Vissa ateisters övertro på verkligheten

För det mesta kan de som tror och de som inte tror på något övernaturligt leva sida vid sida utan problem. Men vissa som tror på något övernaturligt identifierar sig med sin tro, och i vissa situationer diskuteras föreställningarna, och då uppstår kollisioner. Tommy Dahlman tror på Gud och för en vecka sedan pratade Richard Dawkins om varför han inte tror på Gud, och vips så fick vi ett sådant exempel. Dahlman beskriver sitt missnöje i Inblick i tisdags.

”Världens mest kända ateist, Richard Dawkins, är på besök i Sverige och han medverkade i det populära programmet Skavlan fredagen den 4 december. Som svar på Linn Ullmans resonemang om Johan Sebastian Bachs musik och Gudstro gav han beskedet: ”Om jag hade levt före Darwin hade jag också trott på Gud. Bach levde 200 år före Darwin.” Med andra ord vet Dawkins att Bach hade varit en ateist likt honom själv om han hade levt idag.”

Världens mest kända ateist är inte riktigt samma sak den person som är mest känd och ateist. Linda Ronstadt? Bob Geldof? David Gilmour, Nick Mason eller Roger Waters? Billy Joel? Frank Zappa? Men eftersom Dawkins har angripit frågan om Gud på ett vetenskapligt vis, är han att betrakta som en ”känd ateist”. Vi skulle lika gärna kunna kalla Dawkins ”världens mest kände aenhörningist”, eftersom både Tommy Dahlman och jag vet att Dawkins inte tror på enhörningar, men man får sina etiketter från den som tror. Eftersom alla är överens om att enhörningar är mytologiska väsen, blir inte Dawkins konfronterad för sitt avfärdande av enhörningars existens, och slipper bli kallad för aenhörningist.

”Världens mest kända ateist, Richard Dawkins, är på besök i Sverige och han medverkade i det populära programmet Skavlan fredagen den 4 december. Som svar på Linn Ullmans resonemang om Johan Sebastian Bachs musik och Gudstro gav han beskedet: ”Om jag hade levt före Darwin hade jag också trott på Gud. Bach levde 200 år före Darwin.” Med andra ord vet Dawkins att Bach hade varit en ateist likt honom själv om han hade levt idag.

Självbelåtenheten blir alltmer personifierad ju mer man lyssnar på Dawkins.
Han hävdar konsekvent att han besitter de nödvändiga bevisen för sin ateism, medan de troende lika gärna kan tro på troll och tomtar som på Gud. Men det ska givetvis till mer tro att tro på evolutionsteorin än att tro på en Skapare, som har skapat allt, antingen det hände plötsligt eller genom att sätta igång skapelseverkets utveckling.”

Skeptiker tror att kunskap ackumuleras över generationer genom att man läser på om vad andra kan, och sedan utmanar eller vidareutvecklar den kunskapen. Detta följer till att man tror att även man själv skulle ha andra uppfattningar om världen om man levde i en annan tid. Sannolikheten att Johann Sebastian Bach vore ateist, skulle av samma skäl variera med vilken tid han råkade födas i. Det Dawkins säger enligt Dahlmans citat är inte att Bach skulle vara ateist om han hade levat idag, utan att det är mer självklart att man tror på Gud i 1700-talets Tyskland än i dagens, och att oddsen skulle se annorlunda ut i en annan tid. Detta är inte självbelåtenhet – Tommy Dahlman missförstår helt enkelt Dawkins. Men eftersom han väljer att lyfta frågan, så kanske jag kan ta mig den självbelåtna (?) friheten att påpeka att en intelligent, upplyst och kunnig människa år 2015 förmodligen är ateist. Så visst, Bach kanske hade varit ateist, trots allt. Låt oss lämna frågan om Gud och istället titta på kritik som Dahlman levererar från sin kreationistiska världsbild.

