentligen ser vi på livets komplexitet utifrån olika synvinklar. Även om vetenskapen inte kan se att livsformer är skapade på det sätt som en bokstavlig tolkning av Bibeln gör gällande, så utesluter inte evolutionen att den kan ha sitt ursprung i en Gudomlig tanke och planering. Guds existens kan varken bevisas eller motbevisas vetenskapligt.

  • Thomas skriver:

   Urban,
   Rent logiskt så tyder väl släktskapet mer på en gemensam designer än slumpvisa processer, speciellt då som du påpekar, att dessa processer är mycket komplexa.

   De allmänt vedertagna ”evolutionsteorierna” skapar många frågetecken som inte går att besvara utan att infoga ytterligare spekulationer. Det finns heller inga observerbara bevis för dessa teorier, vilket jag nämnde ovan om att världshaven saknar den ”verkstad” av olika former som man borde förvänta sig finna.

  • Anders Åberg skriver:

   Ja, den enorma genetiska variationen även inom arterna formligen skriker slump och urval. Dock är, som du säger, DNA-utvecklingen mycket komplex och vi är nere på kvantfysisk nivå för att försöka förstå den. Om eller när vi lär oss begripa kvantfysik på ett djupare plan så kanske vi förstår livets utveckling ännu bättre.
   Evolution är dock ett faktum. Vi ser det tydligt i fossilregistret och inom tamdjursaveln och att en skapare skulle skapat alla individer av samma art olika är ett löjeväckande påstående.
   Vi kan på, i dessa sammanhang, kort tid förvandla en Varg till en Tax och för dom som trotsar all samlad forskning och kunskap och ändå vill hävda skapelseberättelsen gäller att dom måste visa att det i DNA molekylen finns en artspärr. Det kan dom inte och därför är dom hänvisade till att sitta i sandlådan och kasta skit på vetenskapen.

   • Thomas skriver:

    Det räcker inte med att säga att evolutionen är ett faktum om bevisen saknas. Att hänvisa till fossiler hjälper ju inte, de är ju enbart spår från historien. Bevisen måste vi kunna betraktas även idag, lika väl som för miljoner år sedan. Alltså förändringarna måste vara observerbara.

    Om hundarna har jag beskrivit tidigare, fundera på varför det inte finns samma variation inom kattdjuren. Enligt evolutionsteorierna borde väl en ”katthund” dykt upp för länge sedan med tanke på hur integrerade husdjuren ändå är?

    Variationerna inom sorterna är inte heller så stora som du vill påstå Anders, en fågel är fortfarande en fågel, och en hund är en hund. Variationerna vet vi är kodade, vilket rent logiskt enklast kan förklaras att det är kodat från början. Precis som vi skriver ett vanligt program som kan hantera olika situationer när de så uppkommer, mha subrutiner.

 11. Urban skriver:

  För mig är skapelseberättelsen i Bibeln, just en berättelse om vårt ursprung, anpassad för den tid som var just då. För oss människor är just berättelsen om vårt ursprung viktig för att vi just kan fundera över dessa saker. För de flesta är berättelsen om vilka våra föräldrar är viktig, om vi inte riktigt känner till vårt ursprung.
  Idag har vi utifrån ny kunskap en mer detaljerad vetenskaplig berättelse om vårt ursprung. Men kan vi till fullo förstå skapelseprocessens komplexitet? Hur ser skapelseberättelsen ut om hundra år? Då kanske vi ler åt dagens vetenskapliga berättelse, som vi idag ler åt Bibelns skapelseberättelse.
  Det finns dock en viktig skillnad mellan vetenskap och Biblisk skapelsetro och det är att vetenskapen alltid är beredd att ompröva när nya rön kommer som kan bekräftas genom hela det vetenskapliga kollektivet.

  Fast måste vi se en konflikt mellan gudstro och vetenskap? Absolut inte enligt mig! Tolkar vi inte Bibeln alltför bokstavlig så stöder ju Bibeln tanken att tiden i vårt universum har en början och att all materia är skapad ur intet vid samma tillfälle genom Big Bang. Sedan säger Bibeln att Gud hade ett syfte med skapelsen och människan. Även den mest inbitne ateist måste väl inse att universum och förhållandena på vår jord är enormt finkalibrerade, just för förutsättningarna för liv. Vår jord ligger på rätt avstånd från solen, har rätt ämnen för liv, en måne som underlättar vår tidräkning och stabiliserar våra årstider. Även om grundämnen är skapade inuti stjärnor, hur har allt detta hamnat på just den rätta platsen, när avstånden är så stora i universum?
  Samt det jag refererade till i förra inlägget. Allt levande ”talar samma språk” genom DNA. Språk kan inte uppfinna sig självt. Instruktioner måste tänkas ut, men processen kan vara naturligt urval. Allt som lever förändras, det enda som inte förändras är dött.

  Är det inte så också med all utveckling, även den icke biologiska. Vi möter nya verkligheter och förändras som individer allteftersom vi får olika livserfarenheter. Vi uppfinner saker och vi testar det vi uppfinner och genom naturligt urval så rensas det bort som inte leder oss framåt. Marknadskrafterna är ju ett slags naturligt urval där de som inte följer utvecklingen slås ut eller går i konkurs.

  • Anders Åberg skriver:

   Själva orsaken, om det nu alls finns någon, till alltings uppkomst vet vi ju ingenting om. Vilken gud som helst eller vilket annat mänskligt påhitt som helst har exakt samma sannolikhet. Att några skulle ha hittat rätt orsak genom okunniga gissningar är dock nästan helt osannolikt.

