Kreationism

Inledning

(Obs: En något uppdaterad version håller jag på att sammanställa på http://www.ateism.nu/kreationism.html. Ska försöka föra över dessa filer hit också.)

Här har jag försökt att ge vetenskapliga svar på de vilseledande och felaktiga påståenden som föreningen Genesis sprider på sin FAQ-sida (+ andra kreationister). Föreningen Genesis försöker hävda att kreationismen är ett seriöst och likvärdigt alternativ till den etablerade evolutionsinriktade biologin. Så är inte fallet! Jag är inte utbildad biolog. Förvänta dig därför inte en felfri sida! Jag uppmanar alla läsare att dubbelkolla mot någon annan källa, t.ex. de referenser jag har angivit. Kom ihåg: Vetenskapens ”sanningar” är preliminära och den vetenskapliga världsbilden förbättras och förfinas allteftersom vår kunskap ökar. Detta innebär att de vetenskapliga tolkningarna kan komma att ändras.

Erkännanden

Följande personers skrifter har varit till ovärderlig hjälp för mig:

Mats Björklund (professor i zooekologi)
Mats har mycket generöst svarat på mina frågor. Stort tack! Mats har även en utmärkt kurs: Evolutionsbiologi 5p (allmän behörighet). Han har också skrivit en utmärkt bok: Evolutionsbiologi (som vänder sig till icke-biologer).

Sverker Johansson (lektor i fysik)
Sverker har skrivit två utmärkta artiklar (Är kreationismen vetenskapligt hållbar? samt Årsringarna i kunskapens träd) i vilka han granskat ett antal vanligt förekommande kreationistiska argument. De har varit till stor hjälp.

Åke Johansson (doktor i geologi)
Åkes debatt med Molén har varit till mycket stor hjälp för geologiavsnitten.

Dan Larhammar (professor i molekylär cellbiologi)
Kungen av kreationism-debunking. Speciellt har hans debatt med Molén och Schmidt varit till mycket stor hjälp.

EvoWiki och Talk Origins
Noggrant litteraturrefererad vederläggning av kreationistiska påståenden.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.