”Även om människan förmår sig själv att tro att detta äventyr började med en kemisk reaktion i ett stort hav för fem miljarder år sedan, som så småningom blev en levande cell och som i sin tur utvecklades via amöbor för att slutligen bli en människa med vår fantastiska hjärnkapacitet, så har man ändå inte kunnat ge svar på hur allt har blivit till. Dawkins står alltså helt utan bevis för sin ateistiska världsbild. Vad gör man då? Man går självklart ännu längre tillbaka i tiden för att förklara allt med ”The Big Bang” – den stora smällen, som skapade hela universum, den här gången för cirka 12-15 miljarder år sedan. Sagt på lekmannasätt finns det inte tillräckligt med tid för att det eviga världsalltet skulle kunnat ha utvecklats till det som det är idag. Big Bang teorin kräver mer tid än vad vi har täckning för helt enkelt.”

Denna fråga handlar för en troende om hur Gud skapade världen, för en ateist om hur världen skapades. Att det egentligen inte skedde ordagrant så som det beskrivs i Första Moseboken är inte speciellt kontroversiellt. Dag och natt före solen, kvinnan av ett revben från mannen, och så vidare… Även om Richard Dawkins saknar bevis för att världen som vi känner den har ett naturligt ursprung, så är inte det en ursäkt för att komma till slutsatsen att Tommy Dahlmans Gud är världens upphovsman. Och även om så vore fallet, skulle en varelse värd att kallas Gud vara kapabel att hinna skapa det vi ser omkring oss idag på 14 miljarder år. Eftersom det finns goda bevis för att Universum är knappt 14 miljarder år, så är detta inte en fråga att diskutera, såvida inte Tommy Dahlman kan presentera goda belägg för att Gud behöver mer tid på sig. Inte bara när det gäller tid, utan även när det gäller metod har Dahlman kritik.

”Den berömda evolutionisten Sir Arthur Keith sa: ’Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas, men vi tror på den därför att den är det enda alternativet till skapelsetron, som ju är otänkbart.’

Nobelpristagaren I biokemi Dr Ernest Chain: ’Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbyggd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt och okritiskt av så många’

Dr. Robert E. D Clark, expert på entropilagen: ’Levande organismers ursprung och utveckling, från det enkla till det komplicerade, kan inte förenas med vetenskapliga principer’

Den världskände paleontologen Dr Etheridge, British Museum: ’90 procent av evolutionisternas prat är nonsens, som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas. Det finns inga bevis, i hela detta museum, på transmutationer’.”

Professor Arthur Keith (1866-1955) har förmodligen aldrig sagt att evolutionen inte kan bevisas, och om någon källa till detta hade funnits, hade det säkert kunna förklaras. Jag skulle kunna fråga Dahlman var han har läst, men väljer istället att göra det fräcka påståendet att Dahlman inte läst Keith.

Ernst Boris Chain (1906-1979) är en skapelsetroende vetenskapsman som belönats med Nobelpriset för sin forskning om antibiotikumet penicillin. Hans försiktighet kring mutationer kan avfärdas på hemmaplan med hänvisning till antibiotikaresistens.

Även Robert Edward David Clark (1906-1984) var kreationist. Jag vet inget om ”den världskände paleontologen” Dr. Etheridge, och jag vet inte när han var verksam, men jag kan bjuda Tommy Dahlman på att även han är var (eller är) skapelsetroende. Ett vettigt svar till Dahlman skulle vara att nämna några prominenta biologer som inte tror att arterna är skapade i sin nuvarande form, utan genom evolution. Men är det verkligen relevant för Dahlman vad vetenskapsmännen anser? Jag tror inte det. Jag tror snarare att Tommy Dahlman plockar upp det spåret för att han vill ha exempel på något som han anser bekräfta sin världsbild. Men för att ta Dahlman på allvar, så vill jag reda ut hur brett stödet för evolutionsteorin verkligen är.

