Vad är bevisen för evolution?

I denna 11 minuter långa film får vi lära oss varför vi vet att allt liv är besläktat:

Publicerat i Vetenskap | 402 kommentarer

Finns övergångsfossil?

Frågan om s.k. övergångsfossil hålls ständigt aktuell av skapelsetroende. Men vad är det egentligen man menar, och stämmer det att dessa fossil lyser med sin frånvaro? Emil V. Nilsson svarar på frågan i en ny artikel.

Publicerat i Artiklar, Vetenskap | 6 kommentarer

Computerphile förklarar Hill Climbing

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

En irreducerbar komplexitet?

Anders Hesselbom skriver om Dover v. Kitzmiller och vad en irreducerbar komplexitet är. Läs artikeln här.

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

Fem missuppfattningar om evolutionsteori

Sploid nämner fem missuppfattningar om evolutionsteorin, som kan vara bra att ha koll på. I korthet så bör man veta att:

1. Evolutionsteorin är inte ”bara en teori”.

2. Anpassningsförmåga är viktigt i en konkurrensutsatt miljö. Det betyder inte att det alltid är starkast som vinner.

3. Människan har inte utvecklats från apor, men är kusiner med andra apor. Vi har ett gemensamt ursprung.

4. Evolution kan bevisas.

5. Det är inte relevant idag huruvida Darwin hade fel eller ej, han formulerade en teori med ett förklaringsvärde som har vidareutvecklats sedan dess.

Läs hela artikeln här!

Publicerat i Vetenskap | 15 kommentarer

Varför kvinnor är randiga

Med Derek Muller.

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

Vad är makroevolution?

Publicerat i Vetenskap | 4 kommentarer

Evolution: Ingen konflikt mellan katolsk tro och vetenskap?

Organisationen Catholic Answers (CA) svarar på frågor om den Katolska kyrkans teologi. Eftersom kristendom i sin sämsta form kan stå i vägen för människans vilja att ta till sig av vetenskapliga teorier såsom evolutionsteori, är det bra att CA redogör var Katolska kyrkan står i den frågan.  CA målar upp tre grundläggande positioner man kan besitta.

1. Arterna är skapade i sin nuvarande form, alltså det vi kallar för skapelsetro eller kreationism. Ofta handlar skapelsetro om föreställningar som saknar förankring i verkligheten.

2. Skapelse genom evolution – teistisk evolution – som innebär att den evidens vi ser för vårt biologiska släktskap med livet på jorden verkligen är korrekt, och att Gud är den kraft som övervakar och kontrollerar skeendet.

3. Ateistisk evolution, som definieras som ”utveckling genom slumpmässiga krafter allena”.

Jag själv är en stor anhängare av ett fjärde alternativ, där vi tänker oss samma händelseförlopp som i position 2 och position 3, men istället för gudomlig styrning eller ”slumpmässiga krafter allena”, så tänker jag på Charles Darwins viktigaste vetenskapliga gärning: Evolutionens drivkraft är det naturliga urvalet. Detta alternativ saknar gudomlig översyn, men slumpen spelar en roll även här. Inte som kraften som driver utvecklingen, utan som förändrare av det material på vilket ett urval kan ske.

CA anser att frågan antagligen aldrig kommer att nå konsensus inom Katolska kyrkan. Man nämner att Katolska kyrkan odiskutabelt menar att Universum är skapat av Gud, men att frågan om hur detta gick till, är mer öppen. Synen på biologisk evolution är ungefär densamma. Alltså, människan är skapad av Gud, och om vi har utvecklats från lägre varelser, vilket vi faktiskt har, så är det Guds verk.

Om man accepterar biologisk utveckling, så är det människans kropp som har utvecklats, inte hans själ. Denna är ett resultat av Guds skapande, vilket man styrker med ett citat från Pius XII (påve under 1940- och 50-talet) som säger att ”the Catholic faith obliges us to hold that souls are immediately created by God”, vilket CA alltså fortfarande verkar anse vara den aktuella hållningen. Katolska kyrkan tillåter skapelsetro och teistisk evolution, men ”inte ateistisk evolution under några omständigheter”.

Jag anser att denna hållning är olycklig, men samtidigt vet vi inte om evolution genom naturligt urval är vad man åsyftar med ”ateistisk evolution”, eller om detta skulle kunna övervägas som ytterligare ett acceptabelt alternativ. Det som talar för att evolution genom naturligt urval är det som åsyftas med ”ateistisk evolution”, är just att det naturliga urvalet är en naturlig kraft – inte en gudomlig kraft. Det som talar mot att evolution genom naturligt urval är vad som åsyftas, är beskrivningen av ”ateistisk evolution” som något som drivs av slumpen.

Hemligheten bakom att undvika en konflikt mellan katolsk tro och vetenskap anses ligga i att båda respektive discipliner ska hålla sig på sin kant, vilket låter väldigt klokt. Religionen får gärna vara en konkurrent i frågor kring ”bör”, medan vetenskapen ska få ha sitt monopol i frågor om tings varande. En omformulering av mitt sista påstående, kan både förtydligande och förvirra: För att uttala sig om tings varande, bör man angripa ämnet vetenskapligt.

Jag tror mig se en intressekonflikt i t.ex. frågan om evolution, eftersom evolution genom naturligt urval enligt mig är en gudafri teori, samtidigt som Katolska kyrkan inte accepterar ”ateistisk evolution”.  Så om Kyrkan äger en fråga, såsom arternas uppkomst, och vetenskapen tar över den genom att erbjuda en naturlig förklaring, så kan det mycket väl finnas en konflikt, antingen om var gränserna för religionens och vetenskapens domäner egentligen går, eller rent av i frågor om tings varande, då trots allt ”ateistisk” säger något om tings varande.

/Anders Hesselbom

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

Lingvistiskt bevis mot evolution

Christer Åberg publicerar en text på sin hemsida som han översatt från pastor David J. Stewart, som går ut på att förekomsten av flera språk motbevisar evolutionsteorin. Argumenten mot att språk kan utvecklas bygger till stor del på okunskap och halmgubbar, typ ”hur skulle det här gå till, blev en gorilla arg på en annan gorilla och bestämde sig för att starta ett nytt språk?” Texten slutar med en utsträckt hand (nåja):

”Man måste vara en idiot för att tro på evolutionens nonsens.

Nå, om Big Bang teorin är sann, varför var det bara en? Varför inte två eller tre stora smällar, eller tusen?

För mig är det är fantastiskt hur människor ständigt placerar Gud och Bibeln på rättegången, men okritiskt acceptera ologiska teorier om evolutionen. Detta visar bara deras onda hjärtan av otro att inte tro på Guds Ord.”

Även den som inte kan det minsta om lingvistik, men som förstår konceptet med biologisk evolution, kan säkert räkna ut att geografisk separation av språkande grupper, leder till oberoende utveckling inom de olika grupperna. Bara inom det svenska språket, kan man se skillnader mellan t.ex. ostkusten och västkusten eller Norrland eller Götaland, i form av dialekter.

Publicerat i Kreationistlögner, Vetenskap | 1 kommentar

HBO och falsk balans

Signaturen Education is Cool har kommenterat HBO’s katastrofala dokumentär som ställer skapelse mot vetenskap som om det vore två sidor på samma mynt.

Publicerat i Kreationistlögner | Lämna en kommentar