Hur många djur tar Hollywoods Noa?

För den bibliskt intresserade kommer snart en storslagen filmatisering av berättelsen om syndafloden och Noas ark (eller möjligen Noaks ark, beroende på vilken bibel du läser i).

Jag vet inte hur många exemplar av varje djur som kommer ombord på båten, men det verkar vara minst ett par av rätt många olika arter, alltså inte bara två ormar, utan många olika arter av ormar.

Ursprungsberättelsen har ett starkt budskap som kretsade kring Guds missnöje med vad sin skapelse har utvecklats till att bli, och därför beslutar sig för att dränka alla varelser, utom dem som får plats på en ark som flyter omkring ovanpå syndafloden. Från denna berättelse har gudstroende gjort uttolkningar om hur man såg på Gud och hans intentioner vid tiden då berättelsen skrevs. Några få personer har kommit till den extrema ståndpunkten att berättelsen är ett dokument som beskriver en verklig händelse. Detta skapar en del problem.

Många djur, kräver en större båt med mer plats för djuren och den föda som de skulle behöva för att klara 150 dygn till sjös. Färre djur ställer mindre krav på arken, men gör det svårt att förklara den enorma artrikedom vi ser idag. Eftersom artbildning är en så långsam process, kan inte allt för många nya arter ha tillkommit sedan tiden för syndafloden. Andra problem som uppstår om man betraktar detta som en verklig händelse, är problematiken för djuren att ta sig till arken och från arken till sitt naturliga habitat idag. Koalan är anpassad till ett liv på Australien, men Noa lät djuren stiga av båten i Turkiet.

Själva båten var byggd i trä och enligt Bibel 2000 är den 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Här pratar vi alltså om en kritisk konflikt mellan en struktur som antingen är för liten för att djuren ska få plats, eller för stor för att orka bära sin egen vikt. Föga förvånande är de största kända träbåtarna betydligt mindre än arken. Regalskeppet Vasa var t.ex. 69 x 12 x 5 meter stort, vilket ger en volym på ”endast” 163 m3, jämfört med arkens 383 m3 (fördelat på tre våningar). På denna yta finner vi två exemplar av varje orent djur, och 14 exemplar av varje fågel och varje rent djur (sju par).

Man kan alltid argumentera kring den exakta storleken på båten och det exakta antalet djur som var ombord, men det är svårt att hitta en tillfredsställande konfiguration. Testa gärna själv med verktyget Do-It-Yourself-Ark för Windows.

Publicerat i Kreationistlögner, Vetenskap | Lämna en kommentar

Kartans vita fläckar

Jag har presenterat argument för att gudstro saknar legitimitet och hävdat att inget tyder på att Gud finns. Som exempel har jag hävdat att gudomliga väsen placeras in kunskapsluckor på samma sätt som man förr placerade in drakar på kartans vita fläckar.

Kunskapsluckornas Gud, alltså den Gud som legitimeras genom argument som bygger på vädjan till okunskap lever och har hälsan, inte minst i USA där Intelligent Design-teorin har ett väsentligt antal anhängare, är frågeställningar som ”hur kunde den informationsbärande DNA-strängen skapas utan närvaron av en intelligent designer?” att betrakta som rimliga debattinlägg. Förutom Intelligent Design finns även en fallang som benämns som ”Creation Science”, som anser att Bibeln är en kunskapskälla och något man ska förhålla sig till när man studerar den verklighet man uppfattar omkring sig. Här är ungjordskreationister som Eric Hovind tongivande.

I takt med att kartans vita fläckar försvunnit, har även föreställningen att det bor drakar på outforskade platser försvunnit. Men vår förståelse om hur vår omvärld är beskaffad, kommer aldrig någonsin att bli komplett, och gapet mellan lekmäns förståelse och fackmäns kunskap är oroväckande stort, vilket närvaron av skapelsetro är ett exempel på. Således är föreställningen om en Gud fortfarande vital. Denna kvarleva har dock muterat i ljuset av förståelsen att något allsmäktigt väsen med homofobi inte finns där ute. Han är inte längre ett väsen, men en subtil kraft, omöjlig att detektera för den som är nyfiken på honom, uppenbar och tydlig för dem som vill dyrka honom.

Något som återstår är att legitimera gudstro genom goda argument för att Gud finns, till skillnad från argumenten som har sitt fäste i vår oförståelse. Jag påpekade i ett tidigare inlägg att föreställningen om Gud har något gemensamt med föreställningen om drakars existens: Föreställningen frodas i vår bristande kunskap. Detta fick Per Ewert att påpeka att det inte är vem som helst som misslyckats med att påvisa Guds existens – det är våra bästa och smartaste filosofer som misslyckats.

Jag håller med.

/Anders Hesselbom

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Varför Sudoku kräver en intelligent designer

Är vi skapade genom evolution med hjälp av en intelligent designer? Som exempel kräver pusselspelet Sudoku en intelligent designer. Låt oss använda en dator för att undersöka saken!

Publicerat i Artiklar | Lämna en kommentar

Golden Crocoduck 2013!

Peter Hadfield (potholer54 på YouTube) avslöjar årets vinnare av antipriset Golden Crocoduck!

Publicerat i Kreationistlögner, Media | 1 kommentar

Drakar – religion och vetenskap är som olja och vatten

”Kanske att drakar har funnits på riktigt? Det står så i Bibeln!”

Låt ovanstående klipp illustrera skillnaden mellan drivkraften att förstå verkligheten och drivkraften att bekräfta sina föreställningar. Religion och vetenskap är som olja och vatten.

Publicerat i Kreationistlögner | 2 kommentarer

Emil V. Nilsson: Tokigt om evolution

Evolution kan användas som ett märkligt argument. Ett exempel på en felaktig användning dök nyligen upp på Svenska Dagbladets opinionssida. Göran Burenhult och Staffan Lindeberg berättar för läsare att människans matsmältningsapparat formades för 30 miljoner år sedan. Det är inte den enda felaktigheten i texten.

Ett vanligt missförstånd kring evolution handlar om att arter skulle ha utvecklats under en speciell tid för att sedan ”vara klara”. Det gäller till exempel ”levande fossil”, ett begrepp som bör undvikas eftersom det ger en felaktig bild av att evolutionen skulle ha avstannat bara för att en organism sett likadan ut under väldigt lång tid – när det i själva verket krävs evolution för att upprätthålla ett utseende. Det är inte samma hajar som simmade runt dinosaurien Spinosaurus som lever idag. På samma sätt menar Burenhult och Lindeberg att när du “sväljer en tugga är ditt matsmältningssystem och din ämnesomsättning i princip den samma som hos en människa för 100 000 år sedan”. Men det är ju fel, och hade de inte just menat att det formades för 30 miljoner år sedan?

För ungefär 7000 år gjorde en mutation det möjligt för en del individer i centrala delarna av Europa att dricka mjölk i vuxen ålder utan att få magproblem. Liknande mutationer har uppstått i andra delar av världen . Alla bär inte på mutationen, så det gäller inte alla människor på hela jorden. Vi är olika.

Förmågan att bryta ner stärkelse är mycket bättre hos människor än hos andra människoapor och är bättre hos befolkningsgrupper som länge ätit en stärkelserik diet. Så när författarna till artikeln skriver att ”moderna dna-analyser visar att det inte skett någon förändring i vår genetiska uppsättning de senaste 40 000 åren” så är det helt enkelt fel. Förmågan att bryta ner stärkelse och att bryta ner mjölksocker i vuxen ålder har förändrats efter det.

Välfärdssjukdomar är nog så allvarliga i sig, det går inte att för den skull använda falska argument i hopp om att hitta en lösning. Det hjälper ingen.

/Emil V. Nilsson (Forskning och Framstegs blogg)

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

Biologi och pseudovetenskap i Mellan svart och vitt

Avsnitt 52 om skapelsetro och evolution. Programmet gästas av skapelsetroende Johannes Axelsson från Newtonbloggen och motståndaren är biologen Mattias Larsson. Mer information och möjlighet att lyssna finns på hemsidan för Mellan svart och vitt.

52

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar

Bakterieflagellen måste vara designad…

Nu har även vetenskapsjournalisten Peter Hadfield öppnat för Intelligent Design. Bakterieflagellen är så elegant, att den måste vara resultat av gudomlig design.

Vilket på sätt och vis gör Gud till sadist…

Publicerat i Kreationistlögner, Media, Vetenskap | Lämna en kommentar

”Saknas utomjordiskt liv får ateisten problem”

Kristdemokraten Tuve Skånberg gör ett resonemang på sin blogg om att frånvaron av liv på andra planeter genererar ett filosofiskt problem för ateisten. Skånberg är direktor för Claphaminstitutet, och precis som andra i Claphaminstitutet är han kreationist. Ni minns kanske hans motion om ”Creationismen”. Jag vill kort belysa något som kan tolkas som ett misstag i Skånbergs infallsvinkel:

”Om människan trots allt skulle finna liv på andra planeter innebär det inget hot mot den kristna tron. Gud kan självfallet ha skapat varelser på andra planeter än vår. Men om andra planeter faktiskt är så döda som de verkar, blir det en svårknäckt nöt för ateisten att förklara livets existens och de unika dragen hos vår jord.”

(Tack till Ulf Gustafsson for tipset.)

Det är alltså biologer som hävdar att livets mångfald förklaras av evolutionsteorin, vilket inte alltid är samma sak som ateister. Och att livets uppkomst inte antas vara resultat av gudomligt ingripande beror på att det i dagsläget är en dålig teori med onödigt många antaganden (se gärna föreläsningen med Sean M. Carroll).

Läs hela Skånbergs inlägg här.

Publicerat i Kreationistlögner | 3 kommentarer

The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science

Den som följer The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science på Facebook får inte bara information om vetenskap och religion – även en bra dos av humor.

374381_10151717688605155_1957660624_n

Publicerat i Vetenskap | Lämna en kommentar