Listan ”Dissent from Darwinism” (Discovery Institute) har använts som belägg för att det finns många vetenskapsmän som är kreationister, men denna lista med ungefär tusen namn utgör bara en mycket liten del av vetenskapsmännen i USA. Vetenskapsmännen har skrivit på att man ska förhålla sig skeptisk till att slumpmässiga mutationer och naturligt urval har det förklaringsvärde som evolutionsteorin hävdar, vilket man naturligtvis ska. De har alltså inte skrivit under på att de är kreationister. Som svar till ”Dissent from Darwinism” finns ”Project Steve” (NCSE). Dr. Brian Alters, författare till boken ”Defending Evolution in the Classroom” påstår att 99,9% av alla vetenskapsmän accepterar evolutionsteorin, oavsett område. Beräkningar som görs på listan ”Dessent from Darwinism” mot antalet verksamma biologer (1.108.100 stycken) säger oss att 0,0157% vetenskapsmän med relevant kompetens har skrivit under på uttalandet om skepticism. Men att någon är skeptisk till att slumpmässiga mutationer och naturligt urval har det förklaringsvärde som evolutionsteorin hävdar, betyder inte att man kan utgå ifrån att den personen är kreationist. Så om Dahlman verkligen skulle ta intryck av vad vetenskapsmännen säger, skulle han försvara evolutionsteorin, inte skapelsehypotesen.

”Skenet av att alla vetenskapsmän på jorden tror på evolutionsteorin fortsätter att presenteras för våra barn och ungdomar i våra skolor. Men de uttalanden jag har citerat är bara ett litet utdrag från de många vetenskapsmännen som inte tror på Dawkins darwinism. De som inte tror på Gud, men som hävdar att allt har kommit till av ingenting genom evolutionens mekanismer och det naturliga urvalet har naturligtvis inga bevis för sina resonemang och sorterar därför under både filosofisk och religiös tro.”

De som accepterar evolutionsteorin är en förkrossande majoritet, vilket jag nyss visat. Frågan om Guds existens är frikopplad från frågan om evolution. Richard Dawkins hävdar att evolutionsteorin är kraftfull nog att kunna förklara artrikedomen utan att några gudar behöver blandas in i ekvationen, vilket jag håller med om, men att påstå att evolutionsteorin har missat något grundläggande, säger inget om Tommy Dahlmans Guds existens. Missaktningen för mot forskningen är inte bara motsägelsefull när man försöker använda forskare för att vinna legitimitet, den är även kontraproduktiv.

”Vi kan dela in både vetenskapsmännen och alla oss andra i två grupper. 1. De som tror på Gud som skapare av vårt universum, antingen det hände genom en snabb skapelseakt, flera skapelseakter eller genom en långsam utveckling. 2. De som inte tror på Gud och som tror att allt har blivit till av ingenting genom evolution och naturligt urval. Evolutionsteorin har inte kunnat bevisas vare sig genom geologi, paleontologi, biologi, antropologi eller andra naturvetenskaper. Därför är evolutionsteorin en trosåskådning i paritet med skapelsetron. I Websters Dictionary definieras religion som ett ”säreget trossystem eller tillbedjan, som antingen är byggd omkring Gud, etiska principer, eller en livsfilosofi.” Därför måste evolutionsteorin klassificeras som en religion, det vill sägs ”ett säreget trossystem” då den vetenskapligt sett inte har kunnat bevisa sin tes.”

Att evolutionsteorin inte kan styrkas och därför är att betrakta som religion, är ett väldigt svepande påstående – här målar Dahlman med väldigt bred pensel. Tänk dig att någon skulle avfärda atomteorin, den allmänna relativitetsteorin eller bakterieteorin på samma sätt. Hade det varit trovärdigt? Nej, låt oss istället fråga Dahlman varför fossil från olika tidsåldrar är olika ut. Varför finns inga kaniner i några kambriska sediment? De allra bästa bevisen för evolution hittar vi i genetiken. Våra gener avslöjar vårt biologiska släktskap, och kan användas för att göra t.ex. faderskapstest med nära på 100%-ig säkerhet. För tvärt emot vad Dahlman försöker ge sken av, så är evolutionsteorin förmodligen den mest välbevisade teori som vetenskapen någonsin producerat. Hur ser förresten bevisen för att vi är skapade, och av vem, ut?

Publicerat i Kreationistlögner, Vetenskap | 240 kommentarer

Evolution och språk

Är vårt språk intelligent designat eller evolverat? Peter Hadfield reder ut begreppen.

Publicerat i Vetenskap | 1 kommentar

Bevisar liknande DNA släktskap?

Ett argument som cirkulerar bland dem som misstror evolutionsteorin är att olika arters likheter i DNA, lika gärna skulle kunna bevisa att vi har gemensam skapare som att vi har en avlägsen gemensam biologisk släkting. Alltså skulle man inte kunna säga att likheter i DNA är bevis för släktskap. Detta skulle kunna vara sant, men det rimmar inte med vad vi ser.

Tänk dig en man med genuppsättning A som skaffar barn med en kvinna med genuppsättning B. Detta ger oss ett barn med genuppsättning C som består av väldigt mycket av A och B. Man kan rent av titta på barnets DNA och faderns DNA för att avgöra om fadern verkligen är den biologiska fadern – ett faderskapstest.

Om vi antar att likheter inte säger något om släktskap, så står vi utan förklaring till varför ett barn är mer lik sina föräldrar än vad kusinskaran som barnet ingår i är lik sina gemensamma far- eller morföräldrar. Men tvärt om, om vi erkänner att DNA går i arv, så förstår vi varför vi är mer lika våra nära släktingar och mindre lika våra avlägsna släktingar, som t.ex. schimpansen. Schimpansens och människans gemensamma förfader var varken en schimpans eller en människa, och levde för miljoner år sedan.

Så om man säger att likheter i DNA lika gärna kan bero på att arterna har en gemensam skapare, så tar man inte hänsyn till de observationer vi idag har att tillgå.

Publicerat i Kreationistlögner, Vetenskap | 23 kommentarer

Dan Larhammar vs. Evan Phillips (NephilimFree)

Publicerat i Vetenskap | 2 kommentarer

Den fantastiska berättelsen om pekingmänniskans tänder

Projektet Evolutionspodden har släppt en mycket lyssningsvärd SoundCloud betitlad Den fantastiska berättelsen om pekingmänniskans tänder med bl.a. Emil V. Nilsson. Lyssna gärna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skapelsetro och moral

Idag publicerar vi en ny artikel om skapelsetro och moral.

Publicerat i Vetenskap | 10 kommentarer

Christians Against Dinosaurs

Idag tänkte jag tipsa om Christians Against Dinosaurs, en organisation med både egen hemsida och YouTube-kanal, som fokuserar på att avslöja konspirationer inom den vetenskapliga sfären som syftar till att få oss att tro att dinosaurier har funnits på riktigt. Mycket nöje!

Publicerat i Okategoriserade | 10 kommentarer

”Går det att kombinera tro med evolutionsteorin?”

Linköpingshumanisten Adam Lagerqvist ställer sig frågan om det går att kombinera tro med evolutionsteorin på sin blogg. Han skriver:

”Långt från alla troende har uppfattningen att deras gud skapade världen för några tusen år sedan med samtliga arter i färdigt skick. Tvärtom accepterar många gudstroende evolutionsteorin som den bästa förklaringen till arternas uppkomst och jordens biodiversitet. Bevisligen går det alltså att förena tro med evolutionsteorin. Men är det rationellt att göra det?”

Ja, rent empiriskt så kan man säga att det går, eftersom många gör just detta. Men frågan är intressant eftersom vi diskuterar föreställningar som som inte helt självklart är kompatibla. Inte alla som tror på Gud menar att Gud endast är kärlek, Universum eller annan valfri omskrivning – vissa anser att Gud verkligen hade ett finger med i spelet när det kommer vårt ursprung, mer eller mindre likt det myten påstår. Den vetenskapliga evolutionsteorin är tjusig för att den kan förklara livets mångfald och komplexitet utan att några övernaturliga krafter eller fenomen behöver blandas in i leken. Och faktum är att teorin är fel om det i själva verket finns gudar, demoner, utomjordingar eller liknande i spelet. Inte för att vi inte har evolverats om vi planterades in av en utomjording, detta faktum kan ingen vid sina sinnes fulla bruk ifrågasätta, utan snarare för att om drivkraften är gudomlig, så är den inte är naturlig, såsom teorin hävdar. Lagerqvist gör tre påståenden, där medhåll på alla tre punkter indikerar inkompatibilitet. Dessa är:

1. Människan har en själ

2. Djur har inte en själ

3. Det finns en himmel man kan komma till om man har en själ

Jag förstår Lagerqvists intention, men jag tycker inte att han prickar rätt. Om jag förstår rätt, anses själen vara inkompatibel med evolutionsteorin, då den är ett exempel på gudomligt ingripande – inte ett naturligt urval. Det är inte samma sak. Människan ska ha fått en själ, men övriga djur blev utan. T.ex. anser Katolska kyrkan att djur verkligen har en själ, men eftersom inga djur observerats i himlen, råder inget konsensus kring huruvida de kommer dit. På senare tid är det bara till Benedictus XVI som Jahve lät hälsa att djuren fått klara sig utan själ.

Lagerqvist går vidare med att argumentera för att människan ”kommer från djuren” (sedvanliga ursäkter) och att vi därför har ett problem med människans unika själ. Jag anser att släktskapet bör innebära något av följande:

Både människan och andra djur har en själ.

Eller:

Varken människan eller andra djur har någon själ.

Eller:

Själen är en produkt av det naturliga urvalet.

Eller:

Själen är en produkt av gudomligt ingripande, förmodligen ett ingripande av den gud som pratar med påven.

(Jag har inga problem med att tänka själen har ett övernaturligt ursprung, då den är en övernaturlig entitet – jag har snarare problem med själva påståendet om själens existens.)

Men trots att jag inte helt accepterar premissen som Lagerqvist presenterar, accepterar jag i hög grad hans beskrivning av problemet, inte minst när han säger att evolutionsteorin, i sin vetenskapliga form, hävdar att nya organ utvecklas successivt. Om vi antar hållningen att själen endast finns hos människan, måste vi fundera på hur den har evolverat, eller kapitulera från sans och förnuft genom att peka på någon gud eller liknande. Om vi antar själen finns hos allt som lever, tomater som bakterier, gorillor som svampar, måste vi fundera på hur den blev odödlig hos just människan. Genom naturlig selektion på ökad livslängd hos själen? Givetvis inte, det vore en absurditet.

Jag tror att det finns skäl att misstänka att det finns många som tror sig vara anhängare av evolutionsteorin, bara för att de accepterar att vi har evolverats. Detta stannar inte vid kristendomen, då vi även har många anhängare av orthogenesis eller lamarckism. Båda dessa är evolutionsteorier som konkurrerar med den vetenskapliga darwinistiska teorin.

Adam Lagerqvists lösning då?

”Som jag ser det finns det endast ett alternativ för dig som tycker det är eftersträvansvärt att ha så få felaktiga och så många korrekta uppfattningar om verkligheten som möjligt; föredrar förklaringar som byggs upp med mycket bevis framför sådana som byggs upp med lite bevis och tycker att graden av tilltro som ges en förklaring ska vara av motsvarande grad som de bevis den lutar sig mot.”

Visst är det så! Vi kan inte veta allt, men vi behöver absolut inte kapitulera till kunskapsrelativismens trossats att vi inte kan veta något. För allt jag kan se, är kristendomen kompatibel med evolutionsteorin endast om kristendomen är symbolisk på de områden som rör arternas ursprung. Den som verkligen tror på religionens anspråk på ansvar för artbildningen, delar inte den vetenskapliga synen på arternas uppkomst, för den pekar inte ut någon gud, utan naturen självt.

Publicerat i Vetenskap | 121 kommentarer

Answers in Genesis sprider myter

Kreationistorganisationen Answers in Genesis har en video ute som nyligen blev viral. Den hävdar att evolutionsteori inte är vetenskap. Här är mitt videosvar:

Publicerat i Kreationistlögner | Lämna en kommentar

Miss USA 2011 och undervisning i evolution

Minns ni den träffsäkra parodin på Miss USA-kandidaternas svar på frågan om skolelever bör få lära sig om evolution? De uttalanden som sannolikt ligger till grund för parodin är här nerklippt till en fem minuter lång film. Detta är det värsta av det värsta:

Det totala antalet timmar som läggs på evolutionsteori i svensk grundskola är försumbar, och enligt Catrin Johansson finns elever som på sin höjd hört ordet nämnas (sid 12). Detta kan jämföras med hur mycket tid eleverna får kristendomsundervisning av Svenska kyrkan, vilket enligt Camilla Grepe kan vara hundratals timmar.

Publicerat i Media | 3 kommentarer