   Finjusteringen är ett tveksamt begrepp tycker jag. Vi kan t.ex. finna en hel del gammastrålning i universum. Gammastrålning dödar allt liv som vi känner till och eftersom det verkar finnas mycket mer gammastrålning än liv i universum, så kan man säga att universum således är mer finjusterat för gammastrålning än för liv. Om inte mängden påverkar hur vi använder begreppet finjustering och det existerar en ensam partikel (x) i universum, så är universum lika finjusterat för x som för liv.
   Det är mer rätt att säga att universum tillåter liv.

   Annars så har du troligen rätt i att vi om hundra år har en betydligt bättre uppfattning om dom stora sambanden än vi har nu, men lika troligt kommer det även då att finnas faktaresistenta människor som med stor tvärsäkerhet förkastar vetenskapen och hävdar gamla sagor utan bevis.

   • Urban skriver:

    Visst är hela universum väldigt ogästvänligt för liv. Jorden däremot och vår plats i universum är ju just finjusterad för liv. Läste just i Science att flyttar fram livets uppkomst med 500miljoner år sedan man funnit spår av liv som är 4 miljarder år gammalt.
    http://click.aaas.sciencepubs.org/?qs=15af22c8ecb3bbbc303ebdb3618af953d7d1275efe67c20a6c1cd9c776cb49b9bf88c6d31422044a83379c5c4f6d615e5a1db4f632b1c80e

    Det verkar som om livet uppstod direkt efter att den bildades…
    Betänk då att jorden tog en tid på sig att svalna ner…
    I geologisk tid handlar det ju nästan om dagar, så Bibelns enkla beskrivning kanske inte är så dum ändå om man inte tolkar den för bokstavligt :)

    • Anders Åberg skriver:

     Jo Urban, den är dum. Vattnet fanns före ljuset och t.om. före himlen och livet började med örter och fruktträd.
     Detta är människopåhittat strunt utan varje spår av vetenskapligt värde.

     • Urban skriver:

      Jag vill inte kalla Bibelns skapelseberättelse för mänskligt strunt. Behovet av att få en berättelse om människans och livets ursprung har vi människor haft så länge vi har kunnat reflektera. Det behovet försvinner inte bara för att människan då inte själv kunde utforska sin historia. Vad ger man för berättelse till ett ökenfolk för sådär en 4000 år sedan som kan förstås av alla och som inte hade några verktyg för att själva hitta svaret. I ljuset av historien är ändå den berättelsen inte så dum. Vatten, alltså syre och väte är ju några av de grundämnen som först borde bildats i universum…så helt korkat är ändå inte den beskrivningen.
      Den judiska skapelseberättelsen är ju också unik på det sättet att den skiljer sig ifrån många andra berättelser där världen och universum skapas av gudar eller djur eller materia som redan existerar. Detta att Gud skapar ur intet, precis som vi tror idag genom vetenskapen, det var någonting helt nytt…

     • Anders Åberg skriver:

      Nja. Väte var det första grundämnet som bildades, men vad jag vet så bildas Syre i nukleära reaktioner i jättestjärnor och måste således ha uppkommit oerhört mycket senare än Väte.

      Brahma lär själv ha skapats ur tomma intet och sedan skapat universum.
      Platons Demiurg skall väl ha skapat själva kosmos.
      Vishnu lär dyrkas som alla världars ursprung.

      Den judiska skapelseberättelsen är nog inte alls så unik, det finns säkerligen åtskilliga skapargudar i alla tusentals religioner som människorna har hittat på.

      Ur vetenskaplig synpunkt idag är den bibliska skapelseberättelsen rent strunt, men ur en mänsklig historisk vinkel så kan man nog kalla både den och en massa andra religiösa förklaringar för en slags primitiv vetenskap. Ett sätt för vår nyfikna hjärna att bringa reda i det som annars var oförklarligt. Kanske har vi rentav också haft evolutionär nytta av att se mening i naturen.

     • Thomas skriver:

      Anders, har det aldrig slagit dig att anledningen att du tycker att Bibeln bara är strunt, är att du helt enkelt inte förstår vad det står?

      Om man verkligen förstår vad det står så upptäcker man att det inte finns något som motsäger verkliga ”vetenskapliga fakta” av idag och då menar jag inte all hokus pokus vetenskap som presenteras för allmänheten.

 12. Urban skriver:

  Jag kan rekommendera några böcker i ämnet
  Först en bok av Adam Rutherford ” A breif history of every one who ever lived”
  En perfekt bok att läsa om genetik för den som inte är expert, men som vill förstå mer.

  Samt Francis Collins ”The language of God”
  Finns på svenska som ”Evolutionens Gud”

  Båda är evolutionister. Den ene är agnostiker, den andre är evangelikalt kristen. Det intressanta med Collins är att han var ledaren för HGP Human genom project. Som gick från att vara ateist till en personligt kristen.
  Rutherford är professor i genetik och verksam vid UCL i London.

 13. Anders skriver:

  Går det att starta en ny diskussion på denna sidan eller kan gemene man endast kommentera redan upplagda ämnen/ poster?

  • Anders skriver:

   Frågan har inte evolverat till ett svar, kanske ingen läser här, kanske för ointressant fråga, någon slags input krävs iallafall för att frågan ska leda nån vart, men vem vet, om man väntar tillräckligt länge så besvarar den kanske sug själv? :)

   • Anders skriver:

    Sig själv ska det naturligtvis stå :)

    • Anders Åberg skriver:

     Sug själv! He he.
     Det är nog så Anders att det är bloggens ägare, eller dom hen själv väljer, som skriver inläggen.
     Så bukar bloggar fungera.

     • Anders skriver:

      Hahaha, ja kul med lite humor här?
      Man kan ju undra varför humor finns ur ett evolutionärt perspektiv?

     • Anders Åberg skriver:

      Just for the hell of it.

Lämna ett svar till Thomas